KANTTEKENINGEN
opmerkelijke
feiten, trends en visies

Sinds 2007


Jos van Hezewijk
Juni 2024

Mei 2024

Politieke afrekening zou kunnen zitten in selectie voor onderzoek
Slechts een fractie van fouten worden onderzocht.

Belastingontwijking simpel
'Tussen 2011 en 2019 steeg inkomen van de bovenste 0,01 procent met meer dan 70%. Voor de laagste negentig procent kwam de inkomensgroei uit rond de 5%. Truc is voor rijkste 1 procent is dat ze 79% van winst (inkomen) als vermogen in een (spaar) BV houdt.'
22.05.24 in NRC door Rik Rutten

Nep
'Zelfs in natuurdocumentaires als 'Planet Earth III' hoor je bijna nooit het geluid van de dieren zelf'
07.05.24 in VK door Siem Buijsse

Alleen bovenste ~ 1 meter van oceaan is 1 graad warmer dan normaal
02.05.24 in X door Arnout Jaspers @Focusscience1: voor de zoveelste keer: het is de OPPERVLAKTE van de oceaan die een graad warmer is dan normaal. De bovenste ~ 1 meter.

April 2024

'Miljoenen om weidevogels te beschermen, maar omdat er niet meer gejaagd mag worden op veel predatoren, hebben ze vrij spel in de weilanden van het Groene Hart.'
'Miljoenen om weidevogels te beschermen, maar omdat er niet meer gejaagd mag worden op veel predatoren, hebben ze vrij spel in de weilanden van het Groene Hart.'
30.04.24 in AD door Dennis l'Ami

Als links (o.a. transitie, asielzoekers en EU) en rechts (o.a. stop (arbeids)migranten, nationalisme en boeren) hun idealen eens zelf financieren
Als links (o.a. transitie, asielzoekers en EU) en rechts (o.a. stop (arbeids)migranten, nationalisme en boeren) hun idealen eens zelf financieren.

We mogen hopen dat het rijke Westen veel beter is in (online) beÔnvloeding, spionage en sabotage
Melden journalisten er daarom nix over?
23.04.24 in VK door Huib Modderkolk

Gaza en OekraÔne zijn AI test oorlogen
Tot twintig burgerslachtoffers per vijand en honderd per kopstuk is heel netjes vergeleken met conventionele oorlog, ware het niet dat AI duizenden meer bombardementen kan faciliteren.
19.04.24 in NRC door Marc Hijink

(Kunstmatige) intelligentie betreft vooral rationaliteit, een bijzaak in ons denken
(Kunstmatige) intelligentie betreft vooral rationaliteit, een bijzaak in ons denken
26.02.24 in NRC door Twan Arts en ErdinÁ SaÁan

Zonnepanelen zonder saldering niet rendabel
Zonnepanelen niet nuttig voor samenleving.

Het (internationaal) recht rechtvaardigde vooral imperialistisch geweld
'Het (internationaal) recht werd vooral gebruikt om imperialistisch geweld te rechtvaardigen,' aldus Lauren Benton
04.04.24 in NRC door Ivo van de Wijdeven

Ongelijkheid is de regel in de natuur
Ongelijkheid is veel te complex om op te heffen.

Drastische herverdeling alleen met massaal geweld
'Wie geen oorlog wil of revolutie, of massale sterfte door pandemieŽn, moet leren leven met economische ongelijkheid.'
07.05.17 in NRC aldus Walter Scheidel

Europa is de grootste wapenexporteur ter wereld
Europa is de grootste wapenexporteur ter wereld
06.04.2024 op SIPRI Arms Transfers Database door sipri

Moet je niet alle uitspraken van toplieden (en journalisten) met een korreltje zout nemen?
Moet je niet alle uitspraken van toplieden (en journalisten) met een korreltje zout nemen.

'De Hoop Scheffer: Poetin werd radicaler door NAVO'
'De Hoop Scheffer: Poetin werd radicaler door NAVO'.
07.01.2018 op NOS door Gert-Jan Dennekamp

Dus de eerlijke transitiekosten zijn minimaal 2x zo hoog
In discussies over NL industrie wordt nogal eens vergeten dat NL door import van goederen en grondstoffen veel meer CO2-emissie in het buitenland veroorzaakt, dan andersom.
06.04.2024 op X door Martien Visser

Maart 2024

'Meer import helpt wel bij vergrijzing'
'Meer (met gezin blijvende) arbeidsmigratie helpt niet.'
22.03.2024 in fd door Wim Boonstra

Het kan toch allebei waar zijn?
Terroristisch + weerstand en democratisch + terreur

EU heeft alleen nog veel meer eigen atoombommen nodig om onafhankelijk en vredig te zijn
'hoe maak je aan USA geloofwaardig dat ze bereid moeten zijn om New York, Washington of Los Angeles op te offeren voor Parijs, Bonn of Den Haag.'
16.03.2024 in bnr door Thijs Baas

Desinformatie: EU # Europa
Russia the largest and most populous country in Europe.
08.03.2024 in Wikipedia

Wantrouwen is goed voor de democratie
Tom van der Meer: 'de vrees voor een grootse crisis doordat burgers massaal de democratie gaan wantrouwen, is van alle tijden.'
08.03.2024 in nrc door Mark Lievisse Adriaanse

Februari 2024

Hoe bereiken we het best haalbare resultaat.
Goed/kwaad en recht/onrecht is voor volgelingen en bij geopolitiek niet aan de orde (anders zou het rijke westen er per saldo slecht van af komen).


Loop burgers niet in de weg
'De noodzakelijke staat heeft het primaat om te moorden en te stelen en moet daarom beteugeld worden. Maakbaarheid (transities, enz.) kan niet in een onvoorspelbare wereld. Loop burgers daarom niet in de weg.' aldus Paul Frissen
28.02.2024 in Overheidvannu.nl

3 grote mogendheden stabieler dan 2
EU kan zich niet verdedigen tegen China en USA en kan hiertoe beter samenwerken met Rusland (dat zwakker is dan EU). Maar EU moet eerst veel meer eigen atoombommen hebben.


Als je alles plantaardig wil doen, heb je een kwart meer landbouwgrond nodig
@Louise Fresco: Het gaat om welke grond waarvoor geschikt is. Veel land dat nu begraasd wordt is niet geschikt voor akkerbouw, want te droog, te nat, te koud, te stenig enz. Veevoer moet maximaal dual purpose zijn dus alleen oneetbare delen voor vee. En natuurlijk minder vlees in rijke landen.
28.01.2023 in T door Martin Visser

Energietransitie onbetaalbaar
'Ondanks de miljarden kostende verduurzaming en vergroening van ons energiesysteem zal de energierekening van Nederland de komende decennia fors stijgen 22 miljard euro in 2020 naar 56 miljard euro per jaar in 2040.' Dit naast groene prijsstijgingen wereldwijd.
14.11.2023 in PwC publicatie door Paul Nillesen

Overheid en politiek versmolten
verse bestuurders zullen altijd voor de camera ontkennen dat hun benoeming iets te maken heeft met politieke kleur. Maar ook zij weten wel beter.
24.02.2021 in Groene Amsterdammer door Kim van Keken en Lise Witteman

Openbaarheid bestuur is een rationalisatie achteraf
Geen bestuurder zou een jaar overleven met maximale openheid, maar ook misbruik maken bij minimale openheid. 'relevante informatie wordt verdoezeld door deze nooit op papier te zetten.'
23.02.2017 in NRC door Brenno de Winter

Januari 2024

Democratie met ondemocratische middelen
Een Nederlandse AIVD'er saboteerde Iraanse centrifuges. De minister wist steevast van zulke acties, herleidt Ko Colijn uit de memoires van Uri Rosenthal.
25.01.2024 in NRC door Ko Colijn

'Hulpverleners weten maar weinig
Minstens de helft van alle zorg is niet gestoeld op keiharde wetenschap, kan schade aanrichten of voldoet niet aan de richtlijnen die wel op wetenschappelijk bewijs zijn gestoeld', aldus Tijn Kool.
25.01.2024 in VK door Michiel van der Geest

alleenheerschappij is nep, schijn,
en kan alleen bestaan door de waarheid te verdraaien, aldus Mary Beard.
20.01.2024 in NRC door Bart Funnekotter

'Klimaatconsensus onder wetenschappers bestaat echt'
Niet lang geleden was er grote consensus onder wetenschappers over het bestaan van god. Net als van god kun je het al of niet bestaan van menselijke invloed op klimaat niet bewijzen (te complex) en blijft het een geloof.
11.11.2022 in EW door Willem Jan Blom

December 2023

Leiders houden van angst
'Angst (epidemieŽn, klimaat, oorlog, complot, robots, banken, enz.) is van alle tijden, ook normerend en regulerend en gunstig voor bestuurders.'
15.12.2023 in NRC door Frank van Vree

Misschien is combinatie van covid en ziektes/geneesmiddelen die via longen werken niet zo goed?
'mensen die aan Covid-19 sterven er vaker een andere aandoening bij hebben'
12.12.2023 in NRC door Martine Kamsma

November 2023

Tips niet zonder belangen
Net als justitie, ondernemingen en andere organisaties, moet journalistiek het hebben van tips.


De achterkant van globalisering
Rechts is misschien wel meer geglobaliseerd met alle buitenlanders in hun wijken.


De micro-organismen, waaronder bacteriŽn, schimmels, archaea en virussen in je lichaam zijn tien keer zo veel als het aantal menselijke cellen.
De evolutie van soorten is doorgaans een langdurig proces. Maar in de strijd tussen bacteriŽn en virussen kan het in enkele weken gaan.
16.11.2023 in NRC door Nienke Beintema

In wezen zijn alle modellen fout, maar sommige zijn nuttig.
Overmatige uitwerking en overparameterisering vaak het kenmerk van middelmatigheid.
15.11.2023 in Wikipedia

99,9 procent van de pesticiden die wij eten, zit van nature in planten, als afweermiddel.
Ook die natuurlijke pesticiden zijn in hoge concentraties toxisch. Ons lichaam kan wel tegen een stootje, wist Nietzsche al. These natural pesticides haven't been tested as extensively as synthetic ones, so their safety should not be assumed.
08.11.2023 in X door Simon Rozendaal, Simon Maechling en Bruce Ames

Steeds veiliger
Het aantal vermoorde vrouwen daalde van 70 in 2000 naar 44 in 2021. Van mannen van 153 naar 77. Meer dan de helft van de verdachten komt uit de familiekring.
03.11.2023 in VK door Folkert Jensma

Asielmigranten blijven wel het vaakst en geven op de lange termijn meer bevolkingsgroei.
Asielzoekers zijn gemiddeld slechts 11% van de immigranten over de afgelopen 10 jaar. Veel meer vestigen zich hier vanwege werk, studie (40% eerstejaars hoger onderwijs) of de liefde.
06.11.2023 in NRC door Loes Reijmer

Oktober 2023

Natuur produceert eindeloos veel gevaarlijke stoffen
Vooralsnog zijn (de onmisbare voordelen van vooral glyfosaat groter dan de nadelen en) de biologische alternatieven niet zonder gevaar.
03.10.2023 in VK door Pieter de Wolf en Richard Harrison en Peter Verschuren

Goede en foute mensen
Hoe hoger opgeleid, hoe welvarender, hoe stedelijker en hoe linkser iemand is, des te minder accepteert hij mensen met een ander wereldbeeld.' Aldus een recent onderzoek door de universiteit van Dresden.
02.10.2023 in VK door Ralf Bodelier

Zijn niet bijna alle politici populisten?
Ze moeten allemaal een deel van de bevolking achter zich hebben voor de stemmen.


Wouter van Noort: het obscene energieverbruik van AI is enorme blinde vlek
Brian Gitt: A single Nvidia GPU chip consumes about the same amount of energy as a typical US home. Nvidia GPUs alone will consume more than the entire planned US data center capacity expansions over the next decade.
01.10.2023 in X

September 2023

Witteboorden-agressie komt veel vaker voor dan tokkie-agressie
Hein de Haas: Witteboorden-agressie, hogeropgeleiden die op subtiele, manipulatieve wijze hun doel proberen te bereiken, komt veel vaker voor dan tokkie-agressie, uitschelden, bespugen, discrimineren, intimideren en zelfs te lijf gaan.
28.09.2023 in VK door Danka Stuijver

Immigratie gaat de vergrijzing niet oplossen
Hein de Haas: Economische belangen winnen het links en rechts steeds van mensenrechten en anti-migratie. Migratie is vooral voordelig voor de welgestelden en de middenklasse. De laagste inkomens krijgen een steeds grotere niet-witte onderklasse.
23.09.2023 in FD door Rob de Lange

Braindrain
Hein de Haas: ĎDe drijvende kracht achter migratie is de vraag naar arbeidskrachten in Europa en de VS.' Ď90% van de Afrikanen komen gewoon legaal naar Europa.í 'Assielzoekers worden opgeklopt door anti- en pro-migratie organisaties.'
21.09.2023 in VK door Peter de Graaf

Neutrale of genuanceerde bronnen bijna altijd afwezig in media
Media(consumenten) houden van zwart-wit, voor en tegen.


Wantrouwen van wetenschap heel redelijk
Bijna niemand kan onderzoeken controleren en onderlinge peer reviews zijn zeer twijfelachtig. Wetenschap blijft voor de meesten een geloof.


Sociale media
'Anders dan de media met excessen communiceren is de jeugdcriminaliteit in Westerse wereld en in Nederland (mogelijk door bezig zijn met sociale media) sinds 2010 met meer dan de helft gedaald.'
07.09.2023.2023 in VK door Anneke Stoffelen

Augustus 2023

Moderne mensenhandel
Nog geen 10% van immigranten illegaal. Voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) rekende politicoloog Paul Scheffer voor dat 10.000 migranten veertig jaar later 400.000 extra inwoners geven.
26.08.2023 in VK door Peter Giesen

Nederlandse rechtsvorm STAK wereldwijd gebruikt als dekmantel
Veel geld uit het zicht van fiscus, ex of justitie houden? Je hoeft niet naar een vaag eilandje in de Caribbean.
26.08.2023 in FTM door

'zůnder Europese defensie, zijn we prooi. Voor de Amerikanen, Chinezen en Russen.'
'Jacques Attali: Europa moet zich heel snel voorbereiden op het post-Amerikaanse tijdperk'
22.08.2023 in NRC door Caroline de Gruyter

Worden we beheerst door microben?
Ruim 60% van de biomassa, het levende en dode organisch materiaal, bestaat uit micro-organismen, waarvan de meeste virussen.
18.08.2023 door Artis micropia

Mensen doen bijna alles op intuÔtie
Er zijn heel veel te weinig harde data voor kunstmatige intelligentie.


Juli 2023

1/3 voor inperking democratie om hun grote problemen aan te pakken
'Nederlanders die ontvankelijk zijn voor de aantrekkingskracht van autocratische of illiberale bestuursvormen, zijn te vinden bij linkse en rechtse partijen, ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, laag- en hoogopgeleiden, stedelingen en dorpelingen.'
29 04.2022 Anna Frank Stichting

Misinformatie
'De polarisatie en de haat is sinds de jaren zeventig nauwelijks gegroeid ook niet door sociale media. Een zekere anonimiteit hebben velen hard nodig om hun mening te kunnen geven'
14.07.2023 in VK 15.07.2023 door Margriet Oostveen

NATO Isnít What It Says It Is
'In fact, NATO is working exactly as it was designed by postwar U.S. planners, drawing Europe into a dependency on American power' 'Left parties in Europe, historically critical of militarism and American power, have overwhelmingly enlisted in the defense of the West' 'The (Ukraine) war also serves as a dress rehearsal for U.S. confrontation with China, in which European support cannot be so easily counted on.'
11.07.2023 in NYTimes door Grey Anderson and Thomas Meaney

Wij zijn goed
Als je gelooft in door mensen maakbare samenleving, dan liggen complotten voor de hand als je gebreken bij veiligheid en klimaat constateert.


Geen haat
Links voedt, legitimeert en gebruikt de gefrustreerde gewelddadigheden van kinderen uit arme subculturen in de hele Westerse wereld.
01.07.2023 in Trouw door Sylvain Ephimenco

Juni 2023

Huurlegers
Ongeveer 4,5% van de troepen en civiele politie die worden ingezet bij VN-Vredesmissies komt uit de Europese Unie en minder dan ťťn procent uit de Verenigde Staten (VS).
27.06.2023 in Wikipedia

62% wil Europa neutraal en minder afhankelijk van de VS met eigen defensiecapaciteiten
ECFR: Eerder volgens Macron dan Von der Leyen. 43% ziet China als 'een noodzakelijke partner met wie strategisch moet worden samengewerkt'.
07.06.2023 in VK door Peter Giesen

Filantropie is voor superrijken een verdienmodel
WRR column: De superrijken mogen blij zijn dat ze de portemonnee mogen trekken voor goede doelen
2019 in NRC WRR door Jos van Hezewijk

Mei 2023

Medische beslissing speelt rol bij meerderheid van sterfgevallen
'Bij een derde van de sterfgevallen kreeg een patient pijnverlichtende middelen die het overlijden konden bespoedigen.' 'bij 18% van de patiŽnten werd gestopt met een behandeling.'(Sterfgevallenonderzoek van het CBS, Amsterdam UMC en Erasmus MC)
31.05.2023 in NRC

Journalistiek faalt
'Zeker bij crises (zoals Covid-pandemie en oorlog in OekraÔne) moeten journalisten beter vasthouden aan hun belangrijkste principes (onafhankelijk, op feiten gebaseerd, eerlijk en evenwichtig verslag uitbrengen) onafhankelijk van de regering om niet het vertrouwen van de bevolking volledig te verliezen. (Persvrijheidslezing voor de European Federation of Journalists door Step Vaessen, internationaal correspondent Al Jazeera)'
20.05.2023 in NRC door Step Vaessen, internationaal correspondent Al Jazeera

Geen haast
USA en Rusland (China) testen in OekraÔne (nieuwe) wapens, oorlog strategieŽn, enz.


In China valt voor Westen meer hoogwaardige kennis en technologieŽn te stelen dan omgekeerd
'Volgens de Australische denktank ASPI is China zelfs leidend in 37 van 44 belangrijke technologieŽn.'
06.05.2023 in NRC door Ingrid díHooghe

April 2023

Feiten zijn altijd selectief
Murray Edelman: "Facts are always ideological, especially political facts".
26.04.2023

Clientalisme
Alle politieke partijen gebruiken belastinggeld om kiezers te belonen (en om te kopen).
21.04.2023 in VK door Mark Misťrus

Twitter openbaart ook de kloof tussen volk (klootzak) en elite (losgeslagen) in taalgebruik
'Twitter geeft vooral een stem aan de losgeslagen medemens'
21.04.2023 in Trouw door Rob de Wijk

Academisch onderwijs voor de global mindset van de elite
'120.000 buitenlandse studenten en 40% van de instroom in het wetenschappelijk onderwijs (en 50% van de immigratie), gefinancierd uit Nederlands belastinggeld, terwijl slechts 20.000 Nederlanders in het buitenland op een universiteit zitten.'
05.04.2023 in Trouw door Auke van Eijsden

Veganistisch varkensvoer voor mensen meest duurzaam
'Haver- en sojamelkfabrikanten verkopen jaarlijks miljoenen liters pulp als veevoer'
20.04.2023 in FD door Lisa van der Velden

Machines beconcurreren mensen al eeuwenlang
'Robots kunnen 30% van Nederlandse vacatures vervullen in 2030, volgens adviesbureau' Maar over het meeste machinale werk hoeven we niet rouwig te zijn.
03.04.2023 in Businessinsider

'Vuistregel is dat er bij 4 a 5% van alle bombardementen burgerslachtoffers zijn'
'Krijgshistoricus Christ Klep acht het juist goed mogelijk dat er niet ťťn, maar Ątientallen incidenten" verscholen zitten achter de meer dan zeshonderd bombardementen.'
0`1.04.2023 in NRC door Kees Versteegh

Maart 2023

Kosten wereldoorlog
'De oorlogvoerende landen bombardeerden de grote steden van de vijand, met als gevolg dat er enorm veel burgerslachtoffers vielen (55% van doden (41 miljoen, 2% bevolking), Wikipedia).'
31.03.2023 in Historianet

Opwarming komt nauwelijks door mensen
De Servische wiskundige en geofysicus Milutin Milankovic bewees al in de jaren í40 dat de ijstijden het gevolg zijn van veranderingen in de aardbaan om de zon, aldus Salomon Kroonenberg
30.03.2023 in Climategate door Christophe Degreef

Biodiversiteit als constante is een menselijke constructie
De aarde is nog nooit zo biodivers geweest als nu, aldus Salomon Kroonenberg
30.03.2023 in Climategate door Christophe Degreef

Bellingcat doet vooral belastend onderzoek naar Rusland
'De Jong (Ben de Jong, specialist inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de Universiteit Leiden) sluit niet uit dat Bellingcat soms ook tips krijgt van westerse inlichtingendiensten'
22.12.2020 in VK door Bert Lanting

Amerika is niet aangesloten bij het Internationaal Strafhof
en heeft The Hague Invasion Act.
18.03.2023 in Wikipedia

Welke positie moet Europa innemen?
'Xi's China was al een grotere handelspartner dan de VS voor zowat de hele wereld; nu wordt het ook nog een grote beschermer in de wereld.'
15.03.2023 in NRC door Luuk van Middelaar

China rijker is USA armer
USA rijkdom voor substantieel deel afhankelijk van goedkope energie, grondstoffen en producten uit vooral China, Rusland en andere arme en goedkope landen.
20.02.2023 in NRC door Garrie van Pinxteren

Leuk als de feiten kloppen,
maar nog steeds desinformatie als ze selectief aangewend worden.


'The rush in the Capitol was far less violent than media reported show hidden january 6 tapes.'
ďMore cops were injured by Kamala Harris's favorite mob, BLM, at the White House (2020) than were injured by Trump voters at the Capitol on January 6 (2021), a lot more.Ē
09.03.2023 in Fox News door Tucker Carlson

'natuur is een hel en kun je niet als enige leidraad nemen voor ruimtelijke ordening.'
'Fresco hekelde het groene wensdenken, dat als je maar Ďhet goedeí doet, een toestand zal ontstaan die voor iedereen ideaal is.'
17.09.2022 in Wynia's Week door Arnout Jaspers

'Uw vertrouwen in uw modellen is aandoenlijk, een bewijs van de zelfoverschatting'
'Wie beweert dat de mensheid de aarde tot de ondergang brengt, zou de menselijke capaciteit tot het oplossen van het probleem niet moeten overschatten.'
15.11.2021 in NRC door Louise Fresco

Februari 2023

PFAS kan niet volledig opgeruimd worden
'De dimensies van dit probleem zijn zo groot dat er geen oplossing is.'
25.02.2023 in NRC door Tim Luimes

Verlies/verlies-situatie
Immigratie betekent hier lagere lonen en braindrain uit derde wereld. Voor arbeidskrapte hebben we Europese gastarbeiders. Voor vluchtelingen de regionale kampen van de VN, maar die krijgt te weinig geld van ons.


Geld en geweld dat telt
Rusland (72 BNP/h) en China (94) zijn arme landen die alleen door hun grote omvang (9 en 1) en dito wapens zich te weer kunnen stellen tegen USA.


Het percentage disruptieve wetenschappelijke onderzoeken neemt vanaf 1945 af
'Wetenschap is modieus. Degene die de mode volgt, krijgt geld. En de rest leert snel de mode te volgen.'
18.02.2023 in NRC door Rosanne Hertzberger

Hoge priesters der Verlichtingskerk
20% van alle hoogleraren blijkt extern te zijn gefinancierd. Er is weinig zicht op. Goede doelen, overheid, zorg en bedrijven zijn de voornaamste financiers.
17.02.2023 in FD door Ardi Vleugel en Jasper Been

Januari 2023

Misschien is combinatie van covid en geneesmiddelen die via longen werken niet zo goed?
En verklaart dit het verband met Corona.
25.01.2023 in VK door Maarten Keulemans

Niet alleen China is meedogenloos en immoreel
'In de machtsstrijd om de grondstoffen voor o.a. 'onze' groene revolutie is weinig oog voor mensenrechten, milieu of sociale ongelijkheid.'
07.01.2023 in VK door Carlijne Vos, Mirza Cengic

Er is geen vrije markt
'Veel marktfalen is ook overheidsfalen, omdat bijna alle markten onderhevig zijn aan overheidsregulering.'
07.01.2023 in VK door Frank Kalshoven

Natuur is niet statisch
Salomon Kroonenberg: 'Biodiversiteit? Wil je echt voor de natuur zorgen, blijf er dan af'
02.01.2023 in Doorbraak door Christophe Degreef

December 2022

Amerikaanse Chinezen domineren hitech
'Zonder China komt er een enorm gebrek aan grondstoffen voor alle chips, (militaire) apparaten waarin chips moeten en enorme prijsstijgingen.'
17.12.2022 in VK door Jonathan Witteman

Links is ouderwets
Links is mi de bestuurlijke macht elite geworden en voert haar elitaire idealen van 50 jaar geleden uit.

Daarom is VVD en bedrijfsleven zo enthousiast over klimaatmaatregelen
Het is een enorme nieuwe markt onder dwang en zwaar gesubsidieerd.

Achterkamertjes ook bestuurlijke olie
Besluitvorming is overal misschien wel voor 90% emotie, machtsstrijd, domheid, ritselen, uitruilen, enz.. Maar is dat zinvol om te weten. De uiteindelijke beslissing is goed ....... slecht en daar kun je bestuurders op afrekenen. Toch?

'Omslagstelsel pensioen goedkoper, gemakkelijker, veiliger en duidelijker'
Maar dan raken werkgevers- en werknemersorganisaties hun zak met geld en macht kwijt.
01.12.2022 in VK door Martin ten Cate

November 2022

Oorlog aan de top
'Een steeds grotere groep hoogopgeleide potentiŽle winnaars vecht om topposities die per definitie schaars blijven.'
26.11.2022 in VK door Peter Giesen

Linksom of rechtsom
Misschien is bij gebrek aan een bevriende dictator democratie en vrije markt opleggen aan een arm land wel de beste manier om het te knechten en leeg te roven.

Bij de massaprotesten heeft rechts het stokje van links overgenomen
'En de acties zijn veel minder ernstig (Geen huis van een ambtenaar in de fik en machteloze politie enclaves). Ander verschil: linkse journalisten schreven er met veel meer sympathie over.'
10-11.2022 in De Leunstoel door Paul Bordewijk

Net als kippen hebben wij mensen een duidelijke pikorde?
Frans de Waal: 'Machtsstreven en ongelijkheid zijn misschien geen gewaardeerd motief, maar het is wel essentieel voor een goed functionerende gemeenschap.'
29.03.2021 in psychologiemagazine door Floor van den Hout

Sex en/of reproductie?
Frans de Waal: 'Dus mannen willen eigenlijk de baas zijn om vrouwen in hun bed te lokken? ĎDat gaat natuurlijk niet bewust. Apen wťten niet eens dat er een verband is tussen seks en kinderen krijgen. En toch is reproductie hun belangrijkste drijfveer.'
29.03.2021 in psychologiemagazine door Floor van den Hout

Liever nepzekerheid
Ik denk dat bijna niemand wil weten wat voor onvermijdbare emoties, dommigheden en soms slimheid de hoofdrol spelen bij vergaderingen.

Geen goede data over sterfte
Overigens zou dat onbetaalbaar en onhaalbaar zijn, ook een goede steekproef. Maar betrokkenen hebben er ook geen baat bij.

Oktober 2022

China nog lang onvervangbaar voor onze rijkdom
Westerse rijkdom voor substantieel deel afhankelijk van goedkope energie, grondstoffen en producten uit vooral China, Rusland en andere arme en goedkope landen.

Mensen die niet-populistische leiders serieus nemen, nemen hun (vage) uitspraken letterlijk
'mensen die populistische leiders serieus nemen, nemen hun (boute) uitspraken niet letterlijk'.
28.10.2022 in VK door Sandrino Smeets

Beroemde directheid van NL
Sommige mensen voelen zich echt bedreigd door de nette woorden van politici en ook zonder sociale media hebben sommige een heftig taalgebruik. Je hoeft niet op sociale media.
22.10.2022 in NRC door Guus Valk en Pim van den Dool

Tot voor kort was EU tervreden met bescherming USA
Het beschermingsgeld van USA voor EU bedroeg wel 30% van de omzet. Nu lopen de kosten echter snel op.

Maar uiteindelijk draait oorlog vooral om financiŽle militaire slagkracht waarvoor BNP een goede graadmeter is
Rusland is gewoon een arm land met een BNP kleiner dan Duitsland (https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=65&l=nl) en legt het zonder atoombommen gewoon af tegen de Nato-landen.

WWIII
De Amerikaanse "End of Empire"-strategie uit het PNAC-playbook (Project for the New American Century, 1997) is de aanval om grondstoffen en energie veilig te stellen. Als eerste stap moet Rusland verslagen worden, om daarna druk te kunnen zetten op China. Over multipolaire hegemonie valt met de VS niet te praten, want welvaart berust op uitbuiting.
08.10.2022 in Wikipedia

Desinformatie
'Maar liefst de helft snijdt weleens bochten af, ontdekte scheidend integriteitshoogleraar Lex Bouter uit anoniem ingevulde vragenlijsten.'
08.10.2022 in VK door Stan van Pelt

Geen tekort huizen, maar overschot singles
'Sinds 1962 is het aantal inwoners met 50 procent gestegen, het aantal woningen met 166 procent.' 'Vier van de tien Nederlanders voelen zich in toenemende mate eenzaam, maar ze gaan wel massaal alleen wonen.'
06.10.2022 in VK door Peter de Waard

Geen enkel verstand van virussen en vaccins
Zowel pro- als anti-vaxers moeten op hun goed geloof van specialisten afgaan.

Ongelijkheid natuurlijk
Gelijkheid bestaat alleen op boerenakkers, weilanden en legbatterijen.

Exclusief
EU voldoet zťlf niet aan de (o.a. financiŽle (ECB) en democratische) criteria om tot de EU te worden toegelaten.

September 2022

Western World Web
'Het beheer van internet ligt onder vuur van Rusland, China en veel landen op het zuidelijk halfrond, de Global South. Het betekent in de praktijk westerse hegemonie, menen ze, vooral van de Amerikaanse overheid en grote techgiganten.'
29.09.2022 in NRC door Wieland van Dijk

Academische inquisitie
'Vrijwel geen ťťn student die zonder schroom over maatschappelijke thema's durft te praten volgens enquÍtes van FIRE onder 45.000 studenten op 200 verschillende Amerikaanse universiteiten.'
28.09.2022 in NRC door Jules van Binsbergen

Vieze vinger
USA: 10 (onrechtmatige, misdadige en mislukte) oorlogen (o.a. JoegoslaviŽ, Afghanistan, Irak, LibiŽ en SyriŽ) met 6 miljoen doden in 30 jaar.

Samenleving minder gepolariseerd dan politici en media voorspiegelen
Meeste burgers zitten in het midden met een combinatie van linkse en rechtse attitudes en opvattingen, volgens Steffen Mau.
20.09.2022 in NRC door Caroline de Gruyter

Eten blijft er zat
'Deskundigen willen af van melkveehouderijen op onvruchtbare grond bij natuurgebieden, die relatief weinig produceren en die vooral draaien op EU-subsidies. Maak daar gesubsidieerde natuurboeren van, zeggen zij, dan daalt de stikstofuitstoot en blijft de productie toch op peil.'
16.09.2022 in NRC door Martijn Katan

Tom Poes verzin een list
Iedere keer weer bij een (krediet-, klimaat-, corona-, oekraine-, inflatie-, enz-)crisis die onmachtige, onwetende, onzinnige paniek reacties, die weer nieuwe problemen veroorzaken.

Desinformatie
Bijna niemand heeft de kennis om te controleren wat waar is, ze zien dat er een en ander rammelt bij de specialisten en journalisten en dat politici en overheid voortdurend de hand lichten met de waarheid. Waarom dit keer niet?

Alfa's en gamma's de baas
Landen die ooit 'achterlijk' werden genoemd omarmen nu wetenschap en techniek het meest omarmen. 'De meesten met een bŤtapakket in het eindexamen gaan geen bŤtatechniek studeren, en nog minder worden ingenieur.'
05.09.2022 in NRC door Louise Fresco

Opmerkelijke sterfte
Sterfte (2020) in Duitsland en Zweden hoger dan in NL (bovengemiddeld in EU). USA en China lager. Oost-Europa veelal hoogste. Midden-Oosten laagste.(Ook in 2014 https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterftecijfer#/media/Bestand:Death_rate_world_map.PNG)
03.09.2022 in Index Mundi

Augustus 2022

Digitaal frame
Dat fascistoÔde denken in goed en kwaad van links en rechts, waarbij men zelf uiteraard altijd goed is.

Europa moet mi USA en China tegen elkaar uitspelen
Zowel USA alsook China zullen mi over Europa (en Rusland) heen walsen.

Grootste winst naar Westen
'Het waren ook vooral Taiwanese (en Hongkongse) (en Japanse) zakenmensen die het Chinese groeiwonder vleugels gaven en daar zelf ook van profiteerden.'
20.08.2022 in NRC door Marc Hijink en Garrie van Pinxteren

Burgeroorlog
'Links' en 'rechts' staan lijnrecht tegenover elkaar met hel en verdoemenis.

Mensen zijn een stuk natuur
Dan weet je meteen waarom het zo'n mooi rommeltje is.

Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie
66% van miljonairs en 94% van multimiljonairs (25+) schonk in 2017 aan eigen anbi. 88% bracht daarmee in 2019 inkomstenbelasting naar nul.
15.08.2022 in NOS

Oorlog tussen USA en China
Weer is Europa speelbord in clash tussen USA en een opkomende grootmacht (Duitsland, Rusland en nu China).
09.08.2022 in NRC door Caroline de Gruyter

Oorlog tussen USA en China
'Is de Russische invasie van OekraÔne een indirecte oorlog tussen die van USA en China, een laatste stuiptrekking van de Amerikaanse alleenheerschappij en begin van een reeks van conflicten die Europa de komende jaren steeds meer op het Midden-Oosten zal doen lijken?'
08.08.2022 in VK door Mark Leonard

Betekenisloosheid en onbegrijpelijkheid willen we niet
Dus zoeken we zinloos naar eenvoudige oorzaken bij o.a. sterven, inflatie, oorlogen, klimaatopwarming, obesitas of boerenprotesten.
05.08.2022 in FD door Renť ten Bos


juli 2022

Media staan vol misbruik van titels
Veelal worden de onwetenschappelijke beweringen door academici in mainstream media beter ingekleed dan door wappies, maar daarom misschien nog gevaarlijker.

Energiemix blijft altijd een gok
'Het is onmogelijk om het totale energiesysteem 'goed' te modelleren.'
27.06.2022 in wattisduurzaam.nl door Thijs ten Brinck

Ontwikkel je onderbuik
Einstein zei: 'de intuÔtieve geest is een gave en de rationele geest is zijn dienaar.' We hebben een wereld gecreŽerd die de dienaar koestert en niet de gave.
20.07.2022 in VK door Wieteke van Zeil

'Maar ook met keurige woorden kunnen politici en bestuurders de burger in het gezicht spugen.'
'Regelmatig klagen bezorgde politici en bestuurders over de toon van het politieke debat, de felle retoriek, de harde taal.'
16.07.2022 in T door Nausicaa Marbe

Angst doet zieltjes winnen
Racisme, buitenlanders, klimaat, islam, corona, energie, wef, rusland, enz..

juni 2022

Arme dictaturen
Met democratie en open economie komen arme landen nooit uit de klauwen van rijke westen. En voor een schijntje koopt een oligarch een militie.

Wereldoorlog
Kunnen grootmachten naast elkaar bestaan? Of betekent vergroting van de koek van de een verkleining van de ander?

AtmZ
Iedereen heeft wel minderheidsdingen, die hij moet dimmen om niet gediscrimineerd te worden.

Op Sci-Hub zijn wetenschappelijke artikelen gratis te lezen
'over haar verblijfplaats zegt Alexandra Elbakyan liever niet te veel, 'ergens in Rusland', uit angst voor arrestatie en vervolging.' 'Sommige Nederlandse onderzoekers publiceren nog steeds liever in dure, prominente tijdschriften', zegt Hans de Jonge van NWO. 'Ook al weten die wetenschappers dat ze daarmee de subsidieovereenkomst schenden.'
25.06.2022 in VK door Frank Rensen

Veredeling anders dan genetische modificatie
Veredeling is iets anders dan genetische modificatie, het inbouwen van een gen dat niet in een soort voorkomt, aldus Louise Fresco.
25.06.2022 in FD door Jean Dohmen

Digital twin
(klimaat)modellen zullen altijd een simplificatie blijven met aannames en doelen en dus 'steering technique'.
25.06.2022 in NRC door Maxim Februari

Niet transparant ritselen is wel de olie van de samenleving
Ook voor burgers. Maar als bestuurders tegen de lamp lopen met rare beslissingen moeten ze zeker hangen.

Interviews zeggen vaak meer over interviewer
Interviews geven is heel moeilijk. Het gebeurt maar zelden dat de geÔnterviewde zich achteraf nog in de tekst herkent.
11.06.2022 in NRC door Maxim Februari

Botonderzoek
NŠ het verval van het Romeinse Rijk is de gezondheid en de kwaliteit van het voedsel in Europa het grootst tot de zestiende eeuw door hygiŽne. Dan gaat het door vieze stedengroei tot de twintigste eeuw bergafwaarts.
07.06.2022 in NRC door Hendrik Spiering

Collectieve medisch wetenschappelijke dwaling
'In een artikel in Nature wordt er naar een oorzaak voor die blunder over de aard van coronavirus (contactbesmetting) gezocht. Het lijkt een opeenstapeling van klassiek menselijk gedrag.'
14.05.2022 in NRC door Rosanne Hertzberger

mei 2022

Academici
'Michel Foucault: Waarheid is macht.'

Veel boeren maatschappelijk onrendabel
De toegevoegde waarde van het agrocomplex bedroeg 33 miljard euro in 2019 (4% van bbp). Daarvan nemen boeren iets minder dan eenderde (10 miljard) voor hun rekening. Ze krijgen zo'n 2 miljard subsidie. Schade loopt in de miljarden.
28.05.2022 in VK door Mac van Dinther

Hoezo wantrouwen
Rathenau-rapport: ĄHet gemiddelde vertrouwen in de wetenschap is gestegen van een 7,07 in 2018 naar een 7,42 in 2021." Coronadashboard: 13 miljoen mensen hebben zich vorig jaar vrijwillig laten vaccineren ondanks alle desinformatie.
28.05.2022 in NRC door Rosanne Hertzberger

Tweets 1
Niet ingaan op kritiek doet bijna iedereen op twitter. Is veelal ook niet te doen. Vaak te veel reacties en beperkte ruimte platform is er niet voor geschikt. Daarom gebruikt bijna iedereen het als actiemedium. Zelden is de bewering waterdicht. Het gaat om het idee erachter.

Tweets 2
Op twitter gaan de meesten alleen in op gemakkelijk te weerleggen antwoorden. Lastige kritiek wordt veelal genegeerd, tenzij van een influencer.

Collectieve medisch wetenschappelijke dwaling
In een artikel in Nature wordt er naar een oorzaak voor die blunder over de aard van coronavirus (contactbesmetting) gezocht. Het lijkt een opeenstapeling van klassiek menselijk gedrag.'
14.05.2022 in NRC door Rosanne Hertzberger

Surveillance staat
'Ondanks een negatief referendum, toezeggingen van minister en AIVD, is grootschalig aftappen van communicatie via internetkabels technisch mogelijk en binnenkort praktijk.'
17.05.2022 in VK door Huib Modderkolk

Burgeroorlog
Biden's overwinningsspeech: 'Ik ben dankbaar voor al die momenten waarop onze campagne het moeilijk had en de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap weer voor mij opstond.' (Moorden in Campagne/Black Lives Matter-jaar 2020 toegenomen met 30%).

Een democratische elite heeft veel maskerade nodig om op het pluche te kunnen blijven
Vorig jaar ontkende minister Grapperhaus deze praktijk van NCTV nog.
03.05.2022 in NRC door Andreas Kouwenhoven en Romy van der Poel

Het is onduidelijk hoe inflatie ontstaat
Politici en centrale bankiers hebben nooit vat gehad op inflatie.
03.05.2022 in VK door Peter de Waard

april 2022

Dorpspolitiek
Verbijsterend dat journalistiek aangaande Oekraine alleen eenzijdige Westerse bronnen lijkt te hebben.

Hoe verhoudt zich dit tot nepnieuws en democratie?
'In Nederland zijn er 131.200 communicatieprofessionals. 60.900 hiervan werken of willen werken bij de Rijksoverheid.' Waar waren die bij coronacrisis?
04.07.2019 door Ministerie van Algemene Zaken

Oplossing complex
Ik zie bij globalisering weinig blikverruiming, maar vooral overheersing en uitbuiting van de armeren in de wereld door een Westerse elite.

Dan is mainstream media mogelijk grootste verstrekker van nepnieuws
'Uit diverse onderzoeken blijkt dat desinformatie psychologisch heel anders werkt dan vaak gedacht. ĄHet draait er niet om wŠt je gelooft maar wŪť je vertrouwt.Ē'
13.04.2022 in NRC door Wouter van Noort

USA enz.
30 years, 10 wars, 6 million deaths and 0 sanctions.

Welke vooruitgang
Onze voorouders waren cognitief en intellectueel onze gelijken volgens David Graeber en David Wengrow.
02.04.2022 in VK door Wilma de Rek

maart 2022

FinanciŽle massavernietigingswapens van machtige landen raken net als atoombommen vooral gewone burgers
Importheffingen, IMF, uitsluiten van internationale betalingssysteem, sancties, valutadaling, belastingvoordelen, handelsverdragen, enz.
15.03.2022 in FD door Jan Fred van Wijnen

Belastingvluchtelingen
Zonder Westerse belastingparadijzen zouden er hier geen Russische oligarchen en geen Poetin (en Zelensky) probleem zijn. Het zijn dus geen goede vrienden van Poetin, maar een haat/liefde verhouding.
13.03.2022 in FD door Daron Acemoglu

Geweld telt
USA** 766, China* 245, India* 73, Rusland** 67, VK* 59, Saoudi 56, Frankrijk* 52, Duitsland 52, Japan 48, Z.Korea 46 (2020 miljarden dollar; *atoombommen ook Israel en Pakistan )
01.03.2022 in Our World in Data door by Max Roser, Esteban Ortiz-Ospina, Hannah Ritchie and Edouard Mathieu

februari 2022

Balans coronamaatregelen
De grootste winst was natuurlijk dat de samenleving sociaal, cultureel en economisch enorm veerkrachtig is gebleken.

Medische balans coronamaatregelen
'In het eerste jaar alleen al zouden er dus (...) 136 duizend personen zijn overleden en bij latere golven nog eens ruwweg zevenduizend. (...) In werkelijkheid zijn er in totaal tegen de 30 duizend personen overleden'
25.02.2022 in VK door Maarten Keulemans

Legale maffia
Op Jellinek.nl: aantal verslaafden/misbruikers: medicijnen (600.000), tabak (539.000), alcohol (477.000), gokken (79.000), cannabis (70.000) en cocaÔne (38.000).
19.02.2022 in NRC door Folkert Jensma

Te complex
'Onderzoek om tot zogenaamd objectief en evidence-based beleid te komen, terwijl het in werkelijkheid barst van de belangetjes, ego's, machtsbolwerkjes en het bureaucratisch geweld.' (en onwetendheid)
19.02.2022 in NRC door Rosanne Hertzberger

Sensatiejournalistiek
Kritiek op het coronabeleid overstemde vaak de bijval, maar toch blijkt een forse meerderheid van de Nederlanders (65%) vrij content met de aanpak, blijkt uit enquÍte die bureau Kantar Public voor De Telegraaf uitvoerde onder ruim duizend mensen.
19.02.2022 in T door Olof van Joolen en Sil van Schoonhoven

Bullshit Jobs
David Graeber: Er zijn miljoenen zinloze banen, overgewaardeerde bezigheidstherapie, waarvoor vaak tig keer modaal voor wordt betaald, veelal met een academische opleiding.
16.02.2022 in VK door Peter de Waard

Veerkrachtige samenleving
Anders dan critici tot op de dag van vandaag beweren, viel de schade van de corona lockdown ook voor de gehele economie bijzonder mee volgens CBS.
16.02.2022 in FD door Mathijs Bouman

Modern kolonialisme
Dat de euro 14,7 procent, de roebel 70, Indiase Rupee 56,2, Chinese Yuan 34 en de Japanse yen 41,7% ondergewaardeerd is t.o.v. de dollar en USA bovendien enorme schulden (meer dan 850 miljard) heeft in die landen, heeft te maken met de militaire, politieke en monetaire macht van de VS.
01.02.2022 in VK door Peter de Waard

Our World in Data
Excess mortality during the Coronavirus pandemic (COVID-19)
07.02.2022 in Our World in Data

Westerse wereld begroet met instemming de ene na de andere staatsgreep in Afrika
'Zolang de eigen belangen maar worden beschermd.'
03.02.2022 in VK door I—AKI O—ORBE GENOVESI

januari 2022

Politiek, democratie en overheid nog meer terzijde geschoven
'komt een vooraanstaande groep wetenschappers en bestuurders nu zelf met een plan.': een covid-transitieteam met nog meer wetenschappers.
29.01.2022 in VK door Robert van de Griend en Frank Hendrickx

China laat zich niet zoals Japan knechten
USA dacht zich onkwetsbaar na de val van de muur en besteedde veel productie om korte termijn gewin uit aan China en creŽerde hiermee een grote concurrent.
12.01.2022 in Chatham House door John Kampfner

win-win
Jeugd heeft wel belang bij corona maatregelen, want dat verhoogt hun kans dat ze later als zwakkere of oudere ook beschermd zullen worden.
Onmacht regeert
Volledige transparantie zal juist het onvermijdelijke onvermogen van bobo's tonen, wat de burgers niet blij zal maken.
11.01.2022 in VK door Peter de Waard

Westerse economie vooral bakstenen
2/3 balans van 10 grote economieen bestaat uit vastgoed + grond en slechts 20% in infra, machines, grondstofreserves en kennis (4%) volgens McKinsey. 95% is (indirect) in handen van huishoudens.
10.01.2022 in NRC door Daan van Lent

'Gezocht:
Gesprekspartner op sociale media en daarbuiten die niet alleen zijn gevoelens dumpt, antwoord geeft op een vraag en een normale dialoog voert.
december 2021

Geluid verdwijnt nooit uit de kosmos
Het wordt misschien technisch mogelijk ieder woord af te luisteren dat in het verleden ooit is gesproken.
27.12.2021 in NRC door Maxim Februari

China's hand op AziŽs waterkraan
In China (Tibet) ontspringen veel internationale rivieren die de dichtbevolkte gebieden van AziŽ van water voorzien, maar waarvan China meer wil gebruiken.
01.2013 in Geografie door Henk Donkers

'Sociale media' kun je afzetten
Vooral op twitter zitten vooral roeptoeters en bobo's en geen gewone mensen. Het is geen openbaar medium, maar een bedrijf dat ten onrechte geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud, die wordt gecensureerd en gemanipuleerd. Volledig overschat. Gewoon dichtzetten als je het beu bent.
Slaaf van je digitale indentiteit
Grote tech-bedrijven en overheden wilolen graag een nieuwe, digitale identiteit. De coronacrisis geeft ze de wind in de zeilen. Experts waarschuwen voor dit einde van vrijheid. Commercie, misbruik en fouten worden juist door blockchain en self-sovereign identity (SSI)(baas van eigen data) tot een nachtmerrie. (Controleer maar eens je dossiers bij dokters, providers, onderwijs, verzekeraars, werkgevers, banken, enz.)
11.12.2021 in FTM door Jannes van Roermund, Catherine Riva en Serena Tinari

november 2021

Biologische voeding slechte handel
Er is nog geen doorslaggevend onder zoek dat biologische voeding gezonder is. Gezonde voeding is financieel niet aantrekkelijk, want je kunt er geen patent op krijgen, aldus Katan.
20.11.2021 in VK door Pieter Hotse Smit

'de zogenaamde Grootse Herrijzenis die voor 2049 op de communistische agenda staat.'
'2027, het jaar waarin Amerikaanse militaire topfiguren verwachten dat China Taiwan zal hebben aangevallen,'
17.11.2021 in VK door Marije Vlaskamp

Mannen mogen de lange en onvoorspelbare werkweken draaien
Claudia Goldin: Oorzaak van de loonkloof is niet dat vrouwen minder worden betaald voor hetzelfde werk of minder kans hebben op beter betaalde banen, maar hebzucht. De arbeidsmarkt geeft de hoogste beloning aan mensen die lange en onvoorspelbare werkweken willen draaien.
10.11.2021 in VK door Peter de Waard

Nederlandse graslanden krioelen van het leven
Maar het kwalificeren van Nederlandse landbouwbodems als dood is absurd,
03.11.2021 in NRC door Jan Willem van Groenigen en Franciska de Vries

oktober 2021

Clouds onvoldoende beveiligd
Succes van routinematige Russische hacks toont aan dat cloudaanbieders in gebreke blijven, aldus The New York Times.
29.10.2021 in NRC door Marietje Schaake

Oeps, er blijft niemand over
Autorijders, zaalsporters, vieze ondernemers, vliegvakantiegangers, overgewichtigen, enz.?

Politici steeds vaker lobbyist
In vijf jaar steeg het aantal overstappers van politiek naar lobby van 25 naar 44,4 procent.
23.10.2021 in VK en OSF door Wilco Dekker, Ariejan Korteweg en Erik Verwiel

Boeren met rug naar samenleving
Bijna driekwart van de veehouders denkt dat de Nederlanders achter hun stikstofprotesten staan, terwijl uit het onderzoek (I&O Research / VK) blijkt dat het 38 procent is. Het aandeel in de Nederlandse economie van de landbouw wordt door Nederlanders schromelijk overschat: gemiddeld schat men bijna 20 procent, terwijl het in feite van 1,4 procent is.
21.10.2021 in NOS

De heks was geen oerfeminist
Maar wel complotdenken, verketteren en vrouwonvriendelijkheid.
16.10.2021 in VK door Geertje Dekkers

Antropoceen
Wilde natuur bestaat al 12.000 jaar niet meer, aldus Erle Ellis.
02.10.2021 in NRC door Marcel aan de Brugh

Maar betalen meer klimaatbelasting
Gezinnen met een laag inkomen stoten tot vier keer minder CO2 uit dan de rijkste gezinnen in ons land.
11.07.2019 in Morgen door Roel Wauters

september 2021

AI-technologie twijfelachtig
Duizenden factoren sturen ons gedrag, dat daardoor moeilijk is te voorspellen en te beÔnvloeden.
29.09.2021 in VK door Linda Kool

NL huis blijft in prijs nog achter bij EU
De prijs stijgt sneller, maar het aantal verkochte woningen daalt ook.
23.09.2021 in FD door Pim Kakebeeke

Moderne slavernij
Veel mensen worden gedwongen tot het verrichten van arbeid in onmenselijke omstandigheden, aldus Siddharth Kara.
18.09.2021 in VK door Sarah Haaij

Van grote schuld word je rijk
Deze coronaschuld wordt als altijd tzt met 1 pennestreek weggestreept. Met hefboom onder schuld strijkt het machtige westen al enige eeuwen grote rijkdom op.

NL is kampioen belastingvoordelen
Gemiddeld 14% van het bbp, tegen 5% voor EU en Oeso. Alleen Rusland kent een hoger percentage.
15.09.2021 in FD door Laurens Berentsen

Integendeel dus
Immigratie neemt de lasten van vergrijzing voor de overheidsfinanciŽn en de arbeidsmarkt niet weg.
14.09.2021 in NRC door Menno Tamminga

Wanneer ben je cartoonist?
Waarom mogen cartoonisten wel en gewone burgers niet beledigen?

In China veel uitstoot voor Westen
2017 ton CO2-eq per persoon: China 8,40 / VS 17,74 / India 2,47 / NL 10,45.
15.09.2021 door Climate Watch

Van twee walletjes eten
Sociale internet media hebben bij hoge uitzondering geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Waarom zouden ze dan mogen censureren?

Westen verdient schatten aan China
Een paar honderd Chinese bedrijven staan op de New York Stock Exchange en techbeurs Nasdaq genoteerd voor tientallen miljarden dollars. Chinese wet- en regelgeving verbiedt inzage in de bedrijfsvoering.

Verlichtingskerk
Mij verbijstert het gemak waarmee wetenschappers (en media) zo'n lab-setting geldig verklaren voor de werkelijkheid (als het uitkomt).
10.09.2021 in VK door Elma Drayer

Poldermodel is een mythe
Achter deze faÁade van consensus gaat over het algemeen een harde machtsstrijd schuil.
10.09.2021 in VK door Rosa KŲsters en Merijn Oudenampsen

Sluiproute Brussel
Veel zaken worden buiten parlement om geregeld via EU
08.09.2021 in FTM door Lise Witteman

Sociale wetenschappen
Academisch waterdicht, maar in de praktijk zo lek als een mandje.

Lood om oud ijzer
Opmerkelijk dat Brexit tot nu toe nog steeds zo weinig schade aanricht. Overigens ook geen winst voor Engeland.

augustus 2021

Olie wordt duur betaald
Langdurige en openlijke ingrijpen van het Westen in M-Oosten veroorzaakt het succes van het moslimextremisme, aldus Philip Gordon.
30.08.2021 in NRC door Carolien Roelants

Genderneutraal
Hoogstens 10% bevolking is LHBTI.
08.2018 in Handreiking LHBTI Feiten en Cijfers door Movisie

Biljoenen ECB spekken vooral rijken
Opkopen obligaties redt niet alleen financials, maar geld komt ook bij rijken terecht, die daarmee huizen- en aandelenprijzen opdrijven.
25.08.2021 in Groene door Ewald Engelen

Bevolking wordt opgehokt
Alle onderzoeken naar woningvoorkeuren en het feitelijk gedrag van mensen wijzen uit dat 75% van de mensen een woning met een tuin prefereert.
26.08.2021 in T door Friso de Zeeuw

China versus USA
Als een gevestigde supermacht wordt bedreigd door een andere supermacht, leidt dit veelal tot oorlog. Volgens Graham Allison is dat in de afgelopen 500 jaar twaalf keer gebeurd.
25.08.2021 in VK door Peter de Waard

We waren gewaarschuwd en hadden ons kunnen aanpassen
De laatste tien eeuwen zijn er tientallen overstromingen geweest door zeespiegelstijging (20.000 jaar) en bodemdaling.
18.08.2021 in https://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming

Mission impossible
In een land waar je voor een appel en een ei huurlingen kunt krijgen is een stabiele democratie bijna onmogelijk.

Herbebossen is geen snelle oplossing
Er is te weinig grond voor (veel) bomen, aldus Oxfam.
09.08.2021 in NRC door Louise Fresco

Iedereen draagt een masker
Ik ken niemand die zichzelf is en/of de waarheid durft te vertellen.

Achterkamertjes zijn (in beperkte mate) nodig
Na transparantie werden formele bijeenkomsten (van EU) saaier en kwamen er meer meer en langduriger informele bijeenkomsten, aldus Mareike Kleine.
07.08.2021 in NRC door Caroline de Gruyter

juli 2021

Ook genetisch?
Kinderen uit arme gezinnen komen al vroeg op achterstand, blijkt uit Rotterdams onderzoek.
23.07.2021 in VK door Rik Kuiper

Grootschalige schaalverkleining
Ondanks kleine schaal hebben Chinese boeren met klassieke technieken hun oogst in decennia enorm verhoogd en waren de motor achter het economische wonder.
01.07.2021 in FD door Anouk Eigenraam

juni 2021

Grote veerkracht van samenleving
HerstelNL voorspelde ten onrechte economische ellende en waarschijnlijk ook ten onrechte sociale en culturele ellende door corona maatregelen.

Buiten het kader
De kans is groot dat aliens en ufo's voor de mens onzichtbaar zijn.

Dramatische krimp van overheid door neoliberalisme is fabeltje
Het Rijk stuurt met 5x zoveel middelen als eind jaren zestig. Van elke euro die omgaat, wordt 40 cent uitgegeven via de overheid. Het aantal ambtenaren is de laatste 5 jaar sterk gegroeid.
19.06.2021 in VK door Martin Sommer

2 handen op 1 buik
Kamer baseert twee derde van zijn vragen op media aldus Media Perspectives. 2% op een academische publicatie, een onderzoeksrapport of een advies van overheidsinstanties.
17.06.2021 in FD door onze redacteur

Tunnelvisie
Er lijkt geen woningnood in NL (CBS), omdat het aantal huishoudens afhankelijk is van het aantal beschikbare woningen.
16.06.2021 in VK door Heleen Mees

Indo-Pacific als front tegen China
'Niemand wil de VS of China als vijand, niemand zal zich volledig en zonder terughoudendheid achter China of de VS scharen Dit wordt het tijdperk van de ambivalentie.'
12.06.2021 in NRC door Michel Kerres

Veel geld wordt verspild aan hoger onderwijs
Volgens Nobelprijswinnaar James Heckman levert een onderwijsdollar voor een peuter een factor zes tot acht aan rendement op. Veel meer dan aan hoger onderwijs.
12.06.2021 in FD door Mathijs Bouman

Geld en macht
De 25 rijkste miljardairs van de Verenigde Staten blijken weinig tot geen belasting te hebben betaald, volgens onderzoekssite ProPublica op basis van gelekte aangiften in de periode 2014-2018.
10.06.2021 in FD door Casper Thomas

Levert slechts 2 miljard op
Gemiddeld 7.866 miljard dollar per jaar stroomt er door ons land en dat is meer dan in erkende belastingparadijzen.
05.06.2021 in AD door Frank Renout

Vooruitgang
'De middelmaat (in retail) verdwijnt en wat overblijft zijn de gerobotiseerde prijsvechters aan de onderkant en veel ruimte voor de luxe-specialisten aan de bovenkant.'
04.06.2021 in VK door Ben Rogmans

Gesnoept van de boom van de kennis van goed en kwaad
- Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering.
- 6 op de 10 zien de mens als belangrijkste oorzaak klimaatverandering.
- Ruime meerderheid wil meer groene energie, maar niet in eigen 'achtertuin'.
045.06.2021 in CBS door CBS

mei 2021

Ambtenarenmacht
Door decentralisatie en bezuiniging ontstond tussen provincie en gemeenten een vierde (ondemocratische) bestuurslaag van 1300 regionale samenwerkingsverbanden met zo'n 20% van de gemeentelijke uitgaven.
29.05.2021 in FD door Bas Knoop

98% onwetendheid
'Toen het Humaan Genoom Project werd afgerond, bleek het menselijk dna voor het overgrote deel (98 procent) te bestaan uit een soort abracadabra.'
15.05.2021 in VK door Maartje Bakker

Academische tunnelvisies
ESB: Juist hoogopgeleiden zijn goed in gewenste informatie zoeken en ongewenste informatie negeren.
11.05.2021 in FD door Anna Dijkman

'EU kan nog minstens twee generaties niet zonder Amerikaanse bescherming'
'Maar het echte antwoord op China is laten zien dat liberale democratieŽn superieur zijn, want dat is niet meer vanzelfsprekend.'
10.05.2021 in NRC door Renť Cuperus

Deep State
Waarschijnlijk niet georganiseerd, maar een democratisch gekozen Trump werd door minstens 80% van ambtenaren tegen gewerkt. Alleen met psychologisch geweld kun je je dan handhaven.

april 2021

Corona
"We doen nu al 102 jaar onderzoek naar de griep", zei een Amerikaanse professor vorige zomer in The New York Times. "En we weten nog steeds niet zeker hoe het overgedragen wordt."
29.04.2021 in AD door Sander van Mersbergen

Rutte
"Caroliene, ik ben het kwijt. Help."

Spaargeld is overigens niet opgepot, maar wordt door banken geÔnvesteerd
Bezemer: De helft van onze staatsschuld is in Nederlandse handen. Dus onze kinderen gaan er aan verdienen.
24.04.2021 in VK door Bas Mesters

Inkomensgelijkheid (CBS) gebaseerd op foute fiscale data
Nederland belast vermogens in huizen, aandelen en BV's nauwelijks.
22.04.2021 in VK door Heleen Mees

Inkomensstijging (CBS) vooral te danken aan meer uren werken van o.a. vrouwen
Tussen 1979 en 2001 vlakte de stijging van het inkomen per gewerkt uur af. Sinds 2001 is het netto beschikbare inkomen per gewerkt uur niet meer gestegen.
22.04.2021 in VK door Heleen Mees

Algoritmes gebaseerd op vooroordelen
Misschien met steekproef controleren verstandiger dan met algoritmes en verklikkers. Beter zicht en minder boosheid.

Achterkamertjes vooral persoonlijk belang
Oud-topambtenaar Ter Haar in ESB: 80% tijd beleidsambtenaren verspild aan ondoordachte politieke plannen.
14.04.2021 in VK door Marcia Luyten

CBS: Inkomen van huishoudens groeide afgelopen decennia wel degelijk mee met economie
Maar er werd heel wat uren meer voor gewerkt door voornamelijk vrouwen, veel er van verdween naar de overheid en aandeelhouders (ook inkomens).
15.04.2021 in FD

Ai
Ine Gilbers: Ongelijkheid los je gemakkelijk op. Je kijkt hoeveel je boven modaal zit en dat geef je aan iemand eronder.

Ervarings deskundigen
Deplorabelen globaler dan academische bovenlaag, want ze wonen in wijken met veel buitenlanders.

Angst regeert
Als je 30 jaar geleden had verkondigd dat de overheid al haar burgers afluistert, observeert en rubriceert, zou men je voor wappie hebbem uitgemaakt.

Gelegenheid schept de dief
De Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft in strijd met de wet jarenlang privacygevoelige informatie over burgers verzameld en verspreid. De NCTV hoeft itt geheime diensten geen verantwoording af te leggen aan een toezichthouder.
09.04.2021 in NRC door Andreas Kouwenhoven, Esther Rosenberg en Romy van der Poel

Openheid niet nodig
Het spel is onbelangrijk voor de burger. Uit de resulterende knikkers laten zich de geofferde principes, fouten en zeges terug rekenen. En het was al lang duidelijk dat ze Omtzigt weg wilden.

Leve het schandblok
In achterkamertjes worden toch ook vooral zaken geregeld, die niet in belang zijn van burger. Wat uitlekt is topje van de ijsberg en moet als voorbeeld zwaar afgestraft worden.

Deep state noemen wappies dat
Als achterkamertjes cruciaal zijn voor bestuurders, dan betekent dit ook dat burger cruciale kennis onthouden wordt en zal hij deze zelf invullen. Misschien nog kwalijker .

Woningtekort is niet eens te meten
Duur wonen is ons probleem, maar we verwarren het met een fysiek tekort aan huizen.
09.04.2021 in Correspondent door Hans de Geus

Heiligen verering
In de journalistiek lijkt het vaak of succes van een organisatie afhangt van een handvol slimmeriken. Die krijgen dan hogere beloningen en andere werknemers niet.
08.04.2021 in VK door Koen Haegens

Diep wantrouwen van de overheid in haar burgers
Met de nieuwe datawet (WGS) onttrekt de ongeremde datahonger van de overheid en bedrijven zich aan toezicht door parlement en samenleving.
08.04.2021 in FD door Axel Arnbak

Vrijwel elke freelance wetenschapsjournalist schrijft betaald voor onderzoeksinstellingen
Bijna alle onderzoeksinstellingen betalen journalisten voor voorlichtingsklussen.
07.04.2021 in VK door Enith Vlooswijk

We're Only in It for the Money
Bijna de helft van de afspraken met ministers blijken te zijn met bedrijven of bedrijfsorganisaties. Binnen die groep van meer dan honderd ondernemingen bestaat een selecte groep van 17 grote bedrijven met 1/3 van de afspraken. Veel afspraken worden niet openbaar, aldus Open State Foundation.
06.04.2021 in NRC door Wilmer Heck

Leugentje om bestwil
Mensen hebben niet veel moeite met leugens en liegen vaak een beetje, aldus gedragseconoom Dan Ariely.
06.04.2021 in FD door Anna Dijkman

'De PAK's in de ruimte ruiken waarschijnlijk als een grote houtskoolbarbecue!'
ĎComplexe koolstofchemie in de ruimte roept vragen op als ďWaar komt het leven vandaan?Ē en ďSpelen PAKís hierbij een rol?Ē aldus Cameron Mackie.
14.05.2019 in UL door Hilde Pracht

Geur is direct contact
Geuren zijn geen weerkaatsing of een golf, maar moleculen, die van de bron wegbreken en in onze neus vliegen.
03.04.2021 in VK door Harold McGee

Partij van de Ambtenarij
In heel West-Europa heeft het parlement en de burger macht ingeleverd ten gunste van de presidentiele uitvoerende macht.
03.04.2021 in VK door Martin Sommer

Zonder af en toe een corrigerende tik loopt het uit de hand
Ik ken nagenoeg geen bestuurder die een jaar zou overleven met maximale openheid; maar ik ken er ook nagenoeg geen, die geen maximale misbruik zou maken bij minimale openheid.

maart 2021

Van WHO-agenda
De mogelijkheid van een ontsnapping van coronavirus uit een van de virologische laboratoria in Wuhan is nog steeds mogelijk. De directrice heeft daarover steeds halve waarheden verkondigd.
30.03.2021 in NRC door Sander Voormolen

Allemaal complot
Complotdenker is zelden dom en rechts en heeft lang niet altijd ongelijk.
29.03.2021 in VK door Daan Heerma van Voss

Deglobalisering noodzaak
Naarmate China concurrerender wordt, zal globalisering voor USA en EU door afhankelijkheid meer nadelen krijgen.

Arrogantie is juist dom
'Hoog' opgeleiden niet verstandiger dan 'laag' opgeleiden.

Globalisering
Omdat het vuile werk elders op de wereld wordt gedaan, kan de (D66) elite hier mooi weer spelen.
18.03.2021 in VK door Koen Haegens

Overheid beter dan markt?
'Ambtenaren besturen ambtenaren, gecontroleerd door ambtenaren.'
13.03.2021 in VK door Martin Sommer

Overheid, politiek en markt: 3 handen op 1 buik
'De belangrijkste beslissingen worden genomen in achterkameroverleg met belangenclubs.'
13.03.2021 in VK door Kustaw Bessems

Rede redelijk onbetekenend
Al in 1781 werd door Immanuel Kant in "Kritik der reinen Vernunft" de vloer aangeveegd met het idee van een maakbare samenleving door de Verlichtingskerk. Tegenwoordig gelooft bijna iedereen in de ratio. Ondanks bijvoorbeeld filosofen als Hume, Schopenhauer, Kant, Nietsche, Wittgenstein en Popper.

Verlichting
Als mensen een maakbare samenleving wijs gemaakt worden en ze voelen dat wetenschap, grootkapitaal, overheid en politiek het niet voor hen waar maakt, dan wenden ze zich ook tot verklarende complot theorieen.

Neem nou de overheid....
Het is nog maar de vraag of degene die het geld moet verdienen het machtigste is.

Achterban van Biden
'De gemeenteraad van Minneapolis, veelal Democraten, kondigde radicale maatregelen aan. Het politiekorps zou o.a. worden ontbonden. (..) Zeker 80 mensen kwamen in 2020 om door vuurwapens, bijna 70 procent mťťr dan een jaar eerder.'
08.03.2021 in AD door Karlijn van Houwelingen

Ieder voordeel heb zn nadeel
'Vaak selecteren cybercriminelen hun slachtoffers uit gestolen databases van cryptomarktplaatsen. In tegenstelling tot een gewone bankrekening kun je zo'n crypto wallet leegtrekken en anoniem blijven. Pakkans: nihil.'
06.03.2021 in NRC door Marc Hijink

Taaie problemen
Haagse (academische) elite kenmerkt zich, aldus Tjeenk Willink, door 'gelijk denken, gelijk spreken en gelijk doen'.
06.03.2021 in VK door Martin Sommer

Corona prooien
117.000 zwaar zieke mensen in verpleeghuizen en 80.000 thuis.

Nineties revisited
Nieuwe techelite koopt succesvolle startups weg.
06.03.2021 in FD door Hella Hueck en Sandra Olsthoorn

Bovenwereld erger dan onderwereld
Witte boordencriminaliteit en de rol van accountants, notarissen, makelaars en taxateurs daarin lijkt veel groter dan van de drugscriminaliteit.
04.03.2021 in FD door Marcel Pheijffer

Deep state
De hele (academische) bovenlaag weet zonder complot en bevel wel hoe het hoort in hun wereld.

Geen complot
Misschien hebben toplieden los van elkaar wel snel door welke maatregelen erg in hun eigen voordeel zijn.

De pot verwijt de ketel
De benoeming van rechters in Nederland is niet onafhankelijker dan in Polen en Hongarije.
03.03.2021 in Correspondent door Marc Chavannes

februari 2021

EU niet centraliseren maar organiseren
Adriaan Schout: Toezicht moet niet van boven komen, van de Europese Commissie, maar de lidstaten moeten zelf elkaar de maat nemen.
27.02.2021 in VK door Martin Sommer

Verborgen netwerk
De onbekende rijke blanke elite van protestantse families aan de oostkust van USA.
18.02.2021 in FD door Hilda Bouma

Klasseverschil
De (beter betaalde academische) elite heeft een (misplaatst) groter (financieel) vertrouwen in de samenleving. Het (lucratieve) verschil wordt cultureel in stand gehouden.
16.02.2021 in NRC door Maxim Februari

Never Waste a Good Crisis
Great reset wordt door elite bij iedere grote crisis geroepen om pluche te handhaven.
15.02.2021 in FD door Harry Garretsen Janka Stoker

Mensen zijn enorm soepel
Een jaar geleden zou ik een lockdown niet voor mogelijk gehouden hebben.

Het draait voor 99% om intuÔtie
Jonathan Haidt: "Ik noem dat het waanidee van het rationalisme." "horen mensen alleen maar wat ze willen horen."
12.02.2021 in NRC door Bart Funnekotter

Dor hout
Ouderen en de kwetsbaren (waarvan we het weten) zijn volgens het CBS 4,3 miljoen mensen.
11.02.2021 in NRC door Niki Korteweg

Meritocratie is een leugen
Laurison en Friedman:†'Much of what is routinely categorised as ďmeritĒ is actually impossible to separate from the ďfollowing windĒ (rugwind) of privilege.'
10.02.2021 in Groene door Ewald Engelen

Arbeid blijft achter bij geld
De gemiddelde Amerikaan hoefde in jaren tachtig maar 20 uur te werken om eenmaal de waarde van de S&P 500-index te kunnen kopen. Nu moet hij daar 141 uur voor werken.
09.02.2021 in FD door Ria Roerink

Vestzak broekzak
De Corona crisis schuld (aan de burgers) wordt net als oorlogs- en natuurrampschuld tzt weg gestreept tegen belastingverhoging.

Rijksinspecties niet onafhankelijk
Ze maken deel uit van een ministerie, hun jaarplan moet door de minister worden goedgekeurd, voor financiering zijn ze afhankelijk van diezelfde minister. Bovendien komt de top uit het ambtenarenapparaat.
03.02.2021 in FD door Femke de Vries

Verspilling is normaal
Als de meerderheid van de bevolking achter de maatregelen staat, kun je niet zeggen dat ze te schadelijk zijn voor de maatschappij als geheel.

Waardevolle levensles
Economische en maatschappelijke schade door corona-maatregelen is ook voor jongeren helemaal niet zeker.

januari 2021

Academische bovenklasse
% klimaatsceptici twee keer zo hoog onder hoogopgeleiden als onder laagopgeleiden volgens Michael Sandel.
27.01.2021 in NRC door Andreas Viruly

Academische bovenklasse
Volgens Peilingwijzer is % wo-geschoolden (15%) in 4 jaar toegenomen van 74% naar 81%. Hoogopgeleiden zijn discriminerender over laagopgeleiden dan over elke andere gediscrimineerde groep (Toon Kuppens e.a..2018, 'Educationism and the Irony of Meritocracy'†).
27.01.2021 in NRC door Andreas Viruly

Schade aan kinderen door schoolsluiting
Maar ook een waardevolle levenservaring.

Nederland 'tweede voedselexporteur' (doorlevering)
'Het aandeel van Nederland in de mondiale voedselproductie is bescheiden, zeer bescheiden (paar %).'
23.01.2021 in VK door Frank Kalshoven

Gaat Biden ongelijkheid verkleinen?
'De laatste Democratische president die nog een dappere poging deed de verschillen tussen rijk en arm kleiner te maken, heette Lyndon B. Johnson (56 jaar geleden). (...) Ook Democratische presidenten als Bill Clinton en Barack Obama die acht jaar de tijd kregen, hebben er niets aan gedaan.'
20.01.2021 in VK door Peter de Waard

Algoritmes zijn nog erger dan ambtenaren
Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn en YouTube zijn zo grootschalig dat zij alleen kunnen censureren met algoritmes.

Bodemdaling wel tien maal zo groot dan zeespiegelstijging
Meer dan een miljard mensen wonen in gebieden waar de bodem sterk daalt, soms decimeters per jaar door grondwater oppompen. Bijna de helft krijgt te maken met overstromingen. NL in toptien met de grootste potentiŽle financiŽle schade (meer dan 300 miljard dollar)
16.01.2021 in NRC door Marcel aan de Brugh

De leugen regeert
Volgens Politifact waren een kwart van alle door hen gecontroleerde uitspraken van Obama onwaar. Maar die presidenten logen om iets schadelijks te verdonkeremanen. Trump liegt ook over onschadelijke zaken en spreekt de waarheid over schadelijke zaken.
16.01.2021 in NRC door Bas Blokker

De leugen regeert
Verhullend, vaag en suggestief taalgebruik is standaard in de politiek. Dat maakt de botte leugens van rechts zo onweerstaanbaar.

Weg verdienmodel sociale media
Censuur maakt oninteressant. Nog meer reden om de content onschendbaarheid van Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn en YouTube op te heffen. Als je censureert ben je een gewone uitgever.
08.01.2021 in VK door Laurens Verhagen

Ook in biotech is cybersecurity een levensgroot risico
DNA kun je, net als software, opslaan, printen en hacken. BioNTech en Pfizer hackt de standaardbeveiliging van ons immuunsysteem met een iets aangepast molecuul.
07.01.2021 in FD door Axel Arnbak

Misschien wel het meest interessante en leerzame jaar van mijn leven
Overal verandering. Gevestigde configuraties faalden. Macht moest overal de kop boven het maaiveld uitsteken.

december 2020

Waarom wij negativo's zijn?
Onze zorgeloze voorouders zijn lang geleden opgepeuzeld; wij overlevers zien de omstandigheden somber in.
24.12.2020 in VK door Frank Kalshoven

Financieel is corona geen enkel probleem
Wopke Hoekstra krijgt op elke geleende euro zelfs nog geld toe.
22.12.2020 in VK door Peter de Waard

Biologische voeding alleen mogelijk bij veel minder vlees
In†2016 produceerde de wereld al genoeg eten voor 12 miljard mensen. De huidige landbouw in NL kost meer dan ze opbrengt, gebruikt heel veel land, energie en grondstoffen uit buitenland.
21.12.2020 in FD door Vasco van der Boon

Ouderen nieuwe markt
Te goed voor het ziekenhuis, maar geen thuiszorg (en verzorgingshuis) beschikbaar door personeelstekort.
17.12.2020 in NRC door Frederiek Weeda

Zorghelden
'Huisartsen hebben onbedoeld (?) een grote rol gespeeld in het voorkomen van het gevreesde 'zwarte scenario' in de ziekenhuizen tijdens de eerste coronagolf. Ze hebben oudere en kwetsbare coronapatiŽnten massaal (tenminste 1.566) niet meer naar het ziekenhuis verwezen.'
17.12.2020 in NRC door Frederiek Weeda

Angst is ook slecht voor economie
Olaf Sleijpen (DNB): 'De Verenigde Staten zijn wat dat betreft een experiment. Sommige staten waren heel streng, andere niet. Wat blijkt: qua economische schade maakt niet zo heel veel uit.'
17.12.2020 in VK door Koen Haegens

Fake nieuws
De 5 grootste (tech)bedrijven in de S&P 500 zijn door onder meer corona goed voor 25% van de waarde van de hele index, maar slechts voor 6,5% van het Amerikaanse BBP.
17.12.2020 in FD volgens Gibran Watfe en Kasper Goosen

Klein bier
Er is na eeuwen van (griep)virus epidemieŽn maar weinig bekend over besmetting.

Hebben rechtse complot gekkies toch gelijk met hun linkse bestuurlijke elite
'73% noemt zich progressief (31% D66), 84% wil ambitieus klimaatbeleid, 71% meer vluchtelingen opnemen en 58% meer macht aan Europa.'
12.12.2020 in VK door Wilco Dekker en Ben van Raaij

Hebben rechtse complot gekkies toch gelijk met hun 'reset' door de bestuurlijke elite
'Bijna driekwart van hen vindt dat er een grote maatschappelijk 'reset' nodig is na de coronacrisis, een nieuwe start die moet leiden tot meer duurzaamheid en minder polarisatie en ongelijkheid. (...) dat er in Nederland sprake is van structureel racisme.'
12.12.2020 in VK door Wilco Dekker en Ben van Raaij

YouTube-algoritme radicaliseert rechts niet
Onderzoek: gedomineerd door mainstream-nieuws; toegenomen extreemrechts gaat zelf op zoek naar content; algoritme neigt juist naar neutraler content.
12.12.2020 in FD door Eva Schram

Opportunistische bangmakerij
Dat de wereld sneller verandert of complexer is dan voorheen, is nooit bewezen.
09.12.2020 in NRC door Japke-d. Bouma

Complotten lijken wel genetisch
Ieder een complot: geesten, goden, joden, kapitalisten, Rusland, klimaat, deep state, black lives matter, QAnon, corona, China, enz.

november 2020

Verlaging van grondwaterstand
Er valt 25% meer regen dan vroeger, maar we voeren te snel af. En zo'n 80% verdampt in de monotone naaldbossen.
27.11.2020 in FD door Vasco van der Boon en Rob de Lange

Moderne slavernij
Blijkens OESO-cijfers werken vrouwen en mannen in Nederland gemiddeld evenveel maar is bij vrouwen ca. de helft ervan onbetaald.
26.11.2020 in VK door Sophie van Gool

Kat op het spek
Zouden geheime diensten die al hun burgers overal volgen, niet in staat zijn tot manipulatie van stemcomputers?

Verlaging van grondwaterstand
Het aantal grondwaterputten is de laatste decennia verhonderdvoudigd. 1/3 voor landbouw en 1/3 voor bronbemaling.
26.11.2020 in FD door Vasco van der Boon en Erwin Hoekstra

Participatiesamenleving is een ordinaire bezuiniging
Niet politici maar topambtenaren zijn de grootste leveranciers van beleidsideeŽn met name van het ministerie van FinanciŽn.
21.11.2020 in NRC door Tom-Jan Meeus

Russiagate
De meeste democraten geloven ook nog steeds dat Trump in 2016 heeft gewonnen door bedrog.

Afname biodiversiteit veel minder drastisch
Media hebben alleen oog voor de meest dramatische onderzoeksresultaten, aldus Nature.
19.11.2020 in VK door Jean-Pierre Geelen

Tientallen procenten minder mensen meldden zich bij de dokter
CBS: 'Tot nu toe is de oversterfte even hoog als het aantal mensen dat, volgens artsen die de dood vaststellen, is overleden aan covid-19.'
14.11.2020 in VK door Ellen de Visser

Opkomst van China
'RCEP members account for 30 per cent of the world's economy and one-third of its population. They comprise all 10 Asean members and key partners Australia, China, Japan, South Korea and New Zealand.'
15.11.2020 in straitstimes door Charmaine Ng

Huizenprijzen helemaal niet hoog
Gecorrigeerd voor besteedbaar inkomen liggen huizenprijzen op niveau van 2003.
13.11.2020 in FD door Bartjens

Minachting is even dom als haat
Trump c.s. zijn ratten, maar Biden c.s. zijn slangen.

Nieuw Republikeins elan
Minachting van intellectuele Democraten voor Republikeinen, die met dank aan Trump antwoorden met een opgestoken wijsvinger.
07.11.2020 in NYT door David Brooks

Trumpisme is niet over
Iets minder dan de helft van de kiezers heeft Trump gestemd. De republikeinen hebben over de hele linie gewonnen.
07.11.2020 in NRC door Bas Blokker

On-Nederlands polderen
De presidentiŽle verliezers verwerven met verzet tegen de uitslag politieke onderhandelingsruimte (baantjes, geld en bescherming).
05.11.2020 in NRC door Michel Kerres

Zonnebloemkapitalisme
Oprukkende overheid gaat gepaard met de vergroting van de inkomens- en vermogensverschillen, aldus Arnoud Boot.
04.11.2020 in VK door Peter de Waard

Vrijheid van meningsuiting niet het hoogste goed in NL
Smaad, laster, belediging, aanzetten tot haat en discriminatie zijn bij wet verboden. Seksistische, racistische of homofobe grapjes zijn taboe.
03.11.2020 in NRC door Harm Goris

oktober 2020

Nederland minder vrijheid van meningsuiting
'zowel majesteitsschennis als belediging van een bevriend staatshoofd blijven strafbaar. Omdat wij al andere, algemenere, wetten hebben die de vrijheid van meningsuiting beperken.'
31.10.2020 in NRC door Zihni ÷zdil

Door populisten niet minder ongelijkheid, wel minder welvaart
Tot 1990 waren populistische leiders overwegend links, daarna steeds vaker rechts, aldus CEPR.
29.10.2020 in NRC door Maarten Schinkel

Misbruik sociale media
Eigenlijk is het heel simpel. Ik ga er altijd van uit dat wat de sociale media mij aanraden en voorschotelen niet deugt. Alleen wat ik via via zie, heeft waarde. Dus gewoon misbruiken die platforms. Maak er je eigen platform van.

Jonge bomen genoeg
Hoogleraar Frank Berendse is voorstander van meer bomen maar in het Zuiden en Oosten veroorzaakt het meer verdamping en verdroging. Het vernatten van veenweidegebieden helpt meer bij het vasthouden van CO2 in de bodem.
28.10.2020 in VK door Pieter Hotse Smit

Eind van vrij internet
Vanaf het begin zijn internetdiensten (anders dan uitgevers) niet aansprakelijk voor de inhoud die gebruikers plaatsen of die ze zelf verwijderen. Men dacht dat kleine internetbedrijven anders nooit het risico zouden durven nemen om hun diensten aan te bieden.
27.10.2020 in NRC door Reinier Kist

Back to the future
Beroepsbevolking in wereld neemt sterk af, waardoor lonen stijgen en inflatie terug komt, volgens Charles Goodhart en Manoj Pradhan.
24.10.2020 in FD door Mathijs Bouman

Noodmaatregelen kunnen volgens de grondwet
maar regering probeert bij corona steeds grondwettelijke waarborgen van de noodtoestand te omzeilen, aldus Tom Cammelbeeck.
23.10.2020 in NRC door Tom Cammelbeeck

Invloed algoritmen
Sociale media bevestigen mensen niet zo veel in hun eigen mening, maar schotelen ze steeds extremere inhoud voor.
22.10.2020 in VK door Laurens Verhagen

Wel democratisch
Corona maatregelen meer om steun van de mensen dan om de effectiviteit.
22.10.2020 in FD door Renť ten Bos

Ook onze rijkdom
Rijkdom overal gebouwd op uitbuiting, vervuiling, geweld en dus armoede.

Nieuw (linkse) complottheorie
QAnon is een complot.Oude linkse complottheorie: grootkapitaal.

Stemtechnologie in USA blijft onbetrouwbaar
Cybercrimeplatform Trickbot is waarschijnlijk overgenomen door NSA en Microsoft.
15.10.2020 in FD door Axel Arnbak

Bijwerkingen veroorzaken vaak disfunctioneren
Virus kan door bijwerking van een medicijn op longen gemakkelijker toeslaan, maar ook de hoofdwerking uitschakelen.

De dief bestolen
Onze roofkunst was elders al vaak elitaire kunst van geroofd geld.

Pieken bij griep en corona grootste probleem
Komt dit door griepprik, meer oudjes, massa events en/of iets anders?

Is rijker wel beter?
'Andere factoren, zoals opvoeding, genen en het sociale netwerk van gezinnen spelen natuurlijk ook een rol (bij financiele ongelijkheid), maar zijn moeilijker te observeren en kwantificeren.'
10.10.2020 in VK door Joris Tieleman en Jonathan Witteman

Trump en Biden waren juist verfrissend
Beschaving is niet mooie retoriek verkopen om vervolgens je kiezer in de kou te laten staan.
03.10.2020 in NRC door Zihni ÷zdil

Babyboom
Eerst vorige eeuw een vergroeningshysterie en dan deze eeuw een vergrijzingshysterie.

Windmolens lijken me uit dezelfde overmoedige bŤta koker als kerncentrales
Door de mens verziekt klimaat lijkt me uit dezelfde overmoedige bŤta koker als door de mens gered klimaat.

Chinese economie over 5 jaar groter dan USA
Rusland is economisch nauwelijks groter dan de Benelux.† De EU is in harde dollars, begin vorig jaar al door China ingehaald.
01.10.2020 in NRC door Maarten Schinkel

Ambtenarenzelfbestuur
Onduidelijke veiligheids-, zorg- en energieregio's leiden tot ambtenarenzelfbestuur.
01.10.2020 in VK door Gerard Reijn

Zonder pillen en apparaten geen verdienmodel
Opmerkelijk dat er na eeuwen van griep en carona nog weinig duidelijkheid is over besmetting.

Bijna alle informatie is desinformatie
Bijna altijd bedoeld om indruk te maken.

september 2020

Leger ingezet bij corona
Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer: 'We brachten orde in de chaos. Mensen waren in paniek en weten het dan even niet meer. (...) Onze medische planners zijn enorm belangrijk geweest om de rust terug te brengen in de civiele ziekenhuizen.'
18.09.2020 in FD door Pieter Couwenbergh en Rob de Lange

Internet breekt in tweeŽn
ĄEis dat netwerken goed controleerbare open hardware en software gebruiken voor hun infrastructuur. (Ö) Anders blijft de keuze: laten we ons zeker afluisteren door de Amerikanen of misschien door de Chinezen?"
16.09.2020 in NRC door Marc Heijink

Bedrijven zijn asociaal
Neoliberalisme (winstmaximalisatie van bedrijven) is niet het probleem, maar de politiek die het moet beteugelen.

In 10 jaar haalt China USA in
China is, naar uitgaven,†de tweede defensiemacht†ter wereld, maar slechts 1/3 van koploper USA. De schuld van China is in 10 jaar verdubbeld. In het World Competitiviness Report komt China op plaats 10 als het gaat om onderzoek en ontwikkeling.
12.09.2020 in NRC door Hanneke Chin-A-Fo en Michel Kerres

Hoe dan ook geknecht
Nederland verliest ook zonder EU al steeds soevereiniteit aan mogendheden.

Centrale banken moeten schulden blijven opkopen
Als de rente zou stijgen naar 4% zijn alle overheden, bedrijven en hypotheekgevers failliet.
02.09.2020 in VK door Peter de Waard

augustus 2020

BacteriŽn overleven in de ruimte
En kunnen zo het leven op aarde gebracht hebben.
31.08.2020 in VK door Dagmar Heeg

Een crisiswet uit 2008 bestaat nog steeds
'De Raad van State adviseert al jaren om hier een einde aan te maken. Voor ministers is de wet echter een praktisch handvat als er weer een nieuwe crisis opborrelt.'
28.08.2020 in NRC door Helma Kip

Perverse prikkels in voedselsysteem
'Dierlijke voedselproductie wordt kunstmatig in stand gehouden (door politiek en overheid).' Anders zaten we allang aan de gekweekte gehaktballen.
27.08.2020 in VK door Catharina Janga-Hogewoning

Ouderen willen niet naar appartement
Maar willen hun grote gezinswoning best inruilen voor een huisje met een tuintje, maar die worden niet gebouwd.
22.08.2020 in NRC door Steven Musch

Waarom horen we alleen over Russische en Iraanse?
'De veiligheidsdiensten van landen als Amerika, Rusland en China beschikken ook over afdelingen voor 'clandestiene operaties' (desinformatie, propaganda, faciliteren rebellen, opstanden en staatsgrepen en moorden).'
09.01.2019 in Trouw door Arjen van der Ziel

Twee kloven door hedendaagse samenlevingen
1. de klassieke kloof tussen kapitaal en arbeid. 2.tussen academisch geschoolden en de rest, aldus Thomas Frank.
10.05.2017 in Groene door Ewald Engelen

Corona hysterie
Als de hele wereld in lockdown gaat, kun je als NL weinig anders.

Daling van het aantal positieve testen al voor de lockdown
Mortaliteit van COVID-19 vrijwel gelijk aan die van de seizoensgriep epidemieŽn. WHO heeft in 2009 criteria voor pandemie verruimd.
11.08.2020 in Open debat

Allochtonen moeten onder aansluiten
Rellen in achterbuurten van alle tijden. Slachtofferschap begrijpelijk, maar geen reden om rellen te gedogen.

Bovengrens van doden is nog steeds niet duidelijk
USA laat zien dat Corona virus op het noordelijk halfrond anders dan normaal (oktober-mei) ook in de zomer kan toenemen.

Sociale media zijn gewone media
Door te censureren zijn sociale media geen doorgeefluik, maar uitgevers met verantwoordelijkheid voor de inhoud.

Griepgolf 2016
Overvolle ziekenhuizen. 7.500 doden. Identiek klachtenpatroon.
05-02-2016 in AD door Hanneke van Houwelingen en Adrianne de Koning

Censuur is zwaktebod
Door anderen het zwijgen op te leggen, geef je impliciet toe dat die anderen serieus te nemen zijn.
06.08.2020 in FD door Renť ten Bos

Familiesfeer verreweg grootste besmettingshaard (afgelopen week)
Familiesfeer 61 %
Werk/school 12 %
Zorg 6 %
Vrije tijd 5 %
Reizen 2 %
Overig/onbekend 14 %
05.08.2020 in FD/RIVM door Jean Dohmen

juli 2020

Thuiswerken levert miljarden op
PwC: Minder files, kantoren en CO2. TNO: thuiswerkers productiever en gelukkiger. KiM: 45% wil doorgaan met thuiswerken.
30.07.2020 in VK door Peter de Waard

Republikeinen en democraten gaan over lijken
Beide partijen gebruiken (witte) deplorabelen/ (zwarte) ongeprivilegieerden als kanonnenvlees.

Aandelen zijn geen superieure belegging
Waarde van AEX-index is vanaf 1899 tot 1953 gedaald met 40% en vanaf 1999 met 15,7%. Alleen van 1980 tot 2000 steeg de index enorm.
24.07.2020 in VK door Peter de Waard

Privacy EU data vooral door multinationals
De Amerikaanse staat ontleent haar politieke-, economische- en krijgsmacht veelal aan spionage van data onder Amerikaanse wetgeving.
23.07.2020 in FD door Axel Arnbak

Nepnieuws : halvewaarheid NRC
@mauricedehond: Om alles in perspectief te blijven zien: begin juni: 48812 getest- 986 besmet = 2,0% positief afgelopen week: 81269 getest - 817 besmet = 1,0% positief. Ziekenhuisopnames: week begin juni: 33 Afgelopen week: tot nu toe bekend: 6
22.07.2020 in CBS.nl door CBS

Nepnieuws : halvewaarheid VK
VK: 'Het aantal gemelde nieuwe besmettingen met het coronavirus in Nederland is in ťťn dag met 127 toegenomen, dit is het hoogste aantal in een maand.' Zegt natuurlijk weinig. Misschien wel veel meer testen uitgevoerd. CBS: Voor week 28 is te verwachten dat aantal sterfgevallen in lijn ligt met de sterfte in week 21 tot en met week 27. De sterfte is daarmee iets lager dan wat je normaal voor deze periode mag verwachten.
22.07.2020 in CBS.nl door CBS

Maar ook ver weg van gevaarlijke pottenkijkers
Amerikaanse superrijken wonen in de getemde wildernis als speeltuin voor spirituele groei en belastingvoordeel, aldus Justin Farrell.
10.07.2020 in NRC door Sjoerd de Jong

Geld, status en macht verwerf je vooral door toeval
Geen geluk, want in principe wordt je er niet gelukkig van.†
08.07.2020 in superrijkindelagelanden.nl door Jos van Hezewijk

Google met Deutsche Bank
Grote techbedrijven vrezen nog zware bancaire toezicht en smeden allianties met banken.†
07.07.2020 in FD door Rutger Betlem

QAnon
Met summiere berichten op twitter heeft QAnon in drie jaar tijd miljoenen volgers gekregen. De rode draad? De media zijn slecht, Trump is goed.
04.07.2020 in VK door Michael Persson

Corona crisis
Vooral virusangst veroorzaakt economische crisis en lockdown bestendigt dat.
04.07.2020 in FD door Mathijs Bouman

Waarom Nederland?
Hoe een telefoon-hack narcostaat Nederland feilloos blootlegt.
03.07.2020 in NRC door Jan Meeus en Wouter Laumans

Voor commerciele media slaat de afspiegelingseis nergens op
Nooit zie je oproep om vanwege diversiteit meer rechtse redacteuren aan te nemen.
03.07.2020 in VK door Elma Drayer

Niks cadeau
Verzet slaven, niet 'verlichte geesten' leidde tot vrijheid.
01.07.2020 in VK door Van Karwan Fatah-Black

Handen in onschuld wassen
Geloof in schuld van het grootkapitaal is ook een complottheorie.

Gelijkheid (kansen) onbetaalbaar
Een basisinkomen voor iedereen is wel haalbaar.

Echte vooruitgang
Wie denkt gelukkiger te zijn dan iemand uit het stenen tijdperk?

Racisme aflaat
Hoogopgeleide en welgestelde linkse mensen kunnen gemakkelijk schuld bekennen, want de zonde betreft in alle eeuwen vooral de door hen verachte rechtse mensen.

juni 2020

Iedereen is slachtoffer
Als iedere groep fanatiek een volwaardige plek zou opeisen, werd het een hel op aarde.

Columns zijn bij uitstek fake news
Zonder wetenschappelijke onderbouwing en gericht op effectbejag.

Wederom de macht van media
Nu is Trump het haasje van TikTok (Chinees).
23.06.2020 in FD door Sander Duivestein

Gen Z Will Not Save Us
Times reporters pointed to a weeklong viral campaign by TikTok users and fans of Korean pop music (K-pop) groups to sabotage the rally (of Trump).
22.06.2020 in NYT door Charlie Warzel

Mensenhandel
Gekleurde en witte slachtoffers van discriminatie laten zich door linkse en rechtse politici tegen elkaar opjutten.

Koeientaal
In de wei loeit een onbekende cultuur met een eigen taal, aldus Leonie Cornips.
13.06.2020 in NRC door Gemma Venhuizen

Nederlandse toplieden zijn er uit gewerkt
Unilever Brits.
11.06.2020 in VK door Wilco Dekker

Unilever Brits
Superrijk in de lage landen, De mechanismen achter geld, status en macht Hoofdstuk 4 Geopolitieke macht als raamwerk voor rijkdom - Liever een regering, die je naar je hand kunt zetten dan een vazal van de machtige EU.
11.06.2020 in Superrijk door Jos van Hezewijk

Identiteitspolitiek spiegelt een racistische kijk op de wereld
De zwart/wit-metafysica van Amerikaanse identiteitsdenkers behoudt de oude hiŽrarchie van slachtofferschap en privilege, maar zet haar gewoon op zijn kop, aldus Maarten Boudry.
11.06.2020 in Standaard door Tinneke Beeckman

Natura 2000 onvergelijkbaar
Nederland 15% natuur (421 mensen per vierkante kilometer),18% in Zweden (22 mensen per km), Frankrijk (104) en Duitsland (226).
10.06.2020 in FD door Ed Groot

Geen financiele steun
In USA geeft noorden alleen steun voor veiligheid, zorg, bijstand en onderwijs aan zuiden.

Linkse kerk is conservatief
Links was in de vorige eeuw ooit progressief.

Coronacrisis
Veel mensen wilden tienduizenden oudjes opofferen voor hun portemonee.

Coronapiek
Ook door bezuiniging op ouderenzorg werden veel oudjes ipv verzorging in tehuis vanuit huis door ambulance naar ziekenhuis gebracht.

Kan nu eindelijk die onnodige zorg het ziekenhuis uit (blijven)?
Nee, want dat is het grootste deel van het inkomen van medisch specialisten.
08.06.2020 in VK door Michiel van der Geest

Ook dit is nepnieuws
Het ergste nepnieuws komt van mensen die menen de waarheid in pacht te hebben en nepnieuws te kunnen bestrijden.
08.06.2020 in bijnaderinzien.com door Jon Roozenbeek en Sander van der Linden

Van gezonde voeding trekt een virus zich niets aan
Studies naar voeding en infectieziekten zijn er weinig. Daar valt ook weinig aan te verdienen.
06.06.2020 in NRC door Martijn Katan

Afnemende productiviteit
Juist de traditionele overheidsmonopolies recht, politie en onderwijs laten het (ook met corona) steeds meer afweten, aldus Jos Blank.
06.06.2020 in VK door Martin Sommer

Links, rechts in de maat
Liegen, bedriegen en op de man spelen is toch tamelijk normaal in de politiek?

Just like a flu
Zo'n 5 tot 6 % van de ruim zevenduizend Nederlandse bloeddonoren die Sanquin testte, heeft antistoffen tegen covid-19. Zweden 7,3% (zonder lockdown).
03.06.2020 in VK door Maarten Keulemans

mei 2020

Is op de beurs alles rozengeur en maneschijn?
Of de beurs veegt al die biljoenen op, die de centrale banken en overheden in de economie storten om de crisis te dempen.
29.05.2020 in VK door Peter de Waard

Krijg de staat nu maar weer terug in zijn hok
De rol van de overheid in de economie is nu even groot als begin jaren tachtig (54%).
28.05.2020 in NRC door Maarten Schinkel

Big mouth mask
Google, Facebook, Microsoft, Apple, enz. maken hun belofte met big data (nog) niet waar in de coronacrisis.

Behoedzame heropening beter voor economie
Recessie meer door angst voor virus dan door lockdown.
27.05.2020 in FD door Mathijs Bouman

Duurzaamheid is voor de dommen
Vooral jonge hoogopgeleide (rijkere en vaak milieubewuste) stedelingen gaan veel op vliegvakantie, aldus KiM.
25.05.2020 in Trouw door Niels Markus

Journalist moet in de spiegel kijken
Bijna twee derde van de Nederlanders wantrouwt de pers, volgens het CBS. En zeker niet alleen door Russische trollen.
25.05.2020 in NRC door Wouter van Noort

Corona uit laboratorium Wuhan had gekund
'Batwoman': Tot haar opluchting komt het coronavirus genetisch niet overeen met een virus in haar lab, zei ze eind vorige week in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific American. Wel voerde Shi in 2015 een serie omstreden experimenten met coronavirussen uit in samenwerking met de Amerikaanse onderzoeker Ralph Baric. Volgens Ebright hebben de Chinese virologen met vuur gespeeld door hun onderzoek onder onvoldoende strenge veiligheidscondities uit te voeren.
23.05.2020 in NRC door Sander Voormolen en Garrie van Pinxteren

'Belastingbox 2', maakt rijker wie toch al rijk is
Ze lenen geld van zichzelf, schuiven met aandelen, en stellen het betalen van belasting eindeloos uit, aldus ministerie FinanciŽn.
19.05.2020 in VK door Yvonne Hofs

Medicijnen worden steeds goedkoper
CBS: uitgaven aan ziekenhuismedicijnen per patiŽnt zijn gedaald van Ä11.270 in 2013 tot Ä8.160 in 2017. Ze maken maar 8% uit van de zorgkosten
19.05.2020 in FD door Bartjens

Bijwerking
Misschien veroorzaakt succes van griepprik een stuwmeer aan zwakke mensen, dat bij een nieuw virus een piek aan doden veroorzaakt.

Biologische landbouw 3
80% van de versproducten in de supermarkt zijn regionaal en komen van 50 km of minder.

Biologische landbouw 2
Biologisch voedsel kan heel goed intensief en geglobaliseerd geproduceerd worden.

Biologische landbouw 1
De beste teeltplekken zijn nu de goedkoopste plekken. Heeft weinig met klimaat en bodem te maken.

Selectie aan de poort is normaal, maar met alle media-aandacht gingen veel oudjes naar de ic
Dat deze selectie aan de poort de daling deels verklaart is plausibel. Op 19 maart was bijna 40 procent van de coronapatiŽnten op de ic 70 jaar of ouder. Op 19 april was dat 1 op de 4.
05.05.2020 in VK door Tomas van Dijk

Coronacrisis
Alleen in crises moet macht kop boven maaiveld uit steken.

Coronacrisis
Vooral geleerd dat griep niet zo onschuldig is.

Intelligente lockdown
Wellicht volgt Rutte gewoon publieke opinie in media.

Coronacrisis
Massahysterie met kleine kern van waarheid, zoals in complottheorieŽn?

Vergrijzing
Toename oudjes (verdubbeld sinds 2000) verhoogt aantal doden bij virusepidemieŽn als corona.

Haatmail
Als je mensen veracht.

Gemiddeld hadden corona doden nog 10 jaar te leven.
Nog anderhalf jaar te leven geldt alleen voor de verzorgingshuizen.
02.05.2020 in WSJ door Jason Douglas and Daniel Michaels

Onderzoekers vinden jaarlijks 2 tot 4 nieuwe virussen, die allemaal een pandemie kunnen veroorzaken
Wereldwijd bestaan zo'n 150 ziekten die als zoŲnose kunnen worden beschouwd. 13 daarvan zijn verantwoordelijk voor jaarlijks 2,2 miljoen doden.
02.05.2020 in FD door Rob de Lange

(en hoeven geen personeel te ontslaan)
Ondernemingen hebben veelal geld genoeg om de crisis door te komen.
02.05.2020 in FD door Mathijs Bouman

april 2020

Geven in Nederland 2020
Vermogenden steeds belangrijker voor goededoelenorganisaties. Gesponsord door Elite Research
04.2020 in VU door Renť Bekkers, Barbara Gouwenberg en Theo Schuyt

USA heeft nog 10 jaar om China er onder te rukken
Over 10 jaar kan Chinese economie en leger in dollars groter zijn dan de Amerikaanse.
30.04.2020 in NRC door Maarten Schinkel

Trump
Denk je dat je slimmer bent.

Gelegenheid schept de dief
20 jaar geleden zonder uitgebreid internet zou een lockdown bijna onmogelijk geweest zijn.

Klimaatangst nog vele malen duurder
De angst voor de ondergang van banken was net zo duur als de angst voor corona.

Wie zijn de uitleners? wij?
Lenen op de kapitaalmarkten is door de superlage rente voor westerse overheden gratis en de schuld zelf gaan we daarom gewoon nooit terugbetalen, aldus Paul Krugman.
29.04.2020 in VK door Bert Wagendorp

Schijnzekerheid door ondoorzichtige computermodellen
Mens niet in staat tot maakbaarheid, maar wel tot slimme aanpassing.
29.04.2020 in T door Guus Berkhout

Risico beperken door natuur met rust te laten
ZoŲnotische virussen kunnen zich in de natuur verstoppen. De natuur heeft een onmeetbare diversiteit aan virussen.
18.04.2020 in VK door Marco Visscher

Indringend advies van arts
In principe wordt er altijd al geselecteerd op (over)leeftijd bij toegang tot ziekenhuis.

NL niet voorbereid op corona
Herinner je je nog de sneren van de media over de ongebruikte 34 miljoen doses vaccin tegen Mexicaanse griep.

Niets geleerd
Terwijl we discussieerden over dode dieren in de Oostvaardersplassen, stierven in 2017/2018 duizenden (groot)ouders achter onze rug aan de griep.
4.04.2020 in VK door Maarten Keulemans

Vals gevoel van veiligheid
Als we amper mensen testen, is zoín app niets waard. Zeker zonder gewaarborgde, gevalideerde alerts.
14.04.2020 in Parool door Karin Spaink

Privacy is algemeen belang
Al eeuwenlang wordt bestuurd op basis van (foute) data.

Kijken naar de rijken
Met o.a. Anand Giridharadas, prof. dr. Ingrid Robeyns, Jos van Hezewijk, Frits Mostert en Gabriel Zucman.
12.04.2020 in VPRO Tegenlicht

Heel droevig
Zonder bescherming wordt zorg ook een engel des doods.

Lichaam (,klimaat en economie) te complex voor model
Daniel M. Davis: 'Gezien het feit dat het afweersysteem, net als de hele menselijke biologie, zich ontwikkeld heeft zonder enig onderliggend principe, is het misschien wel zinloos om ernaar te zoeken.
11.04.2020 in FD door Rob de Lange

Kranten laten hun oren naar adverteerders hangen
'Media zijn partijdig bij het behandelen van wangedrag van bedrijven' (op basis van advertenties), zo luidt de conclusie van een onderzoek in VS, Mexico, Duitsland, Groot-BrittanniŽ en Frankrijk.
09.04.2020 in VK door Peter de Waard

Tracking doet overheid al
Overheid mag van mij alles inzien, als ik maar de log krijg, wie mijn gegevens heeft opgevraagd.

N.EU verdient aan EU over rug Z.EU
Maar net als USA zuidelijke staten nooit monetair steunen, maar met zorg, onderwijs en bijstand.

Corona: geen systeem en vertrouwen crisis
(...) hoop en verwachting dat we momenteel te maken hebben met een tijdelijke (harde) dip die niet al te veel structurele schade aanricht. ( Na echte (natuur)rampen komt de economie veelal snel op oude niveau.)
08.04.2020 in FD door Lukas Daalder

Liever nep dan noppes
We weten zo weinig dat iedere complottheorie wel waar zou kunnen zijn.

Globel warming
Is 1 variabele uit een of ander model van het complexe klimaat wel een goede reden om de economie op zijn kop te zetten?

Overdosis morfine
We laten ieder jaar duizenden (te dikke en rokende) 80-plussers inslapen.

Ook de elite heeft een onderbuik
Coos Huijsens waardering voor de wisdom of the crowd is omgekeerd evenredig aan zijn oordeel over de elite die dat volk bestuurt en al decennia beschimpt.
04.04.2020 in FD door Boudewijn Geels

Open-up twijfelachtig want:
1. We weten nog niet wat de bovengrens van het aantal doden is zonder deze maatregelen. Zou economisch nog meer ontwrichtend kunnen zijn. 2. Een goed bedrijf moet een 1/2 jaar kunnen overbruggen. Vooral slechte bedrijven vallen om. 3. Waarom hebben we voor dezelfde kosten wel de (slechte) banken overeind gehouden. 4. Na echte (natuur)rampen komt de economie veelal snel op oude niveau. 5. Recessie stond toch al voor de deur. 6. Nagenoeg ieder land neemt deze maatregelen. 7. Zorg is ook economie. 8. Zorg kan nu open-up niet aan.
03.04.2020 in FD door Hella Hueck en Joris Polman

Corona lijkt op millenniumbug
Specialisten zijn niet zeker van hun zaak en mysterie wordt nooit opgelost.

Uiteindelijk komt er dan uit wat je er instopt
Corona net als economie en klimaat (nog) te complex voor een model.

Veel 'prooien' over voor corona
We hadden lichte griepepidemieŽn.

Transferunie onvermijdelijk voor EU
Zowel sterke als zwakke EU-lidstaten hebben baat bij de euro en een transferunie.
28.01.2019 in Me Judice door Harrie Verbon

maart 2020

Corona mist
Cijfers van landen zijn van dag op dag onbetrouwbaar en onderling al helemaal niet vergelijkbaar.

Prijskaartje van mensenleven nu even geen 80.000 per jaar
Ira Helsloot: de overheid geeft nu minstens 8 miljoen euro voor 1 gewonnen levensjaar uit.
25.03.2020 in VK door IPeter de Waard

Probleem is ook dat bovengrens doden nu onbekend is.
Probleem lijkt grote concentratie in O Brabant en overbrengen naar andere ziekenhuizen. Probleem is ook dat patiŽnten langer op ic moeten blijven.

Afgelopen week stierven dus 2.800 mensen niet aan corona
Wekelijks sterven in Nederland gemiddeld 3.000 personen.
24.03.2020 in VK door Ira Helsloot en Peter Olsthoorn

De coronadoden: 9/10 al ziek, 2/3 80+, 1x 60-, 2/3 man
Is corona virus een aandoening die, net als griep, de al stervenden het laatste duwtje geeft? Doden voor virus collateral damage, want virus zoekt leven.
24.03.2020 in VK door Maarten Keulemans, Maud Effting en Serena Frijters

Veel onvoorspelbaar
Intuitie en veerkracht in plaats van misplaatste modellen en maakbaarheid, aldus Taleb.
21.03.2020 in VK door Martin Sommer

Dit zou het draaiboek van een machtsgreep kunnen zijn
Europese landen leggen in de strijd tegen het virus fundamentele vrijheden op ongekende wijze aan banden. Kan dit ook weer snel worden teruggedraaid?
17.03.2020 in NRC

Massahysterie
Na klimaat- en immigratie-, nu ook virus alarmisme.

Politiek bederf is dichterbij dan gedacht
Worden leden van de Hoge Raad soms niet benoemd met expliciete inspraak van het parlement? Worden Nederlandse rechters niet benoemd door de Kroon en dus door de minister? Is onze Raad voor de Rechtspraak soms niet uitgezocht en aangesteld door de minister?
14.03.2020 in NRC door Folkert Jensma

De stand van coronavirus nu na 3 maanden wereldwijd is minder dan 6.000 doden
Wereldwijd sterven gemiddeld tussen de 300.000 en 700.000 mensen per jaar aan de reguliere griep. Tijdens de pandemieŽn in 1918 en 2009, waren het vooral de jonge, gezonde mensen die erg ziek werden. Maar toen het Algemeen Dagblad op 22 februari 2018 '500 doden in ťťn week in Nederland door de griep' kopte, haalden we onze schouders op. De winter van 2017/2018 resulteerde in ruim 9.000 griepdoden in ons kikkerlandje.
10.03.2020 in FD door Theo Kocken

De grootste verandering was TV
Veel veranderingen waren al eerder in gang gezet, aldus Piet de Rooy.
06.03.2020 in NRC door Jeroen van der Kris

Ieder zijn eigen broek ophouden
Randstad zet die windmolens en zonnepanelen maar in hun eigen achtertuin.

februari 2020

Er is geen tekort, maar de woningmarkt is uit balans
Nu zijn er woningen nodig voor starters, alleenstaanden, middeninkomens en alleenstaande ouders in de stad en dan komen er vanzelf gezinswoningen vrij.
15.03.2019 in Trouw door Jeanine Julen

Ze lijken dan zelf zinniger
Veel populaire twitteraars reageren alleen op onzinnige tweets.

Meeste pedofielen misbruiken geen kind
80 procent van de kindermisbruikers heeft geen pedofiele voorkeur.
18.02.2020 in NRC door Ellen Janssen

Demonisering
Overigens denkt links stukken negatiever over rechts dan andersom.
17.02.2020 in SRV door Armen Hakhverdian

Conflicterend
Links, ecomodernisme en rechts geloven in de maakbaarheid van de wereld. Zodoende kunnen tegenstanders alleen dom of vijandig zijn.

Zo houden we arme landen arm
'Alleen moet het salaris dat ze hier gaan verdienen hoog genoeg zijn, 4.612 euro bruto per maand. Dan kunnen ze hier zo aan de slag.'
14.02.2020 in VK door Tom Kreling

Geen filterbubbels online
Online krijgen mensen juist gemengder nieuws, maar ze worden hier juist gepolariseerder van, aldus Richard Fletcher.
11.02.2020 in NRC door Wilfred Takken

Particulier vist achter het net
Ruim 60% Europese aandelenhandel vindt plaats buiten het zicht van de openbare markt door professionele partijen onderling.
11.02.2020 in FD door Mathijs Rotteveel

Om inkomens van managers op te krikken
Volgens analisten verklaart inkoop van eigen aandelen voor een belangrijk deel de beurshausse.
11.02.2020 in FD door Ria Roerink

Achterkant van discriminatie
Met de genocide op de joden bereikte Hitler het omgekeerde. Door zware selectie werden ze alleen sterker.

Machtsmisbruik
Door energietransitie wordt platteland opgezadeld met de nadelen en ontvangen de steden de voordelen.

Discriminatie
Links, ecomodernisme en rechts geloven in hun superieuriteit.

Niet wetenschappelijk
Links, ecomodernisme en rechts zijn oud-liberale geloven in de maakbaarheid van de wereld.

Aan de omstreden oplossing gaan we weer schatten verdienen
Onze vooruitgang is sterk gebaseerd op globale exploitatie van natuur en mensen, die we 3e wereld willen verbieden.
08.02.2020 in Superrijk in de lage landen door Jos van Hezewijk

Biodiversiteit is voornamelijk man made
De meeste planten en dieren zijn import.

Afgelopen 25 jaar is macht van dollar verder toegenomen
Trump had in zijn State of the Union gelijk. De macht van de VS is nog nooit zo groot geweest.
07.02.2020 in VK door Peter de Waard

Langer doorwerken is onzin
Meer mensen worden oud. Maar de winst aan gezonde jaren na de 65 is bijna nul. De vergrijzing kost slechts enkele procenten van het BBP, aldus Patrick Deboosere.
06.02.2020 in De Morgen door Barbara Debusschere

Kerncentrales leiden miljardenverlies
Deze centrales zijn dan ook meestal tot stand gekomen op basis van militaire en politieke overwegingen met zware staatssteun.
03.02.2020 in NRC door Paul Hoebink

Geweldig
When your Grandpa is Phil Minton.
29.11.2018

Geweldig
Phil Minton Ė Kunstraum DŁsseldorf.
04.11.2015

januari 2020

Hoezo kernenergie redt de wereld?
Corrosie blijkt groter gevaar voor nucleair afval.
28.01.2020 in NRC door Cosette Molijn

Boompje opzetten
Nieuwe bomen zijn belangrijk voor de aarde, mits met beleid geplant.
25.01.2020 in NRC door Marcel aan de Brugh

Berlijn tegen Turkse scholen
(Alle westerse) landen als Nederland en Duitsland hebben overal ter wereld scholen, die volgens hun eigen leerplannen werken.
25.01.2020 in T door door Rob Savelberg

Bananenrepubliek
Nederlandse parlementariŽrs protesteren tegen de paspoortenhandel op Malta, maar Nederland kent een soortgelijke regeling.
25.01.2020 in Trouw door Janne Chaudron

CO2-opslag onderbenut
In 12.000 jaar landbouw is ongeveer de helft van de bomen op aarde verdwenen. Volgens VN moet er een gebied als de VS aan bossen bijkomen. Dit kost maar $1000 mrd over 15 jaar.
22.01.2020 in FD door Daan Ballegeer

Invloed sociale media overdreven
Evidence shows that ads almost never affect us the way a personal conversation can. There is no evidence that online political ads are any more powerful than old-fashioned TV spots.
17.01.2020 in WSJ door Hugo Mercier

Censuur
Google stopt advertenties vanwege inhoud van Telegraaf.
18.01.2020 in T door Paul Jansen

Huizen zijn nu niet apart duur
De millennial verwoont 47,6 procent van een modaal inkomen en de boomer bijna veertig jaar geleden ook 47,6 procent.
15.01.2020 in VK door Peter de Waard

Economie kan niet alleen op migratie drijven
Immigratie remt de welvaartsgroei en zit de duurzaamheid in de weg, redeneren economen..
15.01.2020 in FD door Jule Hinrichs

NL wederuitvoer bijzonder hoog
Wederuitvoer levert naar verhouding weinig geld op en leidt tot een hoop extra vervuilende mobiliteit.
15.01.2020 in FD

Wetenschap is ook een mening
NaÔef idee dat 'harde'wetenschappen 'neutrale'definities hanteren en komen met onbetwistbare feiten die werkelijkheid weerspiegelen, aldus wetenschapsfilosoof Trudy Dehue.
13.01.2020 in scienceguide door Sicco de Knecht

ECB verlaagt rente ten voordele van rijken
Dalende rente vergroot kloof tussen arm en rijk.
13.01.2020 in VK door Bert Bakker

Doel klimaatwet 2030
0,00007 graad minder van 1 is ongeveer het aandeel van NL in de aarde.

Geen bevolkingskrimp in metropolen
In tegenstelling tot ramingen blijft NL bevolking groeien door immigratie.
07.01.2020 in FD door Ed Groot

WO3
Oorlog tegen Iran is (olie) oorlog tegen China.

Computergestuurde propaganda
Van 70 landen zijn er 45 democratieŽn.
03.01.2020 in VK door Tom Kreling en Huib Modderkolk

Feitenbrij
Iedere politicus zet de feiten naar zijn hand. Ik geef toe, veelal iets sluwer dan Baudet.

Feitisjisme
Links produceert zeker meer feiten (geld kwestie), maar dat wil nog niet zeggen dat de analyse minder slecht is.

december 2019

Ook gemakkelijk grootschalig fout
De spookaanslagen bij de belastingdienst laten zien hoe verraderlijk algoritmen en modellen zijn.

Het Westen lijkt daaraan voorbij, maar fanatisme is van alle tijden
Democratische politiek wordt vervangen door heilige noodzaak (met academische) priesterkaste die geheimen heelal kent en gelovigen vertelt wat te doen: rechters die boven parlement+regering staan en beslissen over CO2-reductie.Twijfel is ketterij.
28.12.2019 in DeMorgen door Mark Elchardus

Jongeren stinken erin
Er is helemaal geen gelijkheid van kansen en succes is vooral toeval.
28.12.2019 door Jos van Hezewijk

Opportunistisch en manipulatief
Met oproepen tot gematigdheid verdedigen de machtigen en rijken vaak hun belangen.
27.12.2019 in NRC door Ido de Haan en Matthijs Lok

Discriminatie
Spoken in veel culturen blank.

Green deal is klein bier
Als het waar is dat de planeet in de fik staat, dan gaat Europa er nog steeds met een veel te klein brandweerautootje op af.
19.12.2019 in FD door Renť ten Bos

TV nog steeds dominant (80%)
Nog steeds besteden we 3 uur per dag aan media kijken.
19.12.2019 in SCP

Hoezo onhoudbaar doorschuiven van rekeningen?
Zelfs bij een lage groei van 1% per jaar zijn we in 2040 bijna een kwart rijker dan nu.
19.12.2019 in FD door Ed Groot

Macht linkse elite
Invloedrijkste Kim Putters is juist typisch voor de macht van de linkse elite.
14.12.2019 in VK door Ben van Raaij en Wilco Dekker

Braindrain
Rijke landen profiteren van hoogopgeleide immigranten uit arme landen.
13.12.2019 in VK door Peter de Waard

Bezorgers besparen ook veel energie
Vroeger gingen we veel van die pakjes zelf halen.

Belaagd op sociale media
Ze klaagt de belagers aan en maakt hun namen bekend. Daar zijn velen bang voor.
03.12.2019 in NRC door Marc Leijendekker

Babyboomers profiteren minder
Generatie 1960-1990 profiteert het meest van overheidsbeleid, aldus SCP.
02.12.2019 in AD door Hans van Soest

november 2019

Diversiteit
Vrouwen en mannen zijn van nature niet gelijk. Huishouden zou een basisinkomen moeten opleveren, aldus Griet Vandermassen.
30.11.2019 in T door Wierd Duk

Maar meeste geld gaat naar big data-analyses
James Heckman: '…ťn verrassende waarneming is krachtiger dan honderd miljoen big data-analyses'.
30.11.2019 in FD door Jasper Lukkezen en Eric Bartelsman

Maar hoger onderwijs heeft macht
Onderzoek van James Heckman toont aan dat het maatschappelijke rendement van onderwijsinvesteringen het hoogst is in de eerste paar levensjaren.
30.11.2019 in FD door Jasper Lukkezen en Eric Bartelsman

Win/win
Sanering veehouderij verdient zich meer dan terug.
28.11.2019 in FD door Ed Groot

Vooruitgangsoptimisten en ecologisten lijken in hetzelfde bedje ziek
de ene met een blind geloof in wetenschap en technologie, de andere in de maakbaarheid van mens en maatschappij.
25.11.2019 in DeMorgen door Manuel Sintubin

Slecht nieuws show
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat alleen in de media de misdaad toeneemt.

Een ruime meerderheid wil niet dat het uiterlijk van Zwarte Piet wordt aangepast
Volgens EenVandaag is 71 procent van de Nederlanders tegen een aanpassing. In 2013 was dat nog 83 procent, maar in 2017 68 procent. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau wil 56 procent Zwarte Piet handhaven, volgens I&O Research vorig jaar 50 procent.
18.11.2019 in VK door Peter Giesen

Tolerantie
Als je alles afschaft waar een kleine minderheid zich door gekwetst voelt, dan blijft er weinig over.

Niemand deugt helemaal
Maar de meesten zijn niet onprettig gestoord.

Zo diffuus is macht
Zelfs als je in dit Den Haag heel dichtbij het vuur zit, weet je nooit waar precies de macht ligt.
16.11.2019 in NRC door Tom-Jan Meeus

Een jaar gele hesjes: ĎWoede is nu nog groterí
Priscillia Ludosky | voorvrouw Franse gele hesjes†
16.11.2019 in NRC door Peter Vermaas

Gele hesjes
Nog iedere zaterdag gaan honderden Fransen de straat op, zegt socioloog Michel Wieviorka, directeur van EHESS, een universiteit voor sociale wetenschappen in Parijs.
16.11.2019 in VK door Daan Kool

Het gezin moet sterk zijn, want de staat is zwak
Individualisme kan alleen bloeien als er een betrouwbare staat is, een vangnet, aldus Naema Tahir.†
16.11.2019 in VK door Greta Riemersma

Banken worden instellingen voor openbaar nut
De dure santenkraam van monetair-, prudentieel-, en integriteitstoezicht laat Apple graag bij de banken.†
16.11.2019 in FD door Ed Groot

Politieke windvanen
Wiegel, Den Uijl, Van Mierlo, Bakker, Bolkestein en Van Agt werden indertijd ook als populisten beschouwd.

Zelfs in het 'raszuivere' Japan
Als het uitkomt is de Ander opeens toch 'onze' held.
14.11.2019 in NRC door Ian Buruma

Aliens
Mannen terug naar Mars en/of vrouwen terug naar Venus.

Technologie is een tweesnijdend zwaard
Altijd zo geweest, zal altijd zo zijn. Brengt nooit alleen vooruitgang.
14.11.2019 in NRC door A.R. Peters

Weerkaatsing van licht
De wereld is voor mensen altijd een virtuele geweest.

13 miljard witgewassen in NL
340 miljard (40% van 36 Oeso-landen) in USA en Engeland, aldus Brigitte Unger.
13.11.2019 in FD door Gaby de Groot en Johan Leupen

Kleren van de keizer
Als je als bankiers en accountants veel wil verdienen, zul je toch een showtje van veiligheid moeten opvoeren.

Elk voordeel heb zijn nadeel
De wereld gaat niet ten onder, maar het is zeker niet alleen de wetenschap die ons zal redden.

Ook wij zijn rijke stinkerds
Het verschil in geld tussen Jan Modaal en een miljonair (10x) is het zelfde als tussen iemand uit 3e wereld en Jan Modaal (10x).

Christenen
Een groot deel van de inwoners van Rome in de keizertijd was waarschijnlijk afkomstig uit Griekenland of het Midden-Oosten.
08.11.2019 in NRC door Science

Braindrain
Getalenteerde arbeidsmigranten uit 3e wereld is grote uitbuiting.
08.11.2019 in VK door Peter Giessen

Associale advocatuur
Advocaat Plasman constateerde dat de toevoegingspot voor sociale advocatuur wordt Ďleeggegetení door advocaten die topcriminelen (en illegale immigranten red.) bijstaan in vaak jarenlange processen (Ä100 bruto per uur).
08.11.2019 in FD door Boudewijn Geels

Het beste jongetje van de klas?
Nederlandse ondernemingen hebben schulden met een totale waarde van 166 procent van het bbp - veel meer dan het gemiddelde in de eurozone van 105 procent.
07.11.2019 in VK door Koen Haegens

Snoepwinkel voor belastingplanning
De ongelijkheid in Nederland zit m vooral in box 2.
07.11.2019 in FD door Ed Groot

Hoezo woningnood?
Toename % woningen 2012-2019 gelijk aan bevolking.

Kleine interventies worden groot
Biologen hebben ontdekt dat het telkens dezelfde spreeuw is die in het midden van de zwerm vliegt.
02.11.2019 in FD door Roland van der Vorst

Prachtige rode herfsttooi van Amerikaanse eiken
Deze oprukkende immigranten worden door groene hesjes uitgeroeid, omdat ze hier (nog) weinig vijanden hebben.

Niet ondernemers,
maar sterke instituties en een competente overheid zijn bepalend voor rijkdom en banen, aldus Daron Acemoglu en James A. Robinson.
02.11.2019 in FD door Ed Groot

oktober 2019

De protest elite
In elk land waar het afgelopen jaar grootschalige betogingen zijn gemeld breekt het hoger onderwijs records en is een overschot aan afgestudeerden.
28.10.2019 in FD door Niall Ferguson

Nieuwe kernenergie niet veilig voor milieu
Er is nog steeds na 70 jaar geen oplossing voor zeer gevaarlijke kernafval.

Plakkaat van Verlatinghe betekende geen vrijheid
De opstand tegen Philips II, uitmondend in het Plakkaat van Verlatinghe, was een strijd voor het behoud van privileges van adel en andere standen.
30.07.2019 in Trouw door Jos Teunissen

De elite en rijken roken minder, maar drinken meer
Einde rookruimtes in zicht. Ondertussen mag er ongebreideld reclame gemaakt worden voor alcohol, dat maatschappelijk vele malen schadelijker is.

Niet alleen boeren
Problemen landbouw gaat niet alleen om stikstof en natuur, maar ook om waterwinning en volksgezondheid.
17.10.2019 in NRC door Christiaan Pelgrim

Roofbouw
Onder de 40 slechtste van de 200 pensioenfondsen bevinden zich de grootste (60%). Te goedkoop ingedekt tegen rentedaling en te lage premies.
17.10.2019 in NRC door Christiaan Pelgrim

Pechvogels compenseren
Gelijke kansen voor iedereen is ondoenlijk en onbetaalbaar.

Roofbouw
Onder de 40 slechtste van de 200 pensioenfondsen bevinden zich de grootste (60%). Te goedkoop ingedekt tegen rentedaling en te lage premies.
17.10.2019 in NRC door Christiaan Pelgrim

Zwarte pr
Andere politici zwart maken is simpel, want je hoeft alleen de waarheid te zeggen.

Regering wijkt niet
Boeren demonstreren voor eigen belang door juist andere burgers lastig te vallen.

Stikstof
Aantal vroegtijdige doden door luchtvervuiling in Nederland tussen 6.700 en 12.900 per jaar. Vooral fijnstof en stikstofdioxide. Door de PAS staken ondernemers, boeren, gemeenten en projectontwikkelaars jaren geld en moeite in twijfelachtige projecten.
23.07.2019 in VK door Redactie

Wereldburger is fictie
Nationalisme hoeft niet haaks te staan op globalisering of gelijkheid.

De kloof tussen stad en land groeit overal
Daarom scoort stadstaat NL simpelweg zo hoog in de wereldlijstjes. Zie https://superrijkindelagelanden.nl/ Hoofdstuk 5 Metropolen als concentraties van macht en rijkdom
10.10.2019 in NRC door Maarten Schinkel

World is not organised in a rational way
The world has not gone mad. It has in fact always been mad.
08.10.2019 in http://theconversation.com door Stefan Holm

Goedgelovig
Er is geen goede grond voor optimisme of pessimisme over de samenleving. Al eeuwen leven mensen in het welvarendste tijdperk ooit en voorzien beren op de weg.

Met dank aan Lubbers (CDA) en Kok (PvdA)
Aan de grepen in veel pensioenkassen in jaren negentig is huidige problematiek wel helemaal toe te rekenen.
05.10.2019 in T door Martin Visser

Pensioenfondsen moeten wel risicodragend beleggen
Er zijn niet genoeg risicovrije beleggingen. Als met dat extra rendement rekening wordt gehouden, zijn de pensioenen van de meeste fondsen prima betaalbaar.
04.10.2019 in FD door Coen Teulings

Samenspanning loont
Het kabinet gaat boeren op vrijwillige basis uitkopen om de Nederlandse stikstofuitstoot te verminderen. Er zijn niet veel bedrijven die dat krijgen, behalve multinationals.
04.10.2019 in NRC door Christiaan Paauwe en Rik Rutten

Ieder voordeel heb zn nadeel
In een vernietigende paper die vorige week in het academische tijdschrift New Political Economy onder de titel 'Is Green Growth Possible?' is verschenen, laten de auteurs Jason Hickel en Giorgos Kallis geen spaan heel van ecomodernisme (kern-, zon- en windenergie).
01.05.2019 in Groene door Ewald Engelen

Ieder voordeel heb zn nadeel
Ook door de mondialisering van onze productieketens kunnen wij steeds meer van onze ecologische schade exporteren naar mensen en landen die veel armer zijn dan wij.
01.05.2019 in Groene door Ewald Engelen

Landbouwopschoning geen probleem
De vervuilende bedrijven in de intensieve veehouderij is slechts een gering deel van de landbouw, aldus landbouwhoogleraar Rudy Rabbinge.
01.10.2019 in VK door Pieter Hotse Smit

Kiezers omkopen
Hogere uitgaven van regering hebben weinig met lage rente en veel met aankomende verkiezingen te maken.

Boeren ook slachtoffers
maar waarom moeten deze EU-steuntrekkers en werkgevers van (illegale) buitenlanders juist burgers (hun klanten) op wegen terroriseren.

september 2019

Monotone productienaaldbossen uit de jaren dertig
In principe houden schorskeverplagen na een paar jaar vanzelf weer op.
28.09.2019 in NRC door Gemma Venhuizen

Het beste pensioenstelsel ter wereld
In de laatste decennia gemiddeld zo'n 25% verlaagd om omstreden redenen.
28.09.2019 in VK door Martin Sommer

Witwas paradijs
Londen en Amsterdam zijn de financiŽle en juridische draaischijven van topcriminelen, aldus Roberto Saviano.
28.09.2019 in VK door Jarl van der Ploeg

Het voordeel van een helmplicht voor gewone fietsers is omstreden
Overigens lopen automobilisten en voetgangers in het verkeer met afstand het meeste hoofdletsel op.
28.09.2019 in FD door Carlo van de Weijer

Pluche plakkers
In het algemeen is het lastiger gearriveerde vedetten te verversen dan nieuw talent aan te boren.
28.09.2019 in FD door Ed Groot

Vragen om moeilijkheden
Zowel links als rechts willen een sterker overheid.

De schrik van links en rechts
De ironie is, zegt Glenn Greenwald, dat sinds Trump er zit veel media de macht ineens kritischer zijn gaan volgen.
21.09.2019 in VK door Eelco Bosch van Rosenthal

Roofridders vermomd als filantropen
Vrijgevigheid van superrijken heeft alleen maar als doel de volkswoede voor te zijn, te beteugelen en tegelijkertijd de economische en sociale status quo in stand te houden, aldus Anand Giridharadas.
21.09.2019 in FD door Rob de Lange

Overheid kan niet goed investeren
Gebruik investeringsfonds voor de burgers om te consumeren.
20.09.2019 in FD door Coen Teulings

Handel in stikstof en CO2
De vervuiler ontvangt groot geld, maar het ethische resultaat telt.
20.09.2019 in FD door Ed Groot

Nieuw digitaal monetair leiderschap
Omdat het internationale betalingsverkeer (nog) tussen banken verloopt via een in BelgiŽ gevestigde maar door de VS gecontroleerde instantie genaamd SWIFT is Amerika bij machte een individueel bedrijf of land uit het grensoverschrijdende betalingssysteem te schoppen.
16.09.2019 in FD door Niall Ferguson

Dure werklozen
Voor elke geÔnvesteerde gulden bij de bŤta's kwamen er twee bij voor de alfa's en gamma's.
16.09.2019 in FD door Hilde Sennema

Gemiddelde inkomen +0% en topinkomens +50%
Aantal mensen met een topinkomen neemt snel toe.
12.09.2019 in ESB door Marion van den Brakel en Ferdy Otten (CBS)

De meeste mensen deugen
maar doen ook ondeugdelijke dingen, omdat we niet weten wat deugdelijk is.

Bananenrepubliek
Bijna de helft van de (fiscale) fantoom-investeringen gaan via Luxemburg of Nederland, volgens onderzoek van het IMF en de universiteit van Kopenhagen, aldus de Financial Times (FT).
10.09.2019 in FD door redacteur

Studeren is nog altijd voor bofkonten
Argumenten tegen leenstelsel hoger onderwijs overtuigen niet.
07.09.2019 in VK door Frank Kalshoven

Jammer voor de softe studies, maar we hebben dringend technici nodig
Nederland investeert nu juist weinig in bŤtastudies en technische opleidingen. In Europa zitten we in de achterhoede.
07.09.2019 in FD door Mathijs Bouman

Er is geld zŠt in de zorg, we besteden het alleen niet goed
Hoogleraar Maroeska Rovers strijdt tegen onzinzorg: 'De optie niets doen moet een vaste plek krijgen'.
05.09.2019 in FTM door AliŽtte Jonkers

Vrouwen minstens zo machtig als mannen
Als van een universeel 'patriarchaal schrikbewind' (volgens De Swaan) al sprake is, zijn vrouwen daarvan bovendien de handlangers.
03.09.2019 door Daniela Hooghiemstra

Waanbeelden en nepnieuws
Maar een paar % van de bevolking gebruikt illegale drugs. Ongeveer 80% gebruikt dagelijks alcohol.
01.09.2019 door Trimbos Instituut

augustus 2019

NASA-hoogtegegevens zijn niet nauwkeurig
Grote delen van de laaggelegen Mekongdelta liggen bijna 2 meter lager en deze woonplaats van achttien miljoen mensen dreigt de komende decennia te overstromen door een stijgende zeespiegel en door daling van de bodem.
30.08.2019 in NRC door Anne Martens

Ongelijke woonruimteverdeling
In 1962 waren er 3 miljoen huizen. Nu 8 miljoen. Veelal gezinswoningen, die nu bewoond worden door een- en tweepersoonshuishoudens. Indien netjes opgedeeld, zou er een groot overschot aan woningen zijn.
29.08.2019 in VK door Peter de Waard

Klimaathysterie
Mooi oerverhaal (zondeval en wereld vergaat), kleine kern van waarheid (opwarming), ingedekt door heel veel halve waarheden (model) en een redding (hiernamaals) als je betaalt (aflaat).

Niet meer voor dubbeltje op eerste rang
De ontwikkeling van BRICS en vooral van China gaat ten koste van rijke westen.

Uitersten raken elkaar
Links gelooft in zelfde complot als rechts, namelijk dat van grootkapitaal.

Vliegen is erger dan roken
Met vliegen benadeel je anderen, terwijl het niet eens verslavend is.

Geld lenen nooit gratis
Ook met negatieve rente moet het bedrag wel terugbetaald worden.

Actie tegen ontbossing in de wereld
Laten we (Oxfam en WWF) vooral zorgen dat we zelf weer voldoende bos krijgen.
24.08.2019 in FD door redacteur

Bodemdaling grootste probleem
Bodemdaling opvangen voor de landbouw kost tot 2050 alleen al 22 miljard. Groene Hart koop je voor slechts 11,5 miljard, waarna kosten veel lager zijn.
24.08.2019 in FD door Arend Clahsen

Preventief fouilleren 2.0
De banken moeten onze transacties controleren op witwassen; de Fiod zou het zelf nooit hebben mogen doen.
20.08.2019 in FD door Maarten Douma

Omvolking geen complot
Links is volkomen open over haar verheerlijking van immigratie en multiculturele samenleving.

Een goeie batterij maken en grondig testen, blijft lastig
De Italiaan Alessandro Volta ontwikkelde in 1800 de eerste batterij. We zijn ruim 200 jaar verder. Intussen zijn smartphones ontwikkeld en mensen op de maan gezet. Er is heel veel onderzoek gedaan naar accu's, die de spil zijn in energietransitie.
17.08.2019 in FD door Klaas Broekhuizen

Sparen is voor de dommen
We keken neer op die Zuid-Europeanen, maar dezer dagen blijkt hun lichtzinnige omslagstelsel beter en goedkoper.
17.08.2019 in FD door Ed Groot

Ik wil gratis Duitse groene stroom
en niet meebetalen aan netverzwaring voor Nederlandse groen stroom.

15.08.2019 in VK door Peter de Waard

China passeert over 25 jaar USA economisch en militair
USA heeft nog 25 jaar om dat te voorkomen.

The rich aren't necessarily getting richer together
World's (new) 25 richest families have $250 billion more wealth, compared to last year . But 4 families fell from the list.
10.08.2019 in Bloomberg

Ideologische uitwassen
Moslims kunnen net zo min Islamitische terroristen stoppen als wij westerlingen rechtse of linkse terroristen kunnen stoppen.

Natuurlijke C02-buffers ipv onrendabele landbouw
Nederland is het bloedigste slachthuis van Europa; terwijl driekwart van de productie wordt geŽxporteerd, zitten we in Nederland met de mest.
10.08.2019 in NRC door Lammert van Raan

Modeschaamte
De milieukosten van de mode-industrie (1,2 miljard ton CO2 per jaar) is groter dan die van de vliegsector en scheepvaart samen.
08.08.2019 in VK door Peter de Waard

Omgekeerde boerka
Bij acteeropleidingen is naaktscŤnes weigeren nog vaak taboe. Zo vrij is dat bloot dus niet.
07.08.2019 in VK door Florence van de Haar

Gezichtsbedekking verboden
Gele hesjes in Frankrijk worden opgepakt met beroep op verbod gezichtsbedekking.

Gezichtsbedekking verboden
En mag zwarte piet, sinterklaas, carnaval en een zonnebril nog wel?

Rookvrije opmars krijgt tirannieke trekjes
Het aantal rokers is volgens het CBS 22,4 procent in 2018. Zolang rokers anderen geen schade toebrengen, moeten ze hun gang kunnen gaan.
05.08.2019 in NRC door Frank Hindriks

Bodemdaling erger dan zeestijging
Esther Stouthamer:ĄWe leven hier met water en doen vaak het liefst wat we altijd al doen: ontwateren. Maar dat kan niet meer op de lange termijn. Dus om te voorkomen dat het land verder zakt, zou je het grondwater niet verder moeten verlagen. We moeten drastische keuzes maken."
05.08.2019 in NRC

Geo-engineering
Al is het middel erger dan de kwaal, toch wordt de techniek waarschijnlijk al geregeld gebruikt en verwachten de meeste deskundigen dat het alleen maar meer wordt. Bill Gates stopt miljoenen in het onderzoek ernaar.
03.08.2019 in FD door Stijn van Gils

Wind- en zonenergie moet gratis
We hebben deze energie al betaald via belastingen en bovendien kunnen we veelal tegelijkertijd wind- en zonenergie gratis of zelfs met geld toe uit Duitsland krijgen.

Sterrenkinderen
Alle leven op aarde is 100% sterrenstof en dus alien.

juli 2019

Olie
China wil Iran opbouwen als hoeksteen in zijn nieuwe wereldorde. Washington is niet van plan dit toe te staan.
29.07.2019 in VK door Joris Teer en Alex Krijger

Of integendeel
We hebben het fundamentalistisch Islamitisch terrorisme weer een flinke klap toegebracht met het verbod op die rottige boerka.

Boer zoekt vrouw
Het totaal aandeel vrouwen in managementteams is wereldwijd gestegen van 24 % naar 29 %, aldus het jaarlijkse 'Women in business' rapport van Grant Thornton International Ltd. over vrouwen in het bedrijfsleven. Nederland haalt met 28 % dit wereldwijde gemiddelde niet eens.
06.03.2019

Gezichtsbedekkende kleding verboden
Mogen we in de winter nog een warme muts over de oren trekken en een lekkere warme das om?

Links privilege
Misschien moeten kinderen van academici beperkt worden op universiteiten tot hun % in de samenleving.

Verblind voor nadelen
De (linkse) hoogopgeleide, progressieve neoliberalen lijken niet in staat om hun eigen privileges en hun rol als dragers van een globale, neoliberale ideologie onder ogen te zien.
28.07.2019 in doorbraak.be door Chris Ceustermans

Niet bot
Trump en Boris moeten als buitenstaanders hoog inzetten om er nog iets uit te slepen, want hen wordt niets gegund.

Discrimineren doen we allemaal
Luister eens naar hoe je over Trump, Boris, Baudet en hun aanhangers spreekt.

Meer data zijn geen betere data
Meer dan 95% van informatie is niet of slecht onderbouwd.

Beter goed natte vingerwerk dan nix
Met ratio kom je niet ver buiten bŤtawetenschappen, maar je hebt wel data nodig.

Meer data geven geen betere analyse
Data moeten geÔnterpreteerd worden en dat blijft veelal gammawetenschap en dus natte vingerwerk.

Nog geen oplossing
Over een eeuw moeten we Randstad prijsgeven aan het water door bodemdaling.

Verlies/verlies-situatie
Immigratie betekent hier lagere lonen en braindrain uit derde wereld.

Standjes
Discriminatie op opleiding even erg als op geslacht en ras.

Het blijven aliens: nog ondoorgrondelijker dan mensen
Verplaats je ook eens in een boom. Beschouwing: bomenboeken
27.07.2019 in VK door Mac van Dinther

Vrije markt
Als we alle onrendabele landbouwgrond laten verwilderen, bestaat er misschien wel geen co2-probleem meer.

Verstoring van evenwicht
Veel biodiversiteit door mensen geÔmporteerd.

Veroordeeld massatoerisme naar cultuur
Het lijkt ernstig gesteld met het dedain van de elite voor de gemiddelde Nederlander.
20.07.2019 in NRC door Rosanne Hertzberger

Economische dominantie beste garantie voor veiligheid
Neemt de VS geen actie, dan zal China Amerika's militaire rivaal worden in de Stille Oceaan.
17.07.2019 in FD door Jonathan Holslag

Besloten bovenklasse
De FBI becijferde dat witteboordencriminaliteit de Amerikaanse maatschappij bijna 70 keer zo veel kost als traditionele criminaliteit.
15.07.2019 in FD door Femke de Vries

Boontje komt om zijn loontje
Misschien vond OM het tot op zekere hoogte niet zo erg dat topcriminelen elkaar uitmoorden.
11.07.2019 in T door John van den Heuvel

Bodemdaling erger dan zeespiegelstijging
Bodem laagveenweiden daalt komende dertig jaar tot 2 meter.Vernatting van veengebieden kan de bodemdaling wel halveren, maar niet stoppen, aldus Cees Veerman.
10.07.2019 in FD door Vasco van der Boon

Ook Deutsche Bank stopt
ĄEuropa doet gewoon niet meer mee met het grote zakenbankieren".
09.07.2019 in NRC door Mark Beunderman en Egbert Kalse

Sparen te duur door lage rente
De tijd dat andere Europese landen het Nederlandse pensioenstelsel wilden kopiŽren, is volgens de Belgische hoogleraar pensioenrecht in Leuven Yves Stevens voorbij.
09.07.2019 in FD door Daan Ballegeer en Martine Wolzak

Politiek gekleurde wetenschap
Slavernij op hoogtepunt slechts 5,2% van Nederlandse bbp en zeker niet kurk waarop de Nederlandse economie dreef.
06.07.2019 in T door Jaap van Duijn

'Realiteit' is voor ons geworden wat de wetenschap als realiteit ziet
Dat is een gevaarlijke blikvernauwing aldus Edmund Husserl.
05.07.2019 in NRC door Ger Groot

Er is geen huizentekort
Een deel van de bevolking kan een huis niet betalen.

Extra bos kan opwarming aarde keren
Tot die opmerkelijke conclusies komt een Zwitsers onderzoeksteam na analyse van tienduizenden satellietbeelden van het aardoppervlak.
05.07.2019 in VK door Maarten Keulemans

Dappere verschuiving van budget door D66 minister
Sociale en geesteswetenschappen, daar wordt bijna niemand wijzer van.
16.12.2007 Herfsttij der Verlichting door Jos van Hezewijk

Duits en Franse almacht in EU
Merkel wilde geen van de topbanen, een Duitser aan het hoofd wekt alleen maar argwaan en verzet terwijl Berlijn zijn invloed toch wel doet gelden.
03.07.2019 in VK door Marc Peeperkorn

Grasmaaien hoeft niet meer
Een 10-stappenplan voor het aanleggen van een natuurtuin.
02.07.2019 in VK door Loethe Olthuis

Zelfs techbedrijven wantrouwen gezichtsherkenning
Intussen zijn we er bijna unaniem over eens dat het foutpercentage van gezichtsherkenningssoftware vooral voor gekleurde personen onaanvaardbaar hoog is.
01.07.2019 in FD door Robert Brown

juni 2019

Onveilige veiligheid
Veiligheidsdiensten willen zoals voorheen een onveilige (5G-)internetstandaard.
27.06.2019 in FD door Axel Arnbak

Heel religieus
Pijn lijden voor het goede doel.

Aflaat
Klimaatbeleid, hogere lonen en winstbelasting van Rutte komen uit de koker van Ben Verwaayen.
25.06.2019 in NRC door Tom-Jan Meeus

Verlichte dictatuur
Ook autoritaire leiders stuiten op beperkingen: politieke facties, regionale baronnen, generaals, zakenlui, economische krachten en buitenlandse machten. En ook volk houd je niet met louter repressie en propaganda in toom.
21.06.2019 in NRC door Luuk van Middelaar

Racisme tegen witte mensen
Vraag maar eens aan niet-witte mensen hoe ze over witte mensen denken.

Vrouwen slimmer
"(...) mijn vrouwelijke collegaís kozen Ė meer dan de mannen Ė uiteindelijk voor een betere balans tussen familie en werk. Een verstandige keuze. (...) De universiteit kan beter nadenken over nieuwe parttimeconstructies voor de wetenschappelijke staf, waarbij de doorgroeimogelijkheden niet mogen worden geremd door een parttime-aanstelling. "
21.06.2019 in VK door Martijn Vastenburg

Toeval ondenkbaar
Schepper, oerknal, complot en evolutie heel rationeel in maakbare samenleving.

Aanval in wereldoorlog 3.0
'Virussen VS in Russische netwerken'.
17.06.2019 in VK door Ben van Raaij

Liever Huawei
Van Chinese geheime diensten heb ik het minst te vrezen.

Zeker zo goed
Het Nederlands pensioensysteem is uniek. Hoe regelen andere landen dat?
14.06.2019 in NRC door Christiaan Pelgrim

Corruptie ligt op de loer
Door een kleine groep financiŽle superspecialisten in de wereld wordt met 1.350 miljard euro van meer dan tien miljoen Nederlandse werknemers geschoven.
14.06.2019 in VK door Cees Grimbergen

http://superrijkindelagelanden.nl Hoofdstuk 10
Vrouwen zijn minstens zo machtig als mannen. Maar dan op een andere manier.
09.06.2019 door Jos van Hezewijk

Overheersingsdrang
FvD ook weer gekaapt door welvarende academische bovenklasse.
09.06.2019 in VK door Frank Hendrickx

Aziaten domineren in Westen al ICT
Deze eeuw zullen Aziaten weer de top van de wereld zijn, zoals ze dat al voor de 19e eeuw waren.

Mythes WO2
(...) Over de schaduwzijden van de geallieerde strategie, zoals de massale bombardementen op burger≠doelen, wordt dikwijls gezwegen. (...) versluiert de mythe van D-day het feit dat de belangrijkste veldslagen in de Tweede Oorlog al ruim vůůr 6 juni 1944 waren geleverd, en wel in de strijd tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. Op identieke wijze wordt in de dominante geallieerde visie voorbijgegaan aan het gegeven dat Oost-Europa in alle opzichten het zwaarst onder de oorlog heeft geleden. (...)
06.06.2019 in VK door Frank van Vree

Monetaire oorlog
Volgens†Financial Times-columnist Gideon Rachman vrezen de Chinezen een herhaling van het Plaza-akkoord uit 1985, waarin Japan onder druk van de VS instemde met het herwaarderen van zijn valuta.
04.06.2019 in VK door Heleen Mees

Let op
Belangrijke beslissingen worden nu, vlak voor en in de zomervakantie genomen.

Meer kan NL niet halen op de fiscale wereldmarkt
NL zit niet onder de knoet en de multinationals dragen per saldo ook wel iets bij.

Kan niet afgesloten worden
Overheid USA steunt Amazon, Facebook en SpaceX van harte met internet via satellieten.
13.05.2019 in FD door Ed Groot

Menselijke beesten
In zijn nieuwe boek beschrijft primatoloog Frans de Waal hoe vrijwel alle menselijke emoties ůůk bij andere zoogdieren voorkomen. (...) ĄJa natuurlijk (ook nadenken). En je ziet hier ook vrije wil. Vrije wil is als je niet iedere emotie hoeft te volgen. (...)"
01.06.2019 in NRC door Hendrik Spiering

Feministisch project
Mannen en vrouwen verschillen in motivaties, interesses en prioriteiten, stelt de Vlaamse filosofe Griet Vandermassen.
01.06.2019 in Trouw door Inge Mutsaers

mei 2019

Bijna allemaal partijslaven
(Een goed kamerlid) wil vrijuit spreken en debatteren, zonder last of ruggespraak, zoals het in de wet is vastgelegd.
30.05.2019 in NRC door Rosanne Hertzberger

Oude truc van Rijkswaterstaat
Veel te veel geld stoppen in nieuwe infrastructuur, want dat geld voor onderhoud krijg je altijd nog wel.

Kunstmatige slimheid veel belangrijker
Kunstmatige intelligentie is redelijk simpel, maar zal weinig innovatie opleveren.

Nepwetenschap
Het is (nog) niet wetenschappelijk bewezen dat verlies aan biodiversiteit rampzalig is.
24.05.2019 in FD door Bas Haring

N.EU verdient aan EU over rug Z.EU
90% van steun aan Z.EU naar N.EU en meer export N.EU door relatief lage euro, maar minder export Z.EU door relatief hoge euro en immigratieproblemen.

Beinvloeding van EU-verkiezingen
De Europese Commissie heeft afspraken gemaakt met Google, Facebook en Twitter om desinformatie te bestrijden.
23.05.2019 in VK door Laurens Verhagen en Niels Waarlo

Klimaatlobby vooral via EU
Niet Den Haag maar Brussel zit aan de energie- en klimaatknoppen.
23.05.2019 in FD door Remco de Boer

China importeert energie uit Iran
De blokkade van Iran door USA is een gevecht met China om de energie.

Niet zo verstandig
Hoger opgeleiden weinig kritisch op EU, omdat ze er zelf op korte termijn baat bij hebben.

Investeren in encryptie is verstandiger (maar daar houden de inlichtingendiensten niet van)
Soft- en hardware, ůůk niet afkomstig uit China, zijn notoir onveilig. (Maar weren van China is vooral economisch)
21.05.2019 in VK door Ot van Daalen

Arbeit macht frei
Links dwingt vrouwen te gaan werken. Door verdwijnen van algemene heffingskorting betaalt een eenverdienergezin met kinderen inmiddels tot bijna zes keer meer belasting dan een tweeverdienersgezin met precies hetzelfde gezinsinkomen.
21.05.2019 door Jos Teunissen

'Basisinkomen' door links als aanrechtsubsidie opgeheven
Algemene heffingskorting was een soort basisinkomen voor niet of weinigverdienende partner, waardoor er vrije keuze voor partner was om voor geld te gaan werken.
21.05.2019 door Jos Teunissen

Zieltjes winnen met angst zaaien
Er is net zomin algehele crisis in de westerse samenleving, als in het klimaat.

Beter ten halve gekeerd
Onderzoek (https://www.nber.org/papers/w24212) toont aan dat e-sigaretten helpen bij het volledig stoppen met roken. Zelfs als dat niet lukt, zijn er nog gezondheidsvoordelen.
20.05.2019 in FD door Daan Ballegeer

Trump is zo gek nog niet
2/3 van zijn bestaan zijn de VS met succes een protectionistische mogendheid geweest. En protectionisme is voor China slechter.
20.05.2019 in FD door Niall Ferguson

De macht van ideologie
Religies / kerken zijn ideologische / politieke instituties. Zo bezien was en is de RK Kerk, maar ook de de Islam een politiek imperium.

Optimisten en pessimisten hebben allebei gelijk
Het glas is half vol en half leeg.

Spin in het web
Het bedrijf van onder meer oud-PvdA-voorzitterskandidaat Erik van Bruggen, BKB, dat high achievers uit het hele politieke spectrum (van SP tot Baudet) opleidt in de BKB Academie.
18.05.2019 in NRC door Tom-Jan Meeus

Superrijkindelagelanden.nl Hoofdstuk 11 De netwerken
De machtigste vrouw in het Duitse bedrijfsleven, Ann-Kristin Achleitner is getrouwd met de machtigste man in het Duitse bedrijfsleven.
18.05.2019 in FD door Gerben van der Marel

Moeilijke beslissingen worden via de EU gespeeld door nationale leiders
Forget Brussels bureaucrats: national leaders run Europe.
17.05.2019 in FT door Simon Kuper

Wood Wide Web
Ondergrondse schimmels waarmee bomen voedingsstoffen uitwisselen, ťťn centimeter onder onze voetzolen, waar we tot een paar decennia geleden in totale onwetendheid over heen gewandeld hebben, aldus Robert Macfarlane.
17.05.2019 in VK door Nynke van Verschuer

... zo vertellen inlichtingenbronnen aan de Volkskrant.
AIVD-onderzoek naar spionage door Huawei. Jacobs: 'En enige hypocrisie kun je de Amerikanen wel verwijten: door onthullingen van Edward Snowden weten we dat Cisco-apparatuur vol achterdeurtjes zit voor Amerikaanse inlichtingendiensten.' Ook is al jaren bekend dat Amerikaanse diensten routers van Huawei kunnen binnendringen.
16.05.2019 in VK door Huib Modderkolk

EU noodzakelijk kwaad
EU nodig voor militaire en economische bescherming tegen vooral USA en China. Maar daarvoor hoeft EU zich veel minder met binnenlandse zaken van lidstaten te bemoeien.

#MeToo
In 2007 stapte 8% van ceo's op wegens integriteit tegen 39% in 2018, aldus PwC.
15.05.2019 in T door Bart Mos

Toenemende ongelijkheid
Als een hervorming uitblijft, 'staan ons een enorm conflict en een vorm van revolutie te wachten', aldus miljardair Ray Dalio.
13.05.2019 in FD door Niall Ferguson

Hoezo ondenemers ?
Bezos werkt nauw samen met de overheidsorganisatie Nasa. SpaceX van Musk werd groot dankzij royale subsidies van Darpa.
13.05.2019 in FD door Ed Groot

Nieuwe onfeilbare autoriteit
Bijna vier op de vijf Nederlanders denken (ten onrechte) dat wetenschappers zorgvuldig werken, deskundig onderzoek uitvoeren en te vertrouwen zijn.
11.05.2019 in VK door Rosanne Hertzberger

Per saldo sociale daling
De mythe van de sociale stijging door ondertwijs.
11.05.2019 in VK door Martin Sommer

Geen reden voor haastige spoed
Het onderzoek naar biodiversiteit rammelt wetenschappelijk evenals dat naar klimaat.
11.05.2019 in VK door Maarten Keulemans

Journalistiek veelal slecht nieuws show
Nieuws zou neutraler en feitelijker moeten zijn en niet alleen wanneer het slecht gaat, aldus Steven Pinker
10.05.2019 in FD door Roel Verrycken

Niets is waardenvrij
Frank Furedi: "Melinda Gates is katholiek en tegen abortus. Zij doen aan liefdadigheid en leggen een politieke agenda op. Dat is een probleem. Bij Koch, bij Gates ťn bij Soros."
10.05.2019 in DeMorgen door JoŽl De Ceulaer

Ongelijkheid iets afgenomen?
Wel met gini-coŽfficent, maar zeker niet als je rijkste 10% of 1% rijksten vergelijkt met armsten.
09.05.2019 in VK door Peter de Waard

Mogelijk veel vermogen in stichtingen en trusts
Erfenissen NL slechts 2% van BNI tegen 12% in UK.
09.05.2019 in FD door Ed Groot

Rijkdom verstopt
Er zijn geen goede cijfers over inkomens en vermogens van de rijken.

De inkomens- en vermogensongelijkheid is iets afgenomen
CBS: de rijken worden rijker, de armen ook (een beetje).
07.05.2019 in NRC door Egbert Kalse

Van groen naar grijs
Nu aantal jongeren daalt en ouderen stijgt, zou je verwachten dat er overschotten stromen van jeugdzorg en onderwijs naar ouderenzorg.

Vredesmissies
Europa is even niet het strijdtoneel van de oorlog tussen de grootmachten.

Dus ook geen grootschalige transitie
Laten we aanvaarden dat we in feite maar wat aanklungelen (ook) in het licht van een democratisch ideaal.
04.05.2019 in VK door Marjan Slob

Gewone infectie kan weer dodelijk worden
De farmaceutische industrie kan (nog) niet genoeg verdienen aan broodnodige nieuwe antibiotica.
01.05.2019 in Correspondent door Ruben Mersch

Complotten
Bij rechts heeft de linkse overheidselite het gedaan; bij links de rechtse kapitalisten. Het volk nooit.

Niet eens zo'n domme gedachte
Laagopgeleiden menen beter af te zijn als ze minder concurrentie krijgen van immigranten. (...) De herverdeling die linkse partijen beloven weegt daar niet tegenop.
04.05.2019 in FD door Ed Groot

Cijfertjes graag
Wie incidenten als bewijs accepteert, heeft altijd gelijk.

Nog altijd rijke westerse landen
Al decennia horen we dat het nu ťcht niet langer gaat met de Italiaanse staatsschuld, de Franse hervormingsfobie en de Belgische regeringschaos. Volgens Dani Rodrik, Gabriel Zucman en andere prominente economen is hun wetenschap veel complexer ťn rijker dan de bekende lijstjes met neoliberale aanbevelingen suggereren.
02.05.2019 in VK door Koen Haegens

Weinig niet-linkse hoogleraren
Weinig diversiteit aan meningen op universiteiten.
01.05.2019 in NRC door Steije Hofhuis

Doemdenken is almachtsdenken
Het idee dat de toekomst ťťn richting en dus ťťn antwoord kent. Die blikvernauwing hoort niet bij een democratie.
01.05.2019 in NRC door Paul Scheffer

Nieuwe kerncentrales ongewenst
Of je 100.000m3 of 200.000m3 gevaarlijk afval hebt, maakt weinig uit, maar een veelvoud is niet meer te beveiligen.

april 2019

Nauwkeurigheid is niet gelijk aan veiligheid
'Er is geen bewijs dat nieuwe gentechnologie veiliger is dan de oude', aldus Nederlandse Rathenau Instituut.
29.04.2019 in FD door Jan Fred van Wijnen

Bijzonder onderwijs
Of seculier onderwijs niet gebaseerd is op een geloof (in de verlichting).

De mensheid gaat juist krimpen
De sombere VN-vooruitzichten over de bevolkingsgroei kloppen niet vanwege smartphonerevolutie, aldus Darrell Bricker en John Ibbitson.
26.04.2019 in NRC door Wouter van Noort

Klagen loont
Twitter reageert net als andere bedrijven, toezichthouders en opsporingsinstanties vooral op klachten. Dit splijt de samenleving.

Parlementen onmachtig tegen overheden
Een Europees project van samenwerking tussen Europese regeringen was mogelijk geweest, aldus Eric C. Hendriks.
26.04.2019 in De Morgen door JoŽl de Ceulaer

Euronationalisten
Ideaalbeeld van federale Europa is ůůk een natiestaat, maar dan op continentaal niveau, aldus Eric C. Hendriks.
26.04.2019 in De Morgen door JoŽl de Ceulaer

Traditionele media nog steeds groot
Zo kijkt 89% van de Nederlanders nog via het televisietoestel en leest driekwart van papier, aldus SCP en media-onderzoeksbureaus NLO, NOM, SKO en PMA.
26.04.2019 in FD door Gaby de Groot en Carlo Molenaar

Kleine landen worden uitgekleed
Europees Hof legt bom onder Nederland als fiscale vrijhaven. Maar alle landen hebben fiscale douceurtjes.
26.04.2019 in FD door Laurens Berentsen

Fictieve influencers
Virtuele identiteiten veroveren internet.
23.04.2019 in NRC door Arnoud Groot

Staatstelevisie
Netmanagers moeten het profiel van de zender bewaken, maar mogen zich niet met de inhoud van programmaís bemoeien. Dat laatste doen ze wťl, en in vergaande mate.
23.04.2019 in NRC door Joep Dohmen

Hoezo spionage
De hightechindustrie, zowel in Silicon Valley als in Nederland, kan niet overleven zonder de Aziatische alumni van onze universiteiten.
23.04.2019 in NRC door Marcel Pelgrom

Geen bewijs voor vrijheid van wetenschapsbeoefening
De KNAW adviseerde dat er geen zelfcensuur is aan de universiteit maar deed daar geen onderzoek naar.
23.04.2019 in NRC door Erik C. Hendriks

Broodnodig eerherstel voor oude kennis
Met dit boek zet Rens Bod het indrukwekkende bouwwerk van de moderne wetenschap op een diep fundament van oudere kennistradities.
19.04.2019 in NRC door Hendrik Spiering

De onzinnige strijd tegen DDT stond aan de basis van de milieubeweging
Maar DDT is niet giftig en kan honderdduizenden levens per jaar redden in Afrika.
23.07.2014 in Groene door Ralf Bodelier

Verzorgingsstaat
Van helft handelingen van artsen in ziekenhuizen werkzaamheid niet bewezen, aldus Sjoerd Repping. Hiervoor wordt bezuinigd op bewezen handelingen.
15.04.2019 in VK door Michiel van der Geest

Circulaire landbouw, maar veganisme is niet de oplossing.
Imke de Boer en Martin van Ittersum over de helft vlees, etensresten, vis, kunstmest, menselijke uitwerpselen en bomen.
13.04.2019 in VK door Mac van Dinther en Pieter Hotse Smit

Chinese dictatuur heeft de armoede teruggedrongen
Neoliberalisme heeft ongelijkheid vergroot.
13.04.2019 in VK door Koen Haegens

Japan voorbeeldig bij vergrijzing
Economische groei zonder immigratie en zonder lenen in buitenland.
11.04.2019 in FD door Ed Groot

Superrijken mogen blij zijn dat ze de portemonnee mogen trekken
Hoe superrijken goede doelen gebruiken om fiscus te omzeilen.
21.02.2019 bij WRR door Jos van Hezewijk

Lobby tegen UBO-register
Superrijken misbruiken goede doelen, omdat ze niet willen dat de fiscus weet hoe ze de blauwe envelop omzeilen.
01.05.2017 in Quotenet door Henk Willem Smits

Global warming
Iedere complottheorie heeft wel een kleine kern van waarheid.

Klimaatmodel
Iedere complottheorie heeft een op aannames gebaseerd model dat te complex is om te falsificeren.

Geloof het of niet
Optimisme even bedenkelijk als pessimisme.

Standpunten zijn elastisch
Dat staat ook letterlijk in het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie.
06.04.2019 in VK door Martin Sommer

Merel van Vroonhoven weg bij AFM
Vrouwen haken vaker af in bestuursfuncties en kiezen voor commissariaten.

Klimaatdiscussie afgelopen
Volgens klimaatmodel zijn de maatregelen wereldwijd veel te gering. Rijke landen zouden biljoenen op tafel moeten leggen voor maatregelen in arme landen. Ondenkbaar.

Nederland ontbost
Ecologen vinden (door stikstofuitstoot kwijnende) heide en stuifzand interessanter dan (florerend) bos.
01.04.2019 in VK door Teun van der Keuken

Prominente voorouders van Japanse premier
Niet alleen de keizer had de oorlog overleefd, maar ook de sociale elite van het land. Die accepteerde hervormingen, maar behield de politieke macht. Hetzelfde gold voor het Japanse bedrijfsleven.
01.04.2019 in FD door Niall Ferguson

Bomen nemen minder ruimte in dan gedacht
ĄBomen zijn ons meest krachtige wapen in de strijd tegen klimaatverandering", stelt de Britse ecoloog Thomas Crowther.
01.04.2019 in T door Edwin Timmer

Slimme aanhangers van Trump en Baudet
Ze weten goed dat ze net als andere politici niet deugen, maar vooralsnog vallen ze de kwalijke elite aan.

maart 2019

Rijken zijn gezonder 2
Misschien hebben lager opgeleiden/betaalden wel meer ongezonde genotmiddelen nodig.

Nog geen reden voor hedendaagse excuses
Rechten van inlanders speelden al in de 16e eeuw een hoofdrol tijdens het debat over Spaanse veroveringen in Mexico.
30.03.2019 in NRC door Siep Stuurman

Geen Russiagate
Zo is president Trump gesterkt in zijn strijd tegen de pers als producent van nepnieuws en vijand van het volk.
29.03.2019 in NRC door Luuk van Middelaar

Sex, drugs en rock & roll
De jeugd luistert massaal naar (allochtone) nederhop.

Toch geen gratis geld
DNB zet voor het vierde jaar op rij bijna 500 miljoen euro opzij. Die stroppenpot dient om de mogelijke kosten te dekken van het Europese goedkopegeldbeleid.
29.03.2019 in VK door Koen Haegens

Rijken zijn gezonder 1
Misschien worden ongezonde families wel minder rijk.

Slands wijs
In MO moeten vrouwen veelal bedekt lopen om in de smaak van mannen te valllen, in het Westen juist onbedekt.

Als je energielasten navenant verhoogt
Verduurzaming wordt altijd gecompenseerd door een besparing op de energielasten.

Integratie
Mensen hebben minder probleem met multicultuur, als wel met eenheidsworst.

Multicultureel drama
Weinig hebben wij overgenomen van die verrijkende culturen uit Afrika, AziŽ en Midden-Oosten behalve goedkope arbeid en grondstoffen.

NL zeer vies
1% van de vervuiling komt voor onze rekening, als GDP een goede maatstaf is.

Verdienmodel van Google
Android-telefoons lekken massaal persoonlijke data zonder toestemming en zonder dat je dat kunt uitzetten.
25.03.2019 in FD door Jan Fred van Wijnen

Weinig mea culpa
Winst Baudet gebaseerd op fouten van PVV, VVD en CDA, die klimaatkritiek onderschatten.
23.03.2019 in VK door Martin Sommer

Vooral bedrijven en de overheid profiteren van de economische groei
Werkende Nederlanders hebben tussen 2007 en 2017 amper geprofiteerd van de economische groei, aldus CBS. Besteedbaar inkomen van huishoudens staat al 40 jaar vrijwel stil, aldus Rabo.
22.03.2019 in NRC door Christiaan Pelgrim

Baudet is een gewoon politicus met andere doelgroep
Belust op status, macht en geld, populistisch, opportunistisch, elitair, met onbetekenende ideologie en omstreden relaties, neerbuigend naar andersdenkenden en andere psychopatische trekjes.

Rijken weer rijker
De vermogens van de minder rijken zijn iets harder zijn gegroeid dan die van de rijkste procent. Dat komt vooral door de aangetrokken woningmarkt, aldus de Volkskrant.
21.03.2019 in T

Waarheid zal best bestaan
Maar behalve in simpele exacte vakken, ga je deze nergens vaststellen.

EU geknecht door VS
Opkomst China een zege; we kunnen USA uitspelen tegen China.

Nederlander wel goedgelovig
'Het idee dat je groepen mensen met valse beweringen van alles kunt wijsmaken en hun stemgedrag kunt veranderen, is strijdig met decennia aan onderzoek naar politieke communicatie', aldus Peter Burger.
16.03.2019 in VK door Laurens Verhagen en Niels Waarlo

NL zeer vies (per capita)
Als je gelooft in klimaatmodel, mag je zeker de portemonnee trekken.

Centraal Politiek Bureau
Met het zeer gebrekkige klimaatrapport is het CPB veel gezag verloren.

Prestaties uit het verleden
DNB-directeur Swank haalt uit naar 'greep uit kas' pensioenfondsen door hoge buffers uit t verleden te gebruiken voor oa premieholidays en VUT-regelingen. 'Als we buffers indertijd hadden gehouden, hadden we nu geen probleem'.
14.03.2019 in Elsevier door Joris Heijn

Hype
Opmerkelijk dat Brexit-gedoe totnutoe zo weinig schade aanricht aan de Britse economie.

Greta Thunberg nominated for Nobel peace prize
Dat we ons zo laten imponeren door mensen met psychopatische trekjes (Obama, Trump enz...).

Fakebook
Sociale media zijn geen informatie media, maar platformen voor gelijkgestemden, aldus Cees Hamelink.
11.02.2017 in Novini door Eric van de Beek

Het bestrijden van nepnieuws door overheden is een groter kwaad dan nepnieuws zelf
Onze overheid is grootste producent van fake nieuws en de grote landelijke media zijn de belangrijkste verspreiders hiervan, aldus Cees Hamelink.
11.02.2017 in Novini door Eric van de Beek

Politieke cijfers, soms ook maar een mening
Cijfers en modellen houden altijd aannames in.
11.03.2019 in NRC door Louise Fresco

"Klimaatscepsis spectaculair afgenomen"
Toch maakt nog maar 58% van bevolking zich zorgen over opwarming van de aarde.
11.03.2019 in NRC door Mark Lievisse Adriaanse

Koudere oorlog
China veel meer bnp, economische banden en immigranten in USA dan Rusland.
11.03.2019 in FD door Niall Ferguson

Offshore windenergie niet rendabel
Peter Berdowski, ceo Boskalis: 'Rendementen wegen niet op tegen de risico's. De afbouw van subsidies trekt een bloedspoor.'
11.03.2019 in FD door Carel Grol en Pieter Lalkens

Haastige spoed is zelden goed
Weloverwogen energietransitie op termijn vooral belangrijk om minder afhankelijk te zijn van terreurlanden.

IntuÔtie veel slimmer dan intelligentie
Alleen intelligente mensen kunnen denken dat Kunstmatige Intelligentie slimmer wordt dan mensen.

2 voor 12
De klimaatklok staat al 2 eeuwen stil.

Algoritmes
Programmeren is ambtenarenwerk.

Strenge meesteres
Machtige mensen laten andere voor zich werken.

Hel en verdoemenis
Ik ken 5 actieve topwetenschappers die klimaatmodel onzin vinden, maar dit niet openbaar durven zeggen.

Huizen verzakken niet door het klimaat, maar door de landbouw
De bodemdaling van de veengronden en klei door drainage voor landbouw kost veel geld.
04.03.2019 in NRC door Leon Lamers, Sarian Kosten en Fons Smolders

VS zijn het nieuwe belastingparadijs
Amerikanen eisen wel alle informatie op over de vermogens van hun onderdanen, maar geven zelf niets terug aan andere landen, aldus Oliver Bullough.
02.03.2019 in FD door Gaby de Groot

Links om of rechtsom
Extra kosten of minder inkomsten worden altijd doorberekend door overheid en bedrijfsleven.

Wie is machtiger ?
Mannen zorgen voor 80% van de inkomsten, maar vrouwen voor 80% van de uitgaven.

Minder bedeelden compenseren is goedkoper
want voor iedereen gelijke kansen is onbetaalbaar.

Rijkdom rust op armoede
maar de rijken (wij) veroorzaken niet direct de armoede (3e wereld).

februari 2019

Hoed u voor de feitenfetisjisten
Een feit is niet iets wat je aantreft, maar iets wat je maakt.
28.02.2019 in FD door Renť ten Bos

1 miljoen huizen verzakken
Door bodemdaling, grondwaterstandverlaging en bodemdaling.
26.02.2019 in NRC door Marcel aan de Brugh

Biologisch voedsel niet lekkerder en gezonder
Niet lekkerder is vele malen en gezonder nooit wetenschappelijk bewezen.
26.02.2019 in VK door Teun van de Keuken

Ideologie onbelangrijk
Als nationaal-socialisten zich bij hun natie hadden gehouden en democraten bij hun democratie, was er nix mee mis.

Superrijk in de lage landen
Ideologie draait uiteindelijk om geld en macht, immigratie drukte altijd de lage lonen, vrouwen minstens zo machtig als mannen, superrijken verdienen eerst aan exploitatie van de natuur en dan aan reparatie, NL altijd een kleine metropool, enz., aldus Jos van Hezewijk
12.02.2019 in Cafe Weltschmerz door Marcel van Silfhout

Oude wijn
Bij linkse opstanden vorige eeuw was TV de oorzaak. Bij ongewenste rechtse opstanden zijn de sociale media de boosdoeners. Bij de linkse Arabische en Oost-Europese Lente waren ze nog een zege.

Cultuurmarxisme
Door enorme invloed van links hebben we heel lang geen rechtse flank gehad.

Duistere fascinatie
Linkse en rechtse populistische doemdenkers in de mode, aldus Ronald Havenaar.
18.02.2019 in VK door Willem Melching

Van Duitsen bloed
In ieder land vind je wel een mediane identiteit. In NL zijn veruit de meeste mensen van Duitse komaf.

Invloed Soros zwaar overschat
Op de jaarlijkse mondiale bestedingen van (slechts) circa 875 miljoen euro van Soros zijn de ongeveer 7 miljoen in Nederland vrij beperkt.
16.02.2019 in NRC door Wilmer Heck

Veel bedrijven dragen financieel niet bij aan samenleving
Veel bedrijven kunnen niet bestaan zonder subsidie, financieel machtsmisbruik, belastingvrijstelling of -ontwijking.

Zou dat ook gelden voor andere homofobe organisaties?
Hoe de vele homoseksuele kardinalen de kerk steeds homofober maakten, aldus Frťdťric Martel.
14.02.2019 in NRC door Marc Leijendekker

Eerder zoín 500 tot 700 miljard euro, schatten we in
Volgens Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet gaan de klimaatambities Nederland 1000 miljard euro kosten." "Met officiŽle cijfers kom je voorlopig in elk geval niet verder dan zoín 50 miljard euro."
14.02.2019 in VK door Thomas Borst en Maarten Keulemans

Nog erger dan Polen en Hongarije sluit Spanje dissidenten op
Dat onze regeringsleiders en Europese kopstukken niet alleen zwijgen, maar Spanje ook nog eens verdedigen is al helemaal onrustwekkend.
11.02.2019 in Knack door Karl Drabbe en Christophe Bostyn

Is internet de brenger van een nieuwe mondiale heilsboodschap of een splijtzwam?
Internet brengt weliswaar gelijksoortige mensen dichtbij die veraf zijn, maar ook andersoortige mensen veraf die dichtbij zijn.
09.02.2001 in MT door Jos van Hezewijk

Hoe houd je als strafpleiter schone handen?
Niet, anders zou je geen zware criminelen verdedigen.

Rechtse sociale media
Bij links is het vertrouwen in de mainstreammedia veel sterker en is de behoefte aan alternatieve geluiden minder groot, aldus de Amerikaanse universiteit Harvard.
09.02.2019 in VK/Correspondent door Dimitri Tokmetzis, Hassan Bahara en Annieke Kranenberg

Nep media
Misschien doen sociale media wel zo geheimzinnig, omdat ze helemaal geen goede algoritmen hebben.
09.02.2019 in FD door John Herrman

Oostenrijkse school
Als fysici er al niet in slagen om heel complexe processen te modelleren zonder in chaos te belanden, hoe zouden de economen waarop politici zich beroepen dat dan kunnen?
09.02.2019 in FD door Daan Ballegeer

Economische, technische en klimaatmodellen hebben hetzelfde euvel
Zijn veel te simpel en kloppen nooit, omdat er ontzettend veel onbekende factoren een rol spelen.

Lage arbeidsproductiviteit
Theoretisch opgeleiden zwaar overschat in geld, status en macht.

Afgesteld loon
De pensioenongelijkheid tussen laag- en hoogbetaalden is veel groter dan de inkomensongelijkheid en dan die tussen jong en oud.

Juridische waarborg tegen oncontroleerbare KI
Hoge Raad: bij geautomatiseerde besluitvorming 'moet het bestuursorgaan zorgdragen voor de inzichtelijkheid en controleerbaarheid van die keuzes, aannames en gegevens.'
07.02.2019 in FD door Axel Arnbak

Kosten nix meer aan ziektekosten
Mensen met ongezonde levensstijl krijgen 271 duizend euro minder aow en pensioen.
06.02.2019 in VK door Peter de Waard

Marktdenken in publieke sector
Dit kon zo snel, omdat de topambtenaren dan een marktconforme fikse loonsverhoging kregen.

Meestal geen conflicterende belangen
Al is (grootkapitaal) Big Tech nog zo snel, de politiek achterhaalt haar wel.
06.02.2019 in FD door Klaas Broekhuizen

Zeespiegelstijging
Overal ernstige overstromingen van rivieren door forse bodemdaling en bebouwing.

Klimaatovermoed
De geringe NL bijdrage is een slechte reden, maar het zeer twijfelachtige klimaatmodel is een zeer goede reden om dure klimaatmaatregelen af te wijzen.

Heel goed
'Praktisch' (ipv laag) versus 'theoretisch' geschoolden.
05.02.2019 in VK door Margriet Oostveen

Deletionists tegenover inclusionists
Een kleine groep moderatoren heeft het voor het zeggen op de vrije encyclopedie Wikipedia. Oppositie wordt rechts populisme genoemd.
05.02.2019 in NRC door Lisa Dekker en Jelmer Kos

Geen hogere belastingen nodig
Iedereen (dus ook rijksten) gewoon belasting betalen.

Niet 80% maar 50% van de bevolking is tevreden
De Volkskrant vermelde alleen de ontevreden rechter flank (immigratiehysterici), maar vergat de ontevreden linkerflank (klimaathysterici).
03.02.2019 in VK door Peter Giesen

Filantropie wel ondemocratisch
Filantropische elite handhaaft op haar best de status quo en wast op haar slechtst de eigen fouten wit, aldus Anand Giridharada en Rob Reich.
02.02.2019 in dedikkeblauwe.nl door Edwin Venema

Rijke filantropen hebben wel invloed (25%) op goede doelen
Maar die luttele miljarden van de filantropie hebben weinig maatschappelijke inpact.
02.02.2019 in dedikkeblauwe.nl door Edwin Venema

Aantrekkingskracht van psychopatische trekjes
Beroemde Zweedse tienerklimaatactiviste lijdt aan asperger.
01.02.2019 in T door Nausicaa Marbe

Veel beter dan immigratie
Robots en AI kunnen vergrijzing mooi opvangen. Niet voor nix staan de meeste in het vergrijsde Japan.

Superrijk in de lage landen
(...) Het is een dissertatiewaardige, grondige studie van echte rijkdom door de eeuwen heen. De bijzondere opzet van het boek, maakt het extra interessant. (Ö) Je kijkt per belangrijkste aspect hoe het zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld...
01.02.2019 in Vakblad fondsenwerving door Jaap Zeekant

januari 2019

De EU heeft geen hart
Gelukkig maar, kunnen we ons tenminste zakelijk opstellen.

Feiten doen er niet zo toe
Bijna alle mensen geloven nieuws dat in hun straatje past, bijna alle feiten worden niet gecheckt, worden selectief gebruikt en kunnen velerlei geinterpreteerd worden.

Dialoog in verdrukking
De verdedigers van de liberale democratie bedienen zich ook van populisme.
29.01.2019 in NRC door Maxim Februari

Ondanks enorme media en wetenschap
Zien wij grote gebeurtenissen stelselmatig niet aankomen.
29.01.2019 in VK door Armand Leenaers

Geweld op school
In een wereld, die intelligentie verafgoodt, rust er een taboe op lichamelijkheid en emotie.

Elite gaat om poen, pluche en power
Wijn sippende elite is slechts would-be.
26.01.2019 in NRC door Bart Funnekotter

Geef gewoon toe dat EU afstevent op transferunie
De sterke lidstaten zijn niet bereid hun 'euro-concurrentievoordeel' op te geven en onderhouden liever de zwakke lidstaten op kosten van hun eigen belastingbetalers.
25.01.2019 in VK door Harrie Verbon

Gebeurt ook hier
In VS verloren blanke laagopgeleide mannen tussen 1990 en 2008 gem. 3 jaar levensverwachting; ze worden nog maar 67,5 jaar oud. Blanke laagopgel. vrouwen verloren zelfs 5 jaar; worden nu minder oud dan mannen. Daling is niet gekeerd.
25.01.2019 op Twitter door JosTeunissen

Holocaust 2.0
Islamieten zullen zich door ons niet de gaskamers in laten drijven.

Steeds dezelfde mensen voeren namens ons het woord
Het monopolie voor Nederlands Maatschappelijk Gesprek op televisie ligt bij DWDD en Jinek/Pauw. Populaire programma's, maar wel inteelt.
21.01.2019 in VK door Renť Cuperus

Internetbubbel
Online marketing is een miljardenbusiness waarvan niemand weet ůf het werkt. Want vrijwel alle metrics zijn in feite waardeloos.
19.01.2019 in Correspondent door Maurits Martijn en Jesse Frederik

Nog heel veel onbekend
De kans dat mens en natuur in Europa op dit moment al schade oplopen door een te hoge blootstelling aan micro- en nanoplastics is gering.
18.01.2019 in NRC door Marcel aan de Brugh

Windmolens
Linksdraaiende kerktorens.

De-dollarisatie
Langzaamaan doen landen dollars van de hand, even omzichtig als ze een nucleaire bom onder het financieel stelsel ontmantelen.
17.01.2019 in VK door Peter de Waard

Brexiteers zouden een nieuw referendum waarschijnlijk weer winnen
Veel jonge 'blijvers' gaan niet stemmen. Brexiteers zijn lang niet allemaal boze witte mannen. Ongeveer de helft is vrouw en eenderde is zwart.
14.01.2019 in VK door Alfred Pijpers

Superrijk in de lage landen onthult interessante patronen
Het lijvige naslagwerk laat aan de hand van thematische lemma's zien hoe rijkdom en vermogen zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. En hoe daarbij alles constant verandert en toch hetzelfde blijft.
12.01.2019 in NRC door Laura Klompenhouwer

Nu nog recyclen
De productie van plastic is veel milieuvriendelijker dan die van, bijvoorbeeld, papier, aluminium, katoen of glas.
12.01.2019 in FD door Ralf Bodelier

De Nederlanden verkeren al eeuwen in de staart van de grote westerse metropolen
De Europese economische macht ligt nog altijd bij de blauwe banaan (+ Parijs;
Superrijk in de lage landen Hoofdstuk 5).
12.01.2019 in FD door Mathijs Bouman

Voedsel genoeg voor iedereen
Veel hongerigen hebben niet genoeg geld voor voedsel, of kennis om hun voedsel te produceren. Dit gaat gentechnologie zeker niet oplossen.
10.01.2019 in VK door Marc van der Sterren

Topniveau
Ik leg de lat graag hoog, dan loop ik er gemakkelijk onder door.

Europees Parlement wel gefragmenteerd
Europeanen willen in grote meerderheid een sterkere EU op de grote externe thema's: migratie, internationale veiligheid en klimaat. Tegelijk wil men geen bemoeienis van de EU met de arrangementen van de nationale verzorgingsstaat.
07.01.2019 in VK door Renť Cuperus

Wantrouwen in klimaatpolitiek is niet zo gek
"Ik verbaas mij over de Haagse klimaatpolitiek, die zich op de wetenschap beroept, maar alle gevestigde inzichten negeert die je buiten de klimaatwetenschap kunt aantreffen. (...) Alles behalve een directe heffing op CO2-uitstoot leidt tot sociale afgunst en politieke koehandel."
07.01.2019 in VK door Dirk-Jan van Baar

Scholen bevorderen klassieke statusstrijd
'De segregatie op basisscholen in steden is even groot als op basisscholen in Amerikaanse steden', zegt hoogleraar sociologie Herman van de Werfhorst van de UvA.
07.01.2019 in FD door Ilse Zeemeijer

Vrouwen hebben meer gezonde levensjaren
Gemeten naar welzijn doen vrouwen het wereldwijd beter dan mannen, aldus Bigi.
04.01.2019 in NRC door Maarten Huygen

Vervuiler betaalt
Ik krijg liever achteraf de (eventueel lagere) rekening voor transitie als klant van concurrerende bedrijven dan vooraf de hoofdprijs van de overheid.

Op Wikimedia is niet iedereen gelijk
Een klein aantal supereditors heeft een buitenproportioneel grote invloed.
02.01.2019 in NRC door Anne Martens

Hekhypocrieten proberen de uitsluiting van buitenlanders te verdoezelen
Obama deporteerde 2,7 miljoen illegalen tijdens zijn twee ambtstermijnen Ė meer dan iedere andere Amerikaanse president (ook Trump).
02.01.2019 in NRC door Eric C. Hendriks

Speelgeld
In de 90er jaren is ook ongeveer 235 miljard euro (pensioenen) verbrast, zoals nu volgens het klimaatakkoord.

december 2018

Eerst isolatie is veel slimmer en goedkoper
De totale gebouwde omgeving in Nederland stoot immers minder dan 15% van de totale Nederlandse CO2 uit. Is die reductie echt Ä235 mrd waard?
29.12.2018 in FD door Bert van Dijk

Gewoon beter wet handhaven veelal voldoende
Een nieuwe aanpak van problemen zal meestal niets verbeteren.

Apocalyptische scenario's
Economen die heilig geloven in economische modellen, geloven uiteraard ook heilig in klimaatmodellen. Er is overigens verschil tussen sceptici en ontkenners. En dan zijn er ook altijd nog alternatieven. Bovendien kun je nog veel meer plausibele kostbare wereldrampen verzinnen.

Brexit alleen verschuiving binnen elite
Wel of geen Brexit zal weinig verschil maken voor de bevolking.

Democratie
Elites hebben andere belangen. Bevolking moet onontkoombare elites daarom steeds corrigeren.

Elite moet af en toe ververst worden door bevolking
Nieuwe elite komt altijd voort uit populisten.

Wie is machtiger?
Mannen verdienen 80% van inkomen; vrouwen beslissen over 80% van de uitgaven.

Klimaathysterie
Zo oud als Job, die sectarische voorspellers van het einde der tijden.

Ondemocratisch klimaatakkoord
Polderakkoorden hadden nooit in het regeerakkoord mogen belanden. Zo'n grote besluiten behoor je vooraf bij verkiezingen voor te leggen, aldus @annemarierozen

Klimaatdictaat
Als ultieme provocatie in populistische tijden komt er uit de wereld der hoogopgeleiden het meest maniakale maakbaarheidsprogramma.
24.12.2018 in VK door Renť Cuperus

Geen monetaire hulp zoals in USA
Als Z. Eur. landen vroeger devalueerden, vond er ook een financiele transfer plaats van Noord naar Zuid.

Slechte politici exploiteren angst
Bodem daalt harder (4 mm/j) dan zeespiegel stijgt (2 mm/j), fijnstof van e-autos, onrecyclebaar afval accus, vervuilende componenten energieverslindende panelen, enz.

Klimaatprobleem blijft ondanks miljarden
Bodem daalt harder (4 mm/j) dan zeespiegel stijgt (2 mm/j), fijnstof van e-autos, onrecyclebaar afval accus, vervuilende componenten energieverslindende panelen, enz.

Klimaatmodel en oplossingen betwistbaar
Er zijn tientallen even twijfelachtige en geldverslindende doemtheorieen te bedenken.

Maar die sociale zekerheid is misschien onbetaalbaar door globalisering
Koester de globalisering, maar zorg ook voor sociale zekerheid.
15.12.2018 in NRC door Coen Teulings

Hoger opgeleiden steeds machtiger
Er moet een cultuurverandering komen, vindt de commissie Remkes. En nu eens niet bij de lager opgeleiden, maar bij de gediplomeerde elite.
15.12.2018 in VK door Martin Sommer

Goed en slecht nieuws voor toekomst
De jaren dertig innovatiefste (en productiefste en meeste krimp) decennium op basis van vernieuwende patenten, aldus Alexander Field.
15.12.2018 in FD door Jasper Lukkezen

Kleinzielige visie van planners
NL en Belgie hebben nauwelijks platteland en zijn al eeuwen een grote metropool, aldus
Superrijk in de lage landen.
15.12.2018 in FD door Mathijs Bouman

Waarom moeten andere belastingbetalers daar aan meebetalen?
De fraudegevoelige giftenaftrek is een berucht hoofdpijndossier voor de Belastingdienst.
12.12.2018 in FD door Ed Groot

Buitenaards
Misschien is het heelal wel onze cloud met die voortdurende stroom van deeltjes en stralen als verbinding.

Alleen wie piept wordt recht gedaan
Duizenden strafbeschikkingen die het Openbaar Ministerie de afgelopen jaren ten onrechte aan burgers heeft opgelegd.
08.12.2018 in NRC door Folkert Jensma

Ook maar een mening
Wetenschap is uiterst buigzaam en kan worden ingezet om een regenboog aan verschillende overtuigingen, argumenten en betogen kracht bij te zetten.
08.12.2018 in NRC door Rosanne Hertzberger

De Franse gele hesjes gaan ons voor
Geen grote problemen, wel hoge belastingen, geen excellente voorzieningen.
08.12.2018 in VK door Frank Kalshoven

Slimme computer is nog stekeblind
Laat staan dat hij iets kan begrijpen. Het leerproces is mensenwerk.
08.12.2018 in FD door Hella Hueck en Jan Fred van Wijnen

Taal van de macht
Ook met nette woorden kun je mensen bedreigen en beledigen.

Slavenhandel nu groter dan in gouden eeuw
En wij hebben er allemaal voordeel bij.

Ontwateren en bedijken werkt averechts
De meeste Nederlanders leven in de Randstad, het sterkst inzakkende, laagste en slapste deel van het land.
06.12.2018 in NRC door geografen UU

USA sorteert met topvtouw Huawei voor op oorlog
Het wordt oorlog tussen USA en China als goedkope Chinese productie van onderdelen Amerikaanse winsten niet meer stuwen. Als China er dus meer aan verdient dan USA.

Gelukkig trekken regeringen zich vaak weinig aan van afspraken
Marrakesh is vooral een pact tussen links idealisme (verdeling) en rechts kapitalisme (lage lonen).

Welke media kun je nog vertrouwen
Volgens SCP heeft 70% vertrouwen in kranten en televisie, maar volgens CBS heeft slechts 32% vertrouwen in de pers.
03.12.2018 in NRC door Kim Bos en Lineke Nieber

De Nederlanden verkeren al eeuwen in de staart van de grote westerse metropolen
Nederland op plek 15 qua koopkracht in Europa, aldus GfK
30.10.2018 in GfK door Julia Richter

Klimaat te complex voor model
Alarmisten hebben net zo weinig wetenschappelijke grond om op te staan als mensen die zeggen dat het onzin is, aldus Richard Tol.
03.12.2018 in T door Edwin Timmer

Van het gas af
Woningisolatie levert veel meer CO2-besparing, maar toch wordt duurzame opwekking gesubsidieerd.
01.12.2018 in NRC door Hester van Santen

Veel tinten zwart
We zijn allemaal wel op een bepaald vlak een gediscrimineerde minderheid.

Uitdijende dominantie van wetenschappers
Politiek draagvlak is uitbesteed aan de ijzeren ring van de instituties.
01.12.2018 in VK door Martin Sommer

november 2018

Superrijk in de lage landen
Nederlands Dagblad: Övaak verrassend overzichtswerkÖ
23.11.2018 in Nederlands Dagblad door Willem Bouwman

Superrijk in de lage landen
Historisch Nieuwsblad: Stinkend rijk word je door te vernieuwen of door te vernietigen. Ö
11.2018 in Historisch Nieuwsblad

Superrijk in de lage landen
Met hulp van onderzoeksjournalist Marcel Metze schetst sociaal geograaf Van Hezewijk de mechanismen en de figuren in het milieu der allerrijksten. Plus een lijst met de vijfhonderd meest vermogende lagelanders ooit.
25.10.2018 in Elsevier door Frank Westerman

Terecht afgewezen door vakbonden met boter op hoofd
Pensioenplan is gunstig voor werkgevers, uitvoerders en pensioenadvocaten. Al decennia achtereen stijgen de kosten van de pensioenen en beslaan inmiddels circa 25% van de premie-inleg. Werkgevers zijn met nieuwe plan definitief van pensioenverplichtingen af.
27.11.2018 in FTM door David Hollanders

Vgl 90er jaren
Grote werkgever overheid net als VNO tegenover de vakbonden in pensioenoverleg.

Nationalisme
Van eigen staat hebben de mensen voorlopig nog steeds veruit het meest te verwachten.

50% van CO2 door maar 10 bedrijven
Uitstoot energiecentrales, Tata Steel, Chemelot, Yara en de raffinaderijen van Shell even groot als 3x de uitstoot van alle Nederlandse huishoudens samen.
27.11.2018 in NOS door Heleen Ekker

Je kunt niet niet jezelf zijn
Al je gedrag komt nu eenmaal uit jezelf voort, volgens Katrina Jongman-Sereno en Mark Leary.
24.11.2018 in NRC door Ellen de Bruin

Pensioen is gedwongen sparen
Alle werkenden dezelfde pensioenpolis (zoals zorgpolis) om risico's te delen onder verantwoordelijkheid van politiek.
24.11.2018 in VK door Frank Kalshoven

Pensioen hoeft helemaal niet op de schop
Enkele aanpassingen zijn voldoende. Werkgevers willen nadelen bij gepensioneerden op bordje leggen.
24.11.2018 in VK door Koen Haegens

Meer natuurrampen, maar veel minder doden
Van een half miljoen doden naar minder dan tienduizend in een eeuw.
24.11.2018 in FD door Ralf Bodelier

Fiscale dictatuur
Wie wil weten welke belastingvoordelen buitenlandse bedrijven worden voorgehouden en een beroep doet op de Wet openbaarheid van bestuur, krijgt nul op het rekest.
22.11.2018 in NRC door Menno Tamminga

De rijken worden rijker
De Gini-coŽfficiŽnt voor vermogensongelijkheid van Nederland is met 0,8 procent bijna de hoogste in de wereld.
22.11.2018 in VK door Peter de Waard

Nieuwbouw dweilen met de kraan open
Het aantal inwoners is sinds 1962 met 46 % gestegen en het aantal woningen met 156 %.
20.11.2018 in VK door Peter de Waard

Publieke opinie over Zwarte Piet kantelt
In zeven jaar is de bereidheid tot aanpassing van Zwarte Piet van 7% gestegen naar ruim 38%, aldus de Hond. In de leeftijdscategorie van 18 Ė 24 jaar is er een grote meerderheid voor het loslaten van het traditionele karakter. Maar 59% wil het feest traditioneel houden.
17.11.2018 in DDS door Teunis Dokter

Dit is nog de vraag
(...) "In werkelijkheid weten goed georganiseerde minderheden hun privťbelangen beter te verkopen dan de meerderheid. "(...)
17.11.2018 in VK door Martin Sommer

Opsporingsfuik
Facebook heeft dit jaar miljarden accounts en berichten van de website gehaald en honderdduizend keer gebruikersdata geleverd aan overheden.
17.11.2018 in FD door Marco Vlot

Minderwaardigheidscomplex
Niet racisme, maar wel veel discriminatie: Wilders-aanhangers, kleurlingen, mutsen, links, ambtenaren, tokkies, bankiers, enz.

Lood om oud ijzer
Vlees is kankerverwekkend, maar vegetariers zijn niet gezonder.

Ouderen met rede boos
Voor jongeren zit steeds meer in de pensioenpot.
16.11.2018 in FD door Coen Teulings

Oplossing even complex
Op een complexe wijze is Westerse rijkdom verbonden met armoede in Derde Wereld.

EU leger noodzakelijk kwaad
Europees leger nodig om VS en China en brandhaarden op afstand te houden. Maar zo'n leger moeten we goed onder de duim houden.

Vooral nadelen bij hoogbouw
Zes verdiepingen optimaal volgens Rudy Uytenhaak en Sjoerd Soeters.
12.11.2018 in NRC door Friso de Zeeuw

Genen hebben meer funkties
Snelle kunstmatige genetische modificatie, genen toevoegen of elimineren is anders dan veredeling, waarbij genen evenwichtiger en controleerbaarder over langere tijd veranderen.

Intelligentie niet genoeg
Computer legt het volledig af tegen peuterintuÔtie.
10.11.2018 in NRC door Bennie Mols

Fake lastenverlichting
De lasten stijgen 5 miljard minder hard.
10.11.2018 in NRC door Marike Stellinga

Onderwijs, huisvesting, zorg, financieel enz
Misschien is het niet de vraag of commercie of publiek. Maar en en: een goed publiek basispakket en de commercie mag de pretpaketten aanbieden.

Onze economische motor
Grieken en Italianen besteden veel geld bij ons en houden euro lekker laag. Dat levert ons meer op dan het kost.

Duur chemisch afval op wielen
Door beperkte houdbaarheid van accu's en fiscale voordelen zijn tweedehands elektrische auto's minder aantrekkelijk.

Burenruzie uitgelokt
Door overheid wordt illegale bouw veelal alleen gehandhaafd als er ernstige klachten komen van buren, hoewel satellieten dat simpel melden.

Nadelen blinde vlek
Bij duurzame energie ziet men net als bij kernenergie ook afval over het hoofd.

Haastige spoed is zelden goed
Als ordentelijke energietransitie een eeuw gaat duren, komen voorlopig nieuwe kerncentrales wel in aanmerking.

Kerncentrale hoeft niet dicht
Of je 100.000m3 of 200.000m3 afval hebt, maakt weinig uit.

Geen denkraam
Een rekenmachine is kunstmatige intelligentie.

MateriŽle onderbouw
Facebook en Google kunnen zo weggevaagd worden, maar Microsoft en Amazon leveren daadwerkelijk iets en zijn daardoor machtiger.

Journalisten zijn weinig geschikt als inquisiteur
Journalisten smoezen met politici, rommelen met bronnen, hebben geen methode, ruilen interviews voor primeurs.
03.11.2018 in VK door Martin Sommer

Verschuiving van loonkosten naar gemeenschap
Oost-Europeanen verdringen lager geschoolde Nederlanders naar een uitkering.
03.11.2018 in VK door Frank Kalshoven

Niet alleen voordelen
De elektrische auto is hoogstens minder milieu-onvriendelijk dan de benzineauto en houdt vooral de stadslucht schoon. De productie van de onmisbare lithium-accu's kost onevenredig veel energie en de lithiumwinning is een ecologische ramp.
03.11.2018 in NRC door Karel Knip

Merkel machtiger dan ooit
Merkel heeft nu zonder partijleiderschap de handen vrij voor eigenzinnige besluiten.

Dom
De elite denkt het overigens wel beter te weten dan bevolking.

Tegenmachten
De bevolking weet het niet beter dan de elite, maar de elite ook niet beter dan de bevolking.

Structurele politieke en economische spionage
Overheden, China en de VS voorop, zijn de grootste bedreiging voor een veilig internet.
01.11.2018 in FD door Axel Arnbak

Media manipulatie
De gevestigde orde betreurt dat ze niet meer het monopolie hebben van propaganda bij de media.

Alles heeft voordelen en nadelen
Degenen die nadelen of voordelen niet noemen, zijn dom of vals.

oktober 2018

Zeer verstikkend
Merkel is bijna 13 jaar bondskanselier van Duitsland.

Delta onbewoonbaar
Lage grondwaterstand is minder gevolg van droogte dan van systematisch verlagen van grondwaterstand door waterschappen.

Slavernij was heel gewoon in Afrika
De meeste slavenhandelaren waren donker.

Erfzonde
Alle voorouders hebben zoveel rottigheid uitgehaald; onzin om daar allemaal excuses voor aan te bieden.

GrrrrroenLinks
Van de tientallen miljarden verslindende energietransitie plukken vooral de steden de vruchten.

Puinhopen van paars
Wim Kok plukte ook de PvdA ideologisch kaal, plunderde de pensioenen, smeet miljarden over de balk in een oververhitte economie en liet zich belonen door het grootkapitaal.

Treed op tegen daders ipv tegen slachtoffers
Verbied het zeer verslavend makende ammoniak in sigaretten.

Wereld is inherent complex
Daarom is er links en rechts voor het gemak behoefte aan binaire tegenstellingen.
22.10.2018 in NRC door Louise O. Fresco

Zeker in combinatie met een bodemdaling
Ook de waterstand in rivieren zal stijgen.
22.10.2018 in VK door R. Bohlmeijer

Blockchain in handen van een Aziatische maffia
Enorme centralisatie van macht bij de bij de cryptovalutaís betrokken delvers, wisselmarkten, ontwikkelaars en bezitters van grote Ďwalletsí.
20.10.2018 in FD door Nouriel Roubini

Prisoners dilemma
Geen land gaat banken als eerste aanpakken, want dan dalen de winsten enorm.

Hartstikke simpel
Dwing de banken om hun eigen risico's te dragen en verhoog het wettelijk verplichte eigen vermogen fors, tot wel een derde van hun balans, aldus Anat Admati.
19.10.2018 in FD door Marcel de Boer

Internet fundamenteel onveilig
Iedereen heeft baat bij een goedkope maar slechte cybersecurity tot er ramp gebeurt.
18.10.2018 in FD door Axel Arnbak

Minder ver reizen dus
HSL legt het ook met milieu-beprijzing op lange afstanden af tegen vliegtuig.
18.10.2018 in T door Carlo van de Weijer

De kunst van het wegkijken
Grote winstmakers van Amsterdam Dance Event zijn drugshandelaren.
18.10.2018 in T door John van den Heuvel

100 grootste multinationals verwaarloosbaar
Nederlandse multinationals (10.300) nemen 30%, maar grote multinationals (2.100 met meer dan 250 werknemers) nemen maar 9% van economie voor hun rekening, volgens CBS.
17.10.2018 in FTM door Thomas Bollen

Klasse der gelukkige rijken
Meer geld maakt gelukkiger, als je er maar niet naar hoeft te streven, volgens Ap Dijksterhuis.
16.10.2018 in NRC door Alex van der Hulst

Hoe wordt je superrijk
Toeval, familie en wat psychopathische trekjes, aldus Jos van Hezewijk in het
boek 'Superrijk in de Lage Landen' m.m.v. Marcel Metze..
15.10.2018 op NPO1 door Ghislaine Plag

Spookbeeld van Brits isolement na Brexit is belachelijk.
Dat zulke doodnormale democratische processen worden geassocieerd met verraad, ondergang, nachtmerries, en het einde van de westerse beschaving, zegt veel over de geestesgesteldheid van het pro-Brusselse establishment.
15.10.2018 in VK door Alfred Pijpers

Trein
We hebben al zelfrijdende auto's.

Geen woningtekort in Nederland
Alleen woningtekort in Randstad (1%). In noorden, oosten en zuiden zelfs overschot (1%).
13.10.2018 in FD door Mathijs Bouman

Extreem rijk
De onveranderde wetten van het grote geld, aldus Jos van Hezewijk in het
boek 'Superrijk in de Lage Landen' m.m.v. Marcel Metze.
13.10.2018 in FD door Rob de Lange

Recept om superrijk te worden ontsluierd...
Toeval, familie en wat psychopathische trekjes, aldus Jos van Hezewijk in het
boek 'Superrijk in de Lage Landen' m.m.v. Marcel Metze.
13.10.2018 in T door Leon Brandsema en Dorinde Meuzelaar

Veel talent verspild
Beter rijk geboren dan arm en getalenteerd. In de rijkere bevolkingsgroepen is niet meer talent†aanwezig dan in de laagste inkomenscategorieŽn.
12.10.2018 in Express door Marc Horckmans

Ideologische wetenschap en media
Dat we objectiviteit nimmer zullen bereiken, ontslaat ons niet van de plicht om er gedurig naar te streven.
13.10.2018 in VK door Elma Drayer

Gemiddeld OESO-land
Multinationals tekenen voor 30% van de Nederlandse economie, aldus CBS.
13.10.2018 in FD

Daling productiviteit
Sinds jaren tachtig is in EU en VS concurrentie en invloed van werknemer afgenomen, aldus IMF.
11.10.2018 in NRC door Maarten Schinkel

Oude wijn in nieuwe zakken
Uit veel onderzoeken blijkt dat de generatiebenadering in de sociologie failliet is, aldus Aart C. Liefbroer.
11.10.2018 in NRC door Tom-Jan Meeus

Op oorlogspad met de euro
De militaire bescherming die de VS andere landen bieden bepaalt voor een groot deel de macht van de dollar.
11.10.2018 in FD door Daan Ballegeer en Ria Cats

Liever kleinere banken
Grote banken concurreren andere financials weg, omdat ze met impliciete overheidsgarantie goedkoper geld kunnen aantrekken, waarmee ze defensief investeren, aldus Mark Sanders en Lu Zhang.
11.10.2018 in FD door Marcel de Boer

Chinese minichip lijkt op millenniumbug
Engste is dat specialisten niet zeker zijn van hun zaak.

Nepotisme
De vertrekkende fractievoorzitter van D66 (pas 53) wijst zijn opvolger (31) aan. Het had zijn zoon kunnen zijn en daar komen ze heel snel of in geen jaren vanaf.
10.10.2018 in VK door Frank Hendrickx

Dark side of the moon
Misschien is immigratie goed voor de economie, maar slecht voor de armeren.

Begin van Nederland en BelgiŽ
Plakkaat van Verlatinghe werd mede door het Belgische Brabant, Vlaanderen en Mechelen opgesteld en ondertekend.
06.10.2018 in NRC door Peter Vandermeersch

Unilever en dividentbelasting blijven
Je zou bijna gaan denken dat afschaffing dividentbelasting vooral voor Unilever bedoelt was.

Drugs legaliseren
Gebruik zal sneller toenemen, maar er zullen minder doden vallen.
06.10.2018 in FD door Ralf Bodelier

EU openen is erger
Fort Europa zal volgens Stephen Smith gezien de omvang van de Afrikaanse stroom een illusie blijken, als rijkdom om te emigreren toeneemt. De stroom uit M.Amerika naar VS is veel geringer.
06.10.2018 in FD door Kleis Jager

DNA manipuleren aan de keukentafel
Vaak leidt dit tot amateuristische miskleunen, maar wat als zo'n doe-het-zelver de technologie aanwendt om een biowapen te maken?
06.10.2018 in FD door Emily Baumgaertner

Jij-bakker
Als politici ook boter op hun hoofd hebben, kan een ING-commissaris zich hiermee niet goed praten.

Censuurwetten
Draconische Europese antiterreurwetgeving geen oplossing voor onwenselijke informatie online.
04.10.2018 in FD door Axel Arnbak

Data bij gebruiker
Bedenker internet valt Google en Facebook aan met Solid.
03.10.2018 in VK door Laurens Verhagen

Hoezo samenwerken
In 1950 waren er nog 2000 waterschappen. Nu pas 21.

Psychische aandoeningen ruim 2x sinds 2013
Beroepsziekten komen bij lager opgeleide werknemers bijna 3x zo vaak voor als bij hoger opgeleide.
02.10.2018 in FD door Rik Winkel

september 2018

Volgens CBS 18,4 miljoen inwoners in 2060
In de CBS-top 20 (2017) immigranten staan maar 2 Afrikaanse landen (het christelijke Eritrea op 8 en het al even christelijke EthiopiŽ op 19) en 2 landen met voornamelijk moslims (SyriŽ op 1 en Turkije op 20). De overige 16 landen zijn vooral Europees en westers.
29.09.2018 in FD door Ralf Bodelier

Elkaar bezig houden
Theoretische natuurkunde is al decennia geen steek verder gekomen, aldus Sabine Hossenfelder.
29.09.2018 in NRC door Bruno van Wayenburg

Burger betaalt steeds meer
In 2001 financierden huishoudens 70% van overheidsuitgaven en bedrijven 23%. In 2013 was dat liefst 83% en 13%.
29.09.2018 in VK door Yvonne Hofs

Niet de bankiers
De publiek-private samenwerking tussen overheden en financiŽle markten vormt de werkelijke oorzaak van de crisis van 2008.
29.09.2018 in VK door Sander Boon

Hoe de kwarttoon verdween uit de gregoriaanse muziek
Het zou allemaal te Arabisch klinken, dat was een affront tegen de Europese beschaving, aldus Leo Lousberg.
27.09.2018 in VK door Merlijn Kerkhof

Grote behoefte aan mensenwerk
Maar veelal zal het afleggen tegen goedkopere geautomatiseerde diensten.

Tabak slechter dan wiet
Wiet zou geleverd moeten worden in combinatie met e-smokers.

Belasting over erfenis eerlijk ?
Over al het inkomen, waar je belasting over betaald, is door de vorige eigenaar al belasting betaald.

Door in te grijpen maak je land kwetsbaar
Bedijken en baggeren leidt tot steeds hogere dijken, aldus hydroloog Huub Savenije.
24.09.2018 in NRC door Gemma Venhuizen

Verrijking
Weinig mensen hebben in niet-Westerse landen iets opgestoken. Het was geld verdienen of natuurschoon.

Spiegel
Als niet-Westerlingen hier problemen geven, hoe problematisch moet dan de Westerse dominante aanwezigheid in niet-Westerse landen zijn.

Nederland is dichtbevolkt land
Nederland is een dunbevolkte metropool.

Beschikbaar inkomen blijft al 15 jaar (13%) achter bij economische groei (bbp)
door hogere lasten van de overheid en te lage lonen van de werkgevers, aldus CPB.
22.09.2018 in FD door Mathijs Bouman

Koloniale Oorlogvoering
Conventionele veldslagen en legers waren er amper, lukrake moordpartijen des te meer, aldus Dierk Walter.
21.09.2018 in NRC door Sjoerd de Jong

Onderwijs emancipeert niet langer
Hoger onderwijs is een dure manier om werkzoekenden voor te selecteren, aldus Bryan Caplan.
21.09.2018 in NRC door Maarten Huygen

Vooral overheid de fout in
Vooral Nederland is indirect tientallen miljarden aan bbp verloren na Lehman.
21.09.2018 in FD door Coen Teulings

Fintech wordt opgeslokt
De grootste bedreiging voor financials komt van bigtech. Apple, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Alibaba en Tencent zijn allemaal bezig met financiŽle dienstverlening.
20.09.2018 in FD door Klaas Broekhuizen en Rutger Betlem

De pot verwijt
Er zijn minstens zoveel blanken, die vrouwen en homo's discrimineren en ook die oproepen tot geweld. En er zijn minstens zoveel gekleurden, die discrimineren op ras.

Nepdiscussie
Zowel voorstanders als tegenstanders van dividentbelasting roepen maar wat.

Gevecht tegen windmolens
De bouw van windmolens op zee is zo goedkoop geworden, dat ze niet meer op het land hoeven.
15.09.2018 in VK door Martin Sommer

Beter dan slap gelul
De afgelopen tien jaar zat het CPB er met koopkrachtplaatjes gemiddeld 0,76 procentpunt naast.

Territoriumdrift
EU gaat nog spijt krijgen van inpikken van Oost-Europese landen.

Altijd ook verschil in zorg, onderwijs of politiek
Nederlanders hebben weinig moeite met grote rijkdom volgens onderzoek, tenzij dit leidt tot verschillen in toegang tot zorg, onderwijs of de politiek, aldus SCP (Verschil in Nederland, 2014).
12.09.2018 in NRC door Maarten Huygen

Rijkdomgrens
2/3 vindt gezin met een villa met zwembad, een tweede huis in Zuid-Frankrijk, een Mercedes en een Audi, vijf vakanties per jaar en vijf ton spaargeld extreme rijkdom.
12.09.2018 in NRC door Maarten Huygen

Leve de hoge afkoopsommen
Justitie moet meer witteboordencriminelen en hoger beboeten. Levert tenminste geld op itt celstraf.
11.09.2018 in VK door Peter de Waard

Overstap op natte landbouw nodig
In de afgelopen duizend jaar is Nederland al zes meter gezakt. En droge veengrond veroorzaakt ook veel CO2-uitstoot.
08.09.2018 in NRC door Brigitte Osterath

Nog heel veel onder de pet
Het gordijn voor het privťleven van politici is alleen weg als ze over de schreef gaan. En dan alleen nog als ze vijanden hebben gemaakt in het eigen netwerk.

Gaan academici niet doen
Investeren in basisonderwijs bewezen vele malen rendabeler dan in universiteiten en bevordert gelijkheid.

Op zijn Grieks
Niet alleen ING, maar ook bewonderde internet-bedrijven hebben gammele achterkant die gemakkelijk misbruikt kan worden.

Vertegenwoordigen zij het volk, of hun broodheren?
2/3 van de leden in de Eerste Kamer is woordvoerder over de sector waar ze daarbuiten zelf werkzaam in zijn.
08.09.2018 in FTM door Dieuwertje Kuijpers en Kim van Keken

Wereldvreemd
Kosmopolitisme is het provincialisme van de hoger opgeleiden.
08.09.2018 in VK door Martin Sommer

Links/rechtse mythe
Met 12,7% niet-westerse en 9,9% westerse immigranten zijn we nog lang geen multiculturele samenleving.

Populisme in Europa radicaler dan in VS
Trump is verschrikking, maar zijn regering is dat niet. De Europese elites hebben een orde opgetuigd met fundamentele gebreken, aldus Niall Ferguson.
08.09.2018 in FD door Casper Thomas

Waarom kijken ze nu andere kant op ?
Ook Philips, AkzoNobel, en Shell hebben in 2007 met regering gesproken over afschaffen van de dividendbelasting, aldus NOS.
08.09.2018 in FD

Eerste slachtoffers ruime monetaire beleid
Opkomende landen in problemen, omdat goedkope dollarleningen aflopen en duurder worden door hogere rente van Fed.
08.09.2018 in T door Jaap van Duijn

1.000 miljard dollar in 2018
Inkoop eigen aandelen is de hoofdoorzaak van de beursbonanza, aldus Luca Paolini.
07.09.2018 in VK door Peter de Waard

Uniek is dat het naar buiten komt
Dat presidenten stiekem gecorrigeerd, gespaard of tegengewerkt worden is zeker niet uniek voor Trump.

Yes minister
Wil het stille verzet tegen Trump het land, of vooral zichzelf redden?
06.09.2018 in VK door Michael Persson

House of cards
In zijn nieuwe boek Fear beschrijft journalist Bob Woodward gedetailleerd hoe de adviseurs van Trump continu proberen hem zelfs illegaal (uiteraard met de beste bedoelingen) tegen te werken.

Bovenbaas
Nieuwe voorzitter MKB-Nederland (Jacco Vonhof) is weer een pion van VNO en zonder goed netwerk.
05.09.2018 in FD door Rik Winkel en Johan Leupen

In elk land ander internet
Uit vrees voor EU-AVG zijn sinds eind mei honderden Amerikaanse nieuwssites ontoegankelijk voor Europeanen.
04.09.2018 in NRC door Liza van Lonkhuyzen

Doemklimaat
Ook hier ontbreekt te vaak het realistische midden tussen klimaatontkenning en klimaathysterie.
03.09.2018 in VK door Renť Cuperus

Geen beter vermaak dan leedvermaak
Negativiteit doet het beter in de media, omdat we gericht zijn op overleven.

Amateurpolitici als Trump doen wat ze beloven
Betrouwbare politici oogsten populariteit, maar storten hun land uiteindelijk in het ongeluk, want veel beloftes zijn met elkaar in tegenspraak.
03.09.2018 in VK door Willem Melching

Vrij onderzoeksgeld nauwelijks afgenomen
Externe financiering wetenschap deze eeuw ruim verdubbeld tot helft van onderzoek, volgens Rathenau instituut.
01.09.2018 in NRC door Frank van Kolfschooten, Maarten Huygen en Clara van de Wiel

Ideologische veren niet afgeschud
Sociaal-democratie werd neoliberaal en heeft kiezer niets meer te bieden, aldus Stephanie L. Mudge.
01.09.2018 in VK door Hassan Bahara

augustus 2018

Duitsland wil voor Europa meer politieke slagkracht
Het gaat om meer dan Trump, want de Europese en Amerikaanse belangen drijven al langer uiteen, aldus minister van BZ Heiko Maas (SPD).
31.08.2018 in NRC door Luuk van Middelaar

Loon naar werken
Mensen zijn niet tegen hoge beloningen, maar willen wel waar voor hun geld.

Graaiende overheid
Dividendbelasting in principe wel een dubbele winstbelasting.

Franse Revolutie maakte Europa juist mŪnder democratisch
Historici hebben de macht van burgers in de late middeleeuwen systematisch onderschat, aldus Maarten Prak.
28.08.2018 in VK door Hans Wansink

Rijke metropolen duurder
Nederlandse consumentenprijzen zijn sinds 2000 flink hoger ten opzichte van andere EU-landen, aldus Eurostat.
28.08.2018 in FD door Gaby de Groot en Carlo Molenaar

Vegetarisch kannibalisme
Mogen planten wel (gegeten worden), hoewel ze ook reageren op stress?
27.08.2018 in NRC door Louise O. Fresco

Wetenschappelijk nepnieuws
Conformisme komt je academische carriŤre doorgaans meer ten goede dan tegendraadsheid.
27.08.2018 in FD door Paul de Beer

Verdienmodel internet
Geen (omzet)belasting betalen.
27.08.2018 in FD door Laurens Berentsen

Superioriteitsgevoel van denkwerkers
Wat zich in onze economie nu wreekt, is dat werknemers die het uitvoerende werk doen, al decennialang worden onderbetaald ten opzichte van mensen in afgeleide functies.
25.08.2018 in T door Jaap van Duijn

Mensen zijn misbaar
Robots kunnen ook consumeren.

Kopvoddentaks
Een stropdas heeft ook wel iets onderdrukkends net als een hoofddoekje.

Remote control
Buitenlanders hoeven niet naar NL te komen om onze financiŽle problemen van vergrijzing op te lossen.

Iedereen liegt
Weinig topbestuurders zo opvallend als Trump.

Niet zeuren over feit en fictie
Meeste berichten in media zijn (onontkoombaar) geframed.

Russische roulette
Meest opmerkelijk dat MH17 over oorlogsgebied vloog.

Geen censuur van Google, Facebook en Twitter
Laat ze de wet handhaven en de algoritmes openbaren.
14.08.2018 in NRC door Peter Olsthoorn

Corruptierisico
In Malta, Cyprus, Oostenrijk, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen en Portugal kun je staatburgerschap kopen.
14.08.2018 in FD

Immigranten drukken wel de lonen
Maar ook als klasse blijft de 3e wereld de zielepieten, wat niet betekent dat het zinvol is die miljarden hier naar toe te halen.

Rookvrije straten
Je zou evengoed kunnen denken aan buitenlandervrije straten.

Brengt anderen rondom u ernstige schade toe
Heel goed die rookvrije straten zonder auto's.

Factcheck
Heeft een journalist al gecontroleerd of gecensureerde teksten op sociale media van internet inderdaad aanzetten tot haat en geweld ?

Automatisering 3.0
AI en robots: nieuwe fase in de evolutie of gewoon statistiek 2.0?
04.08.2018 in NRC door Wouter van Noort

Meeste materie nog verborgen
Alles wat we zien is opgebouwd uit elementaire deeltjes, die onzichtbaar zijn voor ons.
04.08.2018 in NRC door Dorine Schenk

Pensioenen ongelijk verdeeld
AOW staat anders dan pensioenen los van arbeidsverleden en is daarom juist nivellerend.
04.08.2018 in VK door Frank Kalshoven

Vlucht voorwaarts
Met meer vluchten houdt Schiphol zich in stand, maar de economie wordt daar niet beter van; om nog maar te zwijgen van het milieu.
01.08.2018 in Groene door FloorMilikowski

Goed gelovig
Dat aandelen op lange termijn meer opleveren dan spaarrentes geldt alleen voor de grote financials.

Symbool van continuÔteit
Wij vinden een voor het leven benoemde partijvoorzitter in China dictatuur, maar een koning in NL niet.

Ondergang van neoliberalisme
Het neoliberalistische verraad van sociaal- en christen-democraten en de opruiming van Trump.
01.08.2018 in Groene door Dirk Bezemer

juli 2018

Er zijn geen allesbepalende genen
Ruim duizend genen gevonden voor schoolsucces. Maar ze verklaren maar 10% van variatie.
31.07.2018 in NRC door Wim KŲhler

Ervaring belangrijk
Er is weinig bewijs dat werk steeds sneller verandert. En leren is niet zo moeilijk.
30.07.2018 in FD door Paul de Beer

Omgekocht
Waarom worden de extra verslavende stoffen in tabak niet aangepakt ?

IntuÔtie
Is intelligentie wel meer dan rekenen ?

Nep
Onze werkelijkheid is altijd al een virtual reality geweest.

Nederland
Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken het niet. Aldus Stef Blok

FBI versus Trump
Op zín best lijkt de FBI losjes te zijn omgesprongen met de feiten om de ethische grenzen van de regels van de FISA-aanvragen op te rekken. Op zín slechtst heeft de FBI een spelletje gespeeld met een man [Page] omdat ze een contraspionage-onderzoek wilden beginnen tegen een presidentiŽle campagne. Maar elke optie besmeurt de reputatie van de FBI. Aldus Wall Street Journal.
25.07.2018 in Telegraaf door Leon de Winter

Zo blijven ze rijk (maar worden niet rijker)
Rijkeluiszonen trouwen vooral met rijkeluisdochters, aldus Bundesbank.
24.07.2018 in Standaard door Ruben Mooijman

150 miljard $
Gates is net zo rijk als Bezos, maar heeft een groot deel belastingvrij in een filantropisch fonds geplaatst.

Gelovigen
Voordelen globalisering per saldo net zo twijfelachtig als die van nationalisme.

Klimaatcrisis
Politici houden van crises, want ze worden belangrijk bij crises.

Nepnieuws
Gasvrij verdient men gemiddeld (inderdaad de armeren niet) alleen terug als de gasprijs enorm verhoogd wordt.

Voetbaltop allochtoon
Blanken komen er nauwelijks meer aan te pas.

Veruit grootste BBP's
Al decennia is EU handelsvijand no 1 van USA.

USA doet het ontzettend goed
Een van de beste landen en veruit het beste werelddeel.
14.07.2018 in FD door Mathijs Bouman

NL steunpunt van USA in EU
Dankzij doorgedrukte sleepwet kan NL ongefilterde data uit het mondiale internetkruispunt leveren aan USA.
12.07.2018 in FD door Axel Arnbak

Duurzaam is reklamekreet
Concept zit vol religie met terug naar de natuur, volgens Renť ten Bos. De controle is boterzacht volgens Ser.
10.07.2018 in Trouw door Henk Steenhuis

Alle geld virtueel
Voor alle geldsoorten (cryptomunt en euro) geldt: wie als laatste komt, betaalt de prijs, want er is geen onderpand.
10.07.2018 in FTM door Thomas Bollen

Eigen land eerst
USA geven in totaal wel 3x zoveel dan EU uit aan leger.

Stuitend onjuist
USA betaalt geen 75%, maar slechts zo'n 20% van de Navo; EU geen 20%, maar liefst 75%.
10.07.2018 in NRC door Ko Colijn

Handelsoorlog
Tot de Opiumoorlogen met Engeland (1839) was China de grootste economie in de wereld volgens Angus Maddison.
10.07.2018 in VK door Peter de Waard

Filantropie als belastingontwijking
Rijke filantropen zijn uit op macht, zonder verantwoording, niet-transparant donorgestuurd, eeuwigdurend en met belastinggeld gesubsidieerd aldus Rob Reich.
05.07.2018 in Dikke Blauwe door Edwin venema

Natuurlijke omgeving wordt onderschat
Biologen hechten te veel waarde aan dna, stellen Thomas Oudman en Theunis Piersma.
04.07.2018 in VK door Cor Speksnijder

Nederland in top 5 belastingparadijzen
Een kleine 10% van de winst die multinationals wegsluizen om belasting te ontlopen komt in Nederland terecht.
04.07.2018 in FD door Laurens Berentsen

Shortselling
Tijdelijk uitlenen van aandelen (stemrecht) door pensioenfondsen om bedrijven te plukken, is een van de grootste wantoestanden.

juni 2018

Devaluatie meest effectieve importheffing
Euro in negen jaar tijd 35% goedkoper geworden tegenover dollar.
30.06.2018 in T door Jaap van Duijn

Trek op tijd de stekker eruit
In de praktijk van alledag zit AI niet in ruimteschepen of 'killer robots', maar in de servers van Google, Facebook, YouTube en Amazon.
28.06.2018 in VK door Marc Steen

Wetsovertredingen nodig
Geautomatiseerde handhaving van regels leidt tot een totalitaire staat.
26.06.2018 in NRC door Maxim Februari

De pot verwijt
Nederland waarschijnlijk niet vuiler dan vergelijkbare metropolen als Ruhrgebied, Greater London, őle de France en Noord-ItaliŽ. Wel heel veel vuil transport en landbouw.

Van gas af
Voor duurzaamheid is burger eerder bereid de portemonnee te trekken dan voor alleen aardbevingen.

Wens is vader
Arbeidsmigranten uit M- en O-Europa kosten -anders dan SEO zegt- geld door verdringing van Nederlanders naar uitkering.
21.06.2018 in VK door Frank Kalshoven

Tegen
Daarentegen levert Nederland aan Shell overheidsbescherming. Dat mag wel weer wat belasting opleveren.

Voor
Shell levert ons kennis, aanzien en macht. Shell vindt uiteraard (stiekem) dat ze hierdoor geen belasting hoeft te betalen. Zit wat in. Maar we moeten deze macht wel in de gaten houden. Deze wordt niet per definitie ten gunste van Nederland gebruikt.

Halve onwaarheid
Immigratie zou niet meer goed zijn voor de economie als geheel, als de nadelen gecompenseerd zouden moeten worden.

Halve waarheid
Dat immigratie goed was voor de economie als geheel was al bekend, maar een groot deel van de bevolking profiteert hier niet van en blijft relatief achter en krijgt vooral de nadelen op hun bordje.
21.06.2018 in VK door Maarten Keulemans

Dooie hoek
De allernieuwste dieselauto's zijn werkelijk schoon volgens TNO.
20.06.2018 in VK door Bard van de Weijer

Feiten zijn uitgangspunt
Om een samenleving vorm te geven heb je naast feiten (en analyse) vooral ideeŽn nodig.
16.06.2018 in NRC door Bas Heijne

Standenstaat
(Bij gebrek aan politieke overmacht) worden bestuurders van gevestigde partijen minder democratisch.
16.06.2018 in VK door Martin Sommer

Economen pleiten voor hogere erfbelasting en lagere belasting op arbeid
En onder Nederlandse miljardairs heeft gemiddeld tweederde het vermogen te danken aan erfenissen, constateerde superrijken-onderzoeker Jos van Hezewijk.
14.06.2018 in VK door Jonathan Witteman

Algemene Verordening Gegevensbescherming
In 2012 becijferde twee wetenschappers dat u 76 werkdagen per jaar nodig hebt om al die kleine privacylettertjes te lezen.
14.06.2018 in FD door Axel Arnbak

Scheldpartij
Trump had goed in de gaten dat Trudeau een van zijn grootste vijanden is en hem zwaar geringschat.

Moordden mannen elkaar uit ?
7000 jaar geleden werd 95% van mannelijke dna vernietigd.
11.06.2018 in VK door Maarten Keulemans

Economische groei
Stoppen van opkopen schuldpapier door ECB nu of nooit.

Hoezo flexibel en leve de vakbond
90% werknemers wil vaste baan, 80% positief over manager, gemiddeld 10 jaar bij zelfde baas, weinig bonje, 86% tevreden met pensioenregeling, maar meesten willen wel eerder met pensioen, aldus TNO en CBS.
05.06.2018 in NRC door Menno Tamminga

Middenklasse ook ideologisch weggevaagd
Interessant dat links en rechts zo'n goede analyse van elkaar hebben.

ABN Amro rijp voor verkoop. Te veel grote banken
Topman: De Executive Board bestaat nu uit mensen van buiten. Sommige mensen zijn teleurgesteld, hebben niet de baan gekregen die ze wilden. Managers ABN Amro luiden noodklok.
01.06.2018 in FD door Ivo BŲkkerink en Pieter Couwenbergh

mei 2018

Gasmeter en het verstand op nul
Gas is veel goedkoper op te slaan dan elektriciteit en kan bovendien duurzaam worden geproduceerd.
30.05.2018 in VK door Jan Lambers

Alleen maar cashen
Steeds meer bedrijven gaan naar de beurs zonder nieuwe aandelen.
28.05.2018 in NRC door Guus Ritzen

De openbaarheid van de rechtspraak is een fictie
Over rechtszaken vind je bijna niets overzichtelijk terug.
26.05.2018 in NRC door Folkert Jensma

Bescherming van veel fans
Bezit van grote voetbalclub geldt voor rijke Russen als bescherming.
25.05.2018 in FD door Mathijs Schiffers

Er moeten meer gascentrales komen. En ze zullen rendabel zijn
Groningse hoogleraar Machiel Mulder: Duurzame bronnen kunnen de door electrificatie met 50% toenemende vraag naar stroom tot 2050 lang niet aan.
25.05.2018 in FD door Carel Grol

Wereldberoemd
Verschil tussen held op het podium en gewoon mens thuis is zwaar.

Echte geluiden klinken niet echt
Foley artist Ronnie van der Veer construeert met voorwerpen het betere filmgeluid.
24.05.2018 in VK door Kevin Toma

Veel vermogen bij miljonairs in NL
USA 38% vermogen in handen 1%, NL 28%, BE 12% en UK 20%.
22.05.2018 in FD aldus Geert Reuten

Grote vermogensongelijkeid in NL
USA 78% vermogen in handen 10%, NL 68%, BE 42% en UK 52%.
22.05.2018 in FD aldus Geert Reuten

Werknemers grootkapitaal
Pensioenfondsen zijn een machtig wapen in handen van werknemers, aldus David Webber.
10.05.2018 in VK door Koen Haegens

Activistisch pensioenfonds ipv vakbond
Bijna alle risicoís van pensioenfondsen liggen nu bij werknemers. De werkgevers horen dan niet meer in de pensioenbesturen, aldus Paul de Beer.
10.05.2018 in VK door Koen Haegens

ArtificiŽle intelligentie is geen intelligentie
Steve Wozniak: We begrijpen nauwelijks iets van ons eigen brein. Hoezo zouden we er dan een kunnen programmeren?
19.05.2018 in FD door Ben Serrure/De Tijd

Scheiding kerk en staat
Weinig verschil tussen religieuze ideologie en politieke ideologie.

Seculier land
Pinksteren, hemelvaart, pasen en kerstmis vrij.

Minder vergrijzing
De naoorlogse babyboom werd in NL overschaduwd door een nog grotere babyboom in zestiger jaren.

Afname jeugd
In strijd met gangbare criminologische theorie nam misdaad toe met welvaart eind vorige eeuw en nam af met economische crisis.
10.05.2018 in NRC

Niemand weet waarom
Criminaliteit laagst in 40 jaar, zowel bij de politie geregistreerde criminaliteit als de ondervonden criminaliteit, gemeten in slachtofferenquÍtes, volgens CBS.
10.05.2018 in NRC

Vaak dezelfde keuzes
Pensioenfondsen laten zich leiden door een klein aantal adviseurs, volgens DNB.
09.05.2018 in FD door Martine Wolzak

Overheden en vooral het bedrijfsleven profiteren meest
Sinds 1995 is de Nederlandse economie met 55% gegroeid, het inkomen van huishoudens slechts met 30%, volgens CBS.
09.05.2018 in FD door Carlo Molenaar en Gaby de Groot

Overheden en vooral het bedrijfsleven profiteren meest
Westerse huishoudens blijven al sinds 1997 achter bij economische groei, aldus OESO en CBS.
08.05.2018 in FD door Marcel de Boer

Waarom niet als onduidelijke verdachte ?
Waarom meldt politie verdachte als verwarde man als ze weinig over achtergrond weten ?

Elitair groen
Energietransitie gaat kloof verdiepen tussen hoger en lager opgeleid/inkomen, die meeste gaan betalen.
07.05.2018 in VK door Renť Cuperus

NL echt veiliger volgens CBS
Criminaliteit terugdringen gebeurt vooral door burgers en bedrijven zelf, volgens criminoloog Jan van Dijk.
07.05.2018 in VK door Tom Kreling

Voor- en nadelen van klimaatopwarming
Veel politieke problemen worden op conto van klimaat geschreven.
05.05.2018 in Humo/De Morgen

Er wordt nog steeds veel gestaakt
In 2017 staakten 5x zoveel mensen als enig jaar in voorgaande eeuw. Maar in 1924 staakten ze 50x langer. Toen gemiddeld 105 dagen in plaats van 2 dagen in 2017.
03.05.2018 in VK door Peter de Waard

april 2018

Misschien levert ons koningshuis wel meer op dan ze kosten
Het overgrote deel van de monarchieŽn is te vinden in de top20 van rijkste landen in de wereld.
27.04.2018 in VK door Peter de Waard

Lage rente duurt nooit lang
En bijna altijd volgen daarna forse rentestijgingen, aldus Paul Schmnelzing op basis van laatste zeven eeuwen. Lage rente leverde NL afgelopen decennium 84 miljard euro op.
27.04.2018 in VK door Koen Haegens en Peter de Waard

Zwartwit
Oorlog en geweld wordt gevoed door jongemannen die weinig kans maken op een vrouw.

Nepnieuws dividendbelasting
Rutte weet zonder memo's ook wel nadelen van afschaffen dividendbelasting.

Fietsen steeds veiliger ivt aantal fietskilometers
Wel toename doden bij e-bikes, aldus CBS en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.
24.04.2018 in VK door Marcel van Lieshout

Brussel wil nepnieuws aanpakken
Politiek en overheden verspreiden zelf heel veel manipulatieve berichten.

Fakegroei
3,9% economische groei is gekocht met nieuw geld, waarvan een groot deel echte schuld is.
24.04.2018 in FD door Marco Groot

Oranjes rijkste en duurste vorsten van Europa
Nederland rijkste en duurste monarchie van Europa met 20 euro per inwoner per jaar volgens The Alliance of European Republican Movements (http://www.aerm.org/).
24.04.2018 in kostenkoningshuis.nl door Republikeins Genootschap

Middeleeuws
Mogelijk vermogen koningshuis 12 miljard euro en kosten 350 miljoen per jaar volgens Republikeins Genootschap.
24.04.2018 in T door Parlementaire redactie

Dwergstaten
De economie van de islamieten is kleiner dan die van Duitsland.

Te veel eer
Zouden Trump-aanhangers en Obama-kiezers zonder oa Facebook op Clinton hebben gestemd ?

Christelijke dictatuur
De ontmanteling van de democratie door de Hongaarse premier OrbŠn is ernstiger dan zijn legitieme standpunten, die op steun van een meerderheid van de EU-bevolking kunnen rekenen en veel meer aandacht krijgen in media.
13.04.2018 in NRC door Luuk van Middelaar

Verdienmodel
Facebook, Google en Twitter leveren veel aan geheime diensten.

Wantrouw alle dataverzamelaars
Censuur van Facebook is zeker zo erg als de manipulatie.
11.04.2018 in T door Leon de Winter

Lubach verzamelt zelf data
Overigens nagenoeg alle media verzamelen gegevens mbv Facebook. Dat is de kracht van Facebook.
10.04.2018 in Spreekbuis.nl door Erik Jan Koedijk

Baby Facebook
Opmerkelijk dat Facebook haar waardevolle data zo gemakkelijk afstond. Ik dacht dat ze voor derden veilig waren.

Klimaatvriendelijk naar Barcelona met de bus
De TGV verstookt echt niet minder dan een Boeing.
07.04.2018 in NRC door Karel Knip

MSM
Afgelopen week zat GeenStijl-redacteur Bart Nijman kritiekloos aan tafel bij Pauw om een net betoog te houden vůůr een referendum over de donorwet.

Oerinstincten:
Focus op goed/kwaad, arm/rijk, gezond/ziek, slechts nieuws, gevaar, incidenten als geheel, alles een reden, eigen denken centraal, altijd een dader en liever nu dan later, aldus Hans Rosling.
07.04.2018 in VK door Martijn van Calmthout

Is dat per saldo nadelig ?
Oerinstincten bepalen nog steeds ons denken, aldus Hans Rosling.
07.04.2018 in VK door Martijn van Calmthout

Duurzaamheid is als een religie
"Alles wat ik weet van klimatologie wijst erop dat we met een complexiteit van doen hebben die eenvoudige maakbaarheidsfantasieŽn of zorgparadigma's ongeloofwaardig maakt", aldus Renť ten Bos.
05.04.2018 in Trouw door Henk Steenhuis

De achterban is wel gezapiger
Tegenover iedere hitsende moslim staan 3 hitsende nationalisten.

maart 2018

Geruststellend nepnieuws
Ook zonder algoritmes en profielen komen demagogen aan de macht, maar dat zien we liever niet.
31.03.2018 in NRC door Rosanne Hertzberger

Na deep fake nu ook deep voice
Behalve beelden kunnen nu ook stemmen veranderd worden, aldus het Chinese Baidu.
31.03.2018 in FD door Robin Rotman

ZZP'ers wonen in hun pensioen
Zelfstandigen hoeven geen verplicht pensioen: ze sparen nu al meer dan werknemers, aldus CPB.
31.03.2018 in FD door Mathijs Bouman

Hoge invoerrechten EU
Afrika heeft meer baat bij eerlijke handel dan bij ontwikkelingshulp.
31.03.2018 in FD door MichŤle de Waard

Trump heeft ergens wel gelijk
De invoertarieven van de EU zijn gemiddeld hoger dan die van de USA, aldus het Ifo-Instituut in MŁnchen. Ook slecht voor EU-burger en ontwikkelingslanden.
31.03.2018 in FD door MichŤle de Waard

Pas na referendum op tafel
Manier van internationaal informatie delen door geheime diensten omstreden volgens toezichthouder.
29.03.2018 in NRC door Liza van Lonkhuyzen

Toch democratischer
Zowel Obama als Trump wonnen uitzonderlijk van elitaire Clinton dankzij sociale media.

Ambassades uitvalsbasis voor geheim agenten
Onder dekmantel van diplomatie broeit het overal ter wereld van inlichtingenwerk.
28.03.2018 in T

De scherpte van de omslag rond 1960 is verrassend
Hoe Nederland zijn welzijn opofferde aan welvaart, aldus boek 'De kwetsbare welvaart van Nederland'.
27.03.2018 in Trouw door Esther Bijlo

Meerderheid bevolking voor opvang vluchtelingen
50% tegen economische immigranten (en vindt bijna alle asielzoekers economische immigranten).
27.03.2018 in CBS door CBS

WOIII
De kans op wereldoorlog is nog steeds even groot.
27.03.2018 in VK door Cor Speksnijder

Preuts
Waar blijft mannelijk naakt in media ?
27.03.2018 in VK door P. Boer

Een gemakkelijke prooi
De economie van Rusland is kleiner dan die van ItaliŽ. De Sovjet Unie was de 2e grootste van de wereld.

Dictatuur
Facebook, Google, Twitter en You Tube gaan nepnieuws en extreme berichten weren. Dan ook suggestieve, onjuiste en gevaarlijke berichten van overheid en politici ?

CommerciŽle censuur
Facebook, Google, Twitter en You Tube gaan nepnieuws en extreme berichten weren. Laten ze gewoon copyrightschending, laster, oligopolie, diefstal en anonimiteit weren.

1,8 miljard moslims
Toch een ander verhaal dan 15 miljoen joden.

#DeleteFacebook
Maar waar moeten we dan met onze ijdele gezichten heen ?

Versplintering is een zege
Veel gemeenten werden tegen zin van burgers gerund als bedrijven met bestuurders van grote partijen van buiten.
24.03.2018 in NRC door Wim Voermans

Internet wordt mainstream
Anders dan papieren uitgevers mogen internet uitgevers copyrightschending, laster, oligopolie en anonimiteit (nog) toestaan.
24.03.2018 in VK door Jan Kuitenbrouwer

Referendum ouderwets
Zonder referendum weet regering ook wat volk wil door doorlopend opinie onderzoek en straks sleepwet.

Links baande weg voor rechts
Het postmodernisme met ontkennen van waarheid baande de weg voor de 'alternatieve waarheid' van Trump.
21.03.2018 in De Standaard door Maarten Boudry en Steije Hofhuis

Manipulatie dreigt
Sinds Obama er de verkiezingen mee won, is omstreden microtargeting Ąhip".
21.03.2018 in NRC door Charlotte Bouwman

Vergrijzing bedreigt onze pensioenen niet
Eind jaren zestig drukte het aantal niet-werkenden zelfs harder op de samenleving dan in 2050 volgens Rob de Brouwer.
20.03.2018 in NRC door Rentsje de Gruyter

Nieuwe wet creŽert zťlf veiligheidsrisicoís
De tegenstelling tussen privacy en veiligheid is een vals dilemma.
19.03.2018 in NRC door cyberexperts

Anders dan media berichtten
Ouderen langer gezond, maar ook langer ongezond volgens CBS.
19.03.2018 in CBS

Verantwoordelijkheid afschuiven
Teams zijn zelfsturend binnen de kaders die hen aangereikt worden door de bureaucratie.
19.03.2018 in FD door Renť ten Bos

Globalisering ?
Huawei niet in USA (, maar Apple, enz. wel in China).
19.03.2018 in FD door Sjoerd den Daas

Nepnieuws / sensatie
Poetin lijkt me niet rotter dan andere presidenten.

Als ZZP'er ben je niet beter af
Alleen als je eigen baas wil zijn en meer risico's neemt, heb je een kans om beter af te zijn.
17.03.2018 in NRC door Rentsje de Gruyter

Red kapitalisme met meer gelijkheid
Gobalisering is vooral goed voor arme en opkomende landen en veroorzaakt in industrielanden inkomensongelijkheid volgens IMF.
17.03.2018 in NRC door Maarten Schinkel

Directieassistenten houden veelal hun mond
Bijna de helft van de directieassistenten geeft in onderzoek (Dilemma-Assist/Tilburg/Insead/KPMG) aan in de voorbije 12 maanden getuige te zijn geweest van wangedrag.
16.03.2018 in NRC door Joris Kooiman

Volksbank
ING heeft meeste klanten minder te bieden dan SNS.

Per saldo
Unilever kan Nederlandse overheid beter naar haar hand zetten en met EU bescherming.

Russische beer
Binnenlandse problemen oplossen met wijzen naar buitenlandse vijanden.

Het houdt niet op
Met loonsverhoging had ING-ceo op nummer 14 gestaan van AEX-ceo's, terwijl ING 4e bedrijf is naar beurswaarde.
16.03.2018 in FD door Cornť van Zeijl

Bbp deugt niet
Volgens BEA hadden de VS in 2012 door belastingparadijzen geen handelstekort van 537 miljard dollar, maar van 280 miljard minder.
15.03.2018 in NRC door Maarten Schinkel

Belastingparadijs
Volgens BEA moet de omvang van het bbp Ąvan landen als Ierland en Nederland met 10 tot 14 procent worden gecorrigeerd".
15.03.2018 in NRC door Maarten Schinkel

Broekzak vestzak
Zo komt de hoge prijs van kunst tot stand.
14.03.2018 in VK door Michiel Kruijt & Anna van Leeuwen

Sneeuwbal-effect
Hogere beloning van topman, betekent ook hogere beloning van alle managers.

Top emigranten
Er zit maar 1 Nederlander in raad van bestuur van bedrijf in Euro Stoxx 50, waaraan ING zich graag spiegelt. Geen enkele Nederlandse ceo's is vertrokken naar het buitenland.
14.03.2018 in T door

Niet markt, maar macht bepaalt beloning
Nooit is aangetoond dat de capaciteiten (en dus salaris) van toplieden lineair moet oplopen met de grootte van de organisatie en ook nooit dat er een schaarste is aan toplieden.

Succes vooral toeval
Toeval is veel belangrijker voor succes dan talent, dat overigens niet mag ontbreken.
12.03.2018 in De Morgen door Lieven Desmet

Vooruitgang
Uit jaarlijkse onderzoeken van Gallup blijkt dat liefst 80% van de deelnemers ander werk zou willen doen. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn we steeds meer uren gaan werken.
10.03.2018 in FD door Saskia Nijs

Trump gaat slechts stapje verder
In USA zijn nu 254 maatregelen tegen oneerlijke staalhandel in werking tegen slechts 54 in EU volgens Wereldhandelsorganisatie.
10.03.2018 in FD door Mathijs Bouman

Pakken wat je pakken kan
Met graaien kom je het best aan de top. Andere graaiende toplieden beslissen over jouw inkomen. Algemeen belang is niet aan de orde.

Fakenieuws
Onderzoeksraad: politiek en ambtenarij bemoeien zich te vaak met 'onafhankelijk' onderzoek.
09.03.2018 in VK door Natalie Righton†en Remco Meijer

Altijd prijs
Het advocatenkantoor van Ficq, die tabaksindustrie aanklaagt, verdedigt ook de grootste drugshandelaren.
08.03.2018 in T door John van den Heuvel

Winstdeling
Het is ook in de zorg de samenleving die met basisresearch de pijplijnen van de industrie voedt en die het grootste R&D risico draagt.
07.03.2018 in FD door Jan Rosier

Of toch grote onkunde ?
Alles is toeval volgens mathematisch fysicus Klaas Landsman.
06.03.2018 in VK door Martijn van Calmthout

Narcostaat
Drugs zien we niet als een misstand maar als een genotmiddel, waarvan we de consumptie breed gedogen.
03.03.2018 in NRC door Folkert Jensma

Geef het terug aan de zee
De geconstrueerde waarheid van de inrichters van de Oostvaardersplassen komt mij net zo subjectief en dogmatisch voor als die van de hooibalengooiers.
03.03.2018 in NRC door Rosanne Hertzberger

Staatsgreep EU
De Duitse EU kabinetschef Martin Selmayr liet zich met een reeks flitsbenoemingen door voorzitter Juncker tot secretaris-generaal van de Commissie benoemen.
02.03.2018 in NRC door Luuk van Middelaar

Narcostaat
Op bloeiende, parallelle drugseconomie, corruptie ťn straffeloosheid scoort Nederland niet zo heel veel lager dan Mexico.
02.03.2018 in NRC door Teun Voeten

Verlichte despotie
Wie durft zijn baas de waarheid te vertellen ?

februari 2018

Zo is het toevallig ook nog eens een keer
Mies Bouwman kreeg in 1964 verwensingen, bedreigingen en politiebewaking.
27.02.2018 in VK door Bert Wagendorp

What's in a name
Weinig verschil in output tussen verlichte despotie en elitaire democratie.

Informatievoorsprong
Zonder referendum weet regering ook wat volk wil dankzij onderzoek van Ipsos.

Klukkluk
Meeste gecultiveerde gewassen hebben wij van de indianen, aldus J.M. Weatherford.

Wildwest
Blanke kan ook de genocide op indianen erkennen en toch cowboy en indiaantje spelen.

Dom volk
70% voor referendum, aldus CBS. Raadgevend referendum al te bedreigend.
24.02.2018 in FD door Lien van der Leij

Zijn ze slimmer of dommer ?
Dat de Russen nog geen VS- of EU-nepsites ontmaskerd hebben.

Beatrix ontbrak in alle necrologiŽn
Het echtpaar Lubbers bezocht Beatrix en Claus regelmatig. Ruud renoveerde ook het koningshuis.
19.02.2018 in NRC door Jutta Chorus

Onder onsje
Vaste contracten lijken alleen nog maar te zijn weggelegd voor mensen met een hbo- of universitaire achtergrond, aldus CBS en TNO.
19.02.2018 in T door Martijn Klerks en Martin Visser

Leven is dodelijk
Niet alleen rokers, maar iedereen sterft aan falen van hart en longen.

Doodstraf
Meest effectieve manier om dodelijk gedrag als roken, alcohol drinken, te veel eten, autorijden en moorden uit te roeien.

Zoals de ketel
'Het is enorm lastig uit te sluiten dat een bedrijf als Huawei achterdeurtjes voor Chinese spionage inbouwt, aldus onderzoeker van Fox-IT. We weten uit Snowden-documenten dat USA dit doen.
16.02.2018 in VK door Laurens Verhagen

Al begonnen onder Jan Timmer
Het Europese bedrijfsleven laat zich koloniseren door Angelsaksische multinationals en aandeelhouders, aldus oud-Philips topman Jan Timmer.
16.02.2018 in VK door Peter de Waard

Ouwe wijn
Misschien is er heden ten dage evenveel slavernij en Nederlandse betrokkenheid als een paar eeuwen geleden.

Waarom nu pas een rel ??
Afschaffen dividentbelasting is voor Shell binnen, BuZa vindt Zijlstra niet goed, men wist dat Rusland misbruik zou maken van informatie, Shell wilde in Rusland niet te boek staan als vijand, VVD'ers werden ermee gechanteerd, enz..
12.02.2018 in NRC door Lucas Brouwers

Waarom nu pas een rel ?
Al in VK 28.10.2017: "Zijlstra zat ooit samen met president Poetin en Shell-topman Jeroen van der Veer in een buitenhuis in Rusland. Maar dat verhaal wordt nu (28 oktober 2017) ontkend door Shell."
12.02.2018 in NRC door Lucas Brouwers

Schriftgeleerden
Velen denken dat intelligentie iets te maken heeft met wijsheid of slimheid.

Nonsens
Intelligentieverschillen genetisch bepaald.
10.02.2018 in NRC door Lucas Brouwers

Wel wetenschappelijk
Angela Saini: 'IQ is Łberhaupt een zeer omstreden begrip binnen de wetenschap, door velen gezien als een zinloos meetinstrument.'
10.02.2018 in VK door Esma Linnemann

Niet wetenschappelijk
Angela Saini: 'Wij hebben besloten dat alle mensen gelijkwaardig zijn, geen enkel statistisch feitje mag en kan daar ooit afbreuk aan doen.'
10.02.2018 in VK door Esma Linnemann

Discriminatie
Behoefte links en rechts om andere bevolkingsgroepen als minderwaardig neer te zetten om zichzelf te verheffen.

Hoezo later met pensioen
Het aantal jaren dat een 65-plusser in 'goede gezondheid' leeft, is gedaald van 4,8 jaar tot 3,3 jaar voor mannen en van 4 jaar tot 2,7 jaar voor vrouwen, aldus Netspar
09.02.2018 in FD door Martine Wolzak

Ras wetenschappelijk onzin
Rassenobsessie bij Forum voor Democratie is foute boel.
09.02.2018 in T door Nausicaa Marbe

Oncologie op dood spoor
Eigen inbreng ongewenst. Daarom paste†Rosanne Hertzberger†ervoor om de opening van het Oncode Institute te verzorgen. Hier de kritische vragen die ze had willen stellen: Waarom gaat het nu wťl werken? Wanneer is het tijd voor een nieuwe generatie en nieuwe ideeŽn?
08.02.2018 in NRC door Rosanne Hertzberger

Links vindt bronscheiding opvoedkundig
Afvalfonds Verpakkingen: burger hoeft plastic niet meer te scheiden, want nascheiding is goedkoper, efficiŽnter en zeker zo goed.
08.02.2018 in FD door Hans Verbraeken

Overheid gaat zelf heel wat verder dan Thierry Baudet
Op basis van onbekende statistieken en ongecorrigeerde data onderneemt ze actie tegen het individu.
06.02.2018 in NRC door Maxim Februari

Nu 3,5x zoveel
Rapport Milieudefensie: laagste inkomens betalen relatief het meest aan klimaatbeleid, Rutte III versterkt die ongelijkheid.
05.02.2018 in VK door Gerard Reijn

Geld vooral in zakken van bedrijven
Tussen 1977 en 2015 is economie 2x harder gegroeid dan inkomen van huishoudens aldus Rabobank.
05.02.2018 in T door Martijn Klerks en Martin Visser

Kernwapens in de wereld
USA 6.800, Rusland 7000, Frankrijk 300, China 270, UK 215, Pakistan 140, India 130, IsraŽl 80 en N.Korea 20.
05.02.2018 in T

USA 1/3 wereldschuld
Hoe meer macht, hoe meer schuld. Met schuld verdien je het meest.

Repliek tegen Piet Emmer
We hebben NIET gezondheidszorg, landbouw, onderwijs en bestuur gemoderniseerd. We hebben GEEN riolering, leidingwater, telefoonverbindingen, wegen en spoorwegen aangelegd in koloniŽn.
01.02.2018 in VK door Ewald Vanvugt

Ook wij waren profiteurs
Willen we voor Groningen meer belasting betalen ?

Trappen als beloning voor likken
Naar boven likken en naar onderen trappen. Ook Weinberg is waarschijnlijk zo aan de top gekomen.

januari 2018

Taboes
De dunne huid en de lange tenen van de universitaire gemeenschap voorspellen weinig goeds voor het intellectuele klimaat.
31.01.2018 in NRC door Jutta Chorus

Niet politici,
maar alleen werkgevers en werknemers gaan over inhoud van pensioenen.
30.01.2018 in NRC door Menno Tamminga

Globalisering, EU of nationalisme
Voor Groningen steken we al nauwelijks een poot uit.

Deze AIVD en MIVD willen sleepwet
Hack Rusland had nooit naar buiten mogen komen en ze proberen misschien stiekem binnenlandse invloed uit te oefenen.

Zonder beÔnvloeding ?
Westerse geheime diensten hacken dus al jarenlang Russische overheid.
25.01.2018 in VK door Huib Modderkolk

Onbetaalbaar
Woningen zijn er altijd te weinig, als iedere volwassen starter ongeacht zijn inkomen een huis moet hebben.

#metoo
Westerse mannen hebben het ook moeilijk met vrouwen.

Bleekscheten
Wit klopt evenmin als blank. Blanken zijn bleek/roze en dus kleurlingen.

Internationale inlichtingenbazaar
Macht door uitruilen van informatie uit ons internationaal internetknooppunt is belangrijke reden voor NL om internet ongehinderd af te kunnen tappen.
25.01.2018 in FD door Axel Arnbak

Beleid kan dan toch links-liberaal zijn
De laatste honderd jaar had Nederland 87 jaar een kabinet met christendemocraten. Meestal leverden zij ook de premier.
22.01.2018 in NRC door Tom-Jan Meeus

Vermeend slachtofferschap
De agressor stelt zichzelf altijd als slachtoffer voor om zijn agressie te legitimeren. Dan komen de reddertjes en vervolgens de agressie.
22.01.2018 in VK door Arnon Grunberg

Buitenlandse studenten door universiteiten aangetrokken voor het geld
Het aantal EU-studenten dat hier komt, is drie keer zo groot als het aantal Nederlandse studenten dat in een ander EU-land gaat studeren. Netto kost de internationalisering extra.
20.01.2018 in NRC door Maarten Huygen

Beeldenstorm
Hoe moet dan nou met die Somalische zeehelden.

Markt helpt zichzelf om zeep
Vermogensongelijkheid in Westen even groot als in de eerste de beste Afrikaanse dictatuur.
20.01.2018 in VK aldus Bas van Bavel

Beeldenstorm
In 17e eeuw onderdrukte een Calvinistische elite de RK meerderheid.

Identiteit
Apart hoe sterk we leunen op de mythische vergane glorie van Gouden Eeuw.

Er was protest
(Of liet de slavenhandel NL destijds onverschillig, zoals nu de oorlogen in het Midden-Oosten ter bescherming van de olie.)
19.01.2018 in NRC aldus Roelof van Gelder

Dure woorden
Intellectuelen zwammen wat subtieler.

Waarheid is een illusie
Grootste bedriegers, dictators of domoren staan op de bres voor de waarheid.

Militair financieel complex
Hoe afhankelijker landen zijn van de bescherming van de VS, hoe meer dollars zij relatief aanhouden. Aldus Barry Eichengreen.
18.01.2018 in NRC door Maarten Schinkel

Linkse en rechtse belangen
Het klimaatdebat is zo gepolitiseerd dat het buitengewoon lastig is er grip op te krijgen.
15.01.2018 in VK door Ton Van Rietbergen

Ieder tijdperk heeft zijn beeldenstorm
Als blanke mag emmeren over vergane glorie, dan mag gekleurde zeuren over slavernij uit grijs verleden.
13.01.2018 in NRC door Karwan Fatah-Black

Alternatief voor persbreidel
Als namen van gebruikers van sociale media bekend zijn is het gescheld en getrol snel afgelopen. (Ware het niet dat de namen en adressen al net als bij kranten bekend zijn bij de redacties van Twitter en Facebook.)
13.01.2018 in VK door Martin Sommer

Klaagparadijs
Buitenlandse multinationals claimen massaal (84%) vanuit Nederlandse brievenbusfirma's, aldus Milieudefensie, TNI, Somo en Both Ends.
13.01.2018 in VK door Dion Mebius

Amerikaans-Russische war by proxy op Europese bodem
ĄGeen inch oostwaarts", zei Amerika's buitenlandminister James Baker tegen Gorbatsjov in 1990, en vergelijkbaar klonk het uit de monden van Bush sr., Kohl, Mitterrand en de Britten.
12.01.2018 in NRC door Luuk van Middelaar

Er blijft geen elite meer over
Buste Johan Maurits weg uit foyer Mauritshuis
12.01.2018 in NRC door Huib de Zeeuw

Hoogbouw boven de 50 meter is inefficiŽnt
Bouwen op landbouwgrond is goedkoper en beter voor de natuur. Woonvoorkeuren wijzigen nauwelijks
09.01.2018 in VK door Friso de Zeeuw

Niet NL dus
De echte knopen worden doorgehakt in een klein groepje van grote landen: de G4, of de G7, aldus Dijsselbloem.
08.01.2018 in VK door Frank van Zijl

Vredesmissies
Bij oorlogen gebruiken we al voor 95% (goedkope) buitenlandse militairen.

Ongelijkheid is geen wit privilege
Maar als die te groot wordt, komen pechvogels hun deel wel halen.

Evenveel mensen willen in Brabant wonen als in Amsterdam
NL is een uiteengetrokken metropool, met veel openbare ruimte en een uitzonderlijk hoge kwaliteit van leven.
06.01.2018 in Parool aldus Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Niet unieke witte erfzonde
Maar net als kinderarbeid nu, was slavenhandel destijds ook niet netjes.
06.01.2018 in VK aldus Piet Emmer

Lock them up
Clinton and Trump.

Zwartwit
Doorbraak Obama was even apart als die van Trump.

Recht
Christiaan de Brauw: Nederlandse bedrijven zŪjn al geweldig beschermd. Peter Wakkie: bescherming van Nederlandse multinationals peanuts vergeleken met die in andere landen.
04.01.2018 in NRC door Joris Kooiman

Links lullen
Bitcoingelovigen denken om onduidelijke redenen dat ze anarchist zijn en banken een oor aan naaien.
03.01.2018 in VK door Sheila Sitalsing

Het blijven Hollandse helden
Erger dan de slavenhandel was de piraterij van onze zeehelden.

Niet netjes, maar begrijpelijk
Als belangen van meerderheid botsen met minderheid, heeft de laatste pech.

Vast en onzeker
Vaste banen zijn nauwelijks vaster dan tijdelijke banen.

Oude wijn
Impact van internet zal slijten net als bij andere nieuwe media in het verleden.

Fake nieuws
In 20 procent persberichten overdreven gezondheidsclaims.In 9 procent deden verslaggevers er nog een schepje bovenop aldus RUL.
03.01.2018 in VK door Margreet Vermeulen

Internet meer volkstaal
Media hebben altijd ook veel flauwekul verkocht.

Nix nieuws voor internet
Eeuwig verzuilde media hebben altijd ook bijgedragen aan verkokering en polarisering.

december 2017

Witwassen met bitcoins is zo makkelijk niet
Bovendien heb je allerlei dure digitale diensten ('banken') nodig om te cashen.
29.12.17 in NRC door Jiri Haanen†en Carola Houtekamer

Tweedeling door nadruk op intelligentie in onderwijs
Hoog IQ zegt niet alles, academische opleiding maakt nog geen goede mensen en kennis mogen we niet met wijsheid vereenzelvigen.
29.12.17 in NRC aldus Kees Vuyk

Elite draait
Gevestigde partijen gaan standpunten van nieuw rechts populistisch overnemen.
24.12.17 in Oog op Morgen aldus Jos van Hezewijk

Elk voordeel heb zijn nadeel
Bitcoin verbruikt meer stroom dan hele landen als Bulgarije.
23.12.17 in NRC aldus Alex de Vries/Digiconomist

Nix aan te doen en onherroepelijk
Bodem daalt harder (4 mm/j) dan zeespiegel stijgt (2 mm/j).

Machtswellust
Wat hebben onze leiders in spe (studentencorpora) toch met vernedering, geweld en misbruik.

Kabinet verlaagt welvaart
Goede economie van Nederland is nepkerstboom van ECB, waar regering kerstbellen in blaast.
23.12.17 in VK door Frank Kalshoven

Rente staat niet laag
Koersstijging en vooral spaarrente is -net als nu- zelden hoger geweest dan 0,5% boven inflatie. 1,2% vermogensrentementsheffing is dus graaien.

Globalisering kan anders
Zelfs met behoud van staten en grenzen.

Hollandse transparantie vooral dorpsreclame
De slogans zijn al niet best, de werkelijkheid is nog beroerder.
21.12.17 in NRC door Tom-Jan Meeus

China minder geworden
Spaaroverschotten van Duitsland, Japan, China en Nederland kunnen crisis veroorzaken.
21.12.17 in NRC door Coen Teulings

Wel sluwer
Ook op mainstream media worden mensen op een onredelijke wijze gemaakt of gebroken.

Mens altijd even gewelddadig gebleven
Staten met een grote bevolking hebben naar verhouding minder omvangrijke strijdkrachten, maar bij conflicten tussen deze staten vallen meer slachtoffers.
19.12.17 in VK aldus Rahul Oka

Cijfers zijn geduldig
Als het nu beter gaat dan in 1990 (aldus SCP) komt dit vooral doordat het in de jaren negentig zo goed ging.
18.12.17 in FD door Paul de Beer

Burger betaalt gelach
Steun van bevolking voor dwingend ingrijpen door overheid om milieu te sparen is afgelopen 25 jaar sterk afgenomen tot een kleine meerderheid.
16.12.17 in NRC door SCP/Marike Stellinga

Half leeg
Het lukt de PvdA in het Europees Parlement bijna: Nederland formeel als belastingparadijs aanmerken.
14.12.17 in NRC door Stťphane Alonso en Tijn Sadťe

Tijdbom onder een tevreden land
Percentage van nationaal inkomen dat toevalt aan factor 'arbeid' (aiq) daalde van 0,81 in 1995 naar 0,73 in 2016.
14.12.17 in NRC aldus SCP

Weinig rijken is geen natuurwet
Sinds 1980 heeft de rijkste 0,1 procent van de wereldbevolking van extra inkomen net zo'n groot deel naar zich toe weten te trekken als de armste 50 procent.
14.12.17 in VK aldus World Inequality Report

Half vol
Volgens de helft van Europarlement is Nederland een belastingparadijs.
14.12.17 in FD aldus Europarlement

Weinig rijken is natuurwet
In natuur zijn er vereffeningen, maar in samenlevingen niet. Dus zijn hiervoor instituties nodig.
13.12.17 in VK aldus Marten Scheffer en Bas van Bavel

Culturele kloof tussen stad en platteland
Niets in de statistieken van CBS of PBL ondersteunt dit beeld. In werkelijkheid is Nederland ťťn groot dorp.
13.12.17 in FD door Mathijs Bouman

Afval scheiden onzin
Machinale nascheiding van afval leidt tot lagere kosten, betere kwaliteit en meer gemak voor de burger.
13.12.17 in FD door Raymond Gradus†Peter Rem

Lilian Marijnissen partijleider SP
Middeleeuwse en 3e wereldse politieke familieclans/dynastieŽn waaien over uit USA. Dan kan een vrouw weer wel.

En China ook 1
SyriŽ het enige land buiten de voormalige Sovjet-Unie met een Russische militaire basis, terwijl rivaal Amerika er een kleine 800 bases op nahoudt over de hele wereld.
12.12.17 in VK door Tom Vennink

Kritisch
31% vindt dat er te veel mensen 'van een andere nationaliteit' in Nederland wonen; 45% dat de Europese eenwording te ver gaat en 40% is sceptisch over milieumaatregelen.
12.12.17 in FD aldus SCP

Zeurpieten
Anders dan media doen vermoeden blijven veruit meeste Nederlanders tevreden sinds 1990. Alleen steun voor EU daalde van 75% in 1996 tot 58% in 2017.
12.12.17 in FD aldus SCP

Meer rendement en minder regels
De Alliantie investeert deze honderden miljoenen in ruil voor minder regels.
12.12.17 in Quotenet door Henk Willem Smits

Minder belasting en invloed
De Alliantie van 250 goededoelenfondsen van grote bedrijven en rijke families verwijt overheid terugtrekken en investeert honderden miljoenen in projecten voor integratie van vluchtelingen. Als ze dit niet zouden aftrekken van belastingen, hoefde overheid zich niet terug te trekken.
12.12.17 in Quotenet door Henk Willem Smits

Nepnieuws
Veel proefballonnetjes, interviews en gewone artikelen in media zijn ingestoken om invloed uit te oefenen.

Wie betaalt
Onderzoek naar beleid is per definitie natte vinger werk en dus politiek.

Gekunsteld
Neutraal onderwijs klinkt als genderneutraal.

Weer geen wederhoor
Linkse leraar bleek nepnieuws.

Kapitaalinkomsten onbekend in NL
Van de zelfstandigen, de ondernemers, en de top 1% (miljonairs) weten we relatief weinig.
08.12.17 in CBS door Robin Fransman

Vermogensongelijkheid bijna gelijk aan USA
Als inkomen van arbeid daalt en dat van kapitaal stijgt, en vermogensongelijkheid is hoog, dan moet de inkomensongelijkheid toch zijn toegenomen?
08.12.17 in CBS door Robin Fransman

Toename vermogen geen inkomen
Het kan niet zo zijn dat de inkomens gelijkwaardiger zijn dan elders en tegelijkertijd de vermogens ongelijker.
08.12.17 in CBS door Robin Fransman

EU laagste Vennootschapsbelasting
Belasting stoppen is ook een manier om belastingontwijking te stoppen.
07.12.17 in VK door Eurodad

Hoezo groei 2
Tekort personeel betekent niet hogere lonen. Deze zijn nog steeds alleen voor hoogopgeleiden weggelegd.
04.12.17 door ROA

Hoezo groei 1
Liefst 3/4 van vacatures tot 2022 zijn voorzienbare vervangingen door vooral vergrijzing. Verder vooral aanvullen eerdere ontslagen.
04.12.17 door ROA

#MeToo
Terwijl mannen in de kroeg stoer tegen elkaar opbieden met seksuele succesjes, is de meest ingetoetste zoekterm op Google small penis.
02.12.17 in NRC door Bas Heijne

Klimaatwet en democratuur
Wie met de wetenschap in de hand al weet wat er gaat gebeuren, heeft geen democratie nodig. Zo lijkt de strijd voor een CO2-loze wereld verdacht veel op de strijd voor een klassenloze maatschappij.
02.12.17 in VK door Martin Sommer

Politieke patstelling
Steeds meer beslissingen buiten politiek en zonder invloed burger.
02.12.17 in FD aldus Douwe Jan Elzinga

Rekening houden
Er was wel een relatie tussen het vaststellen van het nieuwe inkomen van Oranjes en het wegvallen van hun belastingvrijstellingen.
01.12.17 in RTLnieuws aldus Commissie onderzoek inkomen Oranjes

Stilzwijgend
Geen geheime belastingdeal Oranjes, wel verhullende afspraken. Verder waren 'enkele, vermoedelijk relevante dossiers' (privťgesprekken van premier Joop den Uyl met koningin Juliana) ontoegankelijk.
01.12.17 in RTLnieuws aldus Commissie onderzoek inkomen Oranjes

november 2017

Ouwe of nieuwe sok
Hoeveelheid contant geld is laatste 15 jaar in nagenoeg alle landen relatief tot bbp verdubbeld.
30.11.17 in NRC aldus Clemens Jobst en Helmut Stix

Zwartwit symbool
Zwarte Piet is weinig racisme, hoewel het er heel anders uitziet.

Neutrale ambtenaar
Kleurloze ambtenaar is zwart, maar een witte heeft wel weer alle kleuren.

Ongezond kleurtje
Neutrale ambtenaar is grijs.

Alleen geweld gelijkmaker
Grootste Romeinse vermogens in jaar 0 waren 1,5 miljoen maal groter dan gemiddelde jaarinkomen, wat overeenkomt met heden verschil tussen vermogen van Bill Gates en jaarinkomen van gemiddelde Amerikaan.
07.05.17 in NRC aldus Walter Scheidel

Toename ongelijkheid NL al tienduizend jaar
GinicoŽfficiŽnt hunebedbouwers 0,17, landbouwers 0,25, veetelers 0,35, middeleeuwen 0,56 en heden 0,64.
28.11.17 in VK aldus Tim Kohler

NL superstadje
Het draait in wereld om ongeveer 60 supersteden of metropolen met 15- ŗ 30 miljoen inwoners. Groot Amsterdam en zelfs hele Randstad zijn te klein. NL maakt met 17 miljoen inwoners een kans. Met Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen (30 miljoen) doen we pas echt mee.
28.11.17 in VK aldus Peter Savelberg

Nepparlement
De huidige populisten lijken verdacht veel op de protestgeneratie uit de jaren zestig.
27.11.17 in VK door Willem Melching

Overheid is niet neutraal
Kleding is heel Westers. Tja. Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Winstgevende zaak
Hoogopgeleiden betalen zelden de prijs voor hun politiek correcte standpunten. Integendeel.
24.11.17 in NRC aldus Syp Wynia

Hogere belangen
Hogeropgeleiden denken ten onrechte dat hun standpunten het resultaat zijn van moreel en intelligent redeneren.
24.11.17 in NRC aldus Dominic Cummings

VOC-mentaliteit
Buitenlanders vinden zwarte piet bizar ouderwets.

Sint groter probleem
Blanke Turkse Rooms Katholieke Bisschop.

Molshoop
Zwarte Piet maar voor weinig mensen kwetsend.

Hypocrieter
Bill Clintons achterlijke gedrag jegens vrouwen werd beschermd vanwege een progressief vrouwenbeleid.
21.11.17 in VK/NYT door Maureen Dowd

Kinderen kennen geen traditie
Kinderen maakt het niet uit of Piet zwart is. Hij moet grappig zijn.

Geld maakt steeds meer geld
Effectieve winstbelasting sinds 1980 -5%, investeringen -4% (van bbp) en (loon -5%), maar winst +5%.
20.11.17 in FD door Paul de Beer

Groen conservatisme
Zolang er geen goede opslag is voor energie van zon en wind, is kernenergie nodig voor CO2-reductie.
18.11.17 in VK aldus James Hansen

Eerlijke energieconcurrentie
Dividenduitkering van fossiele bedrijven voor alle burgers ivm milieuschade.
18.11.17 in VK aldus James Hansen

Nepnieuws
Hopelijk beÔnvloeden wij Russen ook.

Joods/christelijk
MonotheÔsme is totalitair en achteruitgang.
13.11.17 in FD door Renť ten Bos

Met zedendelicten kan strafrecht maar weinig
Dan is kiezen voor #MeToo in plaats van aangifte zo gek nog niet.
11.11.17 in NRC door Folkert Jensma

Sensatie verkoopt
Internetmedia vertonen de (saaie) werkelijkheid net zo min als andere media al eeuwen.

-15%
In Amsterdam staat de huizenmarkt in brand, maar Nederland is nog lang niet terug in 2008.
11.11.17 in FD door Sandra Olsthoorn

Web Summit
Innovatieve technische vermogen weinig ingezet voor oplossing van maatschappelijke problemen.
11.11.17 in FD door Sandra Olsthoorn

Censuur
Zou Amerikaanse propaganda op internet niet opwegen tegen Russische ?

Onder mom misbruik marktmacht
Westerse regeringen grijpen in bij internetbedrijven wegens Russische invloed bij US verkiezingen.
11.11.17 in FD door Klaas Broekhuizen

Gooische matras
Sexueel gebruik in showbiz toch normaal ?

Oppotten
Klein aantal bedrijven (en personen) steekt winst in de zak.
08.11.17 in NRC aldus Eeckhout c.s.

Ieder voordeel
Eťn bitcoin-transactie kost aan elektriciteit zoveel als een gezin in zo'n drie weken verbruikt.
08.11.17 in FD door Mathijs Bouman

Groene onnozelheid
Elektrische auto's niet zo groen als lijkt.
08.11.17 in FT door Patrick McGee

Superieure AI mythe
De mens is maar ťťn van de vele intelligenties.
07.11.17 in NRC door Maxim Februari

Hoezo Paradise Papers
Ieder land wil ineens belastingparadijs zijn.
07.11.17 in VK door Peter de Waard

Olieruif geslonken
Aantal Saoedische graaiers moet worden verminderd door nieuwe kroonprins.

Nepnieuws
Belastingparadijs voornaamste reden dat NL te boek staat als grote buitenlandse investeerder.
07.11.17 in FD door Laurens Berentsen

NL belastingparadijs
Eerste de beste bekende ruling blijkt al willekeur van belastinginspecteur.
07.11.17 in FD door Gaby de Groot

Geld valt op geld
Eenderde (stedelijke) samenwonenden (25-45 jaar) hoogopgeleid tegen 19% in 2006.
06.11.17 in NRC door CBS/Jan Latten

#MeToo
Het succes van kwaadsprekerij in de strijd tegen seksueel geweld.
06.11.17 in NRC door Jutta Chorus

Waarom dan nu vooraf?
Achteraf scheiden van plastic is waarschijnlijk goedkoper en efficiŽnter.
06.11.17 in VK door Enith Vlooswijk

Schizofreen
Is het te rechtvaardigen om 4286 mensen van hun vrijheid te beroven alleen om daarmee de doodslag door ťťn andere persoon te kunnen voorkomen?
06.11.17 in Bij Nader Inzien door Matthť Scholten

Meerderheid beslist
Het wachten is op eerste politicus van betekenis, die onafhankelijkheid van ECB ter discussie stelt.
02.11.17 in NRC door Maarten Schinkel

Quote 500
De grootste stijgers dit jaar niet internet, maar uit traditionele bedrijfstakken.
02.11.17 in NRC

Te complex
Het is totaal onzinnig machines die bewustzijn hebben.
02.11.17 in VK aldus Luciano Floridi

Niet bij onafhankelijke rechtbank
Toezicht massale internettap bij geheime Toetscommissie met oud-rechters.
02.11.17 in FD door Axel Arnbak

Getallen graag
Meerderheid Catalanen steunt separatisten volgens kiezersonderzoek.

In der minne geschikt
Catherine Keyl: Toen ik elf was, ben ik maandenlang misbruikt door de hoofdonderwijzer.
01.11.17 in T door Catherine Keyl

Prijsopdrijving
Ontduiken van winstverbod via bv-trucs is in zorg gemeengoed geworden.
01.11.17 in FD door Siem Eikelenboom en Marieke ten Katen

oktober 2017

Verlichtingsindustrie
Droomstad van Google en Facebook kan een nachtmerrie worden: duur getto met weinig privacy.
31.10.17 in NRC aldus Evgeny Morozov

Verlichtingskerk
Linkse feitenvrije wetenschap ging aan Trump vooraf.
31.10.17 in NRC door Maarten Boudry en Steije Hofhuis

Binnenkort weer UK
BelgiŽ is een van de weinige landen waar Europese burgers om asiel kunnen vragen.
31.10.17 in VK

Universiteiten holden eigen financiering uit
Ze wilden zelf concurrerende bedrijven zijn.
30.10.17 in NRC door Jasper Been

Spanje en CataloniŽ
Niet weinigen in Brussel willen natiestaat als tussenlaag ertussenuit.
30.10.17 in VK door Renť Cuperus

Links verliest zijn glans
Is #MeToo de kater na de grenzeloze jaren zeventig?
28.10.17 in VK door Sander van Walsum

Foute standbeelden
We verdedigen nog steeds onze oneigenlijke belangen met geweld.

EU bindt in
Splitsing banken (nuts/zakelijk) definitief van de baan.
25.10.17 in FD door Rik Winkel

#metoo #Ihave
Vrouwen zijn ook niet voor de poes.

Wetenschap verdeeld over gevaar
Europarlement wil verbod op bestrijdingsmiddel RoundUp.
24.10.17 in VK door Cor Speksnijder

Aanslag 2015
Belastingdienst is blijkbaar terroristische organisatie.

Per saldo 0 verandering
De grote goocheltruc van Rutte III: zoet voor dit kabinet en zuur voor volgende kabinet.
24.10.17 in Correspondent door Bas Jacobs

Schuldenindustrie
Incassobureaus zijn data-dealers geworden die onze persoonsgegevens verhandelen.
24.10.17 in Groene door Karlijn Kuijpers,†Thomas Muntz†en†Tim Staal

Doorvoer
NL blijft met 50% dochterondernemingen populairste 'doorstroomland' voor geld van grote USA ondernemingen richting belastingparadijzen.
20.10.17 in VK aldus ITEP, CTJ, enz.

#metoo
Blijkt witmens ook niet sexueel bevrijd, terwijl het welig tiert.

Hype P.
Geen rechtsstelsel is zo waterdicht dat het excessen voorkomt.
19.10.17 in T door John van den Heuvel

Grenzen aan zorg
Duur medicijn tegen taaislijmziekte kost elders 10 x zo veel doden.
17.10.17 in NRC door Matthijs Versteegh

Wij zijn slim
Anderen doen domme dingen.
13.10.17 in VK door Suzanne Weusten

Arjen Lubach
Niet alles waar je om moet lachen is waar.
13.10.17 in VK door Bert Wagendorp

Belastingontwijking
Gates incl. zijn foundation 150 ipv 87 miljard $ waard; Buffett 135 ipv 81 miljard.
13.10.17 in FD aldus Bloomberg

Sigaar uit eigen doos
Zoet voor dit kabinet en zuur voor volgende kabinet.
12.10.17 in T door Martih Visser

Waardevrij
Student universiteit kost belastingbetaler jaarlijks rond 11.000 euro.
09.10.17 in FD aldus Theo Schuyt

Discriminatie
Aanhangers van populistische partijen zijn geen fascisten, maar als je ze lang genoeg zo noemt, kunnen ze het wel worden.
07.10.17 in VK aldus David Van Reybrouck

Groen graaien
Energietransitie wordt steeds meer betaald door de minderbedeelden.
07.10.17 in VK aldus CE Delft

Euro geen zegen
Nederland heeft veel (5,5% van bbp) verdiend aan euro, Duitsland weinig en Z. Europa veel verloren.
05.10.17 in VK door Peter de Waard

Science fiction
In 60er jaren dachten we dat rond 2000 robots voor ons het werk zouden doen.

Scepsis geboden
Eventuele werkzame stof bij homeopathie kunnen we niet meten, maar is zeker aanwezig.

Asociale media
Op Facebook kon men gericht adverteren op 'Jodenhaters', Ďjihadistí en 'nazi's'.
03.10.17 in NRC door Wouter van Dijke en Reinier Kist

Diversiteit
Juist binnen de EU kan versnippering heel goed.

Hoezo versnippering
Er zijn landen in de EU, die niet groter zijn dan CataloniŽ en Schotland.

Hoogste wijsheid
Vermoeden dat je bijna niets weet.

Demofobie
Nu linkse hoogopgeleiden tot elite behoren is referendum niet meer wenselijk.
02.10.17 in VK door Renť Cuperus

september 2017

Resultaat telt
Behalve homeopathie zijn ook veel geneesmiddelen als placebo geneeskrachtig.
30.09.17 in NRC door Rosanne Hertzberger

Veel onderzoek twijfelachtig
Kans dat (sociaal en medisch) wetenschappelijk resultaat op toeval berust, is te groot.
30.09.17 in VK door Martijn van Calmthout

Renteniersnatie
Concurrentiekracht van NL door flexibele arbeidsmarkt die arbeidskosten drukt.
29.09.17 in VK aldus Henk Volberda

Stemvee
VVD dacht dat Ybeltje dom blondje was.

Goud van oud
Nederlandse economen en psychologen plegen vaak zelfplagiaat; vooral prominenten.
26.09.17 in VK aldus Willem Halffman en Serge Horbach

Partijkartel/machtsmachine
Berckmoes' verhaal is dat van alle tijden en alle politieke partijen.

Waarom geen vrouw
Gezien lof op Van der Laan moet burgemeester vooral begripvol zijn.

Terugtrekkende politiek
Juist belangengroepen versterken de oligarchie.
23.09.17 in VK aldus Mark Bovens en Anchrit Wille

Eenheidsworst
Genderneutraal staat haaks op diversiteit.
23.09.17 in NRC door Bas Heijne

Vastgeroest
Heel slecht dat een Duitse en NL president meer dan 8 jaar kan blijven zitten.

Ander beeld
In verpleeghuis is bewoner tevreden (7,3).
22.09.17 in NRC aldus SCP

Marketingstunt
Genderneutraal kleden kan allang.
21.09.17 in FD aldus Ilse Snoek/NHTK

Uniseksisme
Macho-kleding is voor jongens toch even beperkend als softe voor meisjes ?

Mens wil orde
Mocht die er niet zijn, dan scheppen onderzoekers haar met hun model.
19.09.17 in NRC door Maxim Februari

Mens wil orde
Is dat nog niet genoeg, dan timmeren media zo hardhandig op het model dat het als door een wonder precies op de hele werkelijkheid past.
19.09.17 in NRC door Maxim Februari

Eten is doden
Al zijn mensen beesten, dan is slachten van varkens voor eten nog geen holocaust.

Nieuwe bio elite
Overerfelijk dankzij dure huizen, opvoeding en onderwijs.
16.09.17 in VK door Koen Haegens

Nieuwe culturele chic
In oude geldelite kon men net als Trump met veel geluk plekje kopen.
16.09.17 in VK door Koen Haegens

N.-Korea
Veel aziaten zien Japan als door USA met atoombom bezet land.

Ongelijkheid wel toegenomen
De vermogensongelijkheid - wťťr meer miljonairs! - blijft groot.
15.09.17 in VK aldus CBS

Ongelijkheid wel toegenomen
Huishoudinkomen deze eeuw alleen op peil door meer arbeid van vrouwen.
15.09.17 in VK aldus CBS

Oormerken
Toename invloed grote gevers op filantropie.
15.09.17 in Vakblad Fondsenwerving door Jos van Hezewijk

Globalisering
Moslim-terrorisme is wereldomspannend.

Nationalisme troef
We zijn wel degelijk (te) trots op de geschiedenis van Nederland.
14.09.17 in VK door Saskia Pieterse

Leedvermaak
Media wekken indruk van toenemende crises. Omgekeerde is waar.
12.09.17 in VK door Mirjam Vossen (https://weekvandevooruitgang.nl/manifest/)

1/8 miljonairs is boer
1/5 werkende miljonairs (2/3) is boer.
12.09.17 in VK aldus CBS

(Joods-)christelijke traditie
Joden zijn juist altijd buitengesloten.
11.09.17 in VK aldus Frank van Vree

Deeleconomie
An open-source virtual modular synth called VCV Rack is available to download for free.
11.09.17 op https://vcvrack.com/

Er zijn grenzen
In 1968 en 1969 werden 109 vliegtuigen gekaapt.
11.09.17 in NRC aldus isgeschiedenis.nl

Achter de linie
Moslim-terroristen zijn commando's van Midden-Oosten.

Frontlinie
N.-Korea is het IsraŽl van China.

Demonisering en moralisering
Er is geen blauwdruk voor energietransitie. Kritiek moet kunnen.
08.09.17 in VK aldus Louise Fresco

Meer natuur nodig
Minder grond voor landbouw en bewoning.
08.09.17 in Morgen aldus Manuel Sintubin

Mens moet zich aanpassen
Geen metropolen in dalende bekken-, orkaan- en aardbevingsgebieden.
08.09.17 in Morgen aldus Manuel Sintubin

Nulrisico bestaat niet
Kernenergie om tijd te hebben voor goede energietransitie.
08.09.17 in Morgen aldus Manuel Sintubin

Aarde verandert
Mens moet zich aanpassen en niet klok proberen terug te draaien.
08.09.17 in Morgen aldus Manuel Sintubin

Resultaat onzeker
Energietransitie gaat heel veel kosten.
07.09.17 in FD door Bartjens

Cookie monsters
Betaalgedrag van gebruikers van cryptomunten blijkt eenvoudig te achterhalen.
07.09.17 in FD aldus universiteit van Princeton

Eigen land eerst
Beleggen en investeren van NL en Duitse overschotten in buitenland leveren minder op dan in binnenland.
07.09.17 in FD Rabobank

Intellectueel
Onbeschoftheid kan ook in nette bewoordingen.

Geruststellend
Paar superrijke en machtige families in Noord-Korea willen met atoombomdreiging winsten in eigen zak blijven steken.
05.09.17 in VK aldus Remco Breuker

Tesla hype
Porsche, Volkswagen en Audi verkopen veel meer electrische auto's dan Tesla..
04.09.17 in FD aldus Cees Smit

Machtsgreep
De Fed (en ECB) kan en hoeft zijn balans niet verkleinen .
04.09.17 in FD door Marcel de Boer

Macht gelijk gebleven
Aantal commissariaten van toplieden 1/3, maar ondernemingen 3x groter.

Uitstapje
Veel topbankiers op Wall Street hebben hun aandelen dit jaar verzilverd.
03.09.17 in FtM aldus Financial Times

Oplossing nu niet meer onderwijs
Robotisering geeft meer ongelijkheid en minder koopkracht.
01.09.17 in T aldus Ryan Avent

Niet uniek
SP gestuurd door intimidatie en manipulatie van Marijnissen.
01.09.17 in T aldus Sharon Gesthuizen

augustus 2017

Hoge inkomens door macht
Extreme income concentration at the top is a predominantly political phenomenon.
28.08.17 in academic.oup.com door Evelyne Huber, Jingjing Huo, John D. Stephens

Beurswaanzin
Waarom kunnen investeerders wel veelsoortige bedrijven beheren en mogen multinationals dat van hen niet ?

Alt-left
Alt-right lijkt veel op rebelse linkse jaren zestig.
26.08.17 in NRC aldus Angela Nagle

Olieterreur
Saoedi-ArabiŽ is belangrijke financieel-ideologische bron van islamitische terreur.

Almachtige ECB
Zeker zonder exit. ECB bezit zo'n 16 % van staatsschuld in de eurozone.
23.08.17 in NRC door Mark Beunderman†en†Maarten Schinkel

Energiewende ondoordacht
Duitse armeren subsidiŽren de zonnepanelen van rijken.
23.08.17 in FD aldus Karl Tack

Lijkt veel
Miljonair geeft relatief steeds minder dan andere donateurs.
23.08.17 in Geven in Nederland 2017

Dankzij msm
Verkettering maakt FvD redelijk alternatief voor Wilders.

Joker
Oud links speelt weer de fascistische kaart.

Steen in de elitaire vijver
Kiezers verwachten weinig van Wilders en Trump.

Autobezitters verwend volkje
Files zijn helemaal geen probleem.
21.08.17 in AD aldus Karel Martens

Bio-industrie
Groente wordt ook liever niet opgefokt en afgeslacht.

Patstelling
Moslims voelen zich even superieur als blanken.

Klimaatscepsis 3
Rond jaar 1000 ook (onverklaarbare) opwarming van aarde.
20.08.17 in Wikipedia

Klimaatscepsis 2
Menselijke CO2-uitstoot (slechts) 6%.
20.08.17 in Wikipedia

Spreekbuis van Baudet
Weesie van PowNed verdient meer dan directeur van BNN-Vara.
19.08.17 in VK door Haro Kraak en Nadia Ezzeroili

Links academische elite
Volstrekt irrelevante onderwerpen voor arbeiders.
19.08.17 in NRC door Rosanne Hertzberger

Politieke links is kapot
Volstrekt irrelevant voor arbeiders met flexcontract en lage lonen.
19.08.17 in NRC door Rosanne Hertzberger

Linkse beeldenstorm
Het Zuiden vecht nog altijd tegen het Noorden.
19.08.17 in NRC door Guus Valk

Indexbeleggen is niet wat het lijkt
Een frisse kandidaat voor de volgende crisis: ETF.
17.08.17 in NRC door Maarten Schinkel

Witteboordencriminaliteit
Bestuurders ontspringen de dans als justitie schikking treft met bedrijf.
17.08.17 in FD door Marcel Pheijffer

BBP slechts 6% hoger dan 2008
NL economie maakt inhaalslag op buurlanden dankzij buurlanden, huizenprijzen en lage lonen.
17.08.17 in NRC door Mark Beunderman

Geen blijvers
Rusland is op twee na grootste immigratieland ter wereld. Is het geld verdiend, dan gaan ze weer.
15.08.17 in NRC door Eva Cukier

Rechtse trekjes van links Silicon Valley
(Oud-)adviseurs van Trump: Bradley Tusk, Peter Thiel, Curtis Yarvin, Elon Musk en Travis Kalanick.
11.08.17 in NRC door Guus Valk

Asielmigratie is liefdadigheid
Immigranten kosten veel geld en banen.
10.08.17 in NRC door Jan H. van de Beek

Jorge Zorreguieta
Familie van zijn tweede vrouw, Maria del Carmen Cerruti waren grootgrondbezitters.
10.08.17 in FD Louis Hoeks

The Tesla Dream
Milieuwinst electrische auto nihil zonder 100% groene stroom.
10.08.17 in FD aldus Yale University/Rex Weyler

Belastingtruc
Via fonds voor algemene rekening kan vermogensbelasting en openbare Handelsregister gemeden worden.
10.08.17 in Trouw door Jan Kleinnijenhuis

Tvilight
Deze lantaarnpalen dimmen vanzelf wanneer niemand op straat is.
07.08.17 in VK door Gerard Reijn

5% vermogenden algemeen bekend
50% vermogenden vertelt aan naaste familie over hun vermogen, maar 40% aan de kinderen en 16% aan niemand.
03.08.17 in Vermogensmonitor ABN Amro

Afgesproken ?
Royals in EU geven persoonlijke interviews.
01.08.17 in VK aldus Coos Huijsen

Sancties schadelijk
Nog onduidelijk of Russen USA presidentverkiezingen oneigenlijk beÔnvloed hebben.
01.08.17 in FD door Ferdinand Grapperhaus

juli 2017

Bitcoins gewoon geld
Na monsterhacks komen bitcoins ouderwets in kluizen en onder toezicht.
31.07.17 in VK door Lisa van der Velden

Mainstreammedia echokamer politieke elite
Alternatieven worden weinig of denigrerend belicht.
31.07.17 in VK aldus Michael Haller

Leven in andere wereld
Planten hebben 15 zintuigen meer dan mensen.
29.07.17 in VK aldus Stefano Mancuso & Alessandra Viola

Discriminatie
Rechtsen verdienen ook een plek in multiculturele samenleving.

Hi
Dames en heren klink wel oubollig.

Dames en heren
Werd tijd dat NS treinreizigers als klanten ziet.

Online drugshandel slechts 1%
Handelsplatforms op darkweb ook niet zo duister door zelfregulering.
27.07.17 in FD door Farid Tabarki

NL altijd ondergeschikt
Je moet je ombouwen van belangen- naar pressiegroep voor invloed.
24.07.17 in FD aldus Rinus van Schendelen

Belastingparadijzen
NL wereldwijd belangrijkste knooppunt voor belastingconstructies (23% lijnen).
24.07.17 in FD aldus Corpnet/UvA

Flexibele AOW-leeftijd
Van mensen met lage inkomens kan 51% voor de AOW met pensioen, bij hoge en middeninkomens is dat 72%.
22.07.17 in NRC aldus SEO

VOC-mentaliteit
Trump.

Closing the Loop
Afgedankte Afrikaanse mobieltjes worden in NL gerecycled bij CTL, dat ook tweedehandsjes levert.
18.07.17 in FD door Hans Verbraeken

Vliegen veel te goedkoop en vervuilend
Belastingbetaler legt een paar honderd euro per ticket bij.
15.07.17 in VK door Bart de Koning

Wat we niet kunnen weten
Verkenningen langs de randen van onze kennis.
14.07.17 in NRC aldus Marcus du Sautoy

Dynasty
Trump is levende bewijs dat elite en macht niet onaantastbaar zijn.

Marktwerking
Personeelstekort in zorg zou lonen moeten opdrijven.

Intelectueel sausje
Als je toespraak van Obama analyseert, is logica evenals bij Trump ver te zoeken.

CO2 verplaatst naar centrale
Voorbarig enthousiasme milieuwinst elektrische auto's.
11.07.17 in NRC door Gerard Hageman/www.energiefeiten.nl

Anders dan TTIP en Ceta
kwam handelsverdrag Japan-EU (Jeepa) tot stand in achterafkamertje.
11.07.17 in VK door Peter de Waard

Pro-EU populisme
Macron is tegen corrupte politieke elite, maar wel groot ego.
08.07.17 in VK door Hans Wansink

Hamburg
Ultra-links blijkt gewelddadiger dan ultra-rechts.

Partijkartel
Bijna 100% van alle (semi-)publieke ambten wordt door politici vervuld.
08.07.17 in FD door Ulco Jonker

Koerswinst op krediet
Wereldeconomie draait op schuld.
06.07.17 in NRC door Maarten Schinkel

Amsterdamned
Geen Londense City-bankier betaalt belastingen over bonussen.
06.07.17 in VK door Peter de Waard

Achteruitgang dus
Dankzij werk van partner en minder kinderen blijft middenklasse stabiel in inkomen.

Polarisatie
Vluchtelingen is niet ůf een helletocht ůf een kansberekening.
03.07.17 in NRC door Jutta Chorus

juni 2017

Koekje van eigen deeg
Computervirus gebaseerd op gestolen cyberwapens van NSA.
29.06.17 in NRC aldus NSA-klokkenluider Bill Binney

Dertig jaar bezuinigen en boze burger
Meer regels, meer formulieren Ė steeds slechtere dienstverlening.
29.06.17 in NRC aldus Herman Tjeenk Willink

BN'ers-cultuur
Fundamentele problemen van eigen makelij blijven onbesproken, omdat ze politici niet gewenste bekendheid oplevert.
29.06.17 in NRC door Tom-Jan Meeus

Kabinetsformatie
In vakantieperiode worden altijd belangrijke zaken geregeld.

Wisdom of the crowd
Crowdsourcing werkt bij complexe problemen beter dan experts.
28.06.17 in NRC aldus Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson

Door de bank genomen
Bonus is niet probleem (zie voetballers), maar wat ze daarvoor presteren.

Universiteit van de leegte
Onzekerheid wordt gemaskeerd met stoere wetenschap en politiek.
24.06.17 in VK door Martin Sommer

Uberman
Narcistisch management komt als boomerang terug in Silicon Valley.
24.06.17 in VK door Bard van de Weijer

Veel winst, weinig loon
Sinds 2001 BBP/c +11% procent en besteedbaar inkomen -4%.
24.06.17 in VK aldus CBS

Vuilnisman subsidieert hoogleraar
Laagopgeleiden betalen relatief meer, maar profiteren veel minder van pensioen.
22.06.17 in VK aldus Raymond Montizaan

Armoedeval
Het Nederlandse minimumloon is erg laag.
21.06.17 in NRC door Coen Teulings

Geen garantie voor toekomst
Risicomijdende aandelen vele malen rendabeler (10,6x) dan risicovolle sinds 1967.
21.06.17 in VK door Peter de Waard

Grijp eerder in
Waarom laat arts demente patiŽnt zo ziek worden dat euthanasie als moreel weerzinwekkend wordt ervaren?
20.06.17 in NRC door Marloes Elings

Pluche en poen
Duur van formatie regering tamelijk onbelangrijk.

Communicerende vaten
Journalisten leuteren veel meer over politiek dan politici.

Creativiteit onderdrukt
Op school wordt slechts ťťn hersenhelft (intellect) aangesproken.
17.06.17 in FD aldus Ken Robinson

EnquÍte fiscale constructies slap
Multinationals, rulings en niet-trustconstructies buiten schot.
17.06.17 in T door Ariane Kleijwegt

N.EU verdient aan steun
90% van Griekse steun naar N.EU en meer export door lage Euro.

Bananenrepubliek
Brexit en de risico's van een Brits offshore-paradijs .
15.06.17 in NRC door Maarten Schinkel

Liever dichten kloof vast/flex
Hogere lonen vooral bij mensen die het nu al goed hebben.
15.06.17 in VK door Peter de Waard

VOC-metaliteit
Facebook & co zijn de nieuwe kolonisten, gelieerd aan USA.
08.06.17 in NRC door Maarten Schinkel

Mwah-collega
Niet je vrienden of vijanden, maar collega's ertussenin zijn nuttigst.
07.06.17 in NRC door Anouk Vleugels

Valuta-oorlog
Geldpomp ECB drukt eurokoers ten gunste van Noord-Europa.
07.06.17 in NRC door Mark Beunderman

Het is geen bubbel
Kans op concurrentie voor 'IT-big five' verwaarloosbaar.
06.06.17 in FD door Marco Groot

Aanname = uitkomst
Grote natuurkrachten spelen in klimaatverandering geen rol meer.
03.06.17 in FD door Guus Berkhout

Klimaat veel complexer dan milieu
Kijkend naar enorme complexiteit van klimaat, zou klimaatwetenschappers meer bescheidenheid passen.
03.06.17 in FD door Guus Berkhout

Werkgevers weer gematst
Bedrijven helpen pensioenen niet meer in slechte tijden.
01.06.17 in VK door Jeroen van Wensen

Detroit en Griekenland in nadeel
New York en CaliforniŽ profiteren van zwakke munt net als Duitsland en NL.
01.06.17 in FD aldus Steven Brakman

USA vergelijkbaar met EU
New York en CaliforniŽ ook groot handelsoverschot net als Duitsland en NL.
01.06.17 in FD aldus Steven Brakman

USA meer bescherming
Eerst slechten NL bedrijven hun beschermingsconstructies voor een hogere beurskoers en nu mag overheid hen redden.

mei 2017

Direct geld aan armsten beter
Scepsis over nood- en ontwikkelingshulp lijkt terecht.
31.05.17 in NRC door Toef Jaeger

Valse concurrentie en monopoly
Overheden moeten bedrijven in deeleconomie regels opleggen voordat ze te groot en machtig worden.
31.05.17 in FD aldus Rathenau Instituut

Buiten klimaatafspraken
25 grootste containerschepen stoten net zoveel zwavel uit als alle auto's op aarde.
27.05.17 in FD door Pieter Lalkens

IsraŽl net als moslimland
In IsraŽl moderne meerderheid onderdrukt door religieuze minderheid.
26.05.17 in VK aldus Nehemia Shtrasler

Schimmig OekraÔneverdrag
Ondertussen vraagt men zich af waar die woede in het land vandaan komt.
24.05.17 in VK door Sheila Sitalsing

Volkspresident
Na 100 dagen had Trump geen kandidaten voor 470 van de 556 sleutelposities.
24.05.17 in VK door Derk Jan Eppink

Lekkende ambtenaren
Professionele journalistiek pleegt zelfmoord met campagne tegen democratisch gekozen Trump.
24.05.17 in VK door Derk Jan Eppink

Middenklasse vrijgevigst
Grootverdieners relatief minder.
23.05.17 in NRC door Renťe Steenbergen

Media
Prestige van verpleegkundigen, advocaten, profvoetballers en acteurs gestegen laatste decennia.
23.05.17 in VK aldus ROA, Ecorys en Kantar

Kennis
Prestige van leerkrachten, journalisten, pastoors en dominees gedaald laatste decennia.
23.05.17 in VK aldus ROA, Ecorys en Kantar

Net werken
Solliciteert minister Kamp met zijn bedenktijd bij overnames naar een topfunctie in bedrijfsleven ?

Big-datamartelgang
Dezelfde fout als indertijd bij macro-economie.
22.05.17 in FD door Lucas Daalder

Big data hype
'If you torture data long enough, it will confess'.
22.05.17 in FD aldus Ronald Coase

Doorgeefluik
Media vol met (lobby)deskundigen tijdens regeringsformatie.

Fact-free politics
Beperkte informatie over effectiviteit beleid overheid.
20.05.17 in NRC aldus Rekenkamer

Geen stijl
Sexisten beschuldigen immigranten van discriminatie van vrouwen.

Winner-takes-all
Creatieve klasse veroorzaakt wereldwijd Grote Stedelijke Crisis.
18.05.17 in NRC aldus Richard Florida

'Boze witte man' meer gelukkig
Overal ter wereld zijn platelanders gemiddeld gelukkiger.
18.05.17 in NRC aldus Atlas voor Gemeenten

Cultuur trigger
maar overschot laagopgeleiden verhindert integratie.

Uitlokking
Kwetsbaarheid zit in onveilige software van internetapparaten zelf.
18.05.17 in FD door Axel Arnbak

Science Fiction
Westen komt vast nog als wilde horden in geschiedenisboeken van AziŽ en Afrika.

Oerknal nieuwe god
Maar wat schiep de oerknal ?

Internetaanval
Organisaties zijn vooral laks met updates.

Minder openlijk
Mannen zijn ook oa lustobject.

Zeldzaam
Fouten toegeven is hoogste kwaliteit.

Polarisatie
Links en rechts wijzen over en weer op elkaars extremen.

Frontsoldaten
Nieuwe bewegingen beginnen vaak met 'populisten'.

Ander niveau
Je kunt ook vernederen en intimideren in bedekte termen.

Energie 3x duurder
De transitie naar duurzame vormen van energie treft lage inkomensgroepen onevenredig hard.
10.05.17 in VK door Kasper Walet

Gewelddadige schokken
veroorzaken schaarste arbeiders, schade kapitaalgoederen, belastingverhoging rijken en schaarste soldaten.
06.05.17 in NRC aldus Walter Scheidel

Tijdelijk
Alleen gewelddadige schokken hebben ongelijkheid drastisch verminderd.
06.05.17 in NRC aldus Walter Scheidel

Wie kaatst
GeenStijl krijgt koekje van eigen deeg met advertentieactie.

Multiculti
Diversiteit betekent ook plaats voor GeenStijl.

Leaflad.com
Veilig geld verdienen met je persoonsgegevens.
06.05.17 in FD door Flip Schultz

Beter voor burger
Alle woningen kunnen uitstootvrij en klimaateisen behaald met zelfde miljarden voor windmolens.
06.05.17 in T aldus Hans Smits

Weinig maatschappelijk nut
Nieuwe Corporate Governance Code geldt alleen voor 149 AEX/AMX/ASCE bedrijven.
05.05.17 in FD door Hans Hoek

Klassejustitie
Geen standaardisatie en innovatie rechtshulp aan gewone burgers itt profijtelijker zakelijke markt.
04.05.17 in NRC

Mythe van assertieve jongeren
Vakbonden groter, minder vergrijsd en minder wegloop dan menige krant, politieke partij en werkgeversvereniging.
04.05.17 in VK door Peter de Waard

Aap komt uit de mouw
Obama laat zich luxueus belonen door grootkapitaal.

Grootstedelijke onderonsjes
Met internet was er toch geen periferie meer.

Koersmanipulatie
Buffett verdient vooral aan zijn volgers door koersstijging.

april 2017

Gelijke monikken
Behalve autorijden, ook vliegen, internetten en andere grote vervuilers beprijzen.

Bedrijven en overheid winners
Beschikbaar inkomen huishoudens sinds 1983 gedaald van 62% naar 54%.
29.04.17 in T door Jaap van Duijn

Andere journalisten hadden moeten opstappen
Keizer weigerde Follow the Money toegang tot persconferentie.
28.04.17 in NRC door Bas Heijne

Wel niet gekozen
Oranjes zijn onze Trumpjes. Eťn traan doet alle bezwaren tegen privileges vergeten.
28.04.17 in NRC door Arjen van Veelen

Te weinig investeringen
Hogere lonen een goed middel voor lager overschot.
27.04.17 in NRC aldus President van DNB

CO2 niet duur verplaatsen
Maar koop emissierechten weg voor 5 euro per ton CO2 via TheCompensators.org.
27.04.17 in NRC door Cyriel de Jong

Henk Krol gelijk
Zonder een collectieve buffer voor risicodeling tussen generaties, komt pensioen gemiddeld zo'n 10 tot 20 % lager uit, aldus CPB.
26.04.17 in NRC door Coen Teulings

Henk Krol gelijk
De pensioensector staat er veel beter voor dan ons wordt voorgespiegeld.
26.04.17 in NRC door Coen Teulings

Elite juicht te vroeg
Franse anti-EU-kandidaten Le Pen en Mťlenchon haalden meer dan 40%.
25.04.17 in NRC door Marike Stellinga

Winststijging bij rijksten
Ook lager arbeidsinkomensquotum door minder leden vakbonden.
25.04.17 in VK aldus IMF

Weinig nieuwe banen
Wereldwijd neemt sinds 1990 factor arbeid af door automatisering.
25.04.17 in VK aldus IMF

Subtiele versie populisme
Met vaagtaal wordt o.a. multiculti door de strot geduwd.
24.04.17 in VK door Sebastien Valkenberg

Globalisering rijkdom
Niet-Westerse elite wil in luxe wedijveren met Westerse.
24.04.17 in VK door Thomas von der Dunk

Democratie luxe
Zal Westerse elite bij afnemende welvaart ook naar geweld grijpen?
24.04.17 in VK door Thomas von der Dunk

Macron
Franse, jonge, pro-Europese, talentvolle voormalige Rothschild-bankier en economisch hervormer.
22.04.17 in NRC door Luuk van Middelaar

Gesmoltenzoutreactor
Kernenergie in toekomst mogelijk beter en veiliger alternatief voor wind- en zonne-energie.
22.04.17 in VK door Marcel Croc

Begrijpt u ons wel, Grote Computer?
Veelal techneuten betrokken bij maatschappelijk belangrijke kwantumcomputing.
22.04.17 in FD door Valerie Frissen

Technologie en globalisering vergroten ongelijkheid
Links heeft verliezers van globalisering niets te bieden.
21.04.17 in NRC aldus Branko Milanovic

Nederland kapotbezuinigd ?
Volgens economen als Bas Jacobs en Coen Teulings.
21.04.17 in VK door Peter de Waard

Energietransitie
Zuinig op fossiele grondstoffen, want bron van alle kunststoffen.
21.04.17 in VK aldus Salomon Kroonenberg

Vrije markt voor topbeloningen
Overheid mag bedrijven en banken redden.
20.04.17 in NRC door Marike Stellinga

Rijke groenen
Arme gezinnen betalen steeds meer en verdienen minder aan klimaatbeleid.
19.04.17 in NRC aldus Milieudefensie

Grote airlines in verdrukking
Schiphol chanteert overheid met weggeven laatste rechten aan prijsvechters.

Heilig land
Juist EU-Turken hielpen Erdogan op troon.

Nadelen op bordje armen
Vergroening ten koste van milieu en mensenrechten.
19.04.17 in FD aldus Verisk Maplecroft

Belasting voor de dommen
Ook mkb'ers met geheime volmacht bij verdachte HJC in Panama Papers.
19.04.17 in FD door Gaby de Groot en Siem Eikelenboom

Nederland narcostaat
Koploper in productie en distributie van drugs.
19.04.17 in T aldus Europol

24/7 ict toezicht smoort
Organisaties draaien ook op afwijkingen van altijd onvolledige regels.

Paasgedachte
Onze politieke medegelovigen vergeven we veel, maar andersgelovigen weinig.

Digitale platform-coŲperaties
Deeleconomie zonder uitbuiting.
15.04.17 in FD door David Langley

Buffer van Peking
Noord-Korea mist technologie om al kernkoppen op raketten te bevestigen.
15.04.17 in NRC door Floris van Straaten

Veel burgers te dom
Vicepresident Raad van State betwist democratische bevoegdheid burger.
15.04.17 in FTM door Ewald van Engelen

Nix mis mee
Nationalisme is ook tribalisme.

Ondoorzichtelijk
Burger vervuilt minst, maar betaalt meest.
13.04.17 in NRC aldus CBS

Kind van de rekening
Kansongelijkheid neemt toe door groeiende verschillen in kwaliteit van scholen.
13.04.17 in VK aldus Thijs Bol

Jong geleerd
Investeren in basisonderwijs veel rendabeler dan in wetenschap.

Oppoetsen
Economische cijfers alleen vergelijken over een paar jaar zegt weinig.

Te weinig Schnapps und Frauen
NL begrotingsoverschot (+4,8%) evenzeer in strijd met EU-regels dan tekort van Grieken (+3,2%).
12.04.17 in VK door Peter de Waard

Nivelleringsfeestje zonder armoedeval
Sociale premies progressief fiscaliseren, snoeien in toeslagen en aftrekposten.
12.04.17 in FD door Mathijs Bouman

Corruptie Nigeria
Top Shell nog steeds emails niet onder controle.

Zelf koken?
Seizoensgroente en -fruit meest duurzaam.
11.04.17 in VK aldus Toine Timmermans

Vooral door automatisering
Mondiaal neemt loonaandeel (van lager opgeleiden) in economie af en stijgt kapitaalaandeel.
11.04.17 in FD aldus IMF

Topje van ijsberg
Fraudeurs lopen veelal alleen tegen de lamp als organisatie failliet gaat bij crisis.
10.04.17 in De Nieuwe Elite door Jos van Hezewijk

Homo-nationalisme
Antihomogeweld veelal door blanken.
09.04.17 in VK aldus politie

Wiens gasaanval ?
Of wil Trump met aanval op Assad zijn banden met Kremlin maskeren.

Zelf koken?
Slecht voor portemonnee, planeet en emancipatie.
08.04.17 in VK aldus Rosanne Hertzberger

Democraten alleen woedend
Trump deed tenminste alsof het lot van worstelende arbeidersklasse hem iets kon schelen.
07.04.17 in VK door Nicholas Kristof (NYT)

Grenzen dicht voor aandeelhouders
Ahold, Unilever en Akzo kiezen voor populisme.

Allochtonen integreren goed
Alleen veelal noodgedwongen in onderklasse.

Burger voelt het beter
Groeiende ongelijkheid in het besteedbaar inkomen in NL, die (nog) niet terechtkomt in de statistiek.
01.04.17 in NRC door Maarten Schinkel

Linkse kosmopolieten vliegen
Grote vervuiler, Schiphol buiten schot van energietransitie.
01.04.17 in VK door Martin Sommer

Klimaat miljardenbusiness
Machtige coalitie, van klimaatactivisten, progressieve politici en watertandende werkgevers.
01.04.17 in VK door Martin Sommer

Energietransitie
Kost vele tientallen miljarden, maar de over ons gestelden willen niet vertellen hoeveel.
01.04.17 in VK door Martin Sommer

Scepticus wordt afgevoerd
Waarom hangt progressieve pers niet permanent in kuiten van establishment?
01.04.17 in VK aldus J.A.A. van Doorn

Sommige feiten populairder
De ontvoogding van de pers is gelukt, het paternalisme is gebleven: klimaat, immigratie en diversiteit.
01.04.17 in VK aldus J.A.A. van Doorn

Stiekeme ideologie bij media
Een feit is als een zak, hij blijft pas rechtop staan als je er wat instopt. Een ideologie.
01.04.17 in VK aldus A.N.J. den Hollander

maart 2017

Deeleconomie
Alleen door agressiviteit van topmannen en snel professionaliseren bereikten Uber en Airbnb enorme expansie.
31.03.17 in NRC aldus Leigh Gallagher en Brad Stone

Politieke inteelt
1/3 Kamerleden vooral in politiek gewerkt.
31.03.17 in NRC door Mark Bovens en Anchrit Wille

Fout in de cloud
Gevaarlijker dan dat ze veel van je weten.

Chemtrails
1 vliegvakantie per jaar en je kunt over milieu beter zwijgen.

Immigratie
Braindrain daar, lage lonen hier.

Onvrije markt
Veilig internet kun je niet kopen.

Daarom verzorgingsstaat
Je sociale status staat in je genen geschreven.
25.03.14 in Correspondent aldus Gregory Clark

Voor burger duur en inefficiŽnt
Advocatuur bedient wel bedrijfsleven.
25.03.17 in NRC aldus HiiL

Juristen kartel
Juristen geen baat bij innovatie.
25.03.17 in NRC aldus HiiL

VVD meeste hoogopgeleiden
Hoogopgeleiden kozen waarschijnlijk voor de macht, laagopgeleiden voor de oppositie.
25.03.17 in VK door Robert Giebels

1/2 NL mag emigreren
IQ onder 100 lijken me ook niet vrienden van Baudet.

Blank Europa
Tokkies lijken me ook niet vrienden van Baudet.

GroenRechts
GroenLinks wordt door Rutte netjes met voorrang afgeserveerd.

YouTube advertentievrij
Benieuwd of kunstmatige intelligentie extreme filmpjes kunnen weren.

NL supergelukkig
Dus geen boze maar gelukkige kritische Nederlanders.

2/3 negatief
Dogmatisch pro-EU en -immigratie van elite drijft 1/3 bevolking in handen van populisten.

1/3 anti
2/3 bevolking negatief over EU en immigratie.

Verheffingsideaal
Linkse intellectuelen vinden niet alleen populisten, maar ook immigranten achterlijk.

Gemakkelijk en goedkoop
Veel migranten komen met toeristenvisum en vliegtuig.

Wij weren geen migranten
Daar huren we Erdogan voor in.

Kerstening van Rome
Onze christelijke identiteit heeft sterke wortels in SyriŽ.

Vingertje thuis houden
Als wij al Turkse ministers het zwijgen opleggen, dan kun je begrijpen waarom in instabiel land zo veel censuur is.

Turks aandoende censuur
Dat de politieke klasse eensgezind de verkeerde afslag nam, is zorgelijk.
18.03.17 in NRC door Folkert Jensma

Thierry Baudet
"Er is een verschil tussen de elite die de dienst uitmaakt en de mensen die, zoals ik, qua levensstijl bij de elite horen. "
18.03.17 in VK door Dion Mebius

Politiek overklast media
Rutte houdt debat over kabinetvorming bij NOS tegen.
16.03.17 in NRC door Hans Beerekamp

PVV light
VVD en CDA spinnen garen met rechts populistische praatjes.

Populistische revolutie
Linkse populisten (GrL en D66) winnen ook.

Gamechanger
VVD beperkt verlies door mazzel van Turkije-rel.

Rutte greep zijn kansen
Het hele scenario (NL-Turkije) was vorige week al bekend.
13.03.17 in NRC door Tom-Jan Meeus

Ook binnenkort verkiezingen
Turkse minister trad in Frankrijk wel ongestoord op.
13.03.17 in VK aldus Jan Brouwer

Verkiezingsbesluit
Turkse minister ten onrechte en onnodig zwijgen opgelegd.
13.03.17 in VK aldus Ko Colijn

Militair
Overheid zorgt voor grote technische doorbraken.
13.03.17 in FD aldus Mariana Mazzucato

Farma wel hoogste marge
Niet farma (1 mld) of zorgverzekeraars (0,4), maar fabrikanten medische hulpmiddelen (1,8) strijken meeste winst op in zorg.
13.03.17 in FD aldus Gupta

Dubbele diefstal
Laat stijging in levensverwachting niet alleen doorwerken in langere arbeidscarriŤre maar ook in langere pensioenperiode.
11.03.17 in VK door Harry van Dalen, Joop de Beer en KŤne Henkens

Bugs
Steeds meer academici -vooral in Silicon Valley- denken dat we een computersimulatie zijn.
11.03.17 in VK door Maarten Keulemans

Onderbuik van Wilders
Paul BeliŽn -al jaren geheime steunpilaar van PVV- anti-homo en anti-abortus.
11.03.17 in VK door Robert van de Griend

Beter vegetarisch
Geen wetenschappelijk bewijs dat biovoedsel beter is voor gezondheid en milieu.
11.03.17 in AD aldus Stijn Bruers

Oligopoly
Met kiesdrempel krijg je dictatoriale toestanden.
08.03.17 in VK aldus Tom van der Meer

Dankzij populisten
Tevredenheid over democratie afgelopen decennia juist gestegen.
08.03.17 in VK aldus Tom van der Meer

Financieel advies
Vastgoedmiljonair Chris ThŁnnessen (ex-LPF) schonk 50+ 350.000 euro ivm aanpassing ontslagwet.
08.03.17 in T door Alexander Bakker

Recht is krom
Schikking frauderende bedrijven vaak vrijgeleide voor topman.
08.03.17 in Follow the Money door Dennis Mijnheer

$900 billion idle
Most big foundations give little more than the law requires.
07.03.17 in The Chronicle of Philanthropy

Mediahuisje
Hoofdredacteur Peter Vandermeersch van NRC vriend van eigenaar Gert Ysebaert.
07.03.17 in FD door Louis Hoeks en Job Woudt

Familiedrama
Ex-ceo Geert-Jan van der Snoek van TMG petekind Eduard van Puijenbroek (grootaandeelhouder).
07.03.17 in FD aldus Quote

Poldermodel
Politieke elite draait aardig richting populisme.

Dan weg ermee
Geen verdeling lusten en lasten globalisering.

Ontwrichting
30% is er afgelopen 10 jaar niet op vooruit gegaan en heeft weinig kansen.
04.03.17 in VK aldus SCP

Amazonewoud is oud cultuurgebied
In 1541 zag dominicaan langs Amazone een dichtbevolkt, welvarend land.
02.03.17 in NRC door Dirk Vlasblom

Economische migranten beperken
Vaderland dwingen tot terugname, eventueel met vergoeding.
01.03.17 in NRC aldus James Hathaway

Snel en veilig opvang in regio
Lasten landen eerlijk delen volgens afspraak 1951.
01.03.17 in NRC aldus James Hathaway

Mensenhandel
Onderzoek migrant in arm land 100 euro en in rijk land 30.000 euro.
01.03.17 in NRC aldus James Hathaway

februari 2017

Er is nog hoop
Ook lelijkers zijn intelligenter en rijker.
28.02.17 in NRC aldus Satoshi Kanazawa en Mary Still

Elite niet solidair
Zowel boze witte man als vluchteling op zoek naar zekerheid.
28.02.17 in NRC door Victor Lamme

Roept u maar
Links claimde ook altijd namens het volk te spreken.

Van alle tijden
Er is een hoogopgeleide professionele politieke klasse uit Randstad.
27.02.17 in NRC aldus ArmŤn Hakhverdian en Wouter Schakel

Terug bij af
Erfelijke eigenschap afhankelijk van veel genen.
25.02.17 in NRC door Lucas Brouwers

Erfelijkheid geldt voor groepen
Als invloed van omgeving groeit, slinkt die van genen (gemiddeld 49%).
25.02.17 in NRC door Lucas Brouwers

Ene nepnieuws vinden we fout
Mensheid is gebouwd op nepnieuws.
25.02.17 in NRC door Rosanne Hertzberger

En van USA en EU in Rusland?
Wat is waar over Russische beÔnvloeding in Nederland?
25.02.17 in VK door Tom Kreling†en Huib Modderkolk†

Eigen volk eerst
Rijkeren delen niet met armeren.

Bananenrepubliek
In Nederland mogen rechters wetten van parlement niet toetsen aan Grondwet.
23.02.17 in FD door Axel Arnbak

Steeds meer winst op dure medicijnen
Schrijven ziekenhuizen beste of meest lucratieve medicijnen voor ?
22.02.17 in NRC door Jeroen Wester / NZA

Ziekenhuizen hadden te weinig omzet
Bezuiniging ouderenzorg, maar stijging ziekenhuiskosten.
22.02.17 in FD door Marieke ten Katen

Linkse kerk
Politieke invloed wetenschap via agenda setting en niet falsificeren.

Oeps
Wie 1 jaar geen vlees eet, mag even vervuilende vliegvakantie boeken.
21.02.17 in VK aldus Partij vd Dieren

Robotbelasting
Voor ouderen- en jeugdzorg.
21.02.17 in FD aldus Bill Gates

Letterlijk
Niet-intellectuelen nemen woorden figuurlijk.

Handwerk fatsoenlijk betalen
Immigratie, EU en globalisering is verdelingsvraagstuk.

Goed nieuws
Trump bewijst dat elite de zaak niet in de hand heeft.

Geen enkele liberale partij
De PVV is gewoon ouderwets linkse arbeiderspartij.
18.02.17 in T door Jaap van Duijn

Kabinet-Den Uyl:
'Nederland mag geen immigratieland zijn.'
18.02.17 in T door Jaap van Duijn

NL dunbevolkte en vuile metropool
Tokio en Seoul veel schoner door deeleconomie.
17.02.17 in VK door Zef Hemel

Links en rechts.
Vertrouwen in de wetenschap is juist groot en stabiel.
14.02.17 in NRC door Peter van der Velden†en†Ruud Muffels

Chaotisch
Merkwaardig dat Trump chaos-tactiek gebruikt, terwijl zijn aanhang daar Clinton van verdacht.

Wetenschap, herken je linkse vooroordelen
Academisch kuddegedrag en linkse zelfoverschatting zijn uitingen van algemeen menselijk provincialisme.
13.02.17 in NRC door Eric C. Hendriks

Rokers niet duurder
Verloren levensjaren en kwaliteit van leven lijken me geen maatschappelijke kosten.
13.02.17 in NRC door Sander Voormolen

Chaos-ideologen achter Trump
Stephen Bannon, Nassim Taleb, Curtis Yarvin, Peter Thiel en Michael Anton.
11.02.17 in VK aldus Politico

Links en rechts
In nonsens geloven is onvervalsbaar bewijs van loyaliteit.
11.02.17 in VK aldus Curtis Yarvin

Rent seeking
Meeste mensen genezen zelf, waarvan medici eer en geld opstrijken.

Exit of fittest
Emigratie misschien wel slecht voor arme landen.

Noodzakelijk kwaad
De Nazi's wilden toch een EU ?

Veel kennis en toch stupide keuzes
Liever huidige gerommel dan programma van paar geleerden.
07.02.17 in NRC door Maxim Februari

The shock doctrine
By Naomi Klein.

Beter goed gejat
Hoe lost USA tegenstelling N. en Z. op ?

Terechte zorgen
Demonisering populisten maakt gevestigde orde onbetrouwbaar.
07.02.17 in VK door Hans Wansink

Geen fascisten
Populisten gebruiken geen geweld.
07.02.17 in VK door Hans Wansink

Verkiezingen
Laten we computeruitslagen handmatig controleren.

Weinig skepsis
99,99% klimaatwetenschappers ondersteunt hypothese dat mens belangrijkste oorzaak is voor opwarming aarde.

Alleen aanscherpingen
Trump heeft nog niet veel bijzonders gedaan.

Factchecking
Apart dat over anti-immigratie-maatregelen van Obama pas gepubliceerd wordt, als Trump ze aanscherpt.

Wij, Geert Wilders

Niet kiezer is gek
Gevestigde partijen als verlengstuk van de staat plaveien weg voor nieuwe populistische revolte.
04.02.17 in VK aldus Tom van der Meer

Correctief referendum
Altijd goedgebekte academici met veel vrije tijd die hun zegje komen doen.
04.02.17 in VK aldus Tom van der Meer

Kleinheid van mens
Zeespiegelstijging mogelijk tijdelijk (opwarming na kleine ijstijd) en niet door CO2.
04.02.17 in VK aldus Salomon Kroonenberg

Links vast in elitaire dogma's
Alleen rechtse VVD kan PVV wind uit zeilen nemen.
04.02.17 in VK door Martin Sommer

Links biedt geen perspectief
Ook de muur met Mexico bestond al voor een flink deel onder Obama.
04.02.17 in VK door Martin Sommer

QC is nieuwe atoombom
Quantum computing oneindig veel sneller, maar voorbehouden aan rijke mogendheden.
04.02.17 in FD door Carl Rohde

Parlementaire enquÍte
Er was veel te weinig bekend over nadelen van euro.
02.02.17 in VK aldus Renť Cuperus

Koekje van eigen deeg
Democraten besloten zelf om filibuster (60%) voor meeste benoemingen te schrappen.
02.02.17 in VK door Michael Persson

De succesillusie
Wantrouw kletspraatjes van managementgoeroes.
01.02.17 in VK aldus Richard Engelfriet

Niet alles business
Trump verbiedt ambtenaren vijf jaar lang lobbyen binnen eigen werkterrein.
01.02.17 in FD door Gerben van der Marel

Deeltijdbanen
Ondanks betere onderwijsprestaties 16% minder jonge vrouwen economisch zelfstandig.
01.02.17 in FD door Kim Putters

Obama was goed bezig
Decreet Trump verscherpte alleen maatregelen van Obama.
01.02.17 in T door Leon de Winter

Fact checking
Decreet Trump verscherpte alleen maatregelen van Obama. Wel rommelige uitvoering.
01.02.17 in T door Leon de Winter

januari 2017

Dit was bekend ?
De interne markt was economisch gunstig voor EU, maar de euro niet. Euro is Frans-Duitse politiek.
31.01.17 in NRC aldus Coen Teulings

Ook toplieden
74% werknemers ICT San Francisco niet in USA geboren en 37% geen staatsburger.
31.01.17 in T

Selectieve verontwaardiging
Slechtste landen Saoudi ArabiŽ en Pakistan staan niet op lijst Trump en EU weert evengoed vluchtelingen.
30.01.17 in NRC door Carolien Roelants†

Mythe van gastvrije natie
Amerikanen veel vaker tegen immigranten.
30.01.17 in NRC door Frank Kuin

Nepnieuws
Onze sympathieŽn zijn gebaseerd op (zelf)bedrog.
30.01.17 in VK door Coen de Jong

Boosheid door populisten op wereldkaart
Angst ICT voor imago van oorzaak ongelijkheid en opstand.
28.01.17 in FD door Carl Rohde

Boze digitale vluchtelingen
Banenroof ICT wordt niet vervangen door nieuwe.
28.01.17 in FD door Carl Rohde

Democratie wisselgeld
Vrijstaat Silicon Valley tycoons schuiven toch aan bij Trump.
28.01.17 in FD door Valerie Frissen

Zeesteden zonder fiscus
Geld wordt door Silicon Valley tycoons wel verdiend in landen met fiscus.
28.01.17 in FD door Mirjam van Immerzeel

Als feiten maar kloppen
Wil nog niet zeggen dat hypotheses, analyses en conclusies juist zijn.

Bonnetjesaffaire
Bluffen, draaien en liegen werkt bijna altijd.
25.01.17 in VK aldus Bas Haan

Financieel analist niet onafhankelijk
Werkt voor belegger of bedrijven en niet voor publiek. Geeft zelden verkoopadvies.
25.01.17 in FD door Gerben van der Marel

Zwarte gaten opgelost
Informatie mogelijk fundamentele bouwsteen van universum.
21.01.17 in NRC door George van Hal

Salafisme is modern
Afgelopen eeuw waren moslims eerst sensueel, later communistisch en nu salafistisch.
21.01.17 in NRC door Michiel Leezenberg

Omgekeerd
Er moet veel mis zijn, wil de bevolking op een Trump stemmen.

Euthanasie
Dood nooit weerloze die het niet beseft.
21.01.17 in VK door Boudewijn Chabot†en 33 artsen

Schriftgeleerden
Afwijzing door intellectuele aristocratie ontgaat grote meerderheid natuurlijk niet.
21.01.17 in VK door Martin Sommer

Veel academici links
Wetenschap toont objectieve waarheid van linkse standpunten volgens academici.
21.01.17 in VK aldus John Kay

Multicultureel dogma
Diversiteit in meningen aan universiteit minder in tel.
21.01.17 in VK door Martin Sommer

Irak, LibiŽ en SyriŽ
+50 miljoen democraten accepteren geweld voor goede democratische zaak.

America altijd first geweest
Moet je nooit hardop zeggen.

Golden shower
Wat gaat Trump met bed van Obama in Witte Huis doen ?

Weinig geloof in nepnieuws
Nauwelijks invloed op uitslag USA.
20.01.17 in NRC aldus NY University en Stanford

Wittgenstein
Heel veel wetenschap ook gewoon maar een mening.

Informatie oorlog
Willem van Oranje won ook door nepnieuws.

Energiewende 2.0
Olie- en autoconcerns in EU en Japan sluiten verbond rond CO2-vrije waterstof.
18.01.17 in FD door Maurice Geluk

Deels rijker en slimmer
In 17e eeuw werden we overlopen door 20% Calvinisten uit buurland Belgie.

Vastgeroest
Niet politiek maar politici en partijen zijn in crisis.
13.01.17 in NRC aldus Tom van der Meer

Glazen plafond al verdwenen
% vrouwelijke hoogleraren wel zelfde als % vrouwelijke promovendi, maar dan van 22 jaar geleden natuurlijk.
13.01.17 in VK door Steven Verhelst

Verliezers globalisering
Niet compenseren, maar fatsoenlijk betalen voor hun werk.

Elite faalt
Ongelijke marktsamenleving, overstretchte EU en bagatelliseren niet-westerse massamigratie.
09.01.17 in VK door Renť Cuperus

Leven na de dood
Mensen leven voort in plantjes.

IntuÔtie
Computers wel intelligent, maar niet slim.

Ondermijnt gezag niet
Onrustig oudjaar om frustaties af te reageren, steeds rustiger.
07.01.17 in NRC door Folkert Jensma

Te complex
Sociale wetenschappen veelal maar een mening.

Automatisering vernietigt banen
Winnaars zijn hoogopgeleiden en eigenaren van machines.
06.01.17 in NRC aldus Dani Rodrik

Eenzijdig
Handelsverdragen steeds meer resultaat van lobby van bedrijven.
06.01.17 in NRC aldus Dani Rodrik

Te vriendelijk tegen macht
Economen hielden nadelen globalisering onder de pet.
06.01.17 in NRC aldus Dani Rodrik

Kosmisch netwerk
Kosmische straling: 1 per vierkante meter per seconde.

Vroeger boekhoudersgelul
Cijfers zijn tegenwoordig speeltje van linkse elite.
06.01.17 in VK door Sheila Sitalsing

Pensioenongelijkheid
Mensen met zware beroepen langer laten werken is een schande.

Stiekemer
USA beÔnvloedt Rusland op internet uiteraard ook.

Energiewende
Accu bij electrische auto wordt waterstofcel. Maar nog problemen.
04.01.17 in FD aldus KPMG/autofabrikanten

Globalisering is beleid
Door elite te lang verkondigd dat verliezers globalisering sukkels zijn.
04.01.17 in T aldus Dani Rodrik

Vertrouwen verloren
Door elite te lang verkondigd dat globalisering voor iedereen goed is.
04.01.17 in T aldus Dani Rodrik

Elitaire onderbuik
Door anderen populistisch te noemen, noem je jezelf elitair.

Bodem prioriteit
Bodem daalt harder (4 mm/j) dan zeespiegel stijgt (2 mm/j).

december 2016

EU-kneusjes
EU-politiek leeft ook niet bij nationale politici.

Elite heeft ook vooroordelen
Elite verschuilt zich achter feiten, die echter meer oordelen mogelijk maken.
30.12.16 in NRC door Luuk Middelaar

Geen ondermijning rechtssysteem
Wilders mag net als andere veroordeelden schelden op rechtbank.†
30.12.16 in VK aldus Raad Rechtspraak

Goed doel
Poelmann brengt zijn vermogen buiten bereik van belastingen en handel.†
30.12.16 in FD aldus Raad Rechtspraak

PVV niet meer oude boze witte man
1. Veel jong. 2.Veel allochtoon. 3. Normaal stad. 4. Normaal vrouw. 5.Normaal hoger opgeleid.
29.12.16 in NPOradio1 door Sywert van Lienden

Happy few
Als ongelijkheid een maat voor boosheid is, dan begrijp je dat bruine bozer is dan witte man.

Ieder voor zich
Arrogant op korte termijn eigen belang nastreven lijkt nieuw rechts van elite afgekeken te hebben.

Niks nieuws
Nieuw links verwierp ook rechtsstaat, verheerlijkte autoritaire regimes, beledigde en gebruikte zelfs geweld.

Geschiedenis herhaalt zich
Het touwtje uit de digitale brievenbus.†

Schone schijn
Geheime sideletters komen vaker voor bij contracten en verdraaien financiŽle overzichten.†
22.12.16 in FD door Marcel Pheijffer

Effectieve goede doelen
ĄEerst mensen helpen die doodgaan en dan pas mensen die graag naar klassieke muziek luisteren.Ē.†
21.12.16 in NRC aldus effective altruism-beweging

Eerste goede uitleg over vonnis Wilders
Minder Nederlanders mag ook niet, want denigrerend.†
17.12.16 in NRC door Folkert Jensma

SP overgenomen door academici
SP liet gewone man in de steek met vooral immigratie.†
17.12.16 in NRC door Tom-Jan Meeus

Twijfelachtig
Ipv commissies nu aanjagers/ambassadeurs.†
17.12.16 in NRC door Petra de Koning†en†Thijs Niemantsverdriet

Vlag van Hezbollah
Als we voldoende geld geven aan kampen in regio, kunnen we met goed fatsoen vluchtelingen ontmoedigen.

Russische heks
Linkse kerk gelooft inmiddels ook in complotten: hacks, nepnieuws, Aleppo en stemcomputermanipulatie.

Globalisering
In Japan allochtonen minder dan 1%.†
15.12.16 in Wikipedia

Belangen duidelijk
Miljonairs in regering hoeft niet slechter te zijn dan ambtenaren en politici.

Virtueel
Vergeleken met kleitablet uit MesopotamiŽ of papier is levensduur van digitale media beperkt.†
13.12.16 in NRC door Marc Hijink

Schuld bij banken
Elite hult zich liever in eigen vorm van populisme.
13.12.16 in FD door Ferdinand Grapperhaus

Liever eigen vorm van populisme
Elite moet aanleren, dat er een eerlijke herverdeling moet plaatsvinden.
13.12.16 in FD door Ferdinand Grapperhaus

Problemen een feit
Aanhang Wilders wordt te makkelijk als dom weggezet.
10.12.16 in VK door Frank Kalshoven

Elites noodzakelijk kwaad
Hele wereld kan niet met hele wereld afspraken maken.
05.12.16 in Oog op Morgen aldus Jos van Hezewijk

Het volkje
PVV 24% van het volk.

IntuÔtie
Sociologische processen te ingewikkeld voor intelligentie.

Dogma
Cultuurrelativisme niet persee multiculti.

Wel ordinair
Mens veroorzaakte meer nieuwe planten en dieren dan hij liet uitsterven.
10.12.16 in VK door Hidde Boersma

Nieuw rechts
Nieuw links was ook sterk in kretologie.

Nepnieuws
Mainstreammedia verspreiden veel gezwam van bobo's.

Waarvan akte
Belastingontwijking mag, maar moet wel op belastingformulier staan.

Altijd elites
Elites gaan na 2 generaties door pech en inteelt de mist in.
05.12.16 in Oog op Morgen aldus Jos van Hezewijk

Babyboom
Jong nieuw links van vroeger lijkt op oud nieuw rechts van heden.
05.12.16 in Oog op Morgen aldus Jos van Hezewijk

Juist kado
Lage inflatie vooral door goedkope energie.
04.12.16 in NRC aldus Otmar Issing

Populistische controle
Leiding van elite en EU noodzakelijk kwaad.

november 2016

Op krediet
Pensioenfondsen hebben net als banken geen buffers.
29.11.16 in FD aldus CPB

Ondemocratisch
Multiculti is ook politiek incorrect.

Zwarte gat
Slechte modellen, slechte data.
29.11.16 in FD door Jeroen Goudsmit en Andre Mikkers

Big bad data
Goede modellen, slechte (interview) data (Clinton).
28.11.16 in NRC aldus Camilo Sandoval

Heilig geloof
Elite zette aan tot vreemdelingenhaat door multicultus.

Niet niks
Helft medische behandelingen onzinnig.
24.11.16 in VK aldus NFU

Inkomensongelijkheid groter
Groot deel onzichtbaar en niet gemeten door CBS.
24.11.16 in Correspondent door Jesse†Frederik

Populisme
Onderbuik regeert onvermijdelijk ook bij elite.

Polderen
Wellicht Zwarte Piet uitruilen tegen boerka.

Panamapapers
Indien het legaal is, heb je niets te verbergen.
24.11.16 in FD aldus Joseph Stiglitz en Mark Pieth

Niet openheid, maar
levensstijl, oa dure woningen maakt rijken kwetsbaar.
24.11.16 in FD aldus Joseph Stiglitz en Mark Pieth

Op kosten van staat
Innovatieclubjes vooral goed voor imago grote organisaties en bedrijven, maar niet voor prestaties.
23.11.16 in FD aldus Ron Boschma en Dries Faems

Smartegeld
Nederlandse topmannen (plek 5) verdienen meer dan Duitse.
21.11.16 in NRC aldus Bloomberg

Schijnheilige pers
(Sensatie) nieuws is net zo onzinnig als nepnieuws.
21.11.16 in Correspondent door Rob Wijnberg

Niet meer staatsschuld
Lage rente door geldpomp ECB.
21.11.16 in FD door Lex Hoogduin en Mary Pieterse-Bloem

Groene oligopolie
Grootschalige gesubsidieerde energiewende eenzijdige staatssteun.

Druppel op gloeiende plaat
Overigens laten wij het overgrote en zieligste deel van vluchtelingen in kampen creperen.

Wederopstanding natie
Overal gesneuvelde soldaten vergeleken met Christus.
19.11.16 in VK door Ewoud Kieft

Duivel belangrijk
Uitroeing Joden staat letterlijk in Mein Kampf.
19.11.16 in VK door Ewoud Kieft

Natuur is God
Hitler: politieke partij pas succesvol als 'religieuze' beweging.
19.11.16 in VK door Ewoud Kieft

Openhartig in Mein Kampf
'eerder in een groote dan in een kleine leugen gelooven'.
19.11.16 in VK door Ewoud Kieft

Aantrekkingskracht Hitler
Toonaangevende (Duitse) wetenschappers verspreidden vergelijkbare opvattingen.
19.11.16 in VK door Ewoud Kieft

Factshecking
In nieuwe Mein Kampf alleen wat er niet klopt, maar niet aantrekkingskracht Hitler.
19.11.16 in VK door Ewoud Kieft

Wereldvreemd
Als je meer EU roept nav Trump, dan heb je het niet helemaal begrepen.

De zwartepiet
Laten we blanke voortaan albino noemen.

Au
Hogere levensverwachting 65-jarige gevuld met chronische ziekten.

Ook discriminatie
En hoger opgeleiden maar neergbuigend blijven doen over Trump.

Trump
Commercie nu wel duidelijk zichtbaar.

VOC mentaliteit
Trump.

Mediacratie
Al jaaaren heel veel Trumpjes dominant in media.

Links populisme
Die lullige foto's van Trump in kranten mogen wel een onsje minder.

Lower middle class
De verliezers van de globalisering stemden op Clinton.De aanstaande verliezers op Trump.

Onze gestolde meritocratie
Wie de sociale mobiliteit verwaarloost, zaagt de tak af waar hij op zit.
10.11.16 in NRC door Maarten Schinkel

Grote verkiezingsbijeenkomsten
Media namen Trump niet serieus, maar wel letterlijk. Kiezers namen hem niet letterlijk, maar wel serieus.
10.11.16 in NRC aldus Peter Thiel

Lood om oudijzer
Trump liegt 90%, Clinton verzwijgt 90%.

Gelovige ondergrond
Vice-president van Trump protestant en van Clinton katholiek.

Ideologie
Donor van Trump ook Peter Thiel (Paypal, libertariŽr, tegen democratie en evangelisch christen).
09.11.16 in Wikipedia

"Bloedgeld"
Beleggers Icahn en Paulsen en Marcus (Home Depot) donoren van Trump.
09.11.16 in FD door Gerben van der Marel

Roetsint
Straks klagen multiculti's nog dat geen enkele Piet zwart is.

Economische groei niet heilig
Brexiteers betalen volgens onderzoek graag prijs voor autonomie.
07.11.16 in FD door Peter van Lieshout

Linkse regenten
Ambitieus sociaal beleid wordt thema van rechts.
07.11.16 in FD door Peter van Lieshout

American dream
Een Obama en een Trump als president duidt wel op open samenleving.

Vrouw van
Clinton dynastie is wel erg feodaal en 3e wereld.

Sneue types
Clinton heeft zich niet uitgelaten over eerlijk herverdelen van winsten globalisering.
05.11.16 in T aldus Heleen Mees

We wachten
In handelsverdragen afspraken over belasting van multinationals ipv ISDS.
05.11.16 in NRC aldus Economist

Discriminatie
Hoger opgeleide stedelingen vinden Brexit- en Trump-supporters vaak achterlijk en dom.
05.11.16 in NRC door Ian Buruma

Trump vs Clinton
Niet dom vs slim, maar botsing van belangen en waarden.
04.11.16 in NRC aldus David Runciman

Arabisch erfgoed
Goedheiligman met blank knechtje.

Echte winnaars in China en India
Als in Westen winnaars van globalisering verliezers moeten compenseren, blijven er weinig sympathisanten meer over.

oktober 2016

Academische topnetwerk USA
Door Wikileaks gedumpte Podesta emails tonen hooghartige en rijke elite achter Clinton.
31.10.16 in Guardian door Thomas Frank

Ambtenaren
Fysieke ontwikkeling robots problematisch.
31.10.16 in FD aldus Martijn Wisse

Follow the power
FBI bang dat democraten all over meerderheid krijgen.

Huidige neergang
Kapitaalmarkt niet aanjager, maar opeter van welvaart.
29.10.16 in NRC aldus Bas van Bavel

Vrije markt
Steevast voert graaiende en onderdukkende elite naar verval.
29.10.16 in NRC aldus Bas van Bavel

Integendeel
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor langdurig heil van vrije markt.
29.10.16 in NRC aldus Bas van Bavel

ISDS (CETA en TTIP)
Heeft alles van doen met steeds grotere en machtigere multinationals.
29.10.16 in T door Jaap van Duijn

ISDS (CETA en TTIP)
Ik wil ook buiten staat om mijn conflicten met staat regelen.

Geen kwajongen meer
Bernhard randde vrouwen en minderjarig meisje aan. Daar werd bepaald terughoudend over bericht.
29.10.16 in VK door Gidi Heesakkers

Grote gluurders
Google en Facebook verbraken beloftes privacy omtrent koppelen van data en profielen.
27.10.16 in NRC aldus De Correspondent

Antwoord op vragen PVV
Zonnepanelen kosten niet meer energie dan ze opleveren.
27.10.16 in NRC door Karel Knip aldus ECN en SmartGreenScans

En te veel ECB-geld ?
Lage rente duidt meer op te veel aanbod van geld dan op te veel schulden.
26.10.16 in NRC door Coen Teulings

Meer omslagstelsel pensioenen
Lage rente duidt meer op te veel aanbod van geld dan op te veel schulden.
26.10.16 in NRC door Coen Teulings

Sleutel tot meer welvaart
Capaciteit van natie om individuen te laten samenwerken in bedrijven met hoge productiviteit.
26.10.16 in VK aldus Ha-Joon Chang

Weggegooid geld
Meer onderwijs maakt land niet welvarender. Wel de hogeropgeleiden.
26.10.16 in VK aldus Ha-Joon Chang

Linkse en rechtse kerk
Waarheid in politiek: wat meeste zieltjes oplevert.

Natuurkunde gaat leven
Relativiteitstheorie is voor sociale wetenschappen standaard.

Soms openbaar
Bemiddeling (ISDS) zit al tientallen jaren in verschillende handelsakkoorden.
24.10.16 in FD door Jeroen Piersma

Voor niks gaat de zon op
Zonnepanelen kosten meer (Chinese kolen)energie dan ze opleveren.
23.10.16 in NRC door Karel Knip aldus Ferroni en Hopkirk

Voltooid leven
Aftakeling begint al vanaf 25 jaar.

Politiek rust niet op feiten
Trump beheerst niet kunst van politiek eromheen leuteren.
23.10.16 in VK door Martin Sommer

Nederlands trots
Dance dj's laten hun muziek anders dan in pop stiekem door goedkope ghostproducers maken.
23.10.16 in VK door Thomas Hogeling

Elite te hebberig
Laagopgeleiden willen compensatie voor nadelen van globalisering.

Democracy for sale
Feitelijk worden stemmen gekocht in USA.

Achtergrondmuziek
Merkwaardig nog steeds die klassieke muziek onder moderne films.

Numerus fixus
40% studenten TU gaat niet in techniek werken.
20.10.16 in FD aldus minister

Angstaanjagend
Uiteraard wordt er samengespannen tegen Trump.

Dankzij China
In 1990 nog 34% bevolking in armoede, in 2013 maar 10%.
19.10.16 in VK aldus Wereldbank

Democratie te lastig
Roep om ondemocratische middelen klinkt bij Westerse elites.

120.000.000 x per dag
30 searches op Google gaan in energie die een ketel kokend water vergt.
16.10.16 in VK aldus Google

Brein niet erg snel, wel superzuinig
Brein gebruikt 10 watt, waarvoor een supercomputer 10 Megawatt nodig heeft.
16.10.16 in VK aldus Theo Rasing

7% van energie per jaar meer
Digitale revolutie loopt vast op te veel energiegebruik en warmteproductie.
16.10.16 in VK aldus Theo Rasing

Consumptie moet ook stijgen
Automatisering zorgde daarom uiteindelijk altijd voor hogere lonen.

Deeleconomie niet duurzamer
Gedeelde materialen slijten ook eerder.

Uitzondering op regel
Voor het eerst in jaren teren miljardairs wereldwijd in en gaan armen USA vooruit.
14.10.16 in FD door Gerben van der Marel

Nog meer dozenschuivers
Sinds 1995 NL export eigen product (winst 0,57 E) -16,2% en wederuitvoer (winst slechts 0,11 E) +12,6%(=41,2%).
13.10.16 in FD aldus CBS

Schuift niet
Onderzoek naar veel voorkomende ziekten, langdurige zorg en preventie blijft liggen.
12.10.16 in VK aldus Gezondheidsraad

Hack Democraten legitimatie
USA voert uiteraard al lang cyberoorlog met Rusland.

Linkse haantjes kraaien intellectueel
Obama en Clinton fans van Jay Z, Pussy.
12.10.16 in T door Lťon de Winter

Skeptici geen klimaatskeptici
Klimaatmodellen worden steeds aangepast.

Schijndemocratie
Elites USA vallen door de mand.

Burgeroorlog
Trump liegt dom over feiten, maar Hillary liegt beter door verzwijgen.

Anti-propaganda
Aanhang Trump heeft begrip voor zijn haantjesgedrag.
09.10.16 in NRC aldus Politico

Kunstmatige Intelligentie
Wereld minstens 13 x op rand nucleaire vernietiging door fouten.
06.10.16 in NRC aldus Am. Union of Concerned Scientists

Leger van webcams, routers en printers
Slecht beveiligde internet der miljarden dingen gebruikt voor cyber-aanval.
06.10.16 in FD door Axel Arnbak

Boemerang wet 9/11
Ook Amerikanen in cel voor terreur in buitenland.
03.10.16 in NRC door Carolien Roelants

Weinig vrouwen in universiteitsbestuur
Studentencorpora zijn seksistisch, maar wel veel vrouwen in bestuur.
01.10.16 in NRC door Rosanne Hertzberger

Overal worden allerrijksten rijker
MisŤre Westerse middenklasse is voorspoed van Aziaten.
01.10.16 in Trouw aldus Branko Milanovic

september 2016

Bedrijven sterker
USA verliest monopolie toezicht internetbeheerder ICANN
30.09.16 in NRC door Jan Benjamin

Omerta
Studentencorpora op lijst van verboden criminele organisaties.

Te veel eer
Studentencorpora op lijst van verboden terroristische organisaties.

Leve versplintering
Meer partijen, meer democratie.

Corpsballen
Zwijgen over, loyaal aan eigen groep en buitenwereld vogelvrij.

Handelsoorlog USA-EU
Boetes Deutsche uitruilen tegen die van Google en Apple.
29.09.16 in FD aldus Europese bankiers

Deutsche wirtschaftswunder
blijkt ordinair financieel gegoochel.

Hogere kunst
Blanke cabaretier en vlogger mag treiteren, maar getinte vlogger niet.
26.09.16 in NRC door Ali Sina Alizay

Nieuwe klassenstrijd
Links is aan verkeerde (hoogopgeleide) kant terecht gekomen.

Automatisering
In modern jasje is oude klassenstrijd tussen kapitaal en arbeid weer terug.
24.09.16 in T door Jaap van Duijn

Lustobject
Veel porno (4% internet) is ook onderdrukking van vrouw.

Virtual reality
Algoritmische censuur en predestinatie.

Eigen risico
Bedoeling dat mensen minder zorg gebruiken.
17.09.16 in NRC door Floor Rusman

Globalisering gunstig voor grote bedrijven
Top 500 USA bedrijven in 1955 35%, in 1995 58% en in 2015 72% van bbp.
16.09.16 in VK aldus Fortune

Eeuw van start-up is mythe
In 2/3 economische sectoren sinds jaren negentig concentratie, waaronder internet.
16.09.16 in VK aldus Economist

Road pricing
Meeste files goedkoper dan nieuwe snelweg.
16.09.16 in FD door Bartjens

Verliezers nationalisme
Winnaars van globalisering vooral middenklassen van opkomende landen.
13.09.16 in NRC aldus Resolution Foundation/Soros

Fintech
Gratis betaalverkeer met ouderwetse leenhefboom eronder.

Grotere grabbelton
Er is geen bewijs dat nog grotere organisatie moeilijker te besturen is dan grote.

Gebrekkige solicitatieprocedure
Er is geen bewijs voor gebrek aan goede topmanagers.

Glazen plafond binnen bedrijf
3/4 RvB komt uit eigen organisatie. Gemiddelde ceo AEX al 19 jaar in dienst. Vrouwen gelijke kwalificaties.
13.09.16 in FD door Camiel Selker

Geen raketwetenschap
Sociale wereld vele malen complexer.
10.09.16 in VK aldus Duncan Watts

Waardevrij
Wetenschappers afgerekend op artikelen en niet op oplossingen.
10.09.16 in VK aldus Duncan Watts

Kennissysteem faalt
Meer en betere data geven weinig vooruitgang.
10.09.16 in VK aldus Duncan Watts

Boerenverstand
Ingewikkelde bevinding legt het bijna altijd af tegen aannemelijk verhaal .
10.09.16 in VK aldus Duncan Watts

Content
Berichten van 'oude' media domineren 'nieuwe'media.
10.09.16 in VK aldus Duncan Watts

Versnelling van contacten
Ondanks sociale media zijn mensen gemiddeld nog steeds zo'n 6 mensen van elkaar verwijderd.
10.09.16 in VK aldus Duncan Watts

Facebook documenteert
Ondanks sociale media kennen mensen gemiddeld nog steeds zo'n 300 mensen.
10.09.16 in VK aldus Duncan Watts

Petjes
In geliefde jaren50 liepen vrouwen met hoofddoekjes.

Belastingparadijzen niet meegerekend
Quote 500 maakt hoofdzakelijk gebruik van openbare bronnen.
08.09.16 in NRC aldus Quote

Niet fysieke afstand, maar bandbreedte kostbaar
Meer dan 50% NL internetverkeer eerst naar USA en dan weer terug.
08.09.16 in FD aldus Axel Arnbak

Smoes
Nationalisatie internet beschermt niet privacy van burger, maar macht en commercie.
08.09.16 in FD aldus Axel Arnbak

Paradox
Nationalisatie internet maakt buitenlandse spionage eenvoudiger, want geen wetgeving.
08.09.16 in FD aldus Axel Arnbak

Dubbele excuustruus
2/3 nieuwe vrouwen in RvC buitenlands: vrouw en buitenlander.
03.09.16 in VK aldus Female Board Index

2deling
Hoogopgeleide 35-'ers met vaste baan krijgen meeste nascholing.
03.09.16 in VK aldus SCP

TTIP van de baan
Geen bestand in (handels)oorlog EU-USA.

Scheiding kerk/staat
Zijn we nu joods/christelijk of seculier.

Fiscale Brexit
UK kan niet meer door EU gedwongen worden te stoppen met belastingvoordelen voor bedrijven.

augustus 2016

Valuta-oorlog escaleert
EU-boete Apple antwoord op USA-boetes financials.
31.08.16 in VK door Peter de Waard

Gratis
Silicon Valley waarschuwt Nederland om slecht fiscaal klimaat.
29.08.16 in FD door Laurens Berentsen

Gratis reklame
Clinton wordt sterk merk dankzij polarisering Trump.

Duur( en lang)zaam
Shell is geen electriciteitsbedrijf (slechts 18% van energie).

Popi Pechtold
D66 wil meer vaste banen door ze flexibeler en goedkoper te maken.
24.08.16 in FD door Mathijs Bouman

Ons-soort-feiten
Ook academische, journalistieke en politieke establishment grossiert in verdraaiingen, halfwaarheden en leugens.
17.08.16 in Groene door Ewald Engelen

Betweters
NL bestuurders en commissarissen vaker man (92%/+17%), ouder (59/+2 jaar) en minder plucheplakker (4,5/-1,5 jaar) dan in EU.
17.08.16 in NRC aldus Financial Times

Winner take all
USA bestuurders en commissarissen vaker man (+10%), ouder (+4 jaar) en meer plucheplakker (+2 jaar) dan in EU.
17.08.16 in NRC aldus Financial Times

Bovenkaste
In 1995 verdiende academicus 37% meer dan mbo-er, in 2009 liefst 50% meer.
15.08.16 in FD aldus SCP

Niet crisis en niet EU
Ook middenklasse al 20 jaar in veel Westerse landen vaak achteruitgegaan.
15.08.16 in FD aldus SCP

Bittere pil
Nationalisme mogelijk bijwerking van foute globalisering.

Globaal genomen
Rijken preken delen met vluchtelingen, maar doen het minder dan armen.

Media conservatief
Media bijna altijd negatief, behoudend en moeilijk te corrigeren.
05.08.16 in Correspondent door Rob†Wijnberg

Geschiedenis herhaalt zich
Barbaren wilden Romeinse Rijk niet vernietigen, maar delen in welvaart.
05.08.16 in NRC aldus Tom Holland

1 op gesponsorde lijst
Op algemeen gerespecteerde NUMBEO-lijst van goede zorgstelsels staat NL op 29.
05.08.16 in NRC aldus Michael van den Berg

Gouwe ouwe
Zeeuwen, Brabanders en Drentenaren het rijkst; Flevoland, ZHL en Groningen armst.
05.08.16 in VK aldus ING

Misbruik op de loer
Smartphone is ideale volgapparaat voor overheden.
05.08.16 in VK aldus Bart Preneel

Controle over eigen leven kwijt
Cloud is gewoon andermans computer.
05.08.16 in VK aldus Bart Preneel

Bug ?
Facebook volgt ook niet-gebruikers zonder toestemming.
05.08.16 in VK aldus Bart Preneel

Skype was veilig
Grote USA concerns laten overheid hun internetdiensten tappen.
05.08.16 in VK aldus Bart Preneel

Bananenrepubliek
In NL sinds 1980 100 miljard euro meer uitgegeven aan infra dan begroot.
04.08.16 in VK aldus Bert van Wee

Haaks op publieke opinie
USA media zijn schoothondjes van politieke elite.
03.08.16 in VK door Derk Jan Eppink

juli 2016

Euxit
Juist EU-banken onderuit door Brexit.
28.07.16 in VK door Peter de Waard

Betoverend
Knappe Ivanka Trump lijmt elite met intellektuele taal.
27.07.16 in VK door Heleen Mees

Even zelfzuchtig
Ongefundeerde hooghartigheid elite tav Trump bevestigt probleem van ongelijkheid.
27.07.16 in T door Leon de Winter

Ieder voor zich
Gepensioneerden moeten ook gecompenseerd worden voor premies voor hun ouders.

Internet oligarchie
Internetgiganten maken zich ook meester van netwerken.
22.07.16 in FD door Olav van Doorn

Luchtkastelen
Huizenprijzen hypen weer door tekort aan huizen.
22.07.16 in FD door Nico Rietdijk

Het een veroorzaakt het ander
"Geen radicalisering van de islam, maar een islamisering van het radicalisme" .

Pensioenen onvergelijkbaar
Bovendien resultaten pensioenfondsen even hoog.
20.07.16 in VK aldus CPB

Trendbreuk
Alleen in Frankrijk en Zweden zijn inkomens sinds 2005 overeind gebleven dankzij vakbonden en in USA dankzij Obama en groei.
19.07.16 in VK aldus McKinsey

Grenzen
Arbeidsmobiliteit in EU 0,3% tegen 3,0% in USA.
19.07.16 in VK aldus Centre Eur. Policy Studies

Integratie
Veel blanken willen bruin worden.

Computers
Babyrobotjes zijn al massaal onder ons.

Leve Brexit
UK stond altijd socialer EU in de weg.

Minder inkomen 2
Laagbetaalden meest te vrezen van migranten.
14.07.16 in FD aldus Maarten Goos

Minder inkomen 1
Middenklasse meest te vrezen van ICT en vrijhandel.
14.07.16 in FD aldus Maarten Goos

Zwakte bod
Barroso kon niks beters krijgen dan Goldman Sachs; en deze niks beters dan Barroso.

War einmal
Rotterdam is nu vooral een Duitse, Chinese en Deense haven.
09.07.16 in FD aldus Albert Pols

Commaneukers
Door snellere hypotheekrenteaftrek (slechts) 1,3%-punt groter aandeel huurwoningen.
09.07.16 in FD aldus topambtenaren

Molshoop
Van 2322 verpleeg- en verzorgingshuizen met gemiddelde waardering van 7,5 voldoen er slechts 11 niet.
09.07.16 in FD door Ulko Jonker

Russische beer
Vijand beproefd oplosmiddel voor binnenlandse problemen.

Integrerend
Roots van Westerse muziek van laatste eeuw in Afrika.

Baan voor het leven is niet dood
Mannen wisselen minder vaak van baan dan vroeger.
04.07.16 in FD door Paul de Beer

Thanks to Brexit
UK remains the most corrupt country in the world: Jersey and Cayman's
30.05.16 in Independent aldus Roberto Saviano

Nu nog infrastructuur
Aardwarmte veel goedkoper dan zonne- en windenergie.
02.07.16 in FD door Remco de Boer

Compromis
Zorgplan Obama geschreven door conservatieve Heritage Foundation.
02.07.16 in FD aldus Thomas Frank

Draaideur tussen overheid en Silicon Valley
Google-topman op alle evenementen van Democraten.
02.07.16 in FD aldus Thomas Frank

Arbeiders in de steek gelaten
Hoogopgeleide democraten voelen zich verheven.
02.07.16 in FD aldus Thomas Frank

Zieltjes winnen
Cameron, Clinton en Rutte minstens zo onbetrouwbaar als Boris, Trump en Wilders.

Steun naar ict
Haven en Schiphol niet meer motor NL economie.
01.07.16 in NRC aldus Rli


juni 2016

Pot verwijt ketel
In discussie Brexit over en weer geen goede argumenten gelezen.

Elite nam alle winst
Verliezers van globalisering komen terecht in opstand.
29.06.16 in VK door Heleen Mees

Arrogant + dom
Elite weet niet dat niemand complexe ontwikkelingen begrijpt.
28.06.16 in NRC door Maxim Februari

Terug naar EU-kern
Raad van Regeringsleiders en Europees leger.
27.06.16 in VK door Renť Cuperus

God geve de greep
Elite kan referenda ook niet overzien.

Wereldvreemd
Sorteren van schoolkinderen verhoogt niet prestaties, maar wel ongelijkheid.
27.06.16 in FD aldus Eric Hanushek en Ludger Woessmann

Opwarming van de aarde
Burgerlijke ongehoorzaamheid niet alleen in EU, maar ook in USA.

EU alleen goed voor elite
Hoog opgeleide elite verzint doemscenario's om laag opgeleide eurosceptici te bestrijden.
25.06.16 in NRC door Thierry Baudet, Jort Kelder en Arno Wellens

Inklinking/j door irrigatie 2
Peking -11 cm, Bankok -12 cm, Mexico en Jakarta -28 cm.
25.06.16 in NRC

Inklinking door irrigatie 1
Bodem daalt harder (1 cm/jaar) dan zeespiegel stijgt.
25.06.16 in VK aldus Gilles Erkens

Geschiedenis vervalsing
Vroegere immigranten werden selectief en met assimilatie onder druk toegelaten.
25.06.16 in VK door Steije Hofhuis

Onderschatting ideologische veren
Sociaal democraten keerde kleine man rug toe ten gunste van academische elite.
24.06.16 in NRC aldus Thomas Frank

Elitaire onderbuik
Elite reageert nog steeds niet beschaafd op anders denkenden.

Armpje drukken
In of uit EU maakt economisch niet veel uit.

Oude economie
2 neven van Musk ceo en cto van zijn SolarCity.
23.06.16 in FD door Gerben van der Marel

Ten koste van investeringen
Inkopen eigen aandelen alleen gunstig voor aandeelhouders en bestuurders met aandelen.
22.06.16 in VK aldus Rana Foroohar van Time

Dankzij Fed en ECB
85% van geld zit bij financials, 7% van economie.
22.06.16 in VK aldus Rana Foroohar van Time

Financieel regime
ECB is politiek instituut vooral voor investeerders.
19.06.16 in FD aldus Joseph Vogl

Sukkels
NL op plek zestig met miljardairs/gdp.
15.06.16 in T aldus Sam Wilkin

Koopkracht modaal amper gestegen
In 1990 wereldwijd nog geen honderd miljardairs, nu 1810.
15.06.16 in T aldus Sam Wilkin

Brexit zege
Noren en Zwitsers conformeren zich nu beter aan EU dan UK.
13.06.16 in NRC door Marnix Amand

Weinig investeringsmogelijkheden
Spaargeld wordt ook geÔnvesteerd, namelijk door financials en zelfs met hefboom.

Afkopen met baantjes
Leiders nieuw rechts net zo inkapselen als nieuw links destijds.

Multinational
Campagnestrategen van Sanders en Trump werkten ook samen voor pro-Russische president van OekraÔne.
09.06.16 in NRC door Tom-Jan Meeus

Glazen plafond ?
Vrouwen uit machtsfamilies in ontwikkelingslanden gingen Clinton al voor.

Blanken krijgen zwarte piet
Zwarten leverden zelf slaven.

Afhankelijkheid
Opkomende landen stagneren door Westerse crisis.
08.06.16 in NRC aldus Wereldbank

2 kwaden
Bij persoonlijk pensioen maken marketeers fondsen keuzes ondoorzichtig.

Gokkas
Bij persoonlijke pensioenen is onzekerheid over hoogte veel groter.
06.06.16 in FD aldus SER

Pientere planten
Planten zijn ook intelligent.
04.06.16 in VK aldus Norbert Peeters

Bananenrepubliek
Neelie Uber Kroes bezweerde als eurocommissaris nadien niet in 'de business' te gaan.
04.06.16 in VK aldus ARD

Lieve mensen
Eigenlijk weinig aanslagen en niet dankzij AIVD.

mei 2016

Jersey and Cayman's
UK is the most corrupt country in the world.
30.05.16 in Independent aldus Roberto Saviano

Burgers in opstand
Baten globalisering oneerlijk verdeeld.
30.05.16 in FD aldus ceo GE

Geldstuwmeer overbodig en lastig
Helft pensioenen overbrengen naar omslagstelsel.
28.05.16 in FD door Aart F. de Vos

Luxe probleem
35% pensioenen is uitgestelde belasting.
28.05.16 in FD door Aart F. de Vos

Draagvlak
Slachtoffers van vrijhandel op korte termijn ruimhartig compenseren.
25.05.16 in NRC door Coen Teulings

Dubbel gepakt
Wel rente-heffing, maar geen (hypotheek)rente-aftrek.

Ontgoocheling
Zelfrijdende auto zal verkeer en net als internet energiegebruik fors doen toenemen.
23.05.16 in FD aldus University Washington

Niet begeesterd
Gevestigde politiek heeft niet door dat ze religie is.

Grenzeloos dom
EU niks geleerd van Hitler en Napoleon. Kent nog steeds haar grenzen niet.

Laagopgeleide robots
45% van laaggeschoolden verliezen baan door robot.
22.05.16 in FD aldus OESO

Familietwist
Oud-ceo en schoonzoon van Blokker (Roland Palmer) gaat grote concurrent (Chinese) Alibaba Benelux leiden.

It's time to copy China
Facebook aapt Chinese multifunctionele WeChat na.
21.05.16 in NRC aldus Wired

Positieve discriminatie
Vluchtelingen plaatsen in wijken van elite. Die zijn voor.

USA belastingparadijs
USA verbergt eigenaren bedrijven en geen uitwisseling bankgegevens.
10.05.16 in FD aldus Groenen/Europese Vrije Alliantie

Cruisecontrol
Cruiseschepen in steden doen milieumaatregelen teniet.
10.05.16 in FD door Bartjens

Electrische auto 1/4 zwaarder
90% fijnstof niet uit uitlaat, maar van banden en opwarrelend stof.
09.05.16 in VK door Bard van de Weijer

Westerse lente
Links is verworden tot steunpilaar van elite.

Facebook censureert heel veel
Facebook is een private ruimte en bepaalt eigen normen.
07.05.16 in NRC door Peter Olsthoorn

Nieuwe economie
Goedkope (internet-)producten/diensten wel meer welvaart, maar niet meer BBP.
06.05.16 in FD door Jule Hinrichs

april 2016

Links salonfšhig
Sinds 1997 koopkracht lagere inkomens (rechts) nauwelijks toegenomen itt hogere (links).
30.04.16 in VK aldus DNB, UBS en (Martin Sommer)

Close Facebook
Facebook sluit cartoonisten Erdogan af.
30.04.16 in FD door Jaap-Henk Hoepman

Vervuilende wasmachines
Bij wassen van kunststof komen miljoenen piepkleine plastic deeltjes vrij die in oceanen terechtkomen.
27.04.16 in NRC aldus Plastic Soup Foundation

Fintech
Western Union faciliteert geheime witwassen en financiering terrorisme.

Makkelijk praten
Rijkere nauwelijks contact met immigranten.

Prince of Badness
Kindermisbruik onder artiesten giga.

Neoliberalen
Silicon Valley product van onorthodoxe samenwerking van hippies en defensie-industrie uit Koude Oorlog.
24.04.16 in FD aldus Fred Turner

Viagra
Doet vrije markt zijn heilzame disruptieve werk, grijpt ECB in.

Humor ?
Erdogan te kennen als jongenshoertje van wie hij nog een pijpbeurt tegoed heeft.
16.04.16 in NRC aldus Hans Teeuwen

Proefkonijn
Misschien 1/2 medische studies medicijnen deugen wetenschappelijk niet.
16.04.16 in NRC aldus The Lancet

Tax Havens
1. Zwits 2.Hong Kong 3.VS 4.Singapore 5.Kaaiman 6.Lux 7. Libanon 8.Duitsland 15 VK 31.Belgie 41 NL.
16.04.16 in T aldus Tax Justice Network

Bigger brother
Uitbreiding van internet is ook uitbreiding van misbruik.

Geintje
Onder mom van satire mag je alles schrijven.

Deflatie is zegen
Welvaart neemt toe door betere en goedkopere producten.
16.04.16 in T door Jaap van Duijn

Onderontwikkelde markten
Gates Foundation doneert vooral aan grote multinationals.
19.02.16 in Independent aldus Global Justice Now

Geen excuus
De atoombommen van USA op Japan zijn een van de meest ernstige schendingen van oorlogsrecht.
16.04.16 in T door Geert-Jan Knoops

Werkgevers
Maar winst grootste bedrijven geheel voor rekening belastingbetaler.

Zwartwit
Geen enkel genuanceerd artikel gelezen over referendum en vluchtelingen.

Trust
Is faciliteren van corruptie geen corruptie ?

Bovenmeester
Kinderen van hoogopgeleide ouders behalen met gelijk IQ 3x vaker hoge opleiding.
14.04.16 in VK aldus Onderwijsinspectie

Hitfabriek
Klein groepje, opvallend vaak Scandinavische mannen domineren muziekindustrie; zeker door internet.
09.04.16 in VK aldus John Seabrook

Deel niet economie
Airbnb faciliteert op grote schaal illegale belastingontduiking.
09.04.16 in FD door Lien van der Leij

Elk voordeel heb zijn nadeel
Electromotoren en windmolens niet duurzaam door milieubelastende ertsen.
09.04.16 in FD door Erwin van den Brink

Schijnheilig
Brievenbussen is 52% van het totale balanstotaal van de financiŽle sector.
09.04.16 in FD aldus Jesse Klaver

Opbrengst luttele 2 miljard
Belastingontwijking is ongeveer 10% van onze economie.

Poetin
Obama laat rijken geld wegsluizen, voert geheime en geweldadige acties.

Schijnheilig
USA zelf belangrijk belasting- en geheimhoudingsparadijs. Ook binnenlands.
08.04.16 in FD door Gerben van der Marel

Meritocratie
70% familiebedrijven faalt in 2e generatie.
07.04.16 in FD aldus ECFB

Windhandel
Hoeveel renovatie en vervanging van windmolens gaan kosten is onduidelijk.
07.04.16 in FD door Bartjens

Ongeloofwaardige elite
Als zoveel mensen gaan stemmen tegen "onnozel" OekraÔne verdrag.

Lucht verkopen
97% van geld is gecreŽerd door private banks en uitgeleend tegen rente.
03.04.16 in http://positivemoney.org/

Goedkope omgekeerde bewijslast
Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht steeds meer in 1 bestuurlijke hand.
02.04.16 in NRC door Folkert Jensma

Op de agenda
Lobby van bedrijven vaakst bij ministers.
02.04.16 in VK door Eline Huisman, Ariejan Korteweg

Nuance
Je kunt ook tegen verdrag OekraÔne zijn en voor EU.

Nieuwe geldwolven
Blockchain/bitcoins niet anoniem, beperkt in capaciteit en in handen van kleine elite.
02.04.16 in FD door Jaap-Henk Hoepman

maart 2016

Zwarte gat
Wetenschap wil ons doen geloven dat alles materie is.
26.03.16 in VK aldus Markus Gabriel

Deus ex machina
Big bang uit het niets is een religieus wereldbeeld.
26.03.16 in VK aldus Markus Gabriel

Blanke jihad
In jaren 70 en 80 vielen veel meer terreurdoden in W.-Europa.
26.03.16 in VK aldus Global Terrorism Database

Academische elite
90% startende ondernemers hoger opgeleid; 60% academisch.
26.03.16 in FD aldus Mirjam van Praag

Aantrekkingskracht
Je leven geven voor je overtuiging.

Kadaverdiscipline
Terroristen bliezen zich op voor laffe leider, die eerder bomgordel weggooide.

Vingertje
Kritiek is de gemakkelijkste manier van zelfverheffing.

Tolerantie
'Holland is not a nation, but a shop'.
22.03.16 in NRC aldus Benjamin Franklin

Overvloed
Arbeidsaanbod 10x arbeidsvraag.
22.03.16 in VK aldus CBS

Filantropische technologie
Grote invloed Gates, Buffet en Turner op WHO/VN.
22.03.16 in VK aldus Global Policy Forum

Alleen langlevenrisico delen
Voordeel intergenerationele solidariteit pensioen miniscuul.
17.03.16 in VK aldus Theo Kocken

Nog meer geld
Opkoopprogramma ECB versterkt deflatie.

Geld te veel
(Pensioen)spaarders veroorzaken zelf ook lage rente.

Politiek gevoelig
Sociale wetenschappen niet exact.
14.03.16 in FD door Paul de Beer

Depressie
Lijkt 80er jaren wel.

Best haalbare
Goede vluchtelingen deal van EU met Turkije.

Minder florisant
Banengroei betere meetlat voor groei dan bbp.
07.03.16 in FD door Lukas Daalder

Trump onvermijdelijk
Familie Koch betaalde libertairisering van Republikeinen.
04.03.16 in NRC aldus Jane Mayer

februari 2016

Meer florisant
Gratis internetdiensten doen bbp nauwelijks stijgen.
29.02.16 in FD door Lukas Daalder

Maya's leven nog steeds
Meerderheid Guatemala spreekt ťťn van de 30 Mayatalen.
27.02.16 in NRC aldus Ruud van Akkeren

Netto kapitaalexport
Ook middenklasse smurft geld China uit.
26.02.16 in NRC aldus IIF

Onvermeld in media
Dick Berlijn en Jaap de Hoop Scheffer lobbyisten TenCate.
24.02.16 in NRC aldus Argos

Gelegenheid schept de dief
De Mythe van het Civilisatieproces.
22.02.16 in FD aldus Hans Peter Duerr

Google heeft Obama in zijn zak
Topman Eric Schmidt vaak op bezoek in Witte Huis.
20.02.16 in FD aldus Andrew Keen

Oligopolie
Internet gedomineerd door Google, Facebook, Apple en Amazon.
20.02.16 in FD aldus Andrew Keen

Nieuwsgierig
Liever fout nieuws dan geen nieuws.
19.02.16 in NRC door Steven de Winter

Japan lichtend voorbeeld
Financieren van begrotingstekorten door ECB was beter geweest.
13.02.16 in NRC aldus Richard Koo

Minder inkomen
CBS meldt meer banen dan in 2008, maar verzwijgt minder uren.
13.02.16 in VK door Frank Kalshoven

Goedkope arbeid
Asielzoekers vooral profijtelijk voor rijken.
13.02.16

Nieuw rechts
Populisme kwam van links in 60er jaren.
12.02.16

Crisisplan D ?
Financieren van begrotingstekorten door ECB.
11.02.16 in NRC door Maarten Schinkel

Zwakke geslacht
Hoe geweldadiger regio hoe groter discriminatie van vrouw.
11.02.16

We lachen om Noord-Korea
en vinden het normaal dat in USA politiek deels wordt beheerst door familieclans.
10.02.16 in Brandpunt door Maarten van Rossem

Mannendiscriminatie
In Islam-landen moeten mannen in jurken lopen.
10.02.16

Werkloze robots
Automatisering vermindert banen, loon en consumptie.
08.02.16 in FD aldus Martin Ford

Toename ongelijkheid
Winsten ICT-bedrijven vooral bij kleine groep ondernemers en financiers.
08.02.16 in FD aldus Martin Ford

Basisinkomen als compensatie
Winsten ICT-bedrijven gebouwd op onderzoek overheid.
08.02.16 in FD aldus Martin Ford

Minder recht
Staat haalt rechtsspraak tegen de staat (CBB) naar zich toe (RvS).
06.02.16 in NRC door Folkert Jensma

Geen etnisch probleem
Asielmigranten niet crimineler dan autochtonen uit zelfde milieu.
06.02.16 in NRC door Godfried Engbersen†Roel Jennissen†Jaco Dagevos

Paard van Troje
ICT-revolutie leidt voor meesten in Westen tot lagere levensstandaard.
05.02.16 in NRC aldus Robert J. Gordon

Splijtzwam
42% voor AZC, 22% tegen en 29% onder voorwaarden.
03.02.16 in NRC aldus IResearch en UT

Zorg is dure middenklasse
NL zorg blinkt nergens in uit en is duurste van EU.
03.02.16 in NRC aldus KPMG

Wij betalen, maar niet bepalen
Liefdadige hobbies van rijken kosten miljoenen, die ze aan fiscus onttrekken.
03.02.16 in VK door Thomas von der Dunk

Vermeende hoge opleidingen
80% vluchtelingen nauwelijks beroepsvaardigheden.
02.02.16 in NRC aldus Economist

Globalisering armoede
In 1990 woonden 94% extreem armen in lage-inkomenslanden, nu 74% in midden-inkomenslanden.
02.02.16 in VK aldus Wereldbank

Rauw randje
Kuip lijkt wel op een AZC.
02.02.16

Inzoemen
Asielzoekers niet significant crimineler.
01.02.16 in VK door Hans Boutellier

januari 2016

Politiek = lobby
25% van oud-politici sinds 1990 in lobby.
30.01.16 in VK door Eline Huisman, Sybren Kooistra, Ariejan Korteweg

Penny wise
Er is slechts 56% van geld, dat nodig is voor opvang Syrische vluchtelingen in regio.
29.01.16 in NRC aldus VN

Software vogelvrij
1 op 1000 programmeerregels bevat bug. Gemiddeld slechts 20% getest.
29.01.16 in FD door Sabine Sluijters

Yes minister
Verband tussen beschuldiging van ambtenaren door minister en lekken aan media.
27.01.16 in VK door Sheila Sitalsing

Other window
Kindersterfte is met 50% afgenomen.
27.01.16 in FD aldus Bill Gates

World's best news
90% kinderen derde wereld toegang tot onderwijs.
27.01.16 in FD aldus Bill Gates

Vergiet
Lekken uit politiek Den Haag komen zelden boven water.
23.01.16 in NRC door Tom-Jan Meeus

Loonwerkers
(Oneigenlijke) zzp'ers worden zwaar gesubsidieerd, verdienen weinig, drukken lonen en hollen sociale voorzieningen uit.
23.01.16 in VK door Yvonne Hofs

Becijferaar
Toezicht CBS gaat van onafhankelijke CCS naar minister.
22.01.16 in Correspondent aldus Lex Hoogduin

Onwaar
Op 30.000 plekken koop je sigaretten, op 9.000 brood, aldus KWF.
21.01.16 in NRC door Lenny Gerdes

Traplift echte revolutie
Doorzonwoningen, gezinnen die de stad weer uit trekken, beperkt Wild Wonen, honkvaste ouders en conservatieve jongeren.
19.01.16 in NRC aldus Friso de Zeeuw

Popiejopie
Opmerkelijker dan vertrek van Annemarie van Gaal is haar aanname bij AFM.
19.01.16 in FD door Pieter Couwenbergh

Belastingparadijs
Rijkste 1% van wereld bezit meer dan overige 99%.
19.01.16 in FD aldus Credit Suisse

Doordruppel
Mensen in extreme armoede tussen 1990 en 2010 gehalveerd.
18.01.16 in VK aldus Oxfam

Kapitaalintensief
Van toename welvaart sinds 2000 is 1% naar de armste 50% gegaan en 50% naar de rijkste 1% van wereld.
18.01.16 in VK aldus Credit Suisse

Geen Stijl
Associatieverdrag OekraÔne al uitgevoerd door EU ondanks referendum NL.
18.01.16 in VK door Thierry Baudet en Erik De Vlieger

Ratrace
% topvrouwen top 1000 (19%) nagenoeg gelijk aan % voltijds werkende 45+ vrouwen (18%).
18.01.16 in FD aldus CBS

Grote verschillen staten in VS
De Amerikaanse staten zijn per saldo linkser dan rechtse clichťbeeld VS.
17.01.16 in VK door Michael Persson

Robots kunnen nog weinig
Productieve toepassingen kosten tientallen jaren.
09.01.16 in FD aldus Robert Gordon

Allochtone aanranders
Niet zeuren, gewoon wet handhaven.

Auteursrechtenbescherming tot 2050
Otto Frank heeft veel meer gedaan dan het werk van zijn dochter redigeren.
05.01.16 in NRC aldus Anne Frank Fonds

Elite keert zich tegen rest
Middenklasse glijdt af naar lageropgeleiden.
02.01.16 in VK aldus CBS

december 2015

Assertieve werknemer onzin
Sinds 2008 lonen -0,7% en productiviteit +7%.
31.12.15 in FD aldus CBS

Zwakke schakel
Techneuten slechte bestuurders van internet.
30.12.15 in FD door Axel Arnbak

Techiek niet eenduidig
Techniek vereist politieke keuzes over belangen.
30.12.15 in FD door Axel Arnbak

Van informatie- naar geldstroom
Google vraagt massaal bankvergunningen aan.
30.12.15 in FD door Axel Arnbak

Terreurdreiging substantieel
Kabinet heeft electorale belangen angst onder bevolking hoog te houden.
29.12.15 in VK door Kees-Jan Dellebeke

Tunnelhandel
Liever nepnieuws dat vooroordelen bevestigt dan waarheid.
28.12.15 in NRC aldus Caitlin Dewey

Individualisme 'buitenechtelijk kind' van RK
Centralisatie pausen brak tribale sociale macht en preekte gelijkheid.
24.12.15 in NRC aldus Larry Siedentop

Machtigste bestuurder
Topman Wijers liet AkzoNobel slecht achter.
24.12.15 in FD aldus ceo BŁchner

Definitie BBP innoveren
Werk in zorg, welzijn en onderwijs oneindig.

Huidige ontmoedigen best haalbare
Immigranten tegenhouden of opvangen is moeilijk.

Dorpspolitiek
Zwaarste debat uit de loopbaan van Mark Rutte ging over een bonnetje.
20.12.15 in NRC door Bas Heijne

Bestuurlijke elite wil meer vluchtelingen
Makkelijk praten: Niet in buurt en geen arbeidsconcurrentie.
19.12.15 in VK aldus Niek Jan van Kesteren

Bestuurlijke elite al 30 jaar gelijksoortig
Wel 30 vrouwen top 200 binnengedrongen.
19.12.15 in VK door Wilco Dekker en Ben van Raaij

Werkgevers spekkoper
Massawerkloosheid, bodemuitkeringen en lagere lonen door vluchtelingenstroom.
14.12.15 in VK door Harrie Verbon

Koers naar beneden bij nieuwe topman
Nieuwe topman heeft 1e jaar baat bij lage koers en neemt dus verlies.
14.12.15 @FD

Vooral onderwijs en zorg
Herverdeling van rijk naar arm ongeveer 20%.
2015|05 aldus CBS

Gered door pensioenen
Rijkste 20% betaalde crisis door stagnatie groei ongelijkheid.
2015|05 aldus CBS

FinanciŽle dictatuur
Draghi steelt van armen en geeft aan rijken.
12.12.15 in T door Jaap van Duijn

Suikerberg
Zuckerberg speelt mooi weer op kosten van belastingbetaler.
04.12.15 in NY Times door Jesse Eisinger in PRO PUBLICA

Iedereen rijk
Maak werknemer eigenaar van robot die hem vervangt.
08.12.15 in FD aldus Richard Freeman

Beeld bedrog
De aarde is plat -dat zie je toch- en de zon draait om de aarde.

NL erfgoed
RK Sinterklaas met oud Syrische moslimjurk ook wel apart.

Wie de winst ?
Robots nemen in 2030 bijna 50% van hoge en lage banen over.
03.12.15 in VK aldus Merrill Lynch en McKinsey

Suikerberg
Zuckerberg geeft zichzelf 45 miljard belastingvrij.
03.12.15 in 529 door Arno Wellens

Business schools
1/4 inkomsten universiteiten commercieel.
02.12.15 in Elsevier door ScienceWorks

Suikerberg
Charitatief fonds betekent ook belastingvoordeel.
06.15 in Sociale Vraagstukken door Jos van Hezewijk

Politieke benoemingen
Burgemeester moet eerst politiek actief zijn.
02.12.15 in VK door Sheila Sitalsing

Wilde westen
Overheden samen met dictators en criminelen kopers van illegale cyberwapens.
02.12.15 in FD door Axel Arnbak

november 2015

Basiszorg wegbezuinigd
Weer grote thuiszorgorganisatie valt om.
28.11.15 in NRC door Jeroen Wester

Carbon tax
Nieuwe energie, want met alleen wind- en zonne-energie komen we er niet.
28.11.15 in NRC aldus The Economist

Vuile werk
2/3 export NL weinig rendabele weder/doorvoer.
27.11.15 in FD aldus CBS

Pensioenen ongelijker dan vermogens
Met pensioen rijkste 20% 7,8x armste; zonder 6,4x.
26.11.15 in VK aldus CBS

Eu
Brussel veegt met machtsvertoon haar straatje schoon.

Zwarte piet
BelgiŽ krijgt schuld terreur in de schoenen geschoven door Franse regering.

Macht ceo
Vroeger deed openheid in USA beloningen niet ontsporen.
21.11.15 in NRC door Menno Tamminga

Onder ons
Vroeger wisten old boys goed wat anderen verdienden.
21.11.15 in NRC door Menno Tamminga

Stiekem
Vroeger verdienden toplieden evenveel als tegenwoordig.
21.11.15 in NRC door Menno Tamminga

Huichelachtig
Kabinet blokkeert voorstel EU meer stemrecht voor aandeelhouders inzake beloningen.
21.11.15 in NRC door Marike Stellinga

Aanval op onze waarden
Terreurverdachten onnodig steeds minder rechtsbescherming.
21.11.15 in NRC door Folkert Jensma

Wetenschap
Van 95,5% weten natuurkundigen niet wat het is.
21.11.15 in FD aldus Sijbrand de Jong

Werklozen weg
Met arme ZZP'ers werkloosheid 34% in NL.
20.11.15 in VK aldus Gallup

Gratis PR
Hoera, openbare onderhandeling over belastingverlaging door VVD mislukt.

Ideocratie
Ook onze staat wordt bestuurd door ideologische leiders van Christelijke, Rechtse en Linkse Kerk.

Geen oorzaak, wel gevolg
Volgens meeste Arabieren IS creatie van Westen (Saoedi-ArabiŽ).
17.11.15 in VK door Arnon Grunberg

Rectificatie
Late betaling pgb's door falen van gemeenten en niet van SVB.
14.11.15 in FD door Alexander Weissink

EndlŲsung der H-frage
Hypotheekrenteaftrek nagenoeg verdampt door eigenwoningforfait, aflossingsplicht en lage rente.
12.11.15 in FD door Bartjens

Sjoemelsoftware
Niet alleen meer uitstoot, maar ook meer slijtage door opgevoerde lichte motoren.

Participatiemaatschappij
In USA meer geld, maar ook meer burgers betrokken bij verkiezingen.

Niet alleen ING
Belangengroepen uiteraard vaak betrokken bij wetten.

Virtueel
Duitsland: motor van Europa.

Doorrotten
Bouwfonds (van Ned. Gemeenten naar ABN Amro en dan Rabo en SNS) is al heel lang rot.
1993 Netwerk Nieuwe Elite door Jos van Hezewijk

Luilekkerland
In 60's dachten we dat al in 2000 robots werk voor ons zouden doen.

oktober 2015

White collar
Na arbeiders kunnen vooral ambtenaren vrezen voor vervanging door robots.

This is awesome!
A huge interactive map of musical genres Ė with a lot of music Check it out http://everynoise.com/engenremap.html .
30.10.15 op Twitter door @MaxCRoser

Stapel
Mensen die meer vlees eten, leven ook op andere punten minder gezond.
29.10.15 in NRC door Martijn Katan

Kloof ambtenaar en politiek
Vanaf Kok mogen ambtenaren niet meer praten met politici.

Belangenverstrengeling
Oud-eurocommissarissen te snel naar bedrijfsleven.
29.10.15 in VK door Peter de Waard

Grijze golf
Vakbonden vanaf 1999 10% minder leden. Weinig verlies ivt andere verenigingen en buitenland.
29.10.15 in VK aldus CEO

Vooral ongezond voor natuur
Wetenschap weet helemaal niet hoe ongezond verwerkt vlees is.
29.10.15 in VK aldus Guardian

Grote geld eerst
Internetproviders mogen selectief blijven doorgeven van EU.
28.10.15 in NRC door Wouter van Noort

Nauwelijks onderzocht
In alle voedsel zitten van nature ongezonde stoffen.

Duur gehobby
Onduidelijk of overheidsinvesteringen in wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan economische groei.
27.10.15 in NRC aldus CPB

Corruptie op de loer
Belastingambtenaren kunnen ongecontroleerd afspraken maken met bedrijven.
26.10.15 in VK door Yvonne Hofs

Ondanks speculaties pers
Relatief en objectief is kabinet-Rutte goed.
23.10.15 in VK door Sheila Sitalsing

Honkvast
Topmanager nog steeds technokraat.
23.10.15 in FD aldus Rob Timans

Nedertop
Buitenlanders weinig interesse in top bedrijfsleven.
22.10.15 in VK aldus Rob Timans

Academische adel
Hoge afkomst steeds minder, maar hoge opleiding steeds meer aan top bedrijfsleven.
22.10.15 in VK aldus Rob Timans

Wat is leuk ?
Irritante reklame even effectief als leuke.
21.10.15 in FD aldus Martin de Munnik

Geld niet meer gratis
China kan over vier jaar schuld niet meer aflossen.
20.10.15 in FD aldus Michael Pettis

Meer hulp en minder corruptie
Geen vluchtelingen uit, maar juist naar IS.
19.10.15 in NRC door Carolien Roelants

Misdaadcijfers blijven dalen
Aantal mensen dat zegt slachtoffer te zijn geworden van criminaliteit is ook afgenomen.
19.10.15 in NRC aldus CBS

Mes snijdt aan twee kanten
Immigratie veroorzaakt armoede hier en in landen van herkomst.
17.10.15 in T door Jaap van Duijn

Roofkunst
Rijksmuseum smijt met geld.
17.10.15 in T door Henk Schutten

Dronegate
90% burgerslachtoffers bij USA droneaanvallen.
16.10.15 in T aldus klokkenluider

Dodelijke houtvuurtjes
Cookstoves kunnen miljoenen levens en klimaat sparen in 3e wereld.
13.10.15 in NRC aldus HIER Klimaatbureau

Silicon ubermenschen
Uber in China weggeconcurreerd door Didi Kuaidi mbv Japanse Softbank.
09.10.15 in NRC door Oscar Garschagen

Doe het zelf niet pensioen
Je zult nu met die lage rente als zelfstandige maar een pensioen moeten kopen.

Minder, minder, minder
Duurzame auto is onzin.
09.10.15 in FD door Erwin van den Brink

Zelfstandige zonder poen
Binnen 4 jaar 1/2 zzp'ers terug naar baas.
06.10.15 in FD door Ferdinand Grapperhaus

27% gedaald
Maar faillissementen nog 3x hoger dan 2007.
05.10.15 in FD aldus CIR

Stijging vooral bij kansarmen
Hoog IQ geen garantie voor wijsheid.
03.10.15 in VK aldus Jan Te Nijenhuis

50/50
Omgeving en genen beÔnvloeden elkaar.
03.10.15 in VK aldus Wilma Resing

Academische intelligentie
Ondanks hoger IQ zijn we niet slimmer geworden, maar abstracter.
03.10.15 in VK aldus James Flynn

Illegaal Uberpop
Lucratief monopolie lonkt ondanks juridische kosten.
03.10.15 in NRC door Wouter van Noort

Geen stimulans
R&D-investeringen laag wegens subsidies?
03.10.15 in NRC door Marike Stellinga

Juridisch paradijs
Na USA vanuit NL meeste ISDS-procedures door brievenbusbedrijven.
02.10.15 in NRC door Roland Duong

Geen genen
Schoonheid vooral bepaald door persoonlijke voorkeuren.
02.10.15 in VK aldus Laura Germine

Meer geld
Over die emigrerende wetenschappers lees ik alsmaar geen cijfertjes.

september 2015

Veel e-mail advertenties
Profielen van Google en Facebook verre van secuur.
30.09.15 in VK door Peter van Ammelrooy

Wickr of Signal
Versleuteling van je internetverkeer is simpel.
30.09.15 in T aldus John Draper

Referendum
Stelt tomeloze uitbreiding EU met Oekraine ter discussie.
30.09.15 in T door Leon de Winter

Geenpeil
GeenStijl en niet D66 forceert eerste referendum.
30.09.15 in T door Leon de Winter

Vuil internet 3
Downloaden van 1 gigabyte kost tussen 1 en 205 liter water.
29.09.15 in NRC aldus Open Data Center Alliance

Vuil internet 2
IT-sector vervuilender dan luchtvaart.
29.09.15 in NRC aldus Open Data Center Alliance

Vuil internet 1
1 x googelen kost energie van 1 kopje thee zetten.
29.09.15 in NRC door Paul Luttikhuis

Autofraude 2.0
Minder uitstoot en verbruik, maar meer slijtage.

Onrendabel
Nieuwe Rembrandts trekken niet meer toeristen

Creatief
Door rijken kunst in leen aan musea voor onderhoudskosten.

Schone auto
Bedrog auto's vanwege slechte verkopen ?

Kwantitatieve zorg
Extra levensjaren steeds meer met kwalen.
25.09.15 in VK aldus CBS

Boven de wet
TTIP: internationaal commercieel tribunaal voor grootkapitaal tegen regeringen.

Vuile vlucht
Startend vliegtuig evenveel (ultra)fijnstof als miljoen vrachtwagens.
25.09.15 in T aldus Ivo Stumpe

Automatisering productie
Google ads betalen ook voor bot views.
23.09.15 in FD

Feestbegroting
Onder ontbijtje werd besloten tot Rembrandts ipv zorg.
23.09.15 in FD

Private banking
CFO ABN Amro geheim bestuurder financiŽle holding Koninklijke familie.
19.09.15 in VK door Tom Kreling en John Schoorl

Bondgenoten
Vluchtelingen voor moslimfundamentalisme die al jaren in Libanon en Turkije zitten.
18.09.15 in NRC aldus directeur UNHCR

Beter dan windmolens
Investeren in energiezuinige appartementen is efficiŽnt, goedkoop en winstgevend.
09.09.15 in FD door Kees Oomen

Hoezo ?
Russische oppositie krant Novaja Gazeta kreeg in 2012 subsidie (22.000 euri) van NL ambassade.
08.09.15 in NRC door Steven Derix

Lage lonen weinig gestegen
In opkomende landen strijken investeerders en hoger opgeleiden steeds meer op, net als in Westen.
07.09.15 in FD aldus Marcel Timmer

Graaiende overheid
Net als in jaren 90 loonsverhoging deels uit eigen pensioendoos.

Ouderwets kartel
Apple, Adobe, Google en Intel schikken in verboden salarisafspraken.
04.09.15 in NRC

Topmannen kijken niet naar vreemde vrouwen
Zoals verwacht, vrouwenquotum aan top niet gehaald.
04.09.15 in FD aldus Mijntje LŁckerath

Verstand beter op 0
Gemiddelde chimpansee belegt ook beter dan de gewogen index.
03.09.15 in NRC aldus Cass Business School

vermogensrendementsverdeling
Spaarders tot 3 miljoen euro zijn niet actiever op de aandelenmarkt dan spaarders met 3.000 euro.
03.09.15 in VK door Peter de Waard

Medische missers
Ongeveer 70% medische publicaties niet reproduceerbaar.
01.09.15 in VK aldus Harald Schmidt

augustus 2015
Bbp per capita weinig gedaald
Minder macroproductiviteit nodig door minder bevolkingsgroei.
31.08.15 in FD door Paul de Beer

Weinig wol
Daling macroproductiviteit door toename minder productieve ict.
31.08.15 in FD door Paul de Beer

Veel geblaat
Daling macroproductiviteit door toename minder productieve diensten.
31.08.15 in FD door Paul de Beer

Jihad
Of je uit naam van god of van democratie moordt.

Iedereen slikt
In alle voedsel zitten van nature medicinale en slechte stoffen.

Freudiaans
Ook mogelijk 80% van psychologische studies drijfzand.
28.08.15 in VK aldus John Ioannidis

Van 2 walletjes
Zonder centrale banken stort kapitalistische beurs in.
26.08.15 in FD door Mathijs Bouman

Politiestaat
Opsporingsambtenaren worden ingezet voor inlichtingendiensten.
25.08.15 in NRC door Kees Jan Dellebeke

Pot verwijt
Vertrouwen in pers (32%) weinig hoger dan in hun slachtoffers.
25.08.15 in NRC aldus CBS

Stabiliteit
Rijken mogen niet meer dan 4x dan armen verdienen.
24.08.15 in FD aldus Plato

Alkohol, nicotine en koffie
Bestrijding drugs tot gevestigde orde handel heeft overgenomen.

Clientalisme
Financials al 130 jaar geen productiviteitsgroei.
22.08.15 in FD aldus David Pitt-Watson

Beursshow
Google verbloemt met Alphabet dat het vooral een advertentiebedrijf is.
14.08.15 in NRC door Evgeny Morozov

Belastingontwijking
Bij rijksten veel meer belasting te halen.
14.08.15 in VK aldus OESO

De een zijn dood
Eurocrisis leverde Duitsland per saldo 10 miljard op.
13.08.15 in VK aldus Halle Institute for Economic Research

Bouw op schop 2
Concurrenten zien naast zwak Ballast Nedam ook zwak Imtech graag verdwijnen.

Internet der dingen
Software oncontroleerbaar op fouten muv open source.
12.08.15 in FD door Axel Arnbak

Complex
Fabrikanten software itt andere sectoren niet aansprakelijk voor fouten.
12.08.15 in FD door Axel Arnbak

Onderonsje
Praatshow draait om ego van presentator, niet om informeren kijker.
09.08.15 in NRC door Ebru Umar

Wie betaalt ?
Wilders krijgt tienduizenden nepvolgers op Twitter.
04.08.15 in NRC aldus Coosto

Etherum
Decentraal en onkraakbaar platform.
04.08.15 in NRC door Wouter van Noort

Doorstart
Waarom geen flitsfaillissement voor personen ?

Praatshow
10 populairste gasten bijna allemaal cabaretier en/of journalist.
04.08.15 in NRC aldus LJS Nieuwsmonitor

Vaste kern
Baanwisseling neemt niet toe, maar af.
03.08.15 in FD door Paul de Beer

Bodemloze bouwput
Heeft overheid eens goed aanbesteed, klagen bouwers over risico's.

Bouw op schop 1
Concurrenten zien zwak Ballast Nedam graag verdwijnen.

juli 2015
Mantelzorg
1/3 mensen aangerand; 3/4 daders familie/kennis.
30.07.15 in NRC aldus Universiteit Maastricht

Recycling
Private equity hangen slechte bedrijven vol schulden; distressed debt-fondsen kopen ze voor prikkie voor reanimatie.

Vinexwijken trekken hoogopgeleiden
Vooral de woningprijzen in Eindhoven en Utrecht in de lift.
22.07.15 in NRC door Friso de Zeeuw en Rink Drost

Stad trekt laag opgeleiden
Migranten laten de stad groeien, niet yuppen.
22.07.15 in NRC door Friso de Zeeuw en Rink Drost

Nazis Next Door
USA-suprematie mede gebaseerd op prominente nazi-immigranten gedekt door CIA.
20.07.15 in VK aldus Eric Lichtblau

Vijf Presidenten Rapport
Bij Grieks drama blijkt dat Duitsland en Frankrijk in EU beslissen.
20.07.15 in NRC door Peter van Ham

Trias politica
Politie en Justitie moeten in aparte ministeries.
20.07.15 in NRC door Magda Berndsen

Minst onacceptabel
Wat zal EU-baan Dijsselbloem gekost hebben in geld, natura en principes ?

Privacy geen probleem
Dataversleuteling internet moet verplicht worden door EU.
15.07.15 in FD door Axel Arnbak

Vijand van vijand is vriend
Iran-akkoord: Shiieten vrezen Soennitische reformatie.

Creatieve destructie
Internet schakelt warenhuis uit, zoals warenhuis groothandel uitschakelde.

Disruptie
Algoritmen vervangen menselijke wil.

Sociale media
Kosten/inkomsten als bij oude financials onzichtbaar.

Onmogelijk
Grieken moeten binnen 1 week wetgeving aanpassen van EU.
15.07.15 in T door Jan Maarten Slagter

Prijs is hoog
Eurogroep slaat Griekse revolte neer.
14.07.15 in FD door Rik Winkel

Kindermisbruik
Honderden prominente Britten verdacht.
09.07.15 in VK aldus Guardian

Beter in eurozone
Kleine Zwitserse economie dupe van zwakke euro.
09.07.15 in VK door Fred de Koning

Correctie China
Hopenlijk verstomt gezeur over kleine Griekenland.

Recht van sterkste
Buitenlandse bedrijven naar Amsterdam wegens voortrekken grootaandeelhouder.
08.07.15 in FD aldus Eumedion

Hippe stad
In steden steeds minder plaats voor laagopgeleiden.
08.07.15 in FD door Kim Putters (SCP)

Verlies naar burgers
In 2010 Griekse schuld bij banken, enz.; nu 78% bij IMF, EU en ECB.
07.07.15 in NRC aldus Jubilee Debt Campaign

Winst naar banken
90% steun aan Griekenland terechtgekomen bij N.-EU banken.
07.07.15 in NRC aldus Guardian

Ieder voor zich
Opheffen herverdeling jong/oud pensioen leidt tot lagere pensioenen en/of hogere premies.

juni 2015
IT-baronnen in energie
Gates schaart ook innovatieve kernenergie onder duurzaam.
29.06.15 in NRC door Wouter van Noort

Anarcho-capitalism
Algorithms for online advertising are used by despotic governments.
29.06.15 aldus Ippolita

Neerwaartse rente spiraal
Wereldeconomie nu door lage rente gedreven.
29.06.15 in NRC aldus BIS

Weer weinig reserve en veel schuld
Grootste 20 beleggingsfondsen beheren 40% belegde vermogen.
29.06.15 in NRC aldus BIS

Stank voor dank
Onderzoek voor grote innovaties initieert en financiert de staat voor belastingontwijkende bedrijven.
28.06.15 in VK aldus Mariana Mazzucato

Vuil vliegen
Belastingontwijking van vliegtuigen doet milieumaatregelen teniet.
27.06.15 in VK door Jeroen Trommelen

Spannend
Klok van media staat al eeuwen stil op 5 voor 12.

Sigaar uit eigen doos
5 miljard minder dan verwachte schuld wordt door regering kado gedaan.
25.06.15 in NRC door Maarten Schinkel

Grexin
Zieke oude man Duitsland liet zich in 2000 ook niet dwingen tot hervormingen.
24.06.15 in NRC door Coen Teulings

Aflaathandel rijken
Filantropie is zeker geen zaak van rijken alleen
24.06.15 in Sociale Vraagstukken door Jos van Hezewijk

Labbekak
VNO-voorzitter De Boer geeft FNV voorzetje.

Holle woorden
Helft bestuurders NL bedrijven vindt innovatie uiteindelijk duur falen.
24.06.15 in FD aldus PA Consulting.

Smakelijk
Hopenlijk neemt AH veel over van Delhaize.

Disruptive
In Turkije met 1,59 miljoen Syrische en Libanon met 30% verblijven meeste vluchtelingen in de wereld.
22.06.15 in NRC door Carolien Roelants

Schimmenspel
Grexit of niet, het kost ongeveer evenveel.

Inteelt
Veel kamerleden voorheen politiek assistent.
20.06.15 in VK door Ariejan Korteweg

Dynastie
2 dochters Loek Hermans politiek assistent (Rutte en Wiebes).
20.06.15 in VK door Frank Hendrickx

Jongens van stavast
Slechts 5% vluchtelingen naar EU en met betere opleiding, initiatief en doorzettingsvermogen.
19.06.15 in NRC door Leo Lucassen

Wisselend succes
EU moet USA-systeem van herverdeling over staten krijgen.
18.06.15 in NRC door Maarten Schinkel

Niks doen
Er is altijd een goed alternatief plan B.

Baanpolarisatie
Door automatisering verdwijnen vooral banen op middelbaar niveau.
17.06.15 in NRC aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee

Asociale media
Facebook, Google en Change.org filteren op je interesses.
17.06.15 in VK aldus Eli Pariser

Devaluatie EU-miljonairs
Minder dollarmiljonairs door stijging dollarkoers.

Ruling class
14.619 afspraken van Belastingdienst met multinationals sinds 1991.
15.06.15 in FD aldus staatssecretaris van FinanciŽn

Westerse lokroep
In 3e wereld opstand, onderdrukking en vlucht dankzij sociale media.

Nieuwe jungle
Mensen scheppen nieuwe technologische en onbeheersbare natuur.
13.06.15 in VK aldus Koert van Mensvoort

Grote volksverhuizing
(Kapitaal)vlucht naar Westen.

Bokito's
Vanaf stenen tijdperk kiezen we nog steeds voor lange mannen met lage stemmen.
12.06.15 in VK aldus Jaap van Ginneken

Niet behandelen
Artsen leven ongezond in ziekenhuis.

FNV-voorzitter toch gelijk
Volgens veel economen stimuleert zelfstandigenaftrek ondernemerschap niet.
11.06.15 in FD door Laurens Berentsen

Grijze massa
82% neurowetenschappelijke studies drijfzand.
09.06.15 VK door Leon de Bruin

Democratische dictatuur
Witte leerlingen meest gesegregeerd.
03.06.15 in VK door Orhan Agirdag

Blatter deal
Ben benieuwd of ie nog achter tralies komt.

FIFA inkoppertje voor FBI
Geen belangrijke Amerikaan bij betrokken en goed voor reputatie.

EU-belasting
Opkopen staatsobligaties door ECB feitelijk ons geld doorsluizen naar landen en bedrijven.

Leiderschap
Zonder twijfel de bekende weg wijzen.
1869 in Oorlog en vrede door Leo Tolstoj

mei 2015

Crisis 4.0
Hedgefondsen, private-equity en geldmarktfondsen nieuwe ongereguleerde banken.
30.05.15 in FD door Prisco Battes

Crisis 3.0
Niet meer aan banken, maar aan ECB meer kapitaaleisen stellen.
30.05.15 in FD door Prisco Battes

Tobinkomen
Juist topman Polman van Unilever verdient meer.

Oorlog om standaard e-mobility
Octrooien Tesla (en Toyota en Ford) slechts tijdelijk vrij tot monopolie.
30.05.15 in FD door Walter Hart

Ouderwetse tweedeling
Dure oude steden trekken weer steeds meer jonge, hoogopgeleide bevolking.
28.05.15 in VK aldus Atlas voor gemeenten 2015

Parlementaire enquÍte = biecht
Publiek geld kan bijna straffeloos misbruikt worden.

Beter en goedkoper
Geldt meestal alleen voor verkoper.

ABN opnieuw tijdig verkopen
en dan SNS veilige systeembank.

Meer geld armen rendabeler
Meer geld rijksten naar aandelen buitenland; van armsten uitgegeven in binnenland.

Meer flexibele en minder vaste arbeid
Rijkste 10% bezit 10x armste 10% en in jaren80 7x.
22.05.15 in FD aldus OESO

Erfelijk
Rijkste 1% bezit 18%; in NL 24%.
22.05.15 in T aldus OESO

-4,7% ec. groei 1990-2010
Rijkste 10% bezit 50%; in NL 60%.
22.05.15 in T aldus OESO

Ook door automatisering
Ongelijkheid 3x hoger in 30 jaar.
22.05.15 in T aldus OESO

Wat kosten echte alternatieven ?
Fossiele brandstof kost samenleving (vervuiling, enz.) 6% BBP.
21.05.15 in NRC aldus IMF

2/3 top bedrijven studentenverenigingen
Effectief mengsel jong ambitieus + elitair.

1/3 top bedrijven studentencorps
Effectief mengsel jong ambitieus + elitair.
20.05.15 in NRC door Anouk van Kampen†en†Harrison van der Vliet

Bronstijd
Mannen NW-EU meest geÔsoleerd, vrouwen minst geÔsoleerd DNA.
20.05.15 in VK aldus Peter de Knijff

Winner takes all
2/3 EU-mannen stamt af van 3 innovatieve agrarische oervaders.
20.05.15 in VK aldus Peter de Knijff

Glassdoor.nl
Banensite waarop medewerkers hun bedrijf mogen recenseren.

Centrale bitcoin bank
Onenigheid bij 5 bazen van bitcoin over koers.
20.05.15 in FD door Axel Arnbak

25% meer kolen sinds 2011
Nederland knapt het vuile werk op voor Duitse groenen.
20.05.15 in FD door Mathijs Bouman

Teruggeven
(Multi)miljonairs willen veel meer (terug)geven aan goede doelen (59%/24%).
20.05.15 in T aldus Van Lanschot

Eigen zeepbellen
FinanciŽle topmannen waarschuwen voor lage rente beleid centrale banken.
19.05.15 in FD aldus The Financial Times

Giftige gifts
Wie geeft, creŽert een schuldgevoel
18.05.15 in FD aldus Ralph Waldo Emerson

Snelonrecht
Waarom geheime internationale advocatenarbitrage in TTIP alleen voor grote bedrijven ?
18.05.15 in FD door Geert Ritsema

Pound foolish
Dure medicijnen veroorzaken veel goedkope zieken.
18.05.15 in FD door Marcel Canoy

Wij boffen
Media en NGO's melden nauwelijks dat armoede daalt in ontwikelingslanden.
11.05.15 in NRC door Mirjam Vossen

Onder wijs
Alleenstaande mannen normaal opgeleid, maar vaker arm, ongezond, werkloos en persoonlijkheidstoornis.
11.05.15 in FD door Paul de Beer

Onderklasse
Samenleving zo zwak als zwakste schakel.

ISDS (TTIP) onzin
Westers juridisch systeem goed genoeg bij conflicten tussen overheid en bedrijven.
08.05.15 in NRC door Maarten Schinkel

Duitsland overtreedt EU-regels tegen Grieken 2
Overschot groter dan 6% ten koste van Grieken.
06.05.15 in VK door Rens van Tilburg

Duitsland overtreedt EU-regels tegen Grieken 1
Redden eigen banken op kosten van Grieken.
06.05.15 in VK door Rens van Tilburg

Dood
Voor mijn ogen slachting door kraaien, eksters en gaaien.

Verbeelding aan de macht
Politiek is alleen nog beeldvorming volgens spindoctor VVD.
02.05.15 in NRC aldus Henri Kruithof

Koopkracht daalt
Verlaag belasting op lage lonen.
02.05.15 in NRC aldus CPB

Opvang in regio
Libanon en JordaniŽ betalen voor huidige opvang vluchtelingen.

Eastern revival
Aziatisch-Amerikanen verdienen gemiddeld meer dan blanken.
02.05.15 in VK door Paul Brill

Grijs werk
In 1995 baan 8 jaar, in 2014 10,5 jaar.
02.05.15 in FD aldus Paul de Beer

Evenveel mannen aan aanrecht
In 2030 evenveel vrouwen als mannen werkzaam.
02.05.15 in FD aldus Paul de Beer

Power feminisme
Jonge vrouwen hoger opgeleid verdienen gemiddeld meer dan jonge mannen.
02.05.15 in FD aldus Paul de Beer

Varianten PFAS's
Wetenschappers slaan alarm over kankerverwekkende stoffen in veel artikelen.
02.05.15 in T aldus 200+ wetenschappers

Zwarte doos
38 kleine onregelmatigheden en 66 incidenten bij 54 operaties .
01.05.15 in NRC aldus Teodor Grantcharov

april 2015
Dooie diender
Politie lost 1/4 geregistreerde misdrijven op. Veel minder dan omringende landen.
30.04.15 in NRC aldus Marc Schuilenburg

Klasse-criminaliteit
Misdaadcijfers zeggen niets over witte boorden-misdaad.
30.04.15 in NRC aldus Marc Schuilenburg

Klakkeloos
2 USA bedrijven dominant in stemadvies voor grote aandeelhouders.
27.04.15 in NRC door Teri van der Heijden

Vlucht voor dictatuur
Onder bootvluchtelingen velen, die uit relatief welvarende landjes komen.
27.04.15 in NRC aldus Foreign Policy

Winner takes it all
Bevrijdingskinderen doet denken aan jihadistenvrouwen.

Vrouwen ontketend
Vrouwen kunnen ook op zoek naar sex (anoniem via internet).

Kapitaalroof uit arme landen
1/2 biljoen/jaar (4% bbp), waarvan 60% door multinationals en 40% door criminelen.
21.04.15 in VK door Wim Bossema

Arabische lente
Bootvluchtelingen: we gaan Kadhafi nog missen.

Onthullend
Register nevenwerkzaamheden van journalisten/publicisten.
06.12 in Kanttekeningen

Bush bedankt
Ontslagen leger van Sadam zaliger is kern van ISIS.
08.14 in Kanttekeningen

Hoger opgeleid # hogere beloning
Er is geen schaarste aan hoger opgeleiden.

Hoger opgeleid # slimmer
Hoger opgeleiden achten zich slimmer zonder wetenschappelijk bewijs.

Winst wordt genomen
Turkije, BraziliŽ en IndonesiŽ zien miljarden wegvloeien.
16.04.15 in VK aldus IMF

Duistere deals
Grootste bezwaar: handelsverdrag EU-USA vooral geheimzinnig.

Vredes Missie
90% legers rijke Westen bemand met arme huurlingen uit 3e Wereld.

Resultaten uit verleden
Hoezo bejaarden minder uitgaven ?

Januskop
Regering tegen meer invloed aandeelhouders op topbeloningen.
11.04.15 in NRC aldus Rients Abma

Versplintering
Kiezer corrigeert macht grote partijen.

Terrorisme
Weinig doden, veel effect.

Zelfmoordaanslag
Interessant einde voor suÔcidale mensen.

Machtsmisbruik
Geldt min of meer voor meeste inkomens boven (wereld)modaal.

Crisis zijn wij allemaal
Ook bij top verblindende hebzucht.

DHaag speeltuin lobbyisten
Voor elk kamerlid minimaal 7 beroeps- en 150 nevenlobbyisten. Weinig regels.
09.04.15 in T aldus Transparency International

Tobbeloningen
Klacht gaat niet over hoogte, maar over prestatie.

Zonder nieten
Men zou ook negatieve bonussen verwachten.

Machtwerking
ABN-medewerkers ook hun stinkende best gedaan.

Marktwerking
Benieuwd hoeveel bestuurders ABN vertrekken voor het geld.

Stakeholders boos
Terecht tonnetje inleveren voor bestuurders ABN.

Waar blijft t ?
Voor noodsysteem betalingsverkeer geen staatsbank nodig; liever niet.
02.04.15 in NRC door Maarten Schinkel

NL zwarte piet
Belasting in Griekenland (47%) hoger dan in NL (44,5%).
02.04.15 in VK door Peter de Waard

Ontwikkelingshulp
Ook veel wetenschappelijke artikelen en boeken worden uitbesteed in IndiŽ en Oost-Europa.

maart 2015
Amici
Hoog tijd voor review-website over slechte artsen, advokaten en accountants.

In pak genaaid
Bezuinigen onder het mom van maatwerk.
28.03.15 in NRC door Jan Kuitenbrouwer

Verloren jeugd
Gecorrigeerde werkloosheid jongeren van NL (12%) voor deeltijd (37%) met lage lonen in achterhoede Europa.
28.03.15 in NRC door Wiemer Salverda

Valse kritiek op TTIP
NL is een van de grootste claimers in handelsverdragen met arme landen.
27.03.15 in VK door NoŽlle Geubbels

Twee eentje
Chef RTL Nieuws weer naar VVD.

Social media ook banken
Silicon Valley trekt bankiers aan.

Hirsi Ali: Islam needs reformation now
Christelijke reformatie was fundamentalistisch en geweldadig.
25.03.15 in NRC aldus Jon Stewart

Koers AEX +6%
Topinkomens in 2014 +37%.
24.03.15 in VK door Wilco Dekker en Xander van Uffelen

Koers AEX +5%/j
Over 20 jaar inkomen toplui +7%/j, van Jan Modaal +2%.
24.03.15 in VK door Wilco Dekker en Xander van Uffelen

IT-soevereiniteit
BRIC-landen willen eigen internet zonder overheersing USA.
21.03.15 in NRC door Evgeny Morozov

Zorg om privacy gespeeld
Gedeelde imperialistische belangen Silicon Valley en USA-overheid.
21.03.15 in NRC door Evgeny Morozov

Diplomademocratie
Politiek lijkt vermaak voor hoger opgeleiden.
21.03.15 in NRC door Folkert Jensma

PVVD steeds bron
Jeugdcriminaliteit nam af, maar op populaire media juist toe.
21.03.15 in NRC door Folkert Jensma

Juridisch imperialisme
Alle organisaties met vestiging in USA vallen onder controle.

Eenzaam aan top
SG Justitie Cloo jarenlang hand boven hoofd gehouden door vrind minister Opstelten.

Zinvol afwachten
Samenleving geeft de voorkeur aan handelen zonder nadenken.
19.03.15 in VK door Wouter Bos

Verkeerde prioriteiten
Bouw gebruikt 50% van energie.
19.03.15 in VK door Hennes de Ridder

Subsidiegedreven
Energiebesparing renovatie is vooralsnog per saldo negatief.
19.03.15 in VK door Hennes de Ridder

Innovatie ontbreekt
Aardwarmte is continu beschikbaar.
19.03.15 in VK door Hennes de Ridder

Windhandel
Zon- en windenergie missen opslag.
19.03.15 in VK door Hennes de Ridder

Democratie
Waarom zou versplintering slecht zijn ?

Vrinden
Bijna helft commissarissen Stoxx50 banden met directie.
18.03.15 in FD aldus Sonean

Achtung
Duitsland verloor na WOI evenals Rusland nu bijna helft economie.
17.03.15 in NRC door Yulia V. Zhuchkova

Kritiek op Caminada
Rijksten bouwen vooral onbelast vermogen op in eigen onderneming.
16.03.15 in VK aldus Robin Fransman

Dubbele petten
675 x (max. 3,3%) belangenverstrengeling bij stemmen Eerste Kamer.
16.03.15 in VK door Sybren Kooistra, Wilco Dekker

Opsteker
ECB heeft enorm geluk met lage olieprijs.

Inspraak
Elke Nederlander kan z'n†wetenschappelijke vragen insturen naar www.wetenschapsagenda.nl.
14.03.15 in NRC aldus Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf

En hun bv's, enz. ?
% Inkomen rijksten niet toegenomen 1990-2012.
14.03.15 in NRC aldus Koen Caminada, Kees Goudswaard en Marike Knoef

Hoezo spaarzaam
Duitse huishoudens spaarden laatste 15 jaar 7,5 procent inkomen, Belgische 9,5 procent en Nederlandse slechts 0,7 procent per jaar.
14.03.15 in NRC door Marike Stellinga

Raad van Bestuur
Er werd aan elkaars stoelpoten gezaagd en alles was gefocust op de korte termijn.
14.03.15 in FD aldus Robert-Jan van Ogtrop

Omkopen telt niet
Corruption Perceptions Index negeert gedrag private bedrijven.
13.03.15 in VK door Peter de Waard

Macht van getal
Rijk geeft 12.000, gemeenten 3.000 en provincie 370 Ä uit per burger.
13.03.15 in VK

Ruziemaker
Rabo-top niet rouwig om aftreden cfo Bruggink.
12.03.15 in FD door Pieter Couwenbergh, Pieter Lalkens en Cor de Horde

Methodologische hoogstandjes
Internationale publicaties en citatiescores geen bewijs van wetenschappelijke kwaliteit.
11.03.15 in FD door Paul Frissen

Natte vinger
Na sociologie nu ook economie geen exacte wetenschap.
11.03.15 in FD door Paul Frissen

Oude wijn
ICT-disrupters ouderwets uit op monopolie.
11.03.15 in FD door Paul Frissen

Nadeel heb voordeel
Mooie smoes voor VVD om suffe Opstelten te lozen en Teeven niet elitair (Minerva) genoeg voor minister.
10.03.15 in NRC door Tom-Jan Meeus

Minst van alle kwaden
EU, geldpers en bombarderen kalifaat is voorlopig noodzakelijk kwaad.

Burgerinitiatief
Daling criminaliteit vanaf eind jaren90 vooral door vergrijzing en preventie van burger.
07.03.15 in NRC door Folkert Jensma

Wie betaalt die bepaalt
Echte wetenschappers zou je meer vrijheid kunnen geven.

Alma mater
Universiteit meer inwijdingsrite voor (rijkere) elite.

Waar stemmen we op ?
Nog steeds geen cv's van kandidaten 1e Kamer.

74% NL voor TTIP aldus EU
Maar geen hond in NL weet wat TTIP is.
05.03.15 in VK door Peter de Waard

Draaideur
Witteboordencriminelen aanpakken beter dan schikken met bedrijf.
05.03.15 in FD door Marcel Pheijffer

Gamers Jihad
Gamergate: haatcampagne tegen vrouwelijke ontwikkelaars en gamecritici.
04.03.15 in NRC door David Nieborg

Smeergeld
Parallel tussen democratie en rijkdom.

Win-win
Pechtold en Wilders hebben aanvalsverdrag gesloten.

Verschil Poetin en Hitler
Poetin verloor landen en Hitler overwon ze.

Academisch rendement
Komt vooral terecht bij bedrijven en academici zelf.

Van zelfde laken een pak
Aversie van nieuw rechts tegen wijlen nieuw links.

Autonomie NL altijd gering
NL hoeft nauwelijks autonomie in te leveren aan EU.

Kort aan de top
Elite dus gevoeliger voor emolumenten en toekomstige werkkringen.

Lonen niet gestegen
Inkomens huishouden vooral gestegen dankzij werk vrouwen.

Geweten boven wet
Niet exclusief Islamitisch.

De leugen regeert
Gelijk krijgen # gelijk hebben.

Not yet
Russia demands publication of recordings from downed flight MH17.
30.08.14 in Reuters

februari 2015

Terug bij af
Eigenschappen bepaald door samenspel van duizenden genvarianten.
28.02.15 in NRC aldus Paul de Bakker

Buyback bubble
USA financials kochten 2006-2008 voor 207 miljard eigen aandelen om koers te stutten en moesten in 2009 voor 250 publieke miljarden gered.
28.02.15 in NRC aldus Economist

Technik macht frei
Schatrijke hippies in Silicon Valley willen wereldmacht veroveren.
28.02.15 in VK door Michael Persson

Crisis zijn wij allemaal
De ongemakkelijker waarheid dan van Luyendijk.
28.02.15 in FD door Ivo BŲkkerink

Democratie
Groepen omkopen is politiek; partijen omkopen is lobby.

Recht van sterkste
Bendes zijn gevolg van wetteloosheid, niet reden ervoor.
27.02.15 in NRC aldus Jill Levoy

Dure HBO'ers
Minstens helft studenten leert geen wetenschap op universiteit.

Nieuwe politiek
Buitenkant zwartwit en binnenkant vijftig tinten grijs.

Vijftig tinten grijs
Is dat een film voor bejaarden ?

Derde weg
Begrip hebben voor jihadi's en toch gewoon bestraffen.

Crisis zege voor bonus
Oude bonussen worden opnieuw verkregen.

Weetnietkunde
Zwarte gaten ook in onze hersenen.

10% krijgt 60%
Wetenschapsgeld onwetenschappelijk verdeeld.
21.02.15 in VK aldus DaniŽl Lakens

Halszaak
Doden van duizenden onschuldigen met vliegtuigen vinden wij niet beestachtig.

Griekse hype
Spelletje good guy/bad guy met voorspelbare tussenoplossing.

Speltheorie
Weinig wetenschap, veel boerenverstand.

Jihad en mocro maffia
Gefrustreerde ambitie.

Terrorisme wapen van machtelozen
Democratie vooral bedreigd door overdreven reacties.
20.02.15 in Maarten door Maarten van Rossem

Latijns-Amerika geŽmancipeerder
Ook vrouwelijke presidenten en vrouwenquotum.
19.02.15 in VK aldus Fransje Molenaar

Prestaties uit verleden
Huidige marktrekenrente voor pensioenen meest solidair voor generaties.
18.02.15 in FD door Sweder van Wijnbergen

Stront aan de knikker
Geweld tegen moslims x 5 sinds 9/11.
16.02.15 in NRC aldus Washington Post

Groot nieuws
Nieuwe stroomkabel naar Noorwegen voor opslag groene stroom.

Afwenteling
Geldpers is wapen in (lage) valuta-oorlog, om (schulden en) prijzen te verlagen.
14.02.15 in NRC door Maarten Schinkel

Back to future
Flex, kleine overheid, EU en sociale onzekerheid zijn idealen uit verleden.

Globale risicospreiding
Pensioenen moeten niet in NL economie beleggen.
14.02.15 in FD door Jaap Koelewijn

Arme rijken
AEX vanaf 2000 -30% (en 0% vanaf 1998).
14.02.15 in FD door Jaap Koelewijn

Excuusbruut
Poetin gedemoniseerd om zwakke EU-bestuurders te versterken.

Landjepik
Europaten hebben OekraÔne met valse beloftes opgezet tegen Rusland.
10.02.15 in T door Leon de Winter

Minder zorg keuze
Zorgverzekering moet slechte artsen uitsluiten.

Goede keuze
Juist meer linkse(/rechtse) regering kan Griekse corrupte elite bestrijden.
07.02.15 in VK door Frank Kalshoven

Sinds 1998 geen winst
Rijkste 10% goed voor 97% aandelen en obligaties; 1,2% miljonairs 65%.
07.02.15 in FD aldus Belastingdienst

Plantensoort mens
Ons denken en handelen is plantaardig.
06.02.15 in NRC aldus Th. C.W. Oudemans en N.G.J. Peeters

Aardverschuiving
Meer dan helft buitenlandse investeringen naar opkomende landen, vooral AziŽ.
03.02.15 in VK aldus Unctad

En Nederland ?
China strijdt tegen politiek-financiŽle belangengroepen.

Meer aan de hand
Veel jihadisten niet uit onderklasse en wel geÔntegreerd, maar ook achtergesteld.
03.02.15 in VK aldus Marion van San

januari 2015

Wij zijn geen Charlie
Er valt hier niks te lachen.

Ook wij roofdieren
5% pensioenvermogen (63 miljard) in private equity.
30.01.15 in VK door Peter de Waard

Waanzinnig
Internet is ook tunnel naar eigen gelijken.

Besnijdenis
Borstreconstructie, facelift, liposuctie, enz.

Einde krant is einde TV-journalistiek
TV-journalistiek parasiteert op kranten.
29.01.15 in NRC aldus Dominique Weesie

Disrupters don't like disrupters
Google en Facebook kopen weg, Uber lobbyt bij overheden.
29.01.15 in NRC door Wouter van Noort

Weer semi-zelfstandig
RvC, CPB, SCP, Wetenschap, DNB, ZZP, AFM, 1e Kamer en NZa.

Grieken de schuld
Onze banken wel afgeholpen van rotte Griekse leningen.

Vermogensverdeling zelfde als in 1993
Rijksten +400.000; armsten +4.000.
27.01.15 in NRC aldus Aldert Boonen

Hitler geen atheÔst
Op koppelriem van Waffen-SS: Gott mit Uns.
27.01.15 in FD door D. Metselaar

11% kandidaten incompetent
614 toplieden afgekeurd bij financials door DNB sinds 2011.
27.01.15 in FD door Pieter Couwenbergh

Sprinkhanenplaag
In Duitsland mag investeerder bedrijf niet met schulden leeghalen.
27.01.15 in FD door Saskia Jonker en Maurits Kuypers

Kapitaalwedloop
Europese geldpers noodzakelijk kwaad.

Denkende robots
We weten niet eens wat denken is.

Blanke terreur
2009-2014 vervijfvoudigde chapters 5 grootste outlaw motorcycle gangs en kwamen er 3 internationale gangs bij.
24.01.15 in NRC door Elsje Jorritsma

Op de pof
Groei USA door handhaven crisismaatregelen.
22.01.15 in NRC door Maarten Schinkel

Religieus mom
Jihadisten vooral gedreven door geweldadigheid.
20.01.15 in VK aldus Olivier Roy

NL miljonair gemiddeld
Miljonairs (1%) wereldwijd bezitten 48%, gemiddeld 2,3 miljoen euri.
19.01.15 in VK aldus Oxfam Novib

Hoogste inkomens/vermogens onbekend
CBS-onderzoek onzinnig over superrijken (0,025%).

Veel pensioen-miljonairs
Miljonairs (1%) bezitten 23,5%, maar inclusief pensioenen 16,5%.
19.01.15 in VK aldus Universiteit Leiden

Miljonairs op peil
Maar doorsnee vermogen halveerde gedurende crisis door huizen.
19.01.15 in VK aldus CBS

Hypothese
Uitgangspunt van wetenschap is intuÔtie.

Gelijk krijgen
Vrijhandelsverdrag, vrije woord, vrije keuze vooral vrij voor machtigsten.

Banken gematst
Domme door staat overgenomen Griekse leningen worden afgeschreven.
17.01.15 in NRC door Marike Stellinga

KI-station
Kunstmatige intelligentie bedreigend, omdat intelligentie onbetekenend is.

Woord toch niet vrij
Satiricus Dieudonnť voor rechter.

Je suis kosher
Onschuldige Joodse slachtoffers worden dood gezwegen.
12.01.15 in VK door Renť Cuperus

We are not Charlie
Cartoons van Hebdo in USA ondenkbaar.
12.01.15 in VK aldus Tom Spurgeon

Talloze onschuldige doden
Waar blijven massale demonstraties tegen drones ?
12.01.15 in VK aldus Hassnae Bouazza

Meerderheid tegen buitenlanders
Waar blijven massale demonstraties tegen rechtse terroristen ?
12.01.15 in VK aldus Hassnae Bouazza

Niet geÔntegreerd
Ik mis spotprent over anarchistische Hebdo.

Onze enige echte Charlie
Geert Wilders wordt doodgezwegen.
10.01.15 in VK door Martin Sommers

Sensatiezoekers
Zonder overdreven opwinding van ons en media zou jihadisme hier niet bestaan.

Ik ben Charlie
Onafhankelijke journalistiek bestaat even helemaal niet.
09.01.15 in NRC door Arjen van Veelen

Zwarte Piet
Nu mogen moslims ongelimiteerd beledigd worden.
09.01.15 in VK door Peter Buwalda

Charlie Hebdo
Vrije woord staat niet onder druk.
09.01.15 in VK door Peter Buwalda

Bangmakerij
ECB wil alleen inflatie om goeiekoop uit schulden te komen.
08.01.15 in T door Jaap van Duijn

Bangmakerij
Niemand stelt zijn aankoop uit wegens 0,2% deflatie.
08.01.15 in T door Jaap van Duijn

Leedvermaak
Satire is meer dan het vrije woord. Vaak ook politiek wapen.

Schokkend
Wist overheid van gasbevingen, dan leugenachtig; indien niet, dan nog erger.

Rechtsstaat
Jihadisten gewoon behandelen als moordenaars.

Bomen tot in de hemel
Opslag van groene stroom net zo onderschat als van kernafval.

Woord is wapen
Zeker als het vergezeld gaat van bommen.

Grabbelton
Inkomens 10 jaar: 50+ -17% en 50- +20%.
07.01.15 in VK door Bernard Van Praag en Henk Hemmers

Wipwap
Prijs grondstoffen nu speculatief te laag door eerder speculatief te hoog.

Delen is juist uit
Pensioen, zorg en bijstand.

Deeleconomie
Doet denken aan: win meer - win minder.

Prestatie onbelangrijk
Beloningen topmanagers vooral gebaseerd op grootte onderneming en land vestiging.
07.01.15 in FD aldus Vlerick Business School

Oligarchie
Overgang naar democratische markteconomie slechts in 2 EU-landen van voormalig communistisch blok succesvol.
06.01.15 in VK aldus Branko Milanovic

Ideologie is religie
Democratie is onze god.
06.01.15 in VK door Arnon Grunberg

Scholing helpt niet
Ook geschoolden bedreigd door IT en globalisering.
05.01.15 in FD door Dalia Marin

Haperende economie
Daling prijs grondstoffen naar 1974: meer aanbod dan vraag.
01.01.15 in T door Jaap van Duijn

Eerst zien, dan geloven
Russische raket op MH17, N.Koreaanse hack en Sadam's kernkop.

Alleen bezuiniging
Ook zorg delegeren gemeenten naar 40 bestaande regio's.
01.03.14 in VK door Joop van den Berg

december 2014
Nix bereikt
Schuld in wereld groeit even hard als tussen 2001 en 2008.
31.12.14 in VK door Rens van Tilburg

Einstein zou krant niet halen
49 van 56 NL wetenschappelijke hotpapers niet interessant voor media.
31.12.14 in VK door Maarten Keulemans

2/3 medisch
NL wetenschappers gewild als co-auteur wegens veel data over burgers.

Hoezo NL
NL hotpapers telden gemiddeld 78,5 auteurs van 25 universiteiten.
31.12.14 in VK aldus Web of Science

FBI blijft bij N. Korea
Sony-hack mogelijk wraak ontslagen werkneemster.
31.12.14 in VK aldus Kurt Stammberger

Onzichtbaar op het web
TOR-browser, PGP-mail, OTR-chat en ZRTP-internetbellen lijken veilig.
30.12.14 in NRC door Carola Houtekamer

Aantastbaar
Westen radicaliseerde na 9/11 gelijk op met Islam.

Tel uit je verlies
In markteconomie geen win-winsituaties.
27.12.14 in T door Jaap van Duijn

Oliestaat
Overheid veel minder inkomsten door lage olieprijs.
27.12.14 in T door Jaap van Duijn

13,5 miljoen NL zonder Twitter
Twitteraars lezen vooral tweets, die ze volgen (zichzelf).
27.12.14 in NRC door Linda Duits en Rens Vliegenthart

Slechte mediabron
Twitteraars vooral jong, hoogopgeleid, politiek en man.
27.12.14 in NRC door Linda Duits en Rens Vliegenthart

Sensatie
Waarom volgden andere media klakkeloos die jihad-ellende van Trouw ?

Artsenkeuze
Zoeken die verzekeraars alleen goede medici (-30%) of vooral goedkoopste (-30%) ?

Mom van publieke zaak
Belangengroepen misbruiken democratie.
20.12.14 in VK aldus Olson

Libertarisch in principe
Ondanks anti-overheid wordt er door PayPal-maffia volop geleverd aan o.a. geheime diensten.
20.12.14 in
VK door Michael Persson

PayPal-maffia
De superrijke libertarische kliek van Silicon Valley.
20.12.14 in
VK door Michael Persson

IT vergelding tegen Japan
90% van USA bedrijven niet bestand tegen hack als van Sony.
19.12.14 in NRC aldus FBI

Vrije artsenkeuze
Meerderheid bevolking acht tegenstem senatoren terecht.

Koude oorlog
USA toenadering Cuba ingegeven door angst voor Rusland ?

Aristocratie
Een derde Bush of een tweede Clinton.

Lijkenpikkers
Val van roebel versterkt door speculanten, die al eerder tevergeefs op neergang gokten.
17.12.14 in VK door Peter de Waard

PvdA een zorg
Rebellerende senatoren waren niet meer verkiesbaar.

AFM niet onafhankelijk
Ambtelijk onderzoek wipt bankiers uit toezicht.
15.12.14 in FD door Joop Feilzer

Lager onderwijs veel rendabeler
Rendement extra geld hoger onderwijs weinig.

Geen zelfregulering
Groeiende ongecontroleerde macht van media.
13.12.14 in NRC door Folkert Jensma

Hoofdkantoor van Monaco naar Amsterdam
SBM zoekt bescherming staat ivm corruptie.

Onder ons 2
Nu weer topambtenaar belasting naar adviseur belastingontwijking.
13.12.14 in FD door Leon Willems

Te veel centrales
Toch goed dat we Essent / Nuon verkocht hebben aan Duitsers / Zweden.

Goliath
Martelen USA gebeurde vooral uit grote angst.

@SCP
Steekproef te klein voor uitspraak over rijksten.

@SCP
Meer onvrede onderlaag is iets anders dan ongelukkiger.

Toch nivellering
Arm is boos op rijk, maar rijk heeft niets in de gaten.
12.12.14 in NRC next
aldus SCP

D66 huichelachtig rechts
maar allerslechtsten zijn als links vermomde rechtsen.

Martelen toch geen succes
Media laten zich door overheid gebruiken voor primeurs.
11.12.14 in NRC aldus Senaatsrapport USA

Valse leads
52% van klikken op webreclame nep door computers.
11.12.14 in NRC aldus Association of National Advertisers

Predestinatie
Fit, zelfverzekerd en mooi (vooral vrouwen) geeft geld en geluk.
10.12.14 in NRC
aldus SCP

Onzekere elite
Graag een elite, maar zeker niet huidige zelfzuchtige elite.
09.12.14 in NRC
aldus SCP

Monitordemocratie
Burgers bespreken zelf gezagsdragers via internet.
08.12.14 in NRC aldus John Keane

Rechtbank haalt samenleving binnen
RTL-presentator, ex-directeur KNVB en ex-ceo Volker Wessels in Raad van Advies.
06.12.14 in NRC door Folkert Jensma

Media creŽren werkelijkheid
Hetze tegen boze Samson vanwege kritiek op media.
06.12.14 in VK door Bert Wagendorp

Voor sinterklaas spelen
Erger nog, want die moet betalen.

Nigger of the world
Quotum van 30% vrouwelijke zwarte pieten ?

Kerktorens en minaretten
We hebben zelf vaak vingertje opgeheven tegen Turkije.
04.12.14 in VK door Marcel van Dam

Geen mantelzorg
Zorgbehoefte van nature ongelijk verdeeld in bevolking.
01.12.14 in NRC door Margo Trappenburg

Kruistocht
Westerse IS-jihadi's zijn luxe roofridders.
01.12.14 in Financial Times

november 2014
Wel op de pof
Japan heeft vanaf 2000 helemaal geen stagnatie en deflatie. Werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid zelfs uitstekend.
29.11.14 in T door Jaap van Duijn

Oliedruk
Lage Saoudische olieprijs drukt niet alleen Rusland en Iran, maar ook schalie-olie VS uit de markt.
29.11.14 in VK door Arnon Grunberg

Zoals de waard
Rijken in VS houden 1/3 vermogen in contanten.
29.11.14 in FD aldus UBS

Dankzij FED
Hoge groei vermogen VS sinds 2000 alleen bij rijkste 3%.
29.11.14 in FD aldus FED

American dream
Nieuwe rijksten in VS inmiddels rijker dan oud geld, dat ze beheren.
29.11.14 in FD aldus UBS

Complot
Waarom goud uit US naar NL door DNB ?

Traditie van ongelijkheid
Niet onze volksaard, maar pas WOII bracht noodgedwongen gelijkheid.
26.11.14 in Correspondent door Rutger Bregman

Politieke leerstoelen
Politieke affiliatie hoogleraren & aantrekkingskracht overheidsgeld zwaarder bedreiging academische onafhankelijkheid.
25.11.14 in twitter door Jaap Dronkers

PR-leerstoelen
1 op 5 bijzondere (gekochte) + vele deeltijdhoogleraren.
25.11.14 in NRC door Marcel Metze en Casper Thomas

Money cloud
Internetbedrijven storten zich op onveilige betaalmarkt.
25.11.14 in NRC door Marc Hijink

Crypto Wars 2.0
Veilig internet nog tegengehouden door US geheime diensten.
25.11.14 in FD door Axel Arnbak

Survival of fittest
Nieuwe economie is geÔnspireerd door libertarisme van Ayn Rand.
22.11.14 in VK door Michael Persson

Nix mee mis
Bedrijfskredieten stegen van 196 miljard in 2003 naar 341 in 2013 en staan nu op 325.
22.11.14 in FD door Mathijs Bouman

Robots
Rijksten vooral steeds rijker door automatisering.
21.11.14 in VK door Jos van Hezewijk

Gouden Eeuw
Rijksten 12 maal beter geboerd dan Jan Modaal.
21.11.14 in VK door Jos van Hezewijk

Verdamping
Rijksten raken hun vermogen gemiddeld kwijt na 2 generaties.
21.11.14 in VK door Jos van Hezewijk

Platina Eeuw
20 rijksten van nu veel rijker (111x) dan in de Gouden Eeuw.
21.11.14 in VK door Jos van Hezewijk

,maar wel vrije arbeidsmarkt
Goedkope werknemers uit M+O EU (al 7,7%) ipv allochtonen, jongeren en laaggeschoolden.
21.11.14 in T door SEO

Bescherming kapitaal,
Wetgevers met handelsverdrag VS-EU door particuliere tribunalen gedwongen tot compensatie aan investeerders bij winstderving.
20.11.14 in NRC

Vuile was
Grote NL internetmainport steekt Schiphol en Rotterdam naar kroon.
20.11.14 in FD door Deloitte

Politburo
Controle van Turkse organisaties op NL normen en waarden door minister.
18.11.14 in VK door Meindert Fennema

Sociale ondemocratie
Met opgelegde mantelzorg wordt particulier initiatief ondergesneeuwd.
18.11.14 in VK door Theo Schuyt

Doorrollen
Chinese export daalt en beurs gaat open voor Westen.

NL erfgoed
Sinterklaas met zijn oud Syrische moslimjurk ook wel apart.

Leuker kunnen we het niet maken
Alleen belastingontwijking bedrijven kost NL al 16 miljard.
15.11.12 in VK door Geerten Michielse

Plant niet zo dom
Plant voelt, communiceert, beslist en organiseert decentraal.
15.11.14 in NRC door Stefano Mancuso

Onder ons
Voormalig adviseur belastingontwijking aangewezen als president Hoge Raad.
15.11.14 in NRC door Folkert Jensma

Geen kunst
Geheime afspraken op kunstmarkt om prijzen op peil te houden.
15.11.14 in FD door Karel Ankerman

Belastingontwijking
Van 450.000 dga's betalen maar 65.000 belasting in box 2.
12.11.14 in FD door Ed Groot

Machtshonger EU/Navo
Verlangens tegen Rusland aanwakkeren geeft overal conflicten.
12.11.14 in T door Leon de Winter

Bedankt Willem Vermeend
Belastingdruk op kleine vermogens juist extreem hoog.
10.11.14 in VK door Flip de Kam

Winstbelasting mag hoger
Belastingdruk op arbeid is in Nederland juist licht.
10.11.14 in VK door Flip de Kam

Graaiende staat
Twijfel of hogere vermogensbelasting bij armen terecht komt.

Te veel academici
Links academische zorg over ongelijkheid ivm eigen baan.

Ivoren toren
Lageropgeleiden misschien avant-garde bij alarm over globalisering.
03.11.14 in VK door Renť Cuperus

Hypocrisie
Hoogopgeleiden hebben (nog) geen last van globalisering.
03.11.14 in VK door Renť Cuperus

Vals zelfbeeld
WRR/SCP vergeten domheid van hoogopgeleiden bij crises.
03.11.14 in VK door Renť Cuperus

Meritocratische standen
WRR/SCP: globaliseringsangst is domheid van lageropgeleiden.
03.11.14 in VK door Renť Cuperus

oktober 2014
Afstand bewaren
Alleen topman Eurlings twitterde en die is ontslagen.
31.10.14 in VK door Marlies Brouwer

Uw euro bij bank 30 euro waard
NL en Belgische banken laagste leverage ratio in EU.
30.10.14 in NRC door ECB

Opportunisme
Hoog opgeleiden profiteren van politiek, migratie en EU en dus positief.

Wie is slimmer ?
Hoog opgeleiden kijken neer op lager opgeleiden. Omgekeerd niet.
30.10.14 in NRC door SCP en WRR

Later herstel
Europa kwam ook later in crisis dan VS.

Perfide dictatuur
Meer zelf doen, maar wel volgens voorschrift van overheid.

Lagere loonbelasting
Als vooral bedrijven gewoon winstbelasting betalen.

Verlies werknemer is winst bedrijf
5% minder loon en 2% meer belasting van bbp.
27.10.14 in NRC door Heleen Mees

Dictatuur
Elite mag (financiŽle) systeem niet veranderen.

Voor dubbeltje op eerste rang
Elite wil (financiŽle) systeem niet veranderen.

Wal keert schip
Elite kan (financiŽle) systeem niet veranderen.

ZZP'ers duurder
In ruil voor flexibiliteit hogere beloning.

Toezichthouders opdoeken
Overheid en rechters moeten hun werk doen.

Framing
Westen ziet bedekte vrouwen als nonnen; MO luchtige vrouwen als hoeren.

Aards paradijs
Robots kunnen iedereen rijker aan geld of vrije tijd maken.

Werk zat
Automatisering is alleen verdelingsprobleem.

Nog 1/3 weg
Robots hebben geen managers nodig.

Onderwijs maakt mensen niet slimmer
1/3 personeel vervangen door robots en in WW.
23.10.14 in VK door Pieter Vermunt

Kassa voor media en overheid
Ongelooflijk dat we ons laten intimideren door een paar aanslagen.

Crisis, jihad en ebola
Roofdier mens wil overal gevaar zien.

Heksenvervolging
Vrouwelijke gamers rukken op (48%), vaak met mannelijke dekmantel.
20.10.14 in NRC door Lucas Brouwers

Arabische zomer
Voorhoedes zijn vaak fundamentalistisch.

Arabische lente
Heeft moslimfundamentalisme zo veel succes, omdat door ons gesteunde seculiere regimes faalden ?

Moet iets opleveren
Meeste gepubliceerde (medische) onderzoeksresultaten niet repliceerbaar.
18.10.14 in VK aldus John Ioannidis

Zorg kweken
Veel zorgboerderijen zorgen vooral goed voor zichzelf.
17.10.14 in T
door Jan-Willem Navis

Op bouwen
Eurlings gaan we net als Brinkman en Smits nog terugvinden in bouw.

Politieke benoemingen
Val van Eurlings bij KLM voor president-commissaris Hans Smits een dťyŗ vu bij Rabo.

Verplichte sociale partners
Bestrijd schijn-zzp ipv iedere zzp'er schijn-zzp'er te maken.
15.10.14 in VK door Richard Engelfriet

Stress test
Schaduwbankieren al 30% van totale financiele systeem volgens FSB.

Nuchtere Hollanders
Zwarte Piet, Oranje en red light.

Fabeltjeskrant
Iedereen -ook IS zelf- heeft baat bij wreed beeld. En er is geen journalist in kalifaat.
11.10.14 in VK door Haro Kraak

Assertieve medewerkers ?
Huidige koopkracht en pensioen als in 2001. Jan Mediaan heeft vakbond hard nodig.

Op nacalculatie
We betalen bestuurders voor voorkennis.

Studiekeuze beperken
Meeste studies leiden op voor steun.

Big data scan
Iedere burger fraudeert. Niemand ambtenaar.

Datakoppelaars
Dan de databankiers en de profielers zelf.

Meest onbetrouwbare profiel
Te beginnen met gekoppelde data van politici.

Big datacenters
Helaas wordt iedere energiebesparing verkwist.

Duurzaam is spaarzaam
Zolang groene stroom niet 24/7 en niet opgeslagen kan worden, is energiebesparing meest rendabel.

BoerenCroon
Adviseur kan eigen simpel bedrijf niet organiseren: slechte overnames met geleend geld.
07.10.14 in T door Jan Maarten Slagter

Zonnekoning
Oranjes lijken stiekem dure verwende aristocraten.
07.10.14 in T door Paul Jansen

Domme krachten
(Nog maar) 1,3 miljoen robots in wereld; 1/4 in Japan.
04.10.14 in Fd door Mathijs Bouman

Wel uitstroom kapitaal
Ontwikkeling in slagschaduw van rijke Westen moeilijk.

Geen uitstroom kapitaal
Westen kon zich na 1500 autonoom ontwikkelen.

Werk zat
Automatisering is alleen verdelingsprobleem.

Firma Rasmussen
Ex-sg NAVO verkoopt al meteen na vertrek geheimen.
03.10.14 in NRC door Juurd Eijsvoogel

Kat op spek
Net als van grote zakken geld kan men ook niet van grote bakken met data afblijven.

Werknemers de baas
Pensioenfondsen 2x zo veel vermogen als miljonairs (600 miljard).

Slechte netwerkers
ICT'er Ordina emailt voorkennis traceerbaar ipv mondeling.

Verzadigd
Minder consumptie door meer geld voor rijken.

september 2014
Vriendschappelijke cultuur
Fed op schoot bij Goldman Sachs.
30.09.14 in NRC aldus Carmen Segarra

Werken voor dommen
Automatisering vergroot al eeuwen ongelijkheid tussen kapitaal en arbeid.

Wie betaalt
Investeerders profiteren meest van robotisering.
29.09.14 in NRC aldus Lodewijk Asscher

Piketty
Economische groei en rendement op kapitaal boven 1,5% op de pof.

Boven maaiveld
Bovenlaag niet fouter dan rest. Maar trap veeg je van boven schoon.

Kruistocht
Apart dat IS geleid zou worden door allochtonen uit het Westen.

Vermogen
Jan Modaal guller dan miljonair. Vooral dankzij fiscus.
27.09.14 in NRC door Jos van Hezewijk

Nog veel te halen
Rijken doneren niet zo veel...
27.09.14 in NRC door Jos van Hezewijk

Tobhypotheken
NL slechts 17e rijkste land.
27.09.14 in T aldus Credit Suisse

Zelfverzekerd
Merkwaardig dat we zo geÔmponeerd worden door verknipte zielen.

Afwijkende cycli
Economische groei van EU-landen over laatste 10 jaar gelijk.
02.13

Ondernemende controleurs
Fraude bij klanten zette interende accountants KPMG aan het denken.
04.14

Uitlokking
Belasting controleert in principe klanten van grote accountants niet.
04.14

Wirtschaftswunders
Altijd gebaseerd op lage lonen.

Big datacenter
Google heeft in NL fiscaal en juridisch niks te vrezen.

Vergezicht
Huidige regering lost werkloosheid op in 2040.
23.09.14 in T door Paul Jansen

Sigaar uit eigen doos
Snijden zorg en pensioen in huis is geld terug naar burger.
23.09.14 in T aldus VNO/ De Boer

Voltijds en opleiding
Pas in 2028 kunnen vrouwen zich meten met mannen voor 30% topfuncties.
22.09.14 in FD door Mirjam van Immerzeel

Liefst ja-knikkers
Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van kennis RvC.
20.09.14 in FD aldus Kees Storm

Nu nog onderuit
Veel vals geld van FED stut zeepbel van Wall Street.
19.09.14 in VK door Peter de Waard

Burgeroorlog
Huiselijk geweld kost 50 x meer geld en 9 x meer levens dan oorlogsgeweld.
16.09.14 in VK aldus Oxford en Stanford

Geuzennaam
In onze Talibantijd hingen 16e eeuwse gereformeerden rk geestelijken met plezier aan vleeshaken.
13.09.14 in NRC aldus Robert Stiphout

Belangenverstrengeling
Oud-directeur VEB en ceo beursfonds Value8 in RvC Euronext.
13.09.14 in NRC door Barbara Rijlaarsdam

Nieuw
Medici kijken wat patient doet.
13.09.14 in VK door Jan-Paul van Wingerden

Naam zegt het al
VNO nu al spijt van voorzitter Hans de Boer.

Soms exact
Wetenschap animaties van werkelijkheid.

Follow the money
Groei nationaal inkomen (60 miljard/jaar) sinds 1992 niet naar burger, maar naar bedrijven, pensioenfondsen en staat.
27.07.13 in VK door DNB

Lusten en lasten
Bedrijven 10% minder belasting; huishoudens 10% meer vanaf 2001.
10.09.14 in FD door SCP

50% topvrouwen in 2040
Gezien 30% vrouwen op universiteiten in 1980, is nu 30% topvrouwen statistisch normaal. Helaas vaak verkeerde studie en deeltijd.

Goed doel
Rijken geven zonder fiscale franje minder % dan modaal.

Alibaba
....en de achtentwintig Chinese rovers.
08.09.14 in NRC door Oscar Garschagen

Oude wijn
President OekraÔne vervulde belangrijke functies in corrupte ancien rťgime.
06.09.14 in NRC door Arend Jan Boekestijn

Expansiedrift
NAVO-lidmaatschappen Oost-Europa bedenkelijk.
06.09.14 in NRC door Arend Jan Boekestijn

Cuba-crisis
Zou USA een Russisch Mexico accepteren ?
06.09.14 in NRC door Arend Jan Boekestijn

Tact nodig
Achterstelling + ambitie = explosief mengsel.

Achterstelling
Pech, maar geen vrijbrief voor misdaad.

Middelmaat vormt karakter
Studenten elite-universiteiten doen het later slechter.
06.09.14 in FD door Annet Aris

Transparantie
Wel over kosten, maar niet over prestaties vermogensadvies.

OekraÔne verdeeld
Perfect spel van good EU en bad USA tegen Rusland.

Graaien
Niet hoge beloningen, maar lage kwaliteiten erbij zijn bedenkelijk.

EU-beleid
Oost-Europeanen drukken lageloonkosten.

Warschaupact
Na NAVO-lidmaatschap, EU-president uit Polen als provocatie.

Groot bier
Grootste private equity-fondsen schikken in kartel-affaire.
04.09.14 in NRC door Jochen van Barschot

Achterlijk
IS populair, omdat ze Westen terugpakt
03.09.14 in VK door Thomas van der Dunk

Verketterd
Opgestapte NZa-topman vrijgepleit van declaratie fraude .
03.09.14 in Telegraaf

Higher cloud
Voor wie waren die naaktfoto's van BN'ers dan wel ?

Preekstoel
Domme talkshows houden volk dom.
02.09.14 in VK door Arnon Grunberg

Kroes achterna
Emotionele oorlogshitser Timmermans weggepromoveerd.

Drollen in de gracht
In 1600 in NL maar 1,5 miljoen monden mogelijk.

Intensief en duurzaam
In 1600 voedde Japan 17 miljoen monden op oppervlak van NL.

Vol
Japan voedt 120 miljoen monden op bewoonbare oppervlak van NL.

Hype
Weinig Westerse moslimjongeren reizen naar IS.
01.09.14 in VK door Arnon Grunberg

augustus 2014
Achterlijk
Waarom inspireert jihad Westerse moslimjongeren ?
28.08.14 in VK door Marcel van Dam

Internetbankiers
Internetbedrijven grootste hedgefondsen ter wereld.
27.08.14 in T door Theo Besteman

Westerse heilstaat
IS Islam-tegenhanger van IsraŽl.

Aflaat marketing
Ergste noden krijgen zeker niet meeste donaties.
25.08.14 in VK door Lisa van der Velden

Media terreur
Veldslag in de Schilderswijk opgeblazen.
23.08.14 in VK door Jean-Pierre Geelen

Krokodillentranen
USA en IsraŽl voeren buitengerechtelijke executies uit.
23.08.14 in VK door Arnon Grunberg

Waterhoofd
Onthoofding is geen belangrijk nieuws, maar sensatie.

Gezond wantrouwen
We moeten juist nooit meer vertrouwen hebben in banken.

Buurtzorg goes Japan
Zorg kan goede handel worden.
22.08.14 in FD door Sandra Olsthoorn

Jong en je wilt wat
Opstand Islam-jongeren vergelijkbaar met links in 70s.

Sensatie
Ferguson zegt niks over kloof blank/zwart in heel USA.

Olieboycot
ISIS wordt gesponsord door Saoudi's.

Conflictueus landje
NL morele superioriteit misplaatst.
15.08.14 in NRC door Piet de Rooy

Bush bedankt
Ontslagen leger van Sadam zaliger is kern van ISIS.

Recht van sterkste
Met hand doden is wreed; met drones is vredig.

Democratische dictatuur
Publieke opinie als regel.

Complot theorie
Wapens in Russisch hulpkonvooi.

Onzin twitteren verboden
Alle ambtenaren op non-actief.

Publieke opinie
Pers is als publieke vrouw.

Oostfront
Zelden heeft oorlogshitser idealistischer geklonken.
14.08.14 in VK door Arnon Grunberg

non licet bovi
Hoe komen BN'ers aan drugs.

Quod licet Iovi
Koerdische separatisten bewapend door USA.

NRC Next ?
Puijenbroek breidt belang in NRC uit.

Cyberspin
Chinese cyberaanval mediahype tegen China.
11.08.14 in FD door Axel Arnbak

Angsthandel
Russische cybercrime lijkt verkooptruc.
11.08.14 in FD door Axel Arnbak

Nooit rugwind
Valutaire tegenwind vooral boekhoudkundig en een smoes.
08.08.14 in VK door Peter de Waard

Heelal
Misschien werkt ons brein in de cloud.

Nieuwe slavernij
Robots blijven autisten met ADHD.

Computer niet creatief
Traag en onbetrouwbaar brein wint het van computer door categorisering via analogie.
01.08.14 in NRC door Douglas Hofstadter & Emmanuel Sander

Vergrijzing eitje
Door betere gezondheid wordt vergrijzing hoogstens 15%.
01.0814 in NRC door Nicole van der Gaag en Joop de Beer

juli 2014
Partij van de planten
Planten horen, ruiken, zien, voelen en proeven.
26.07.14 in VK door Rineke Voogt

Democratie geen casus belli
Poetin veel populairder onder bevolking (71%) dan Obama, Cameron en Rutte.
26.07.14 in VK door Peter de Waard

De andere hand neemt
Nederland faciliteert Russische wapenleveranciers fiscaal.

Op de man
Personele sancties tegen vriendjes Poetin niet staatsrechtelijk.

Nicht gewusst
UK had BA al vliegverbod boven OekraÔne opgelegd.
24.07.14 in T door Eur. Cockpit Association

Wat media misten
"Wrede" rebel legt popje op grond, neemt pet af en slaat kruis.
23.07.14 in VK door Frauwkje Zwanenburg

Media oorlog
Pers had steeds vrije toegang tot rampplek MH17.

Agitprop
Van onze media mag alleen Westen milities steunen.

Collateral damage
Poetin heeft zijn wolven slechter onder controle.

Two tribes go to war
EU en USA bewapenen, enz. ondemocratisch Kiev.

Waarom onthuld ?
Ambassades zijn feitelijk altijd spionagenesten.

PromiscuÔteit
Bespioneren van vrienden even belangrijk als van vijanden.

Ieder voordeel heb nadeel
Complexe financiŽle producten in principe simpel.

EU samenzwering
Eurosceptici itt verkiezingsuitslag geweerd uit topposten EU-parlement.
10.07.14 in NRC

Minister moet opstappen
Iedereen gefaald bij woning corporaties: minister verantwoordelijk.

Pound foolish
Dure medicijnen veroorzaken veel doden door verdringing goedkope.

Steen op de maag
Huis opeten kan niet; er is geen opeethypotheek.

Als economie maar groeit
Weliswaar zeepbel, maar dat is al decennia het geval.

Staat vergrijzingsproof
Burger niet meer.
04.07.14 in VK door CPB

juni 2014
VNO-topman terug in hok
Premier Rutte riep Hansje de Boer tot de orde na zijn stoere aantreden.
28.06.14 in T door Martin Visser

Groepies
Zwijgen over, loyaal aan eigen groep en buitenwereld vogelvrij.

VNO-topman De Boer
Netwerk economie VU: Hans Kamps, Ronald Gerritse, Gerrit Zalm, Henk Brouwer, Wim van Drimmelen, Kick van de Pol, Kees van Dijkhuizen.
28.06.14 in VK

Afgesteld loon
Pensioenen ongelijker dan lonen door franchise.

Non issue
Wat denkt VNO van ongelijkheid tussen grootste en kleinste (ZZP) bedrijven ?

That's the question
Waarom journalist Kersseboom gevraagd voor afscheid topman VNO ?

Bijziendologie
1-jarig vergelijken van economie landen onzin vanwege verschillende fases.

CommerciŽle zorg
75% van medisch specialisten zijn ondernemers, maar met weinig risico.

Meer macht dan recht
Alleen VS berecht buitenlandse bedrijven met vestiging.
23.06.14 in FD door Peter Wakkie

Participaties
Zullen mensen die niet meer willen betalen voor zorg, wel gratis helpen ?
20.06.14 in NRC door Paul de Beer

Goed bestuur tegennatuurlijk
Bazen slechte banken vaker uit lage milieus.
21.06.14 in NRC door Kees Cools

Survival of the fittest
Na iedere crisis vallen de domste graaiers af.

Nog geen bouw stadions Qatar
Volgens Guardian (NOS, RTL, VK en T) doden bij bouw stadions.
20.06.14 in NRC door Judith Spiegel

Herenliefde
Knapenliefde als inwijdingsrite voor de macht.

...maar onmacht van arbeiders
Door automatisering stagneren lonen verder, maar door vergrijzing stijgen ze.
19.06.14 in NRC door Heleen Mees

Niet macht van kapitaal...
Door overschot arbeiders van babyboom en BRIC stagneerden lonen.
19.06.14 in NRC door Heleen Mees

Mantel der liefde
...en broodnodige aandacht komt daar nog bij.

Zorg ontmanteld
Aan organisatie, controle en noodgevallen van zorg hebben bekenden hun handen al vol en...

Eigen bijdrage werkt
Nog steeds minder omzet in ziekenhuizen.

Ons een zorg
Alle stakeholders willen meer zorg, maar niet meer bijdragen.

Huurlingen
Golfstaten betalen jihadi's om invloedssfeer.

In goed overleg
Ceo eist formeel ontslag om oprotpremie te vangen.

Media misser
Helemaal niemand wilde zich opwinden over Volkert van der G..

Ideologisch verpakt
Koloniale kaarten MO worden geschud naar inheemse grenzen.

VS jihad teniet
Soennitische leiders restaureren macht met Isis.

Wereldmacht
Alle in dollars afgerekende contracten vallen onder VS-jurisdictie. (Ook .com, enz.).
13.06.14 in FD door Cornť van Zeijl

EMU werkt, maar traag
N. Europa zwaar verdiend aan Z. Rekening nu vereffend.

Wal Straat
NL goed voor 25% van fiscaal vriendelijke winst multinationals VS.
11.06.14 in VK door CTJ en PIRG

Virtueel geld
NL 12e rijkste % tussen bananenrepubliekjes muv VS volgens BCG.

Even crimineel als witte buren
Allochtonen moeten onder aansluiten in achterbuurten.

Hoopvol
Veel rijke oudjes hadden hun huis in 80er jaren ook onder water staan.

Mond gesnoerd
Handig zo'n aangeschoten ombudsman.

Opportuun
1/3 WK-voetballers meer dan 1 nationaliteit.
07.06.14 in VK door Lennart Bloemhof

Rente-inflatie
Met die lage rentes is meer belasting op vermogen al feit.

Verbeelding
Wij: Islam vrouwen slavinnen
Zij: Westerse vrouwen hoeren.

Minder staat
Niet meer belasting op vermogen, maar minder op arbeid.

(Piketty klopt)
Inkomen uit arbeid zwaarder belast dan uit vermogen.
05.06.14 in T door Martin Visser

Arme Nederlanders
Pensioenfondsen slokken te veel vermogen op.
05.06.14 in T door Martin Visser

Lonen niet gestegen
Groei modale inkomens/vermogens huishouden dankzij werk vrouwen.

Hoogste inkomens/vermogens onbekend
CBS-onderzoek onzinnig over superrijken.

Tobonderzoek
Prestaties tijdschriften en universiteiten uit verleden zijn garantie voor jouw academische toekomst.
03.06.14 in NRC door Current Biology

Nederboerka
60% van mannen vindt het gezellig met dames voetbal te kijken, mits ze hun mond houden.
03.06.14 in T door Staatsloterij

Geef met gulle hand
en vecht voor dokters, ziekenhuizen, apothekers, verzekeraars en VWS.
02.06.14 in VK door A.H. de Boef

Voet tussen de deur
Gratis apps steeds agressiever met vage buttons voor betaalde apps.

mei 2014
(Armoede altijd gestapeld)
Weinig opleiding, weinig inkomen, weinig pensioen, weinig koophuis en dus fiscaal weinig vermogensgroei.
31.05.14 in VK door Frank Kalshoven

Vestzak broekzak
Ipv loonsverhoging in 2013 hadden financials MKB kunnen financieren.
27.05.14 in NRC door Maarten Schinkel

Geweldsmonopolie
Sterke staat goed voor binnenland, niet voor buitenland.

Westers herfsttij
Mongolen brachten in middeleeuwen MO en Azie grote voorspoed.

Flitshandel vooral onderling
Beurshandel daalt, prijs stijgt.
27.05.14 in T door Albert Menkveld

Niet voor EU niet tegen
Thuisblijver wint verkiezingen. Vooral in Oost-Europa.
27.05.14 in T

Hadimassa
Programma voor big data, hadoop, is gratis en geschikt voor normale computers.
26.05.14 in NRC door Wouter de Bie, Spotify

Toverwoorden
Hervorming, innovatie en participatie zijn loze labels voor platte bezuinigingen. (Visie voor niksen).
26.05.14 in FD door Carel Grol

Identificatie
Landen zijn van oorsprong net zo artificieel als EU.

Onvergetelijk
Bestuurders zien nog steeds niet het gevaar van managing by sms, email en tweets.

Academische elite
Onvrede niet over vermogens, maar over hen die ze (niet) verdienen.

Management-paradijs
Stem aandeelhouder over beloningen in USA niet bindend.
24.05.14 in FD door Gerben van der Marel

13e maand
Pechtold beloofde zijn volgelingen met succes extra EU-salaris.

Succes D66 geeft elite hoop
Aanval op Wilders en verdediging Eu ingezet.

Duitse dozen
Export naar UK, Bric en USA levert meer op dan naar Duitsland.
20.05.14 in FD door BuZa

Starwars
Gebrek aan agressieve jongeren zal gecompenseerd worden door electronisch oorlogstuig.

Heilige oorlog
Nu nog in Islamitische landen, maar straks alleen nog in Afrika overschot agressieve jongeren, volgens Heinsohn.

Delaware
Zwitserse belastingontwijking vervangen door Amerikaanse.

Google trash
Google censureert al heel lang onder politieke en financiŽle druk.

Populisme = democratie
Iedere politicus praat een doelgroep naar de mond.

Bijklussende journalist
Wallraff struikelt over belangen bij McDonald's.
13.05.14 in FD door Der Spiegel

Roomse rijk
EU op korte termijn nadelig voor groot deel bevolking.

Waterhoofd
EU vooral profijtelijk voor elite.

Eurofighter
EU noodzakelijk kwaad om brandhaarden en USA in te tomen.

Opium voor armen
Islam heeft kansen in Afrika.

MongoliŽ
China zal Rusland graag verdedigen.

OekraÔne
Wapengekletter versus geldgerinkel.

Derde rijk
EU kan Rusland goed gebruiken.

Raum
Rusland nog steeds veruit grootste land ter wereld.

Wij graaien ook
Hun dubbeltje is onze daalder.

Wereldmarkt
Niet-Westerse rijken graaien evenveel als Westerse.

Goedgelovig
God, markt en democratie zijn mooi utopie.

Haat/liefde
Keuze van Wilders voor IsraŽl + discriminatie is niet tegenstrijdig.

Statistiek deflatie
Slechts 16% van medische kosten telt voor CBS mee als kosten.
10.05.14 in T door Jaap van Duijn

Naar ratio
Intelligentie vorm van autisme.

Vermogensfondsen
Filantropisch wordt kapitaal belastingvrij beveiligd tegen verkwistende familie.

Rijk gul met belastinggeld
Giftenaftrek vooral leuk voor rijken.

april 2014
Op de man
Persoonlijke sancties tegen Poetin.

3e weg loopt dood
Voor Kok, SchrŲder en Blair niet de weg naar macht, maar naar geld.

Doemdenken
Het zondvloedverhaal bepaalt onze kijk op milieuproblemen.
26.04.14 in VK door Maarten Keulemans

Vraagtekens
Klimaatsceptici ontkennen in principe geen menselijke opwarming.

Welke dictator ?
Verboden vanwege mogelijke toekomstige ontwrichtende effecten en Ąkennelijke bedoelingĒ van leden.
22.04.14 in NRC

Schone schijn
Duurzaam accu-afval-probleem.

Terugtredende overheid ?
Meer uitbesteden, meer geld en meer controle.

Vrouwen vervangen mannen
Sinds 2008 +23.000 vrouwen en -273.000 mannen. (Beter, goedkoper en huishoudgeld nodig).
19.04.14 in FD door CBS

Vrije tijd ook welvaart
Nederland kampioen door deeltijdarbeid.
19.04.14 in T door Jaap van Duijn

Natuur conservatisme
Geen afname, maar snellere vervanging van diersoorten.
18.04.14 in VK door Science

Ondernemende controleurs
Fraude bij klanten zette interende accountants KPMG aan het denken.

Uitlokking
Belasting controleert in principe klanten van grote accountants niet.

Publieke opinie
8 jaar lijkt me Łberhaupt lang genoeg voor invloedrijke functies.

Schriftgeleerden
Toen Jezus academische elite aanviel, tekende hij zijn doodvonnis.

Outdated
Tan nog populairder dan Pauw & Witteman.

Nieuwe zakken
Flitshandel gewoon handel met voorkennis.

Pauw & Witteman
De naam dekt de lading voortreffelijk.

Bonus/malus
Bij beloningen horen straffen. Ook volgens pensioenfonds Zorg.
15.04.14 in FD

Deelgenoot
O.a. staat Sao Paulo in top 20 grootste economieŽn.
12.04.14 in NRC door Paul Scheffer

Achterblijvende economiŽn
China, India of BraziliŽ zullen decennia Westerse welvaart nauwelijks benaderen.
12.04.14 in NRC door Paul Scheffer

Dommekracht
Robots door mensen voorgeprogrammeerd.

No more heroes
Aanvallen erg makkelijk met drones/malware/robots.

Globaal genomen
Wie steken die extra maandsalarissen door de EU in hun zak ?

Meer x 0 = 0
Actie tegen belastingontwijking effectiever dan hogere belasting.

Moord
Man doodt vrouw, kind en zichzelf.

Meten met 2 maten
Waarom mochten wij opstand in W. OekraÔne wel steunen en Rusland in O. niet ?.

Twitter tienertunnel
Voor luie journalisten publieke opinie.
05.04.14 in VK door Jean-Pierre Geelen

EU concurrent USA
USA ook pro-EU, omdat die nooit goed lukt en om DU en USSR in toom te houden.

maart 2014
Grote broer
Rusland weet zich in principe gesteund door China.

Minder
D66'ers kijken naar PVV'ers, als PVV'ers naar Marokkanen.

Scheiding kerk/staat ?
Politieke partijen ook kerken.

Goelag
Mediaverbod voor Volkert Van der G. als voorwaarde voor vrijlating.
29.03.14 in VK door Jean-Pierre Geelen

Kind van de rekening
Vrouwen verstoren carriŤrre door (tijdelijk) geen of partime werk.
29.03.14 in FD door Loonwijzer en Women Inc

Polderbank
Wijffels blijft genius achter Rabo.
29.03.14 in FD

Rationeel
Wetenschap kan goed(koop) uitbesteed worden aan buitenlanders.

Ouwe glorie
Nachtwacht is helaas niet een van onze moderne topsectoren.

Nachtwacht
Prachtig decor van macht: rijke bewapende veelal schemerige mannen met een oplichtend meisje.

Self fulfilling
Natuurkunde gaat steeds meer op sociologie lijken.

Gl. Fin. Centres Index
NY nu 1, Londen 2; Hong Kong 3, Singapore 4, Zurich 5, Tokyo 6, Seoul 7, Geneve 9, Lux 12, Shenzhen 18 en Adam 46.
24.03.14 in NRC

Bankier stonk er niet in
Rabo kiest alweer voor een praatjesmaker als topman.

Nieuwere media
Mensen kunnen zo'n biljoen geuren en slechts 5 miljoen kleuren en 340.000 tonen onderscheiden.
24.03.14 in NRC door Nienke Beintema

Tanks in de straten
We blijken in oorlog te zijn.

Obama:
Thank you for bringing us to America.

EfficiŽnte decentralisatie
NL misschien opschalen tot 1 gemeente.

Piratenlandje
Cyberdienst Navo in NL, omdat hier meeste kan.

Niet-stemmers
Stemmen heeft ook niet zo veel zin.

Representatief
Misschien behartigt geen enkele partij belangen niet-stemmers.

Hartverscheurend
Hoger opgeleiden lijnrecht tegenover lager opgeleiden (niet-stemmers).

Pot verwijt
Reactie op Wilders even intolerant, maar vooral ook populistisch.

Horige
DHaag steeds dichter bij burger, maar burger steeds verder van DHaag.

Gemeentebode
Landelijke politiek steeds dichter bij burger door decentralisatie.
19.03.14 in FD door Paul Frissen

Gemeente onbelangrijk
Landelijke politiek dichter bij burger gezien opkomstcijfers.
19.03.14 in FD door Paul Frissen

Spierinkje
Echte goede doelen zijn niet duur. Integendeel, medewerkers betalen voor reputatie.

Sensatiepers
Waarom haalt NOS Wilders met 2 gemeenteraden in TV-debat voor lokale verkiezingen ?

Dorpssuffertje
Voedseltoezichthouder NVWA waarschuwt in FD om kritiek van Onderzoeksraad Veiligheid voor te zijn..

Dominee/handelaar
NL belastinginspecteurs best betaalde ter wereld.
18.03.14 in NRC door OESO

Verborgen kosten
ING verspeelt krediet met domme transparantie.

Verlichte geesten
Oerknal heeft veel weg van scheppingsverhaal.

Loonbelasting dubbelop
Winst mechanisering en automatisering in zakken kapitaalverschaffers.

Terug bij af
Ongelijkheid arm/rijk nu bijna gelijk aan 1914 (WO1).
15.03.14 in FD door Thomas Piketty

Geen half werk
Gemeentes en ministeries gewoon in 1 keer helemaal veilen.

Kapitaal verslaat arbeid
Eeuwenlang financiele waarden 5% gestegen, BBP slechts 1,5%.
11.03.14 in VK door Thomas Piketty

Nieuwe adel
Afkomst bepaalt weer bijna helemaal de rijkdom.
11.03.14 in VK door Thomas Piketty

Krochten van internet
Offline reklame goedkoper en nodig voor online kopers.
11.03.14 in FD door Validators

Sociale banken
Banken onze data, maar dan gratis bankieren.

Aanval beste verdediging
Banken in data, voordat Google en Facebook banken beginnen.

Ondemocratie
In Rusland en ZO AziŽ meeste vrouwen in hoger management. In Westen minste.
08.03.14 in NRC door Grant Thornton

Holle beloften Westen
Oppositie OekraÔne even ondemocratisch als Arabische Lente.
08.03.14 in T door Leon de Winter

Westen steunt coup OekraÔne
President democratisch gekozen en democratisch afgezet kunnen worden.
08.03.14 in T door Leon de Winter

Topinkomens slechts 3x hoger
Maar in 20 jaar 3x minder voorkennisinkomen, 3x groter bedrijven en 3x minder zittingsduur.

Hand in andermans boezem
Beangstigend hoe gemakkelijk Poetin als agressief weggezet wordt.

Scheiding kerk/staat
Mag je bijna alles doen voor geld.

Ongelijkheid op niveau
Rijksten 3e wereld worden armer door oppottende rijksten Westen.

Bakens OekraÔne verzet
Met juf Timosjenko moeten oligarchen zelf aan touwtjes trekken (gouverneurs).
04.03.14 in FD door Geert Jan Hahn

Illegale verdediging
OekraÔne vergelijkbaar met JoegoslaviŽ destijds. .

Van regen in drup
Westen hitst alleen op bij afzetten dictators.
01.03.14 in NRC door Caroline de Gruyter

Decentralisatie = fusie gemeenten
Ook zorg delegeren gemeenten naar 40 bestaande regio's.
01.03.14 in VK door Joop van den Berg

From Russia with love
OekraÔne moest -helaas voor Poetin- even over Olympische Spelen heen getild worden.

Draad kwijt
Slechts 9% top IT-bedrijven in EU.
01.03.14 in T door AT Kearney

februari 2014
Myth of America's Decline
Amerika blijft de absolute koploper.
28.02.14 in NRC door Josef Joffe

Agrarische industrialisatie
1 m2 in fabriek voor dagelijks 200 gram verse groente en fruit voor 1 persoon.
28.02.14 in NRC door PlantLabs

Sociale ongelijkheid
Herverdeling op langere termijn niet negatief voor economische groei.
28.02.14 in VK door IMF

Wijsheid van massa
PVV en SP groeien tegen mediastilte in.
28.02.14 in VK door Meindert Fennema

Mediastilte
VVD en PvdA voeren bespotte EU-beleid van PVV en SP uit.
28.02.14 in VK door Meindert Fennema

Geheime oorlog
Heeft het Westen niet ingegrepen in OekraÔne ?

Renteniers
Balansen banken in EU 3,5 x BNP, in Japan 1,7 x en in VS 1 x.
26.02.14 in FD

Loonslavernij
In 1950 ruim 2x zoveel ZZP'ers als heden.
22.02.14 in VK door Frank Kalshoven

God geve de ingreep
Helft medische handelingen stoelt niet op wetenschap.
22.02.14 in VK door NFU

Oprotpremie
Topman Randstad dwong RvC tot lucratief ontslag.
22.02.14 in FD door VEB

SP en PVV middenpartijen
Middenklasse muit al lang.

Dienstenmaatschappij
Hogere BTW ipv loonbelasting verhoogt prijzen niet.

Grote woorden, kleine daden
Laat links leren van nieuw rechts, dat leerde van nieuw links.

Doel heiligt middelen
Er is geen zicht op resultaten van goede doelen.
21.02.14 in VK door Rutger Bregman

Recht is krom
Geheugen photoshopt onbewust.
15.02.14 in NRC door Harald Merkelbach

Burgeroorlog
(Laag opgeleide) immigranten alleen gunstig voor hoog opgeleiden.

War of terror
Westen pleegt veruit meeste aanslagen elders en niet alleen digitaal.

Doel heiligt middelen
Democratie bij gratie van ondemocratische middelen.
06.13 in Kanttekeningen

Ieder tegen zichzelf
Vakbondsleden en reŽle lonen gedaald vanaf 1980.

Makkelijk kletsen
Zwitserland zit wel op 25% immigranten tegen 12% in W. Europa.

Terug bij af
Staat verkocht rommelhypotheken ING terug aan zakenbanken, waarin ING grootaandeelhouder is.
08.02.14 in NRC door Jeroen Wester

Verdelingsvraagstuk
Wie gaat winst van robots opstrijken ?

Mannen van staal
Robots kunnen vergrijzing mooi opvangen.

Gas Terra
Nigeriaanse toestanden in Groningen.

Hoffman
HeroÔne productie Afghanistan is geŽxplodeerd onder USA.

'no homo promo-ban
8 Staten USA hebben anti-homo regels vgl met Rusland.
05.02.14 in VK door Ian Ayres en William Eskridge

Te gretig
Staat heeft zorg voor prikkie uitbesteed aan gemeenten.

Politieke pluche
Overheidscommissarissen ook door politieke partijen verdeeld.
01.02.14 in NRC door Paul Frentrop

Lagere loonkosten
Meeste universitaire opleidingen horen op HBO

Onder wijs
Zou de veel voorkomende onbekwaamheid daarmee verminderen ?

Dienstensector
Zorg is geen kostenpost, maar goede handel.

Macht
Genoeg werk voor lager opgeleiden, maar dan moeten hoger opgeleiden daar wel voor willen betalen.

Robots ?
Laat eerst die simpele apparaatjes maar eens goed werken.

Multipolaire wereld schijn
In crises nog altijd VS en EUR versus Rusland en China.
01.02.14 in VK door Paul Brill

januari 2014
Paars
Windmolens nu ook rechtsdraaiende kerktorens.

Ga je vrij uit,
als je copuleert in Naturalis, voor AIVD enorme penis schildert en in St. Jan met drugs Maria smeekt om koning te verjagen ?

Elitair gevoel
Ook wetenschap gebaseerd op onderbuikgevoelens.

Apartheid
Verschil tussen armste en rijkste staat in EU (1/15) veel hoger dan in US (!/5).

Vermogen tot schuld
maakt NL armen armer dan Afrikaanse armen.
28.01.14 in NRC door Maarten Schinkel

Management 77% van succes
Dit zou 77% minder managers kunnen betekenen.
28.01.14 in NRC door EUR / Panteia

Calculerende burgers
Islamisten helpen mensen Midden-Oosten veel meer dan Westerse secularisten.

Vetocratie
Macht makkelijker te krijgen en moeilijker te handhaven.
25.01.14 in VK door Moisťs NaŪm

BtoB
Allang deflatie door oppottende bedrijven.

Luchtvervuiling
Topambtenaar FinanciŽn: hoge economische groei alleen door luchtbellen.
23.01.14 in FD door Hans Vijlbrief

Goud van oud
Waarom moeten zo veel oudjes uit RvC bedrijven redden in RvB ?

Poldergeest
Waarom vertrekken zo veel buitenlandse toplieden uit NL ?

Politiek primaat
Weer meer politieke topambtenaren door VVD.
23.01.14 in NRC door Roel Nieuwenkamp

Big bath
Nieuwe topman neemt vaak verlies ten koste van voorganger om zelf gemakkelijk winst te boeken.
22.01.14 in NRC door Anne Dohmen

Anti-EU-elite
Anti-EU-partijen zijn zelf dictatoriaal en misbruiken EU-gelden.
22.01.14 in VK door Derk Jan Eppink

Media hypocriet
Over liefde Hollande alles uit de kast itt Hollandse politici.
21.01.14 in T door Paul Jansen

Heineken
Dance more, drink less.

Verborgen bovenklasse
Rijkdom oudjes in NL bij kleine groep.
17.01.14 in NRC door Universiteit Bamberg

Crisis afgewenteld
Ook in NL zijn alleen rijken er op vooruitgegaan.
17.01.14 in NRC door Maarten Schinkel

Succes gegarandeerd
Shell-topman Van Beurden slaat terug en schuift voorganger Voser groot verlies in schoenen.

Hoerenmadam Zalm
Prachtige act: klanten worden genaaid door bankiers.

Sollicitatie SG
Gelijkstelling luttele zzp'ers (7%) met werknemers, feitelijk verlaging pensioenlasten rijke werkgevers.
15.01.14 in NRC door Menno Tamminga

Schokkend
Wist overheid van bevingen, dan is zij leugenachtig; indien niet, dan nog erger.

Alleen superrijken vooruit
Salarissen van geschoolden laatste 50 jaar in USA niet meer gestegen dan van ongeschoolden.
15.01.14 in VK door Brooking / MIT

Polderpot
Door eigen pensioen wordt grabbelton nog groter.

God voor ons allen
Zonder bijdrage van jongeren wordt pensioen crisisgevoelig.

Eigen parochie
Hoge delegatie naar Russische Winterspelen redt NL energie rotonde.

Virtuele omzet
Webklanten sturen 40% van kleding retour.
11.01.14 in FD door Wehkamp

Onberekenbaar
Transparantie gaat consument niet helpen.
11.01.14 in FD door HenriŽtte Prast

Kan altijd erger
Domheid erger dan bedrog.

Waarzeggerij
Laten we economen betalen om te zwijgen.

Nummer 39 winner
Winners van globalisering tzt ook loosers.

Afhaal chinees
Winners van globalisering ten koste van lokale loosers.

Zwart en wit is niet grijs
Compromissen passen ook in grote verhaal.

Politiek altijd populistisch
In andere bewoordingen speculeren middenpartijen ook op onderbuikgevoelens.

AH shoarmareepjes
Volgens oud-Hollands slagersrecept.

NL vermogen
350 miljard bij banken, 400 bij verzekeraars en 1.000 bij pensioenfondsen.
06.01.14 in NRC door Menno Tamminga

Marx revisited
Aandeelhouders melken bedrijven uit.
04.01.14 in FD door Jaap Koelewijn

Uit de breedte
Financials misbruiken regels om pensioenen onvergelijkbaar te maken.
04.01.14 in FD door Janette den Uyl

december 2013
Sint & Piet
Europeanen meest pessimistisch, Afrikanen meest optimistisch.
31.12.13 in NRC door Gallup

Linkse kerk faalt
Islam nu ideologie voor onderdrukten.

Verlichting
Nu pas maakt IT leven klant gemakkelijker.
28.12.13 in FD door Paul Krugman

NL gul
Vooral staat en postcodeloterij vrijgevig met ons geld.

Allebei waar
Erdogan corrupt en aanklagende gematigde Islam gesteund door USA.

SP ingepakt
Regering schrapt zonder verzet polderafspraken met FNV.
21.12.13 in NRC door Marike Stellinga

Varkenscyclus op krediet
Chinese luchtkastelen al 4 jaar gebouwd op valse munten.
03.12

Volgende patient 2
Chinese luchtkastelen gebouwd op geldpersen dollar en euro.
05.10

Exit kapitaalhandel
Door vergrijzing gaan pensioenspaarvarkens -ook Chinese- aan diggelen.
07.07

Oliegarchie
Chodorkovski steelde miljarden van Rusland.

Vriendjespolitiek
Bij lokale toekenning van zorg dreigt willekeur.
19.12.13 in VK door Xander van Uffelen

Belastingmoraal
Geschillen tussen belastingdienst en organisaties zouden openbaar moeten zijn.
19.12.13 in FD door Leo Stevens

Pluche
Onervaren CNV-topman beloond met CvdK Z-Holland voor (pensioen)rust handhaven.
19.12.13 in T door Martin Visser

Ouwe klare
Weer nauwelijks verandering in top 100 machtigste commissarissen.
19.12.13 in Management Scope door Quinty Danko

Geldpolitiek
Duijvesteijn verdedigde zijn belangen (woningcorporaties) met verve.

Surprise
Loonsverhoging van 1,5% in 2014 gaat niet ten koste van bedrijven en is oplossing voor onderconsumptie en schulden.
17.12.13 in NRC door Maarten Schinkel

Binnenklimaat
EfficiŽnte kachels en zonnepanelen komen binnen bereik platteland Derde Wereld.
19.12.13 in VK door Eco Matser

Binnenklimaat
Grootste milieuramp: 2,6 miljard mensen stoken hout en mest.
16.12.13 in VK door BjÝrn Lomborg

Flexhypotheken
10 jaar goed flexinkomen is meer waard dan looninkomen.

Clash of Civilizations
2/3 EU moslims acht religieuze wetten belangrijker dan seculiere.
13.12.13 in NRC door Ruud Koopmans / WZB

Lawlords
Elitaire mensenrechten beweging breidt haar territorium steeds verder uit.
11.12.13 in VK door Bastiaan Rijpkema

ZZP ingepolderd
ZZP pensioenfonds niet levenslang en wel gebonden.
11.12.13 in VK door Hendrik Schakel

Arme Duitsers
Alleen Duitsland en Griekenland deze eeuw daling koopkracht.
10.12.13 in VK door Peter de Waard

Bijzondere band
NL laat met boycot van apartheid.
10.12.13 in VK door Roeland Muskens

Wereldmacht
USA lost EU bankencrisis op door verbod op handel met publieksgeld.
09.12.13 in NRC door Maarten Schinkel

Mandela
Apart hoe terroristische prins op het schild wordt gehesen.

Middel erger dan kwaal
Bitcoins zijn door schaarste nog speculatiever dan andere valuta.

Communicerende vaten
Koers stijgt bij gebrek aan nieuwe aandelen.

Bange bankiers
Versterken eigen vermogen zorgt juist voor meer, goedkope en minder risicovolle leningen.
06.12.13 in FD door Arnoud Boot en Sweder van Wijnbergen

Verdiende loon
Veroordeelde VVD'er Hooijmaijers kreeg liefst 253 keer steekpenningen van 62 bedrijven.
05.12.13 in FD

World War Web
USA zagen internet al in 90's slim als inlichtingenkanaal.

Staatsgarantie
Sterkste landen hebben zwakste banken.
03.12.13 in T door Paul de Grauwe

Voortvluchtige overheid
Beter no cure no pay dan uitgeklede sociale advocatuur.

Bananenrepubliek
Belangrijkste grondwet door chantage biseksuele Koning.

november 2013
Europese derde weg
EU geen federale staat, maar nieuwe staatvorm in ontwikkeling.
30.11.13 in FD door Steve Austen

Nederland NV
Minister-president weer invloedrijkste NL.

Kat op spek
Belasting laat controle grote bedrijven aan accountants.

Winst kopen met verlies
Mooie kop in media, maar veel beursfondsen verliezen.
27.11.13 in FD door Rabo

Stiekem
Democratie zou burgers toch tijdig moeten informeren over aard van geheime acties.

Duistere controleurs van macht
Mediabedrijven weinig transparante maatschappelijke jaarverslagen.
23.11.13 in NRC door Jeroen Wester

Datagraaiers
Smartphone verstuurt 350000x/dag info naar apps.
22.11.13 in VK door Channel 4 (UK)

Politici te daadkrachtig
Grote verdienste van Obama om Iran en SyriŽ niet aan te vallen.
22.11.13 in VK door Arnon Grunberg

Nieuwe rijken wel rijker
Maar oude Quote 500 nu niet rijker.

Wilders redelijk alternatief
Andere politieke partijen bedienen alleen elites.

Cashen
Topman Smits Havenbedrijf naar bouwbedrijf vanuit RvC.

Voorwaarts vluchteling
Wijffels stootte Rabo op in wilde vaart der volkeren.

Dagobert Duck
In hele Westen vanaf 2000 bedrijfswinsten hoog, maar investeringen onverklaarbaar laag.
16.11.13 in NRC door Marike Stellinga

Fundamentalisme
Staat schrijft gedrag voor aan burgers.

Clientalisme
Politieke partijen gebruiken belastinggeld om kiezers te belonen.
14.11.13 in VK door Deirdre McCloskey

Beurskoers
Aandeelhouders melken bedrijven uit ten koste van investeringen.

Noblesse oblige
Gelijke kansen te duur, dan fatsoenlijk vangnet.

Geld moet rollen
NL blijft achter door loonmatiging en oppottende bedrijven.
09.11.13 in T door Jaap van Duijn

Ramptoerisme
Evenveel jihadreizigers als marxistische terroristen destijds.

Varkenscyclus
In alle Westerse landen dalen zorgkosten tijdelijk door gebrek aan innovatie.
09.11.13 in T door Jonathan Skinner

Elitaire attractieparken
Steeds meer topmanagers in RvT grote musea.
08.11.13 in VK door Sander Machielsen

Zorg verzekerd
Wat kreeg PvdA voor goedkeuring JSF ?

Valuta oorlog EU - USA
ECB pompt ook meer geld in beurs.
07.11.13 in VK door Peter de Waard

Gedoofde verlichting
Bijbaantjes professoren zijn niet bekend.
07.11.13 in Groene door Koen Haegens

Niks waarheid
Wetenschap ook gecorrumpeerd door geld en media.
07.11.13 in VK door Frank Miedema

 
Fooi
Basisinkomen E 180 voor allerarmsten wereld kost minder dan 600 miljard..
01.11.13 in VK door Rutger Bregman

Twijfelaartjes
Falsificatie in wetenschap nog slechts voor loosers.
09.11

Bollebozen
Hoogleraren + studenten / 2 = kwaliteit x 2.
01.11

Mondiger
Armen nu nog maar 18% tegen 52% in 1980.
01.11.13 in VK door Wereldbank

Verlies nu eigen schuld
Prakties weinig verschil tussen standenmaatschappij en meritocratie.
Herfsttij der Verlichting

Sociaal vangnet
Vele bedreigingen op internet kunnen ook zorgen voor vroegtijdige opsporing crimineeltjes.

God voor ons allen
Topmannen Rabo al lang schertsfiguren op ivoren toren.

Zwarte Piet
Het is een zwartwerker zeker.

oktober 2013
Forever email
Emailverkeer ook achilleshiel organisaties, blijkt uit Libor-affaire.

Regeren met roe
Pieterbaas verkleed als goed heilig man.

Velvet liever dan Reed

Postbode weet alles
Worldwideweb 1 groot Amerikaans dorp.

Pro agressief
Antivirussoftware biedt behalve tapping ook hacking en attacking.
01.2012

Bonus/malus
Bij beloningen horen ook straffen. En achteraf algemene beoordeling.
26.10.13 in T door Jaap van Duijn

Voyeurisme
Zo ga je niet met vrienden om. Inderdaad geen vrienden.

http://connectedchina.reuters.com/
Familierelaties van toplui weten we in NL niet.

Zwartwit
Slavernij en discriminatie is altijd omstreden geweest.
25.10.13 in VK door Hans Achterhuis

Geweldig
Westen veroverde wereld niet met superieure ideeŽn, maar met geweld.
25.10.13 in VK door Samuel Huntington

Meer mantelzorg onmogelijk
Juist zestigers verzorgen ouders,financieren kinderen en vangen kleinkinderen op.
25.10.13 in FD door Paul Schnabel

De zwarte piet
De islamitische Moor was zeker geen negerslaaf, maar Marokkaan.

Bananen
NL een van de eerste republieken, maar ook een van de laatste koningrijken.

Vijsma
Oplichters beroepen zich vaak op nog grotere oplichters.

Energie revolutie
Overtollige zonne- en windenergie omzetten in gas.
21.10.13 in FD door PwC

Rijkman niet alleen graaier
Bezorgde aandeelhouders ABN en NL forse winst ipv verlies ondanks aspiraties.

Voorrecht Stasi
NL koploper in tappen van eigen burgers.

 
Onrendabelen
Werkloosheid lossen we toch op met nog meer ambtenaren in organisaties.

Aandelenvergrijzing
Pensioenfondsen kochten aandelen bij stijging koersen door eigen aankopen en moeten dumpen bij daling door eigen verkopen.

Stille macht
Een van meest succesvolle stakingen vakbonden schoonmakers vorig jaar.
17.10.13 in VK door Peter de Waard

Controlerend belang
Organisatiegraad vakbonden 20% all over. In 2012 evenveel leden als in 1994.

Nog erger
Sinterklaas met kado's en onslaafse Zwarte Piet oud heidense mondiale rite.
15.10.13 in VK door Arnold-Jan Scheer

Zelfcensuur
Nieuws alleen in media als mening bevestigend, mooie beelden en sensationeel.
15.10.13 in VK door Michiel Hegener

Huh
Financial BlackRock gaat voor DNB vastgoed NL banken controleren.

Hoogmoed na de val
Zwakke banken al weer grote mond over politiek.
14.10.13 in FD door Marcel de Boer

Vuilnisbakkenras
EU ook in steentijd smeltkroes van volkjes.
12.10.13 in VK door Maarten Keulemans

Nog niet gereformeerd
Blijkt Noord EU net zo wankel als Zuiden.

50plus
Oudjes sluizen geld naar kinderen, die aan hun pensioenen morrelen.

Wettig en overtuigend
Met big data krijg je iedereen achter tralies.

Maakbaar
Heilig geloof in rede leidt tot dictatuur en terreur.

Lean and mean
Zorgverzekeraars hebben uiteindelijk belang bij kostenstijging.

Elk voordeel heb zijn nadeel
Boekhouding ziekenhuizen rommeltje, wat voorheen extra geld opleverde.

Charisma
Slimme psychopaten zijn charmante roofdieren.

Knoflookland
NL in 2018 hoogste staatschuldquote.
10.10.13 in NRC door IMF

Voser 1
Opvolger Van Beurden van Shell te kakken gezet met fout schaliegas.
06.10.13 in Financial Times

Reken-rijk-rente
ReŽle dekkingsgraad pensioenfondsen slechts rond 70%.
09.10.13 in VK door Rens van Tilburg

Rijk van geest
SubsidiŽren pensioen hogeropgeleiden door lageropgeleiden.
09.10.13 in VK door Rens van Tilburg

Economisch onbelangrijk
Politieke verlamming misschien beter dan dubieuze daadkracht.

Verloting van ambten
Verkiezing leidt tot (partij)politieke aristocratie.
05.10.13 in VK door David Van Reybrouck

Ontwikkelingshulp kan verkeerd
Hef vooral handelsbelemmeringen op en geef medicijn- en onderwijshulp.
05.10.13 in VK door Angus Deaton

Vooral van fouten kunnen we leren
Grootschaligheid verdraagt geen fouten.
05.10.13 in FD door Nassim Taleb

Bange elite
Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Vadertje staat behoeft vrouw
Niet alleen straffen, maar ook belonen.

Zelfredzaamheid
Klimaatmodellen niet, maar regionale energie wel haalbaar.

Technisch eitje
Inzage brave burger in zijn overheidsinformatie en inzieners.

Geld rolt altijd
Spaargeld wordt door financials zelfs met hefboom in economie gestoken.

Oude miswijn
Genen van Dawkins zijn moderne zielen.

Inpikken en wegwezen
Pensioenpaniek jongeren speelt terugtrekkende werkgevers in de kaart.
03.10.13 in VK door Bernard van Praag

september 2013
IndustriŽle spionage
Geheime dienst ontsluit e-communicatie voor USA consulting firma's.
30.09.13 in NRC door Piratenpartij

Onderwijsbezuiniging
Wat had u zelf gedacht ?

Macht maakt geil
Volgens mij gaan ze al geil naar de top.
27.09.13 in NRC door Jaap van Ginneken

Jongenlui
Yvonne Hofs: jongeren moeten levenslang inleveren door geen economische groei.
26.09.13 in VK door Martin van Rooijen

Geen oikos
In USA is Zuiden veroverd door Noorden.

Nieuwe markt
Door personeelstekort gaan jongeren nog heel veel verdienen aan rijke oudjes.

Zieke ziekenhuizen
Ziekenhuisproductie lager wegens vaste beloning door verzekeraars ?

Duitse keizers
Kanseliers mogen veel te lang aan de macht blijven.

Eurofighter
EU noodzakelijk kwaad om brandhaarden en USA in te tomen.

Te lage premies jaren 90
Organisaties moeten pensioenkassen aanvullen en 40+ers eventueel minderen.

Loonsverhoging uit pensioenkas
Pensioenontvreemding jaren 90 mag niet afgeschoven worden op jongeren.

Neprendementen pensioenfondsen
Tijdelijke virtuele waardestijging van obligaties door lage rente.
21.09.13 in VK door DNB

Trial and error
(Publieke) verspilling onontkoombaar. 50% normaal.

Vangnet
Grote risico's verzeker je collectief. Dus niet levensonderhoud in AWBZ.

Bonus voor big spenders
Nivelleren doe je niet via individuele zorgkosten, maar via belasting.

Kortzichtig
Jongeren vinden dat erfenissen (van anderen) naar zorginstellingen moeten.

Charisma
Jezelf niet laten zien en niet inhoud, maar presentatie.

Economisch motortje
Duitsers armsten van Eurozone.
27.04.13 in T door Jaap van Duijn

Zu grose hose
Economie/bevolking Duitsland slechts 20% hoger dan UK of Frankrijk.

Slechts inhaalslag
2000-2010 economische groei Duitsland lager dan NL of Frankrijk.

Schoolhangplek
Jeugdwerkloosheid Grieken 6%, NL 15,9%.
VK 20.09.13 door Peter de Waard

Opium voor het volk
Verzorgingsstaat kon overheid echt niet meer verkopen.

Participatiemaatschappij
Monopolist doet gewoon nog minder voor meer geld en met nog minder verantwoording.

Participatiemaatschappij
Weinig ontslagen, ambtenaren gaan managen en toezicht houden.

Participatiemaatschappij
Worden er zeker veel ambtenaren ontslagen en gaan belastingen omlaag ?

50 miljard belastingverlaging
Rutte: overheid is er alleen nog maar voor de zwakken.

Stealth prijs
Liever drones dan ouderwetse JSF. Slechte naam trouwens.

Pispot
Kapsel koning WA behoorlijk lullig.

Intellecttest
Cito: Beste wijken, beste scholen; Islamitische scholen relatief goed.
NRC 16.09.13 door Jaap Dronkers

Roddelpers
Cito, aandelen, koopkracht, enz.: alleen cijfers over minimaal 5 jaar zinnig.

Onweerstaanbaar
Velen kondigden financiŽle crisis aan.
NRC 14.09.13 door Marike Stellinga

Spin in web
Politiek neemt journalistiek over.
NRC 14.09.13 door Peter Vasterman

Nobelprijswinnaar
Door dreigen met geweld heeft Obama diplomatieke aanpak gekregen.
VK 14.09.13 door Bert Lanting

Koopkrachtgroei 15 jaar nul
60% kiezers niet bang maar boos.

Wipwap
Misschien verband tussen terugtrekken kapitaal uit BRIC's en groei Europa.

Speeltje
Drones vooralsnog niet effectief en vooral gevaarlijk.
NRC 12.09.13 door Wilmer Heck

Tobinkomens
Of prestatieloon of vastloon voor hele periode.

Ubermenschen
Waren het maar alleen de bankiers.

Varkenscyclus
Vertrek van voorzitter Lense Koopmans brengt veel teweeg in top Rabobank.

Gastarbeiders
L'histoire se rťpŤte.

Koopkrachtgroei 15 jaar nul
Met complexe regels romen bureaucratische organisaties ongemerkt economie af (60 miljard).
FD 10.09.13 door Andrť Nijsen

Publeaks
Ook bruine envelop komt in pc van postale recherge.

Uit betrouwbare bron vernomen
Lees zelden over belangen van anonieme bronnen.

Publeaks lekt
Tor is niet lekdicht.

Interactief
Den Haag is altijd arena geweest van belangengroepen, maar volk stelt marges.

Kat op spek
Controle vee en vlees geprivatiseerd met zelfregulatie.
02.13

Bigdater
Bedrijven hangen straten wereld vol met 'gratis' camera's.

Valse beloftes
Verzet om erger te voorkomen.
VK 07.09.13 door Paul Frissen

Etiquetten
NL stiekem intolerante regentensamenleving.
VK 07.09.13 door Paul Frissen

Nare staat
Monopolie op geweld, diefstal en gluren.
VK 07.09.13 door Paul Frissen

Achtung bitte
Overheid trekt zich helemaal niet terug. Integendeel.
VK 07.09.13 door Paul Frissen

Journalistieke onwetendheid
Rutte formuleerde wel een visie. (Maar geen mooi vergezicht en geen strak plan)
VK 07.09.13 door Frank Kalshoven

Voyeurs
Hoe interpreteren overheden onze data ?

Actieve defensie
Ook USA hackt en attackt andere landen.
NRC 06.09.13 door Juurd Eijsvoogel

War on WWW
Overheden en ondernemingen hacken en attacken.
11.2011

Cyberwar
Beveiligingssoftware maakt van onze computers wapens.
02.2012

Te hebberig
Waarom voeren gemeentes bezuinigingen op zorg uit voor Rijk ?

World wide winter
Overheid en burger zijn op internet elkaars vijand geworden.
NRC 6.9.13 door Edward Snowden

Privacy heeft zijn prijs
Alle ICT heeft uiteraard een geheime achterdeur en alles is te koop.

Niche voorbij
Ondergang Finse Nokia ook onmacht klein land.

Aanvalluh!
Republikeinen leggen bal terug bij Obama.

Luchtfiets
Nationale Hypotheekbank nieuwe kredietcrisis.
03.09.13 in VK door Peter de Waard

Weer dorp
www.sociale controle.com

Spin
Precisiebombardementen sprookje.

Wie betaalt
Pers altijd geld van families, bedrijven, staat en/of belangengroepen.

augustus 2013
Hypocrediet
Pensioenfondsen voor 5e keer geplunderd: nu weer hypotheken.

Syrieus probleem
Vrienden van Asad zijn vijanden van USA.

Zijderoute
Midden-Oosten slagveld van Oosten tegen Westen.

Sociaal milieu
Milieubeweging ook ingekapseld en commercieel gepasseerd.
30.08.13 in NRC door Cees Banning

Spinning
Er is geen aperte tegenstelling op vermeende persoon en inhoud stemmen.

W-woord
Wachtlijsten, mits selectief zijn medisch en financieel een zege.

Boemerang
Brievenbusfirma's veroorzaken ook NL belastingontwijking.
30.08.13 in T door CPB

Shock doctrine
Over wandaden Midden-Oosten is USA altijd schimmig.

Grote schoonmaak
Volgens astrologen meltdown BRIC's begin 2014.

Perpetuum mobile
Hoe meer geld, hoe meer kankers gevonden worden.

Over de top
Niets aan de strijkstok en toch opstrijken, is onbetrouwbaar.

Alpe díHuzes
Goed geld naar dure medici, adviseurs, accountants en bankiers.

Spaarvarken
ABN gaat geen geld verdienen voor staat zonder superbonussen.

Back to future
Geef binnensteden hun woningen terug, nu auto, internet en stagnatie winkels overbodig maken.
24.08.13 in T door Jaap van Duijn

Verliesverdubbelaar
Na lage rente nu ook hoge inflatie.

Slotscene crisis
BRICs vallen door de mand zonder infuus FED.

Arabische zomer
Qatar (Al Jazeera) laat moslim-calvinisten vallen.
22.08.13 in VK door Martin Janssen

Slimste regio
Of Eindhoven belastingparadijs voor patenten.

Schizo
Hoe heeft Mees dure advokaat versierd ?

Soep niet zo heet
Islam nu meest inspirerende ideologie.

Schaak
Slim van KPN om krent uit pap van belager te koop te zetten.

Vrouwenhandel
NL faciliteert 1/4 van porno op internet.
16.08.13 in VK door Tjerk Gualthťrie van Weezel

Burger geen personeel
Hoe kan topmanager Damen nou klagen over klantvriendelijkheid van politici.

Alchemie
Wetenschap is heilsleer van almachtige ratio.

Loonslaven
NL 1982-2012 loonstijging slechts 216% tegen 300% in buurlanden.
13.08.13 in VK door Peter de Waard

Ambtenarenstaat
NL wetenschappers gewild wegens veel data over burgers.

Content
Kranten kwalitatief nog onmisbaar voor TV en internet.

www.gluurders.com
Nu weten we waarom USArmy internet faciliteert.

Inquisitie
Met omstreden oude wetten tegen Manning kan ook pers achter tralies.
03.07.13 in VK door Boudewijn Chorus

Justitie bang
Hoewel bankiers persoonlijk aanpakken preventief werkt volgens SEC.
03.07.13 in FD door Joost Dobber

Back to the future
Zorg wordt afhankelijk van ijdele goedgeefsheid.

Komkommertijd
Let nu op benoemingen en contracten.

juli 2013
NWW
Rusland, China en Iran hebben al eigen internet.
29.07.13 in NRC door Juurd Eijsvoogel

Misty
Cloud is obscure bunker in Idaho of Utah.
29.07.13 in NRC door Evgeny Morozov

Wereldrecord
3 miljoen mensen in rij voor paus, n.b. in Copacabana.

Follow the money
Groei nationaal inkomen (60 miljard/jaar) sinds 1992 niet naar burger, maar naar bedrijven, pensioenfondsen en staat.
27.07.13 in VK door DNB

Sphinx
Kleine Tamarod verzamelde snel 22 miljoen handtekeningen ?
16.07.13 in VK door SŁddeutsche Zeitung

Goede bedoeling
(Ver)kopen van hemel, prestige en/of goed gevoel.

Nieuwsshow
Journalistiek is een origineel en aansprekend verhaal.
13.07.13 in VK door Dominique van der Heyde

Plofstudenten
Steeds meer academici door simpeler afstuderen.
12.07.13 in VK door Rutger Bregman

Rattencoup
Politie en staatsbedrijven lieten Morsi mislukken. Opeens is er alles weer.
12.07.13 in VK door NYT

Foutje bedankt
Ook Hitler was democratisch gekozen en had ondemocratisch afgezet moeten worden.

USA schietschijf
Raketschild blijft misschieten.
09.07.13 in VK door Stieven Ramdharie

Afgesteld loon
Minder gepensioneerden in pensioenbesturen (25%).
09.07.13 in NRC door Oscar Vermeer

Sterfhuisconstructie
Na 2 decennia te weinig pensioenpremie weigeren bedrijven gegeven garantie.
09.07.13 in NRC door Menno Tamminga

Meesje
Merkwaardig dat invloedrijke vrienden en vriendinnen financieel niet hielpen.

Asociale media
Internetbedrijven faciliteren alcohol-, gok- en tabaksindustrie met potentieel verslaafde kinderen.

Bancaire incest
Bestuurder van Robeco is vrouw van SNS-bestuurder.
03.07.13 in T

Volkswijsheid
Alleen natuur- en geneeskunde wetenschap volgens volk. Sociologie en economie zeker niet.
02.07.13 in VK door WRR

Geen vrienden
Bestuurlijke top van hele wereld altijd bespioneerd. Enger dan terroristen.

Digitale grabbelton
Bewijs hoeft alleen wettig en overtuigend te zijn. Niet wetenschappelijk.

Twee handen
Iemand die goed graait voor een organisatie, kan dat ook voor zichzelf.

juni 2013
Arbeitseinsatz
Wirtschaftswunder: spotgoedkoop en rechteloos (Pools) personeel.
29.06.13 in T door Rob Savelberg

Bazige staat
Waarom fluiten we overheid niet terug bij hypotheken, zorg en pensioenen, zoals in Zuid-Europa.
29.06.13 in T door Jaap van Duijn

Tribale elite
Armen hebben gefaald en verdienen uitbuiting en vernedering.
28.06.13 in NRC door Joris Luyendijk

Ik lees ze nooit
Elk voordeel heb zn nadelen en elk nadeel heb zn voordelen.

Pax Americana
Geen duidelijk spoor van gifgas in SyriŽ, zoals in Irak.
24.06.13 in NRC door Juurd Eijsvoogel

Biggenmarkt
Big data, big fouten.

Aftappunt
In principe niks mee mis, maar beleid niet stiekem.

Simulator
Iedereen kan met getapte citaten als crimineel neergezet worden.

Charmante roofdieren
Tijdgeest gunstig voor psychopatische bestuurders.
22.06.13 in VK door Malou van Hintum

Zorg ook voor jezelf
Wouter Bos voor ceo AMC/VUmc.

Egypte te tollerant
Mediaanleeftijd 30 en goed opgeleid, terugval na grote economische groei met hoge inflatie en repressie politie.
21.06.13 in NRC door John Goldstone

SyriŽ te jong
Mediaanleeftijd 30 en goed opgeleid, terugval na grote economische groei met hoge inflatie en repressie politie.
21.06.13 in NRC door John Goldstone

Make-up
We zien alleen dood vel, als iemand zijn mond en ogen dicht houdt.

Vegakannibalisme
Groente eten/koken we levend.
21.06.13 in VK door Maarten Keulemans

Aflatenhandel
Zieke kindertjes en diertjes leveren het meeste op.
20.06.13 in VK door Femke Halsema

Blazoen oppoetsen
Topmanagers domineren (1/2) culturele gremia.
19.06.13 in NRC door Daan van Lent

Vreemd
Asielzoekers in de cel en criminelen eruit.

Omstreden media
Niet kwaliteit inhoud is door NWO onderzocht. Ook niet gedaald: 6-.

Aftrekkadootjes
Politici houden van ondoorzichtige belastingen.

Slechte leningen
Noord EU-banken gered door onze hulp aan Zuid EU-landen.
19.06.13 in FD door Mathijs Bouman

Greep in spaarpot
Pensioenfondsen financieren stiekem NL tekorten.
18.06.13 in VK door Peter de Waard

Topinkomens 2012 +6%
Maar itt werkvloer 3 jaar hiervoor -35%.
15.06.13/14.07.12 in VK door Wilco Dekker en Xander van Uffelen

Potje verwijt ketel
NL spionage gaat verder dan USA en ook onrechtmatig.
15.06.13 in NRC door Tom-Jan Meeus

Only in it for the money
Ceo en cfo dumpen andere bestuurders in executive committee.
15.06.13 in FD door Paul Frentrop

Particulieren het haasje
Bedrijven buiten schot bij aanpak belastingontwijking.
15.06.13 in T door Sameer van Alfen

Niet transparant
AIVD mag sinds 2002 in onze pc's binnendringen.
14.06.13 in NRC door Peter Olsthoorn

Keynes
Burger is melkkoe van staat en bedrijven in goed bemest weiland.

Doel heiligt middelen
Overal democratie bij gratie van ondemocratische methoden.

Staatsterreur
Dat aftappen verborgen wordt gehouden, geeft weinig hoop.

Hypocriet
Belastingontwijking is verkapte staatsteun.
14.06.13 in FD door Klaas Broekhuizen

De Graaf
Skepter van koning reikt tot in volksvertegenwoordiging.

Dubbele agenda
EU schrapte wet tegen uitwisseling inlichtingen ism USA.
13.06.13 in NRC door Financial Times

Inlichtingen rotonde
USA kan via NL rechtshulpverdrag en datacenters EU-internet inzien.
Al 19.03.11 in NRC door Huib Modderkolk en Jeroen Wester

Oude wijn
NSA mag sinds 9/11 zonder rechter aftappen in USA.
Al 09.01.10 in NRC door Jim Bamford

Staatsgevaarlijk
Linkse en rechtse vleugels verenigd tegen aftapaffaire USA.
12.06.13 in NRC door Guus Valk

Homoparadijs
Binnen Vaticaan machtige lobbygroep van homosexuele prelaten volgens paus.
12.06.13 in NRC door Marc Leijendekker

Niet kijken
Geheime diensten kopen analyses van sociale media.

Let op achterdeur
Minder premie (pensioen), meer familie (zorgpremie) en minder inflatie (rente).

Terug bij af
Post werd ook op grote schaal gecontroleerd.

Lof der lafheid
Leiders horen niet aan het front.

Arme gepensioneerden
Schatkist van pensioenfondsen blijft grabbelton.

Islamitische lente
Fundamentalisme weer alleen voorhoede van redelijke reformatie.

Wereld nog platter
Digitale communicatie overal afgeluisterd.

Niet atoombom
Om tienduizenden USA-soldaten te sparen, werden miljoenen Jappen geofferd met napalm.
07.06.13 in NRC door Robert Neer

Alpe díHuDrie
Niet genoeg goed kankeronderzoek voor al die miljoenen.
06.06.13 in FD door Rutger Betlem

Goedkoop, duurkoop
NS te klein voor eigen HSL.
05.06.13 in FD door Arie vd Zwan

Toch concurrentie
NS uitgerangeerd door Belgisch-Franse Thalys.
04.06.13 in NRC door Menno Tamminga

Verborgen kosten
Veelverdieners houden tot 4 x meer over van pensioenpremies door vaste franchise.
01.12.09 in VK door Emilie Schols

Wij draaien
Goede hypothese is kunst en geen wetenschap.

U vraagt
Hypotheses primair bepalend voor uitkomsten.

Door de bomen
Big data: veel correlaties, maar geen causaliteiten.
01.06.13 in NRC door Viktor Mayer-SchŲnberger

Pot verwijt keteltjes
USA grootste witwasser (WesternUnion) en belastingontwijker (Delaware).

Correcties over Japan
Werkloosheid al 2 decennia laag.
01.06.13 in T door Jaap van Duijn

Correcties over Japan
Spaarquote in 20 jaar gekelderd naar slechts 2%.
01.06.13 in T door Jaap van Duijn

Correcties over Japan
Economische groei vanaf 2001 gelijk aan Eurozone (11%).
01.06.13 in T door Jaap van Duijn

Correcties over Japan
Deflatie sinds 1999 onbeduidende 4%.
01.06.13 in T door Jaap van Duijn

mei 2013
Duitse invasie
Bankiers willen NL plutocratenmarkt veroveren.
31.05.13 in VK door Yvonne Hofs

Journalistieke dwaling
Concessies zijn geen verbroken verkiezingsbeloftes.
30.05.13 in VK door Wouter Bos

Met open vizier
Centrale banken grootste witwassers van virtueel geld.

Avondland
Duitsland meest positieve land volgens enquÍte.
29.05.13 in VK door BBC

Morgenland
Japan al 22 jaar veruit grootste kredietverstrekker.
28.05.13 in NRC door Dow Jones

Zilverruggorilla's
Veel toplieden veelal bezig met strijd onder elkaar.
25.05.13 in FD door Manfred Kets de Vries

Draagvlak
FNV 3x zo veel leden (1 miljoen) als politieke partijen.
15.05.13 in VK door Peter de Waard

Garantie tot deur
Staatsgaranties van 42% van bbp in 2008 naar 77% in 2011 (465 miljard).
11.05.13 in NRC door Rekenkamer

Mantelpakzorg
Vrouw ook aan aanrecht van buurman.
11.05.13 in NRC door Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak

Nicht gewusst 2
Men dacht in WO2 dat joden werden uitgeroeid door tewerkstelling.
11.05.13 in NRC door Bart van der Boom

Seksisme
Zowel boerka alsook naakt.
11.05.13 in VK door Martha Nussbaum

Ene gat vullen
Centrale banken verplaatsen luchtbel van staatsobligaties naar aandelen.

Steekpenningen
Bestuurders zijn dol op toeslagen en bonussen uitdelen.

Zorgkartel
Grote verzekeraars zien winst vergelijkbaar omhoog knallen.
06.05.13 in NRC door Jeroen Wester

Vrouwenmacht
DNA: 40% mannen hebben zich voortgeplant tegen 80% vrouwen..

Vrouwen intelligenter
Vrouwen domineren opvoeding en onderwijs.
06.05.13 in NRC door Angela Crott

Mannen emancipatie
ADHD: ambachtschool en aanrecht geschikter voor veel jongens.
06.05.13 in NRC door Angela Crott

Nicht gewusst 1
Geallieerden meldden al in 1942 op radio over uitmoorden van joden.
04.05.13 in NRC door Ies Vuijsje

Burgeroorlog
NL doden WOII: 102000 joden, 90000 overige burgers en 8000 soldaten.
04.05.13 in FD

Financiele onderbuik
Apple leent voor aandeelhouders om grijs geld buiten belasting te houden.
01.05.13 in T

Globaal genomen
Winst gaat op aan topbeloningen. Belastingontwijking zorgt voor dividend + bonussen.

Eventjes wuiven misschien
Plezier voor helft bevolking; 110 miljoen s'jaars wordt ooit slechter besteed.

april 2013
Te veel zwakke academici
Investering in lager onderwijs rendabeler dan in hoger.
29.04.13 in VK door Ewoud Jansen

Geheimhoudingsrecht
Frauderechter: ondernemers huren juridische brandkast bij advocaten.
29.04.13 in FD door Marcel van Oosten

Fiscale bonus
Belastingontwijking NL: winst 2 / verlies 16 miljard.
15.11.12 in VK door J. Trommelen

Gelijkheid
Er is hier maar een koning: ik.

Duurzaam
Nog 4 eeuwen Oranje.

Binnenskamers
60% wereldhandel binnen ondernemingen.
27.04.13 in VK door Giuseppe van der Helm (VBDO)

Economisch motortje
Duitsers armsten van Eurozone.
27.04.13 in T door Jaap van Duijn

Glazen bol
Was economie niet juist doorzien ?

Geest uit fles
Economische ambtenaren grijpen macht bij politieke verwarring.

Engelbewaarders
Vrouwen rukken sterk op als cfo, advokaat en arts met dalende inkomens.

Engelen des doods
Vrouwen aan top van sterfhuizen: TNT, PostNL, MSD, Wegener.

Nonwetenschap
Top economische artikelen wemelen van fouten.
25.04.13 in FD door Heleen Mees

Woning in box 3
Meeste economen voor H-aftrek van 30% als vermogen.
25.04.13 in FD

Good/bad guys
Is er verband tussen aantal NL jihadisten in Syrie en bezuiniging AIVD ?

Maffiamaatje
Bram Moszkowicz was door broers al van briefpapier verwijderd.
23.04.13 in VK door Elsbeth Stoker, Wil Thijssen

Van Duitsen bloed
Koning WA heeft een Duitse vader, opa, overgrootvader en betovergrootmoeder.

Rekening graag
Crisis kan alleen gecontroleerd uitbranden.

Wie ere toekomt
Amsterdam ging bijna failliet aan belasting op de gift.

Ere
Rijkste Hollander Adriaan van der Hoop was basis Rijksmuseum.

Koningslied
Koning heeft nog veel te verbinden.

God voor ons allen
Politici zijn belangenvertegenwoordigers.
20.04.13 in NRC door Tom-Jan Meeus

Kinderkruistocht
Jihad moet voor links deja vu zijn.

Botsende liefdes
Te veel liefde leidt tot haat.
20.04.13 in VK door Arnon Grunberg

Val Arabische muur
Arabische Lente ook ondernemersrevolutie.
20.04.13 in FD door Hernando de Soto

Safety last
Bestrijding cybercrime kost nog te veel winst.

Heimat
Nederbelg vergrijst en zet villa te koop.
19.04.13 in NRC door Petra de Koning

Hoogverraad Bernhard
Interviews VK eerder door Beatrix verboden.
18.04.13 in VK door Jutta Chorus

Staatsterrorisme
Inperken privacy erger dan terrorisme.
17.04.13 in Guardian door Glenn Greenwald

War on drugs
185 ton heroine in 2001 onder Talibaan en 6.900 ton in 2009 onder USA.
06.07.10 in NRC door Antoinette de Jong

Achterkamertjes
Bezuinigingen over FNV-verkiezing SP/PvdA in mei getild.
16.04.13 in T door Paul Jansen

Kerktorens der verlichting
Dure windmolens worden vervangen door dure schalietorens.

CDA-beleid
VVD/PvdA is per definitie een polderkabinet.

Speculaas
Niet hypotheekrenteaftrek, maar overfinanciering is probleem.

R-woord
Indien rente-heffing, dan ook (hypotheek)rente-aftrek.

Economen slapen
Staat NL groeit boven EU-gemiddelde en is al aanjager economie.
11.04.13 in NRC door Maarten schinkel

Nederland vol
Schaarste goed voor aanbieders.
11.04.13 in FD door Laurens Berentsen en Prisco Battes

Kosten koper
Luchtbellen altijd goed voor aanbieders.
10.04.13 in NRC door Eppo KŲnig

Ondoorzichtig
Bij Tax Justice Network staan USA Delaware, Duitsland en NL boven Maagdeneilanden.
09.04.13 in VK door Peter de Waard

Zoals de waard
Chinese ICT-bedrijf Huawei in USA geweigerd wegens veiligheid.
09.04.13 in NRC door Oscar Garschagen

Geld & macht
Er zijn intelligenter redenen om eigen cultuur te verdedigen dan superioriteit.

Bolkestein superieur
Ik vrees dat Frits niet alleen Islam inferieur vindt.

Pot verwijt ketel
Dreiging N.-Korea was wederom reactie op eerdere dreigingen van USA en Z.-Korea.
06.04.13 in VK door Casper van der Veen

Uit lengte of breedte
Toplieden verdienden vorige eeuw evenveel als nu door voorkennis, langere zitting en kleinere organisatie.

Kapitalistische internationale
Internationale kapitaal is nog nooit ergens belast geweest.

Fiscale Pyrrhus
Strijd om anderlands belastingcenten.
05.04.13 in NRC door Caroline de Gruyter

Overheid bezuinigt 2x niet
Donner: Afschuiven op burger + lasten verhogen is niet goed.
04.04.13 in NRC door Annemarie Kas

Politieke praktijk
Duur, maar bezuinigen voor bevolking alleen in slechte tijden acceptabel.

Niederlande
Duitse imago levert goedkope staatsleningen op.
02.04.13 in NRC door Maarten Schinkel

maart 2013
Leefbaar 50Plus
De Hond zet voor, vriend Nagel kopt in.
30.03.13 in NRC door Huib Modderkolk

Eurofilie
EU vooral gunstig voor hogeropgeleiden.

Te grote broek
Economie/bevolking Duitsland slechts 20% hoger dan UK of Frankrijk.

Slechts inhaalslag
2000-2010 economische groei Duitsland lager dan NL en Frankrijk.

Fiscale bypasses
Cyprus grootste investeerder in Rusland; NL 3e in VS.
30.03.13 in FD door Gerben van der Marel

Effectenhandel
Marktexegeses VK veelal uit de duim gezogen door beurshandelaar.
27.03.13 in VK door Sheila Sitalsing

City boos
Dijsselbloem: eigen risico financials.

Wereldcarousel
Ieder land draagt steentje bij aan belastingontwijking multinationals.
25.03.13 in FD door Klaas Broekhuizen

Huichel
Wie laat zijn kind wel opvoeden door een lesbisch ouderpaar ?
23.03.13 in NRC door Bas Heijne

Prinses Pien
Adviseur koninklijk paar, uit prominente familie Zaaijer, gehuwd met topambtenaar Wim Kuijken.
23.03.13 in VK door Jan Hoedeman en Remco Meijer

Bloed aan de paal
Harde interviews vroeger al show.
23.03.13 in VK door Freek de Jonge

Spaarvarkentjes
EU en ECB belangen bij grootspaarders in Cyprus.
23.03.13 in T door Karel Lannoo

Wie betaalt
ECB-bestuurder Cyprus pleegt coup met bankenwet.
23.03.13 in T door Ulko Jonker

Voorjaars schoonmaak
Vrouwen domineren sterfhuis FNV Bondgenoten.
23.03.13 in T door Ellen Dekkers

CPB vangnet
Alle doorsnee zorg in basispakket; rest zelf bijverzekeren.

Geld te veel
Ook Nederland heeft te grote banken.
19.03.13 in VK door Peter de Waard

Calculerende overheid
Nederlandse spaarder betaalt op termijn meer taks dan Cyprioot.
19.03.13 in T door J.M. Slagter

Doolhof
Waar kun je zelf over beschikken ?

Meer zelfbeschikking
Op bestuur kon je toch al niet rekenen. Uh, korting ?

Globaal genomen
Winst gaat op aan topbeloningen. Belastingontwijking zorgt voor dividend + bonussen.

VOC-mentaliteit
NL faciliteert +- 1 biljoen belastingontwijking (15%). NL bedrijven 16 miljard. Opbrengst 2 miljard.
15.11.12 in VK door J. Trommelen.

Afgebouwd Nederland
Er zijn genoeg huizen, kantoren (en wegen).
16.03.13 in VK door Martin Sommer.

Restauratie
SP uitgeschakeld in FNV door Ton Heerts (PvdA).
15.03.13 in NRC door Jos Verlaan.

Geestelijk rijk
The Economist: USA RK (omzet ruim 131 miljard euro) 60% rijkdom RK.
15.03.13 in NRC door Stťphane Alonso en Carola Houtekamer.

Niks steun
Met een rechte lijn staan alle indices nu op normaal.

N.-Korea herdershond van China
(Zoals Israel van USA).
14.03.13 in NRC door Sabine van Ameijden.

Zwarte paus gewit
Katholiek continent grijpt de macht.

Roomser dan de paus
Waar bemoeien ongelovigen zich mee.

Uit hoge hoed
Leenvermogen banken groter met wederom belasting als onderpand.

Tevreden roker
betaalt zelfs te veel via fiscale opslag.

Ongezonde gedachten
Ongezonde mensen krijgen minder loon, korter en minder pensioen .

#ProjectXHaren #GRIP3
Regionale politie bijstand werkt niet.

Verlichte elite
Sixties hielp academici aan de macht.

Gekarteld
Poldermodel van alle tijden en alle landen.

Topvrouwen
China 51%, Gemiddeld van 21% naar 24%, NL van 18% naar 11%.
09.03.13 in FD door Grant Thornton.

Kijken / niet kopen
VNO alleen voor export (20%) met lage lonen.
09.03.13 in T door Jaap van Duijn.

Arabische lente
En eindigde noodgedwongen als nieuwe ideologie.

Arabische wederdopers
Ook christelijke reformatie begon met fundamentalistisch geweld.

Statistisch geknoei
Else Bos (PGGM): Mijn benoeming laat zien dat er geen glazen plafond is.

Chaos theorie
Mensnetwerk: alles met alles verbonden.

Netwerk rijkste man
Carlos Slim (Salim) is van oorsprong Libanees (RK/Maroniet).

Big brother
Drones bespioneren burger voortdurend en overal.
05.03.13 in NRC door Arjen van Veelen.

As van het kwaad
China smeedt as met Rusland.
04.03.13 in NRC door Oscar Garschagen.

Onderbetaalde bŤta's
Amigocratie van economen en bedrijfskundigen.

Oudjes niet duur,
maar een enorm gat in de markt.

Overheid bezuinigt niet
Slechts minder stijging uitgaven, verhoging prijs en verlaging kwaliteit.
02.03.13 in NRC door Marike Stellinga.

Zoals de ouderen zongen
Jong en oud spreken elkaar nauwelijks door commerciŽle segmentering.
02.03.13 in NRC door Tom-Jan Meeus.

Duurzame oorlog
War on World Wide Web.

Cosa nostra
Hoe lang duurt het voor een partij tot het baantjeskartel behoort ?

Als Italie kunstschatten....
Verhip, die hebben ze al langgeleden deels beleend.

Volksvertegenwoordiger
Meeste mannen denken net als Berlusconi.

februari 2013
Lange neus van Berlusconi
Italie financieel gezonder dan Nederland. En zeker Noord-Italie.
28.02.13 in VK door Peter de Waard.

Koopje
Politieke partijen nu voor maximaal 4.500 euri's om te kopen.

Kat op spek
Controle vee en vlees geprivatiseerd met zelfregulatie.

Academische elite
Zelden belangenconflict overheid-grootbedrijf.

Rijen sluiten
Topambtenaar loopt direct over naar vernieuwde bankenkartel NVB.
27.02.13 in T door Ronald van Gessel en Jarco de Swart.

Bodemloze put
Goedkoop lenen leidde na Gouden Eeuw tot enorme dure staatsschuld.

Glashelder
Afgestopte Akzo-directeur Marjan Oudeman ziet glazen plafond niet.
23.02.13 in NRC door Cees Banning.

Zorg verzekerd
Maar oudjes in tehuizen mogen wel betalen voor kost en inwoning.

Risico-malus
Staatsgaranties zijn niet gratis, maar kosten belastingbetaler extra rente.
23.02.13 in FD door Jaap Koelewijn.

Risico-bonus
Oud-ceo Ahold: Als topman word je betaald voor schandpaal.
23.02.13 in FD door Pieter Couwenbergh en Job Woudt.

Zonnekoning
Oud-ceo Ahold: Topman moet je er standaard na acht jaar uitschoppen.
23.02.13 in FD door Pieter Couwenbergh.

Afwijkende cycli
Economische groei van EU-landen over laatste 10 jaar gelijk.

Jong en wilt
Die Hamers gaat zich over 7 jaar nog vervelen bij ING.

Crook
In USA nog met spandoeken voor huisdeur van bankiers.

Naming
Wim Kok (ING) en Gerrit Zalm (DSB, ABN) lijken me meer aangewezen.

Kop van Jut
SNS was druppel, Van Keulen de Jul.

Afschuiven
Uitbesteden overheidstaken alleen nuttig bij concurrentie.

Made in Holland
Nu ook RvB Kluwer Amerikaans.
21.02.13 in VK door Wilco Dekker.

Ongelijkheid EU zelfde als USA
Armen EU alleen in ZO-staten.

Doel heiligt middelen
Helaas wordt doel nooit bereikt.

Hollands welvaren
Onvrede over bestuur geeft vrede met onszelf.

Van Duitsen bloed
WA von Amsberg is valse koning.

Geld lenen kost geld
Banken lenen goedkoper door (nog gratis) garantie staat.

Omhoog vallen
5 van 10 machtigtse commissarissen lieten destijds slechter bedrijf na.

Onwettige kinderen van Bos
PvdA-zetbazen Dijsselbloem, Asscher, Samsom en Spekman.
16.02.13 in NRC door Thijs Niemantsverdriet.

Bezuinigen voor dummies
25 miljard extra garantie aan banken, die 25 miljard storten in schatkist.

Nieuwe aristocratie
Bedrijfs- en politieke elite, maar bovenal academisch.
16.02.13 in NRC door Jos van Hezewijk.

Everybody is watching you
Big brother heeft op internet vele little sisters.
16.02.13 in VK door Wil Thijssen.

Windhandel
Schaliegas is verliesgevend pyramidespel.
16.02.13 in VK door Michael Persson.

Van 2 walletjes
Semipubliek betekent: niemand meer verantwoordelijk.
16.02.13 in NRC door Paul Fentrop.

Koningin MŠxima
Bij Oranjes hebben vrouwen al 2 eeuwen de broek aan.

Te grote broek
Pers en aandeelhouders eisten voor Nederland te grote banken.
15.02.13 in VK door Peter de Waard.

Op de centen
Bankmanagers bleken voor crisis niet zo waardevol.

Controlerend belang
Organisatiegraad vakbonden 20% all over. In 2012 evenveel leden als in 1994.

Fiscale aflaten
Vaticaanse Bank op zwarte lijst USA.
21.03.12 in NRC door Pierre BrianÁon.

Opvolgingsstrijd Petrus
Muiterij kardinalen en speculaties over nieuwe paus.
15.02.12 in Telegraaf door Maarten van Aalderen en Hans Kuitert.

Lik-op-stuk
In 2012 zaten 10.000 NL burgers ten onrechte in cel volgens EU strafhof.
11.02.13 in NRC.

Zonder nieten
Hoge beloningen vereisen zware straffen.

Leuk idee
Vrije markt, god of de heilstaat.

USE
Ook USA geen eenheidsworst.
9.2.13 in NRC door Marike Stellinga.

Match fixing
In politiek staand beleid.

Publieke opinie 2
Ik wil por... ? Google: Portugees leren.
7.2.13 in NRC door Arjen van Veelen.

Publieke opinie 1
Negers zijn ...? Google: lui, dommer en apen.
7.2.13 in NRC door Arjen van Veelen.

Van Keulen horen donderen
Minister stelde weer portefeuille niet ter beschikking ivm SNS-debacle.

Nicht gewusst
Velen geloofden vanaf begin niet in pensioen-, beurs- en huizenhype.

Vriendendienst
Zorg doet nu al slechts 70%.

Scheefbouwen
Buma kan meteen met boerenkiel op de borrel bij Maxim.

Pluk de dag of je wordt geplukt
Ouderen hebben langer gespaard.
6.2.13 in VK door Max Pam.

Groot bier
Ook ABP gokte mis op rentestijging: minus 50 miljard.
5.2.13 in VK door Ilja Boelaars.

Honderden miljarden over
Rekenrente pensioenfondsen veel te laag.
5.2.13 in FD door Cees Roelofs.

Afrekening
Lagere beloningen leiden niet tot lagere kwaliteit.

Kolenboer
Nederland mag het vuile werk opknappen voor Duitse groenen.
24.1.13 in Groene door masterclass onderzoeksjournalistiek.

Inquisitie
Managementvakpers kroonde SNS-topman Van Keulen tot Topman van het Jaar.
4.2.13 in VK door Sheila Sitalsing.

Die kroon past ons allemaal
Kloof tussen burger en koninklijk bestuur.
2.2.13 in NRC door Tom-Jan Meeus.

SNS pro toto
Meer financials gebruiken gevaarlijke dubbele hefboom.
2.2.13 in VK door Frank Kalshoven.

Ziek, zwak en misselijk
Voor oudere in tehuis wel (3x) inkomensafhankelijke zorgpremie.

Inktvlek
Ceo SNS werd voorzitter Holland Financial Centre en commissaris ING en APG.

Koekje van eigen deeg
Belgie is belastingparadijs voor Nederlandse bedrijven.
2.2.13 in FD door Siem Eikelenboom en Gaby de Groot.

januari 2013
Voor het karretje
In VK dreigt Strukton met minder kwaliteit voor ProRail bij concurrentie.
30.01.13 in VK door Sander Heijne.

Manager
Werknemer, die goed voor zichzelf kan onderhandelen.

Zijn rayonhoofden bij elkaar ?
Ik hoor iets over nieuwe vorst....
28.01.13 door @mathijsvisser.

Tobbeloningen
Kritiek betreft prijs/prestatie.

Spilzucht beloond
Spaarzame oudere in tehuis word gestraft.

Vredes Missie
Oorlog in arme landen met arme huurlingen.

Valuta oorlog
Ook Japanse centrale bank legt mijnenveld van geld.

VOC-mentaliteit
Holland faciliteert ongeveer 1 biljoen belastingontwijking (15%). NL bedrijven 16 miljard. Opbrengst 2 miljard.
15.11.12 in VK door Jeroen Trommelen.

Vertrouwen daalt
Nederlands vertrouwen in bestuurders nog steeds hoog, hoewel bijna iedereen denkt dat ze liegen.
21.1.13 in VK door Peter de Waard.

Monetair graaien
Als heimelijke belasting dwingt overheid ons goedkoop uit te lenen.
19.1.13 in NRC door Edin Mujagic en Sylvester Eiffinger.

Mediadwaling
CPB: niet Samson, maar Rutte won met 59% van pegels.

Publieke opinie ?
Bange elite maakt volk bang, volgens Teulings.
19.1.13 in NRC door Tom-Jan Meeus.

Genewatch
Slechts bij 1% misdrijven een mogelijk dna-spoor.
19.1.13 in VK door Hidde Boersma.

Terug naar af
Huidige loondalingen in knoflooklanden zijn gelijk aan stijgingen door euro.

Rijk rekenen
35 Amerikaanse staten rijker dan Nederland.
1.1.13 in FD door Heleen Mees.

War after
Iedere 65 minuten pleegt een veteraan in USA zelfmoord.

Kindermisbruik
Voor dure oudere werknemer is geen bewijs.
16.1.13 in FD door Paul de Beer.

Afleidingsmanoeuvre
Franse aanval op Mali welkome afleiding van binnenlandse problemen.

Sneeuwblind
Manager weeralarm staat al uren in de sneeuw vast.

Rijken kopen zelf zorg
Armen consumeren noodgedwongen meer collectieve langdurige zorg.
14.1.13 in FD door Martin Visser.

Solidariteit
Meer zorg voor armen wordt gecompenseerd door langer pensioen voor rijken.

Business Class
Elite kan beetje verheffende TV net als kranten best zelf betalen.

Voorkennissen.
Ook oud-minister Maxime razendsnel aan de bak. Elders verboden.

Top-down.
Demotie is een heel goed idee, vooral voor topmanagers.
12.1.13 in Telegraaf door Jaap van Duijn.

Bodemloze put.
Baten ontgroening hoger dan kosten vergrijzing. Waar zijn die gebleven ?

Politieke spelletjes.
De Hond en DWDD weigeren transparantie over peilingen.
10.1.13 in FD door Laurens Berentsen.

Zuinige oudjes.
Erfenissen steunen economie 2%.
10.1.13 in FD door Jule Hinrichs.

Geef guller aan armen.
Lage inkomens moeten alles consumeren.

Domme nerts.
Computergestuurde hedgefondsen mist in met irrationele economie.
9.1.13 in Telegraaf.

USA en EU even duur, maar...
USA regering geeft 25 x meer uit dan EU, maar EU deelstaten 5 x meer dan USA.
8.1.13 in NRC door Maarten Schinkel.

Te weinig files.
Twijfels over rendement extra wegen (zelfs zonder onderhoud).
8.1.13 in FD door Jeroen Koot.

Politieke handel.
Al Gore loodst Al Jazeera USA binnen voor 100 miljoen.
7.1.13 in VK door Brian Stelter (NYT).

Te veel aanbod.
Consument geeft niet te weinig uit, maar gaf te veel uit.

down-top.
Na lagere, nu ook middenklasse vervangen door goedkopere buitenlanders en computers.
5.1.13 in NRC door Marike Stellinga.

Nadeel van de twijfel.
Rechtsspraak is zeker niet wetenschappelijk.

Paucasedbona.
Misschien uitstekend, maar met weinig zaken is recht ook niet gediend.
5.1.13 in NRC door Folkert Jensma.

Beter voorkomen.
In NY simpel meer politie op criminele plekken en meer reclassering.
5.1.13 in NRC door Guus Valk.

Blitzkrieg.
Filmsterren als Depardieu laten zich regelmatig feteren door dictators als Poetin.
4,1,13 in Telegraaf door Pieter van der Sloot.

Cosa nostra
Majesteitsmeervoud of onze zaak ?

december 2012
Van hand tot hand
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten was al verrot.

Moedertje staat
We hebben nu wel genoeg gelachen met die strenge meesters.

Fiscal cliff
Wie zei dat USA crisis veel beter aanpakte ?

Bedrijven helpen pensioenen niet.
Bedrijven hebben jarenlang veel te weinig pensioenpremie betaald.
29.12.12 in FD door David Hollanders.

Alleen bedrijven kunnen meer uitgeven.
Gezinnen en staat teren in, terwijl bedrijven enorm sparen.
29.12.12 in Telegraaf door Jaap van Duijn.

Sparen is voor de dommen
Door (rente)inflatie maak je verlies op spaargeld.

Plukze
Alleen gepromoveerde werknemers konden vanaf 2001 inflatie voorblijven.

Recht wordt politiek
Rechterlijke macht met Raad voor de Rechtsspraak politiek gekneveld.
28.12.12 in NRC door Menno Zandbergen.

Russische energierotonde
Russen investeren zwaar in Nederlandse gas- en olieterminals.

Financials helft te groot
Met geld schuiven levert schaars talent te veel op.
28.12.12 in FD door Cor Horde.

Geldwisselaars in tempel
Flirt van Danske Bank met Occupy wordt niet geloofd.
28.12.12 in Telegraaf door Rolien Crťton.

Hedgefondsen mythe
Slechter dan gemiddelde vooral door hoge kosten.
24.12.12 in NRC door Maarten Schinkel.

Gewoon goed
Bestuurders en media spinnen alleen garen bij voor- en tegenspoed.

GTST
Goede tijden voor andere waarden.

Zalig uiteinde
Maya-kalender voorspelde alleen eigen ondergang.

Einde EU voorspeld
Maya-kalender waarschijnlijk gemaakt door economen.

Overbelaste rechters
Veel rechtszaken om onrecht commercieel te rekken.

Monetaire wapenwedloop
Ook Japan zet geldpers in.

VVD-familie
Dochter Loek Hermans politiek assistent Stef Blok.
18.12.12 in Telegraaf door Paul Jansen.

Handelsblad
Aandeelhouder Derk Sauer bemoeit zich toch redactioneel met NRC.
14.12.12 in VK door Julien Althuisius en Sara Berkeljon.

Hollandse oligarchen
Energie, woningen, onderwijs, zorg, post, spoor, enz..

Strijkstok
Aandelenbeurs Shanghai afgelopen tien jaar slechts 3% per jaar gestegen bij economische groei van 10%.
10.12.12 in NRC door Katrina Hamlin.

Back to normal
En nu staan alle waarden even op gewone peil.

Money for nothing
Niet nu, maar afgelopen decennia stond economie er slecht voor.

Kleuterschool
Belangrijkste onderwijs krijgt slechtste leerkrachten.

Mestvarkens
Spaargeld blijft ook rollen.

Pensioenverdubbelaar
Dubbelrijke jongeren met dubbeldure, maar ook dubbellange pensioenen.

Digitale wapenwedloop
Vanaf 2000 internet in handen gekomen van overheden, criminelen en commercie.
07.12.12 in NRC door Marc Chavannes.

Stapel niet door kranten gehypt
Maar wel ongeveer helft van wetenschappelijke onderzoeken door voorlichting en pers opgeleukt.
07.12.12 in VK door Maarten Keulemans.

Meer risico, meer rendement ?
Pensioenfondsen moeten dat eerst maar eens waar maken.
06.12.12 in NRC door Maarten Schinkel.

Kerstverlichting
Geef wetenschap terug aan wetenschappers.

Slodderwetenschap
Quasi- maatschappelijk en omslachtig naar bekende weg vragen.
01.12.12 in NRC door Bas Heijne.

Belastingontwijking
2000-2011: economie +44%, belasting bedrijven -25%.
01.12.12 in VK door Jonathan Witteman.

Pensioenhypotheken
Maar goede pensioenen stimuleren economie perfect.

Gasrijk
Al die russen op onze vakantie bestemmingen kunnen toch niet allemaal oliegarchen zijn ?

november 2012
Pluche
Nog nooit waren er zo veel machtige posities zonder persoonlijke risico's.
30.11.12 in VK door Paul Frentrop.

Tobinkomens
Slechts 1000 euro-ambtenaren over balkenendenorm.
28.11.12 in NRC door Maarten Schinkel.
FinanciŽle holdings
In NL weinig inkomens-, maar grote vermogensongelijkheid.
31.10.12 in VK door Universiteit Bamberg.
Belastingontwijking
In NL veel minder winstbelasting (17%) dan elders.
15.02.12 in VK door Ed Groot.

Geldtransportland
Door doorvoer, (fiscale) trustkantoren en schaduwbanken lijkt NL economie veel groter.

Geluk bij ongeluk
Toevallig uitvoering bezuinigingen vaak pas in goede tijden.

Noodzakelijk kwaad
Bezuinigingen in slechte tijden fout, maar in goede onhaalbaar.

Macht corrumpeert niet
Corruptie machtigt.

Afleiding SyriŽ
Hamas, Iran en IsraŽl gezamenlijk belang bij Gaza-oorlog.

VOC-mentaliteit
Holland faciliteert ongeveer 1 biljoen belastingontwijking (15%). Kosten 16 miljard. Opbrengst 2 miljard.

Van bovenaf schoon vegen
Maar niet van onderop laten vervuilen.

X factor
Succes -vooral geluk op kosten van samenleving- geen reden tot graaien.

Idols
Succes wordt in zekere mate gestimuleerd door ongelijkheid.

Te veel verdieners
Velen op kosten samenleving hoger opgeleid om meer te verdienen.

Topmanagers
Hebben crisis niet voorkomen. En zullen deze ook niet oplossen

Obamacare
Meeste geld, valser, grootste doelgroep en Clinton.

JalouzieŽn
Ook goede reden voor hoger inkomen.

Mark, houd je rug recht!
Scheepbouwer is enige pleiter voor sterke leider, die niet draait.

GTST
Ongelijkheid vermogens loopt op in goede tijden, inkomens in slechte.

Worldpower
Blanke europeaan is minderheid geworden in USA.

Oliegopolie
2-partijenstelsel leidt tot fors lagere opkomst kiezers (-20%).

Hogere inkomens met pensioen
Minister Kamp: pensioenen tussen 2001 en 2011 met 11% gestegen tov 0% voor onder de 65 jaar.

Kaasschaaf
Nivellering had toch beter over meer sectoren gepolderd kunnen worden.

Pluche, poppetjes en dan poen
KPMG-strategie bij (in)formatie door Wouter Bos.

oktober 2012
Als het makkelijk kan
Waarom niet meer taken bij provincies ipv gemeenten fuseren.

H-woord
Voorlopig nog door belasting geneutraliseerd.

Lekken is norm
Waarom moest Van Rey hangen ? Bedreiging CDA ?

Langer werken
Maar werkloosheid onder ouderen stijgt spectaculair.

Pretpaketten
Veel hypotheken zijn al doorverkocht aan pensioenfondsen.

Wolf in schaapskleren
EU is nodig als tegenmacht van Amerikaanse bodemloze geldput.

US: EU wielermaffia
Dat juist Smeets blind is voor corrumperende weg naar top

Euro blijft goed
We zullen Zuiden toch niet meer te veel lenen ?

Euro komt goed
Alleen krediet Zuiden overeind houden met veel tamtam.

Macht/misbruik
Kerk, zorg, onderwijs, showbizz en thuis.

Cleaner
Holleeder heeft toch alleen boefjes te grazen genomen.

Rampenplan
Goede leider weet dat afdaling belangrijker is dan klim.

P.R.
Zien we de schaduw van Peter R. achter Holleeder ?

THT
Er is geen ideale strategie en leider: wissel iedere 8 jaar.

Maffiavriendje
Twan Huys zond dansje van Moszkowicz met Bouterse niet uit.

PVVDA
SP, GroenLinks en PVV voegden niks meer toe aan PvdA en VVD.

Business schools
Sociale lening bekt beter dan langstudeerboete.

Too big to fail
Amerikaanse macht om grote schulden te maken en valutair te vereffenen.

september 2012
Ego-organisaties
Probleem erfenis: TNT van Bakker, Akzo van Weijers en KPN van Scheepbouwer.

Europese herfst
Arabische pers meldt facebook-revolutie in Haren.

Genetische predestinatie
Verlichting krijgt middeleeuwse trekjes.

Advocaten van de duivel
Bloedgeld aannemen, belastingvrij en buiten deken met zwijgplicht.

Verkooppolitiek
Overheid bezuinigt niet, maar verhoogt prijs en verlaagt kwaliteit.

Prinsesjesdag
Weinig protest van Wilders bij overwinningsfeest elite.

Mamaloe
Gehandicapte koningin verruilt hoofdtooi voor een herfstboeket.

Uit zelfde koker van goed/kwaad
Waarom willen christenen en moslims elkaar zien als fanatici ?

Valsmunterij
ECB moet FED volgen in geldboomkwekerij.

Uit de losse polls
Media en hun klanten willen niet de waarheid, maar sensatie.

Extreme uitslagen
Duidt toch op politieke invloed media.

Hofmeier Kamp
VVD grijpt snel de koningsmacht met dank aan Wilders.

Feest der democratie
Kliko oogt nog onbetrouwbaarder dan stemcomputer.

Kerkstaat
Linkse en rechtse kerk.

Groen links
De naam zegt het al.

Buma Stemra
Club Der Ambtenaren

Machtswellust
SP gaf braaf voorzet aan PvdA.

PVVD
Vrije markt vereist sterke burgerorganisaties.

Geloofscoalitie
Vrijheid (VVD), gelijkheid (PvdA) en broederschap (CDA).

D66: slechte van 3 partijen
Betweterige overheid managers.

Dubbele excuustruus
60% vrouwelijke commissarissen buitenlander en dus buitengesloten.

Blitzkrieg
Euro geldpers nu aan om Duitse hof pas af te snijden.

Intellectuele prietpraat
Terecht hebben kiezers geen inhoudelijke interesse.

augustus 2012
Partijdemocratie
Bijna alle kamerleden niet gekozen.

Kleren van de kroonprins
Bevolking staat naakt achter hem.

Verkiezingen
Kranten een stuk sneller gelezen.

Grijze grabbelton
Pensioenfondsen moeten lucratieve kredietverlening van banken overnemen, niet problematische hypotheken.

Lamme leidt blinde
PvdA en CDA hebben niet-aanvalsverdrag.

Verdienmodel
Universiteiten alleen nog voor wetenschappers.

Leaks
China vergelijkt Assange met blinde dissident, die China wel liet gaan.

Waarheid onhaalbaar
Maar nieuws is het zeker niet.

Onrendabelen onontkoombaar
50% van de werkenden, maar wie ?

Onrendabelen handig
Steuntrekkers drukken lonen.

Onrendabelen nodig
Rijke oudjes als worst.

Massa-destructie
Derivaten reguleren omdat er veel onkundige bestuurders zijn.

Geld komt met de jaren
Rijke oudjes, omdat jongeren idealen moeten hebben.

juli 2012
Oogkleppen
Focus en framing: vooroordeel als uitgangspunt en tunnelvisie als beleid.

NOS kent geen feiten
Dat is een feit.

Hiernamaals
Zeker niet niks. Minimaal stof.

Dollar crisis
In zuiden van USA gaan steden failliet.

Exellent leiderschap
Bij twijfel niets doen. Maar wel met een daadkrachtig showtje.

Smeergeld
Corruptie is in Westen alleen gelegaliseerd: bonussen.

Uit lengte of breedte
Verdienen aan zorg vergelijkbaar met halal leningen en verborgen bankkosten.

Heilig weerhuisje onder vuur
Zelfs in metrologie nuance verdwenen.

Wirtschaftswunder
Duitsland alleen bijgetrokken na dip in 2002.

Waan van de dag
Derivaten van non profit komen later bijna zeker goed.

Troika hier, troika daar
Crisis noopt elites om vriendjes te dumpen.

JSF etcetera
Altijd 3x zo duur: 1x politiek, 1x commercie en 1x overheid.

Deeltjesversneller
Statistisch zijn er nog veel meer onbekende deeltjes dan Higs.

EU nu bankenunie
Kan EU 1/2 van banken saneren ?

juni 2012
Stemvee
Niet alleen info over stemgedrag aandeelhouders, maar ook stemmen zelf worden verkocht.

Zelfmanagement in zorg
Gaan ze ten einde raad de pil van Drion vergoeden.

Scheef wonen of bouwen ?
Soberheid bestraft door hebberige vadertje staat.

Ondernemende overheid
Die verpanding van Vestia-huizen is goede onderhandelingszet tegen banken gebleken.

Beter goed gejat
Arme staten in VS krijgen 2x eigen bijdrage voor sociale doelen.

Zilvergrijs
Jeugd gaat goud verdienen aan hun ouders door arbeidstekort.

Quick and dirty
Na 15 jaar hype en graaien zijn 7 magere jaren wel gezond.

Gemachtzuchtig
EU heeft macht genoeg om crisis te voorkomen en op te lossen.

Sint & Piet
ING piepte en NL hielp door EU-bijdrage aan Spaanse banken.

Slacht je spaarvarken zelf
Witte boorden azen op je zuurverdiende centjes om hun crisis op te lossen.

Onthullend
Nevenwerkzaamheden van journalisten/publicisten.

Vermogen komt met de jaren
Babyboomers hebben ook voor hun ouders betaald.

Voor eigen parochie
FD-colums van opvolgers Neelie en Wouter nog flauwer dan van bankiers.

007
Geheime liquidaties (ook zonder drones) zijn van alle tijden en alle staten.

Leve de crisis
Europese machtsgreep volgens Friedman's shockdoctrine.

mei 2012
Wirtschaftswundermix
Lage rente, euro (dank aan Grieken), lonen en voorheen dip.

Hervormingen
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

Suikerberg
De naam spreekt boekdelen over het ware gezicht.

Op zijn Grieks
Winst voor Noorden: markt, (lage) rente en lage euro.

Te veel afgedekt
JP Morgan maakt zelfde misser als Vestia.

American dream
Europese groei ipv bezuiniging: nog meer geldpers en inflatie.

Bankrovers
ING schort afbetaling staat op als wisselgeld voor bankentaks.

april 2012
Wandelgangenakkoord
Fortuin noemde dat nog achterkamertjespolitiek.
Wat is de deal GrL ?

Als elite kraait
gaan Henk en Ingrid gelach betalen.

Spoom
Mark en Maxim hadden Geert mooi ingeburgerd.

PostNL verdwaald
door nieuw postcode-systeem.

Vakantieplek kroonprins
Paradijs belastingontduikers volgens Telegraaf.

Derivaten
Banken berekenden buitensporige provisies door aan Vestia, aldus FD.

Politiek onverantwoordelijk
Minister Bos had los van schuldvraag portefeuille ter beschikking moeten stellen na crisis.

Niet van deze tijd
Non-argument van non-valeurs.

Ontwikkelingshulp weggegooid
Beter importbelemmeringen en exportsubsidies opheffen.

Miljoen Afrikaanse kinderen
Jaarlijkse Nederlandse korting op ontwikkelingshulp volgens Bill Gates.

Geestige wetenschappen
Horen niet thuis in KNAW. Te complex.

maart 2012
Vrijheid van meningsuiting
Google haalt zelfs waarheid weg, als je dure advokaat hebt.

Varkenscyclus op krediet
Chinese luchtkastelen al 4 jaar gebouwd op valse munten.

Gaten in glazen plafond
Vrouwen alleen in slechtere business aan de top.

Digitale slavernij
App's mogen alles met uw computertje? KLICK.

Ondernemingszin
Zonder belastingontwijking geen winst en geen bonussen.

FinanciŽle crisis 1.4
Aflopen schulden private equity.

Kaarten geschud
Egypte aast op verwante gasrijke Oost-Libie.

Perpetuum mobile
Dan parlementaire enquŤte naar pensioenen, dan naar internet, enz..

Geld moet terugrollen
Goede uitgaven zijn investeringen en inkomsten.

Eenheidsworst
Alleen elites in Europa meer verdeeld dan in VS.

Geen stijl
Nieuw rechtse mediageweld lijkt sterk op nieuw linkse.

World is flat
Only on a flatscreen.

februari 2012
Verleden toekomst
Kranten altijd marginaal en afhankelijk van idealisme en ijdelheid.

Strak plan
H-renteaftrek = V-renteheffing = 30%. Nu nog echte V-rente.

Nieuws lawine
Waarom dan door NRC alleen Koninklijk goed nieuws ?

Cyberwar
Beveiligingssoftware maakt van onze computers wapens.

World Wide War
Webmedia worden inlichtingendiensten.

Arabische lente
Sinds Irak geen belang meer bij Westen.

Baby Dump
Hoe kent KPN wachtwoorden van klanten ?

Daarvan acta
Commercieel-gouvermentele net sluit zich, zoals voorspeld.

Staat uw tandarts in KRT?
http://www.krt.nu/nmt/KRT/cms.nsf

Social media
Lijken op overheidsformulieren.

Global warming
Al 5 jaar op rij heerlijk geschaatst op natuurijs.

Zonnekoning
Al 20 jaar alleen topman van falende woningcorporatie Vestia.

Lijkenpikkers
Petroplus is opgezet als sterfhuis, zoals Begeman en Spyker.

januari 2012
Vormfoutje
Verband aftreden Molukse president Angels, vrijkomen vriend Holleeder en rivaal verwante leider Molukse Satudarah ?

Koldercentra
Klachtcontact #organisaties effectiever op twitter.

.com
Na China, Iran, enz. nu ook in USA bijna gewoon medium.

Graaien 4.0
Sociale media worden banken.

Multicult
Winsten multinationals gelijk aan belastingontwijking.

Secret service
Google hofleverancier van geheime diensten.

Pro aggressief
Internetbeveiligers bieden ook hacking en attacking aan.

Graaien 3.0
Sociale media bemachtigen ook uw geld(data).

Oog om oog
Geen H-renteaftrek, dan ook geen 2x hogere V-renteheffing.

10 miljard aardes
God heeft het er maar druk mee.

Keppeltje van Wilders
Behalve vrouwonderdrukkend ook nog dienstbaar aan vreemde mogendheid.

Terecht
Nederlander extra bezorgd over privacy.

Echt onzin
Koninklijke PVV-taal.

Bij de neus genomen
Holleeder is in bajes wel kaltgestellt door OM.

december 2011
Jaarsverwisseling
2011 was toch beslissend voor de euro volgens economen ?

Duurzaam
Nog 5 eeuwen Oranje.

Heerser heen
Kroon past alleen nog vrouwen.

Doorzichtig
Privacy kan ook geautomatiseerd worden.

Ubermensch
Laat staan dat Hollanders hard over zichzelf durven oordelen.

Vieze vingertje
Hollanders kunnen harde oordelen niet verdragen.

Goed doel piekt
Er waren weer meer aflaten nodig.

Monopoly
De centrale bank trakteert.....met vals geld.

Not economy, stupid
Bezuinigen in goede tijden kun je politiek vergeten.

Waar witte rook is....
Benoeming Donner middeleeuws corrupt.

Nicht gewusst ?
Autoriteiten waarschuwden zelf jarenlang voor kredietrisico's.

Internetcondoom
Iraniers krijgen wel en wij geen safe internet.

Zeuro
Alleen bevolking bleef negatief.

Eurotiserend
Ieder verdiende aan eurodrama. Noorden het meest.

Karige kruistocht
Uit Spanje weinig euri's te halen voor Sint en zijn Marokkaantjes.

Omhoog neuken
DSK: geen hoeren maar vriendinnen van kennissen.

november 2011
World Watch Web
Wij zien alles van vrienden, maar staten ook van vijanden.

Chantable
Franse presidentskandidaat in seksnetwerk met kennissen.

Crisis? What crisis?
Meer geld eruit dan erin wereldwijd bij pensioenfondsen.

Meervuldigheid
Als er al een is, waarom dan niet meer goden.

War on WWW
Overheden en ondernemingen hacken en attacken.

Merkel goed bezig
Snel een groot fonds of afschrijven zou de financiŽle wereld wel willen.

Niets dan goeds
Reed at Vinken's Elsevier op.

Wereldwijde waanzin
Kranten nog steeds minst slechte kennisbron.

Quote 500
Papieren vermogen, dat al 3 jaar niet is gestegen.

Belastingparadijs
Ontdoken Griekse belastingen staan vast in Holland.

Logen
Data anders dan bij kundigen irrelevant.

Draaideur dicht
Graag nog bad banks in de uitverkoop en financiŽle fine fleur naar huis.

oktober 2011
ECB draait door
Nu wachten op schuldvereffenende inflatie.

Laffe media
Die gek zat niet in paleis in Niger.

Kadhafi dood, leve Poetin
Blij contract met andere olie-dictator.

Wie niet ?
Roken, bankieren, zaalsport, management, auto brengt ernstige schade toe.

Pensioenprincipe
Rijkere kinderen betalen deels voor hun ouders.

Megaprovincie
We hebben al megaprovincie: Nederland.

Westerse winter
Bezet Financien ook maar.

Quick impossible
FinanciŽle gezwellen moeten langzaam wegrotten.

Muts
Kroon en hoedjes van Beatrix toch net zo raar als dat Libische hoofddeksel.

september 2011
War on terror
CIA heeft al jaren superbudget voor aanslagen in Iran.

Free publicity
Iraanse kernbommen, cyberspionage en terrorisme.

Hofnar
Beatrix leunt graag op Donner.

Winstwaarschuwing
Hoogte financiŽle winsten gelijk aan geldschepping.

Neutrino
Licht is snelste wat mens waarneemt.

Buitendijks
In omringende parlementen gaat het er harder aan toe.

Uitgeburgerd
Knettergek = niet realistisch.

Alpha-mannetjes
Verzonnen data wel goedkoper.

Doe het zelf
Maar dan ook minder belasting.

Franse slag
Had DSK in NY seks met kamermeisje niet ontkend ?.

VOC-mentaliteit
Negerslaafjes op gouden koets moeten blijven.

Recidive
Wordt er nog met toezichthouders afgerekend ?

Steunfraude
Niet alleen graaiende Grieken, maar ook broze banken die hen geld leenden.

Toevallig
Winst private equity even hoog als gederfde belastingen.

Twijfelaartjes
Falsificatie in wetenschap nog slechts voor loosers.

WWWO III.3
Kapers en zilvervloten op digitale oceaan.

augustus 2011
Rijkentaks
Meer % van 0 blijft 0.

Sekssporen
Ontkennende DSK onbetrouwbaar.

Nieuwe zakken
Westelijk front in Tripoli geen rebellen, maar putschisten.

Media logen
Simplisme met paar vaktermen.

Knoflook diesel
Geleende markten drooggevallen voor EU motor.

Geest der wet
(joods)christelijk land kent feitelijk geen scheiding kerk/staat.

Komkommertijd
Handjevol speculanten duwden koersen over electronische rand.

Resultaten uit verleden
-50% +50% = -25% -kosten.

President fluisteraar
Ouwe rot DNB mag nog even blijven.

juli 2011
Koekje van eigen deeg
Vingertjes naar Wilders ranzig door linkse terreur.

Rechtse kogel voorrang
Noorse linkse elite reageert slimmer.

Dominee/koopman
Gelukkig wijken principes voor geld.

Hollanditis
Niet alleen bot, maar ook betweter.

Data mijnen
Google ads over jongerenvakanties in Noorwegen.

Kost wat tijd
ECB haalt knoflookleningen met virtueel geld uit de markt en inflatie poetst ze straks weg.

Europese gemeenschap
Turken laten zich niet neokolonialiseren.

Burgeroorlog EU
Rijke noorden - arme zuiden.

juni 2011
DSK klassiek drama
Zij veel geld en hij in potentie veel macht.

Op zijn Grieks
Banken moeten nog knoflookleningen dumpen bij onze ECB.

2 handen op 1 buik
Veel PR's, maar ex-journalisten en -politici.

Lease-lijken
Tennet en Gasunie onderuit op sell lease back-leidingen Essent en Nuon.

Herbronnen
Is adjudante uitgekeken op Jack CDA de Vries ?

Verborgen kosten
Geleende markt leverde ons honderden miljarden meer op dan Grieken.

Kunst & kunst
Grote toeristische attractie & kleine markt.

mei 2011
Joods-christelijke traditie
PVV zij aan zij met SGP.

Culturele revolutie
Na AFM ook DNB onder staatstoezicht.

Havenbaronnen
Salaris van de markt, maar daadkracht van de staat.

Economische motor
Grieken houden euro lekker laag.

Media meltdown
Kamermeisje spannender dan Japanse kernramp.

Macht erotiseert
Vrouwen die ook machtsbelust zijn.

War on banks
Seals van Wikileaks bestormden Rabosite.

Bin Nassau
Willem van Oranje en fundi-geuzen.

Dead or life
Foto dode Bin Laden was sterker.

Vurige tongen
Geest van Bin Laden gevaarlijker.

Kindermisbruik
Rouvoet ook zgn weg voor gezin.

april 2011
Zonder nieten
Men zou ook negatieve bonussen verwachten.

Bonuskartel
Klanten betwijfelen prijs/prestatie.

Niets nieuws
Nu verlies met reorganisatie en later zekere winst.

Spyker in Saab 2
Zweden wilde sterfhuis, maar kreeg gaskamer.

Wilders' frontlinie
Zoon Civilistisch AppŤllist pleegt zelfmoordaanslag .

Dode herdenking
In de ene dictatuur reddden we burgers met bommen, naar de andere sturen we ze terug.

Beproefd recept
Binnenlandse problemen: buitenlandse aanvallen.

Nieuwe handelsmissie
Vernietigen wapenleveranties tgv welgevallige rebellen.

Paaseiige tweeling
Achter CDA-voorzitter Peetoom staat ex-CNV-voorman Paas.

Dom volk
Of pensioenen ondoorzichtig ?

Onverantwoord kabinet
Hillen, Annink en vriend Rosenthal mooie zwakke plek.

maart 2011
Kopvoddentaks
Ook hoeden, petjes en mutsen.

Data mines
Persoonsgegevens topbestuurders ook koppelen.

Viva la France
Nederland boven LibiŽ en uitnodiging voor G20.

3 x Volkskrant
Beoogd staatssecretaris PvdA nu burgervader Hilversum.

If you can't beat them
Iran de wind uit de zeilen genomen met fundi-steun.

007
Dictators opruimen zonder duizendenden dode burgers.

Iran en Elf juichen
Krijgen fundi-opstandelingen in Bahrein ook luchtsteun ?

Dominostenen uit Irak
Bush hielp moslimfundi's.

Wijsheid achteraf
Topmanagers te duur voor te weinig voorkennis.

Spatwaterdicht
Boven zeeniveau bouwen ?

Atoombom
Gelukkig heeft Japan dit keer de wind mee.

Grootbier
Niet weinig rendement, vooral veel gegraai bij pensioenen.

Voldoende
Helaas staat meerderheid stammen achter Kadhafi.

februari 2011
Piratenschip Tromp
Wie was zo belangrijk in Libie ? Specialist kustinfra.

Gewetenloos
LibiŽ noch vakantie-, noch arm land.

Huurlingen
150 Nederlandse helpers van Kadhafi in LibiŽ.

Asociale media
Iedereen centrum van de wereld.

Resultaten verleden
Pensioenbazen vinden roof honderden miljarden passť.

PvdA'er baas Shell NL
Elite voor het zingen de kerk uit.

Twitter-coup
Leger liet zoon Mubarak vallen.

Schande Silvio
Jij betaalt toch niet voor sex.

Primitieve bazen
Het is lang geleden dat 50+'ers minder productief en niet te voeden waren.

Pensioenroof 6.0
Bedrijven dumpen nu geplunderde pensioenkassen.

Twitter elites
Veel tweet, weinig wol.

AFM onder curatele
Topambtenaar is nieuwe AFM-baas.

Valsemunterij
Bank- en staatsleningen.

P66
D66 ging SP en PVV voor met populistische one man show.

Pharao overleg
Alle westerse en oosterse roverhoofdmannen bijeen in Abu Dhabi.

77 maagden
Silvio's N-Italie wel rijkste regio van Europa.

Pyramidespel
Tot kredietkrisis had Middellandse Zee snelle economische groei.

januari 2011
Moslimbroederschap
Egypte kan ook fundamentalistisch worden.

Wirtschaftswunder 3.0
Post-kolonialisatie Oost-Eur. lebensraum door BRD.

GrL in de rui
Maar wat is de deal over Afghanistan ?

Bollebozen
Hoogleraren / 2 = kwaliteit x 2.

Wikiwar
Onder de lek- zit ook een grootscheepse hack attack.

Geldkraan lekt
Aanval Wikileaks op geldboycot door banken.

Dutch Wikileaks
Steunvuur aangeschoten Gonggrijp ?

Helft pensioen foetsie
Pensioenfondsen hebben afgelopen 20 jaar volgens Bureau Bosch 750 miljard verspeeld.

FinanciŽle tolerantie
NL traditie in religieuze discriminatie.

december 2010
Gates
Grootste graaier = grootste gever.

Wij, Beatrix
Wij-zij is toch wat ons soort mensen verbindt.

Belastingparadijs
Ruim 12.000 miljard euro om fiscale reden door Nederland. Onze winst: 1 luttele miljard

Rutte tegen verhuftering
Bij zijn PVV-vriendjes aan goeie adres.

Rechts gepasseerd
Zelfs linkse elite liet volk in de steek.

Buitengesloten
Kant had linkse antwoord op Wilders'passie.

Ideologische veren
Femke kan nu D66 stemmen.

Leaks selectief
Heel veel lekt niet door.

Herfsttij der politiek
Vooral vutters in overleefkabinet Wilders.

Politieke bovenbazen
Angst hoofdredacteuren over lekken.

Huichel
Anti-homo evenveel als anti-islam.

Wiki leaks gossip
Diplomaten schrijven kranten over.

november 2010
Iran 1979
Diplomatieke roddel blijft spionage.

Irish fairies
Steun hebben we al terugverdiend aan stijging export door daling euro.

Cultuurstelsel
Schreeuwt culturele elite over 50 euri's per jaar pp.

Pers-politiek-complex
Over lobby van overheid en bedrijven lezen we al weinig, laat staan over banden tussen pers en politiek.

Inflatie
Vlucht niet in dure grondstoffen, maar in grond.

Pax democratia
3010: weer zo'n nobel streven.

Heilige geest
Bolkie wil graag auctor intellectualis van Wilders zijn.

Oeroud machtsrecept
Daarbovenop maakt de VS schulden, die ze ouderwets oplossen met devaluatie of inflatie.

Ongedekte cheque
Met 'vals' geld sloeg de VS na de oorlog aan het plunderen.

www.inteelt.com
Iedereen zijn sociale netwerk van jaknikkers.

Valuta oorlog
VS roomde de laatste maanden al 18% van onze export af met hun geldpersje.

Tijdbom
Hyves als triomfboog van scheidend topman Swartjes van Telegraaf ?

Mulisch
Grafmonument voor linkse elite.

Geert for queen
3e stadhouderloze tijdperk.

oktober 2010
Help ! desk
Telefonische bodyquards.

Neopopulisme
Over 10 jaar eisen we gastarbeiders.

Angel eruit
Sluwe Merkel belijdt kritiek multiculti.

Dubbele tong
Ik zou bijna zweren dat Wilders ook Israelische nationaliteit heeft.

Liberaal
Genetisch verdoemden houd je rustig met gelijke kans of goedkope uitkering.

Rutte uit de kast
Kent weinig knappe vrouwen.

Immer gerade aus
Nederland weer gidsland.

Israelvriend Wilders
Netzomin als joodse plutocraten een goede reden voor massa-afvoer waren, zijn Islamitische raddraaiers dat.

Linkse discriminatie
Rechtse kerk achterlijk, maar deportatie niet aan de orde.

Verwilderd
Populair taalgebruik in omringende parlementen al lang ingeburgerd.

september 2010
Geert
Welk stimulus onder die witte punkpruik.

Opportunisme
Ken nu al 'racisten' die blij zijn met bruine zorg.

Maxime te gretig
Geert had minister moeten leveren.

Troontwitter
Volgens Beatrix niet uit naastenliefde.

Voorkennis
Ipv bij DNB gaat Wouter bij KPMG een nieuwe bankencrisis begeleiden.

Troon reden
Koningin solliciteerde ook openlijk naar internationale baan voor JP bij VN.

1,3 miljard moslims
zijn niet helemaal achterlijk en presenteren ons de rekening.

Koekje van eigen deeg
Israelvriend Wilders moet duidelijkheid Islam-ambassadeur juist toejuichen.

Chantage loont
Europese bankenbuffer te laag (3%) en te laat (2019).

Inquisitie
Scherpslijper Gijsen krijgt uiteraard een hostie van eigen deeg.

Foute coup
Wat Klinkende politieke overwinning had moeten zijn voor gereformeerde geloof.

Islam ook politiek
Evenals Joods/Christelijke geloof.

augustus 2010
Euro succes
Grieken verlagen waarde (minder schuld), Duitsers verhogen inkomsten (steun terug).

Afvalputje
En hoeveel rommelleningen zitten nog bij pensioenen ?

300 miljard verstookt
Dat geld is in onrendabele internet-hype weggesmeten.

300 miljard vervreemd
Niet vergrijzing of crisis nekt pensioenen, maar idiote premieverlaging en aandelenophoging in jaren 90.

Wegwerpverpakking
Ook Hitler had een mooie linkse sociale paragraaf.

Best before 7 years
2 x 7 jaar is nog akelig lang voor een topmanager.

Christendom
Mooie titel voor Fitna 2.

Onbetrouwbare kiezers
Agnes Kant zei wat ze dacht en deed wat ze zei.

Oude wijn in nieuwe zak
Wilders begint meteen met gedogen.

Kiezers keuze
Links of rechts kabinet met (gedoogsteun) CDA.

juli 2010
Het vieze vingertje
De pers schreef Nina eerst schatrijk.

Why Wiki leaks now ?
Ouwe koeien als de soldaten weg willen.

Goed betaald
Moeten door goede doelen duur betaalde medici, accountants en bankiers ook met minder genoegen nemen ?

Vruchtbare stront
Crisis is goed voor politici (macht) en topmanagers (geld).

Crisis onvermijdelijk
Aan de rand van de afgrond bloeien de mooiste bloemen.

juni 2010
Spaarvarken loopt over
Maar Rabo verkiest 0% (ECB) boven 8% (kredieten).

VVD-CDA-PvdA
Nu nog even Paars Plus opblazen.

Follow the money
Topinkomens zijn veeleer omzet dan winst gerelateerd.

Non-discussie
Bezuinigingen onnodig, maar veel uitgaven ook.

Public raiders
Wankelende banken zouden genationaliseerd en uitverkocht moeten worden tot een systeembank overblijft.

Credietcrisis 2.0 (3)
Banken stapelen weer ECB-credieten en (zuidellijke) staatsobligaties als big mac ipv bedrijfscredieten, die niet als buffer gelden.

Verwarde elite
Kan nog steeds niet omgaan met ontzuiling.

Hoezo verward ?
Verdeeldheid is ware democratie. Goede leider kan omgaan met deze multiculti.

CDA nog centraler
VVD-CDA-PvdA.

Dynamisch evenwicht
Beweging links-rechts-links-rechts is ook stabiliteit.

Beter laat dan nooit
Pas kostbare crisis stelt orde op zaken.

Op zijn Grieks
Hongarije wil ook graag goedkoop steun via de achterdeur.

Creatieve destructie
Niet voor de getroffen onmachtigen.

mei 2010
Rechts van de leer
Een beetje neoliberaal had overheidssteun geweigerd.

Rechts of linksom
En zo hobbelen we van markt naar overheidscrisis.

Modelmatig
Met een beetje pech is Darwinisme het intelligent design.

Wilders is zijn profeet
En zoals SP voor PvdA bereidde PVV weg VVD.

Zwarte gaten
96% van heelal. Toevallig precies evenveel als ons gebrek aan kennis.

Volgende patient 2
Chinese luchtkastelen gebouwd op geldpersen dollar en euro.

Onder nul
Modelbouwers, analisten en raters weer te laat en overreactie op gokkende bankiers.

Volgende patient 1b
Niet Duitsland maar VS talmde met steun voor de Griekse dominosteen.

Naastenliefde
Is relatie van staatssecretaris De Vries met adjudant eigenlijk geen (machts)misbruik ?

Volgende patient 1a
% begrotingstekort en staatsschuld van VS is zonder geldpers hoger dan Grieken.

Jacobs (ING) in NRC:
Niemand voorzag credietcrisis, maar ik wel. We werden gedwongen door aandeelhouders, waar je je niks van aan hoeft te trekken.

Euro volgt dollar
Lagere euro maakt export goedkoop en verlaagt staatsschuld.

Credietcrisis 2.0 (herinnering)
Banken stapelden ECB-credieten en (zuidellijke) staatsobligaties als big mac.

april 2010
Slaapbank
Mogen we weer bijlappen voor de slechte investeringen van onze bankiers in Griekenland.

NRC van regen in drup
Eerst te weinig eigen kapitaal, nu te weinig eigen mening.

Papieren Gesprek (herinnering)
Het gevaar is juist dat Sauer NRC niet verkoopt voor een mooi prijsje.

Genocide voor mijn ogen
Vlaamse gaai verorbert duizenden kikkervisjes als voorgerecht.

Genocide voor mijn ogen
Gezien de paniek bij zangvogeltjes staat als hoofdgerecht gevogelte met rauw ei op het menu.

Genocide voor mijn ogen
Als nagerecht worden tientallen insecten vermoord.

Geest beinvloedt genen
Zoals je uit nieuwste onderzoek kunt afleiden.

Zorg voor milieu
Obama ruilde milieu in voor zorgwet.

Vuile oorlog VS
Meer kindermisbruik in gezin, klas en zorg dan bij RK.

Rabo verlies
Peetvader Swalef van grootste verzekeraar Achmea achter de geraniums.

Peetvaders
En toen zetten Cohen en JP respectievelijk Woutertje en Camiel achter de kinderwagen.

maart 2010
Omgekeerde relatie
Eerst was er filie en daarna celibaat om o.a. de erfclaims op geld en macht te ontlopen.

Man's man's man's world
Herenliefde is ook een van de netwerk pijlers onder de macht.

Van de nood een deugd
Eurlings (nog niet) en Bos konden geen premier worden.

Mes in het beeld
Balkenende heeft na Lubbers waarschijnlijk het meest bereikt.

Kant noch wal 2
Bij vertrek Marijnissen was grootste verlies (-10) al geleden.

Pauw & Witteman
De naam zegt het al.

Duurzaamheidsbonus
Alleen de bonus is duurzaam.

Credietcrisis 2.0
Banken stapelen ECB-credieten en staatsobligaties als big mac.

Kant noch wal 1
Hebben we kamerlid met ballen, wordt ze als heks afgebrand.

Verdwijntruc
We gaan niet weg uit Afghanistan, alleen uit Uruzgan.

Splijtzwam
Waarom mogen bestuurders onenigheid niet uitspreken ?

Deal Nijpels
ABP naar de maan, maar onderzoek AFM van de baan.

Explosief
Jeugdideaal + sex + macht.

Stem mensch
Strikt genomen zijn politieke partijen (ook PVV) illegale ideologische baantjeskartels.

Gerookte Zalm
Niet alleen vanwege DSB en gebrek bankervaring, maar vooral wegens ministeriele verantwoordelijkheid crisis.

februari 2010
Herenleed
Mooi die film Tudors gelardeerd met Haagse roddels.

Vertrouwen
Visie en daadkracht aan de top leiden vaak tot ellende. Vernieuwing gebeurt vanzelf.

Onmaakbaarheid
Ben ik enige die niks anders van regering verwacht dan dat ze het onontkoombare doen ?

Zedenmeesters
De kerk altijd ervaren als een logische instelling voor homo's, lesbiennes en pedo's.

Oorlogsbuit
Maar levert dat enige legale, nu zinloze oorlogje ons veel op behalve een fraai internationaal baantje voor een CDA'er ?

Hollandistan
Maar wat was de rol van Bert Koenders ?

Beste werkgever
Topverlies en geen divident voor aandeelhouders en toch hogere bonussen voor personeel: ING.

Nicht gewusst
Bankiers en toezichthouders worden toch betaald om het te weten: ontslag

Pensioenverdubbelaar
Kunnen onze dubbelrijke kinderen wel hun eigen dubbellange pensioen betalen ?

Gewone crisis
Iedere crisis ontstaat door speculatie en stokt crediet.

Foutje, bedankt
Foutjes IPCC overschaduwen fundamentele discussie over complexe klimaatwetenschap.

Schone schijn
FinanciŽle, klimaat- en elitemodellen.


Door de bank genomen
Blijkbaar zijn bankiers nog erger smoesjesmakers dan politici.

Verantwoordlijkheid
Maar los van de schuldvraag moet Bos zijn ministeriele verantwoordelijkheid nemen.

Schuld
Vooral oud-minister Zalm heeft schuld aan de credietcrisis, omdat er landen zijn waar de banken niet in problemen zijn.

Baas in eigen bonus
Bovendien is invloed van grote aandeelhouders (concullega's) niet nul, maar parallel: bonus.

Baas in eigen bank
Volgens Peter Paul is invloed aandeelhouders nihil. Hoe is ABN dan verkocht tegen zin van bestuur ? Toch omgekocht ?


januari 2010
Even Bos bellen
Draaien bankiers alleen voor hun eigen schade op ?

Tevreden klanten ?
KPN-topman Scheepbouwer van tientallen miljoenen doet er een web-, bank- en havenbedrijf bij.

Spyker in Saab
Chique sterfhuis ?

In bonus
Maar dan ook negatieve bonus, want nu is verlies lucratief.

NRC niet van Brenninkmeijer
21 december beloofde Egeria als mede-eigenaar in NRC niet eens een ingezonden brief;
30 december ging het al mis.

Ouderwets segmenteren
Ontvrienden op internet tot goede relaties lijkt me meer ontkennissen. Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht.

Lachen vergaat
Beesten hebben geen humor, maar veel mensen ook niet.


Oud koninklijk probleem
WWW brengt een gelijkgestemde wereld thuis op de buis, maar plaatst andersgestemde buren buiten beeld.


december 2009
NRK
Het gevaar is juist dat Sauer en Brenninkmeijer NRC niet verkopen voor een mooi prijsje.

Welgesteld, beleefd en slim
Groot risico op terroristen of bankiers.

Lakeman gelijk
De Grave (VK, 24.12.09) bevestigt Lakeman dat Dirk DSB leeg trok voor zijn toys.

Banktekorten
Waarom verdient bankpersoneel zo veel ? Iedereen wil daar werken.

Zorgeloos
Zorgkosten zijn ook zorgbaten.

Grijs casino
Onze pensioenfondsen moeten
na misrekeningen in het verleden voorwaarts vluchten in aandelen om met veel geluk hun beloftes te kunnen nakomen.

Koninklijke deugnieten
Onze kroonprins heeft als zijn (bet)(over)(over)grootvader een voorkeur voor
dubieuze types.

Geert in de zak
Wilders moet kamervragen stellen over die Turkse Sinterklaas en zijn zwarte Islamitische Piet.

Eurlings not for president
Had het dan ook buiten-spits-korting genoemd.


november 2009
Zalmnormen 2
Wij zijn gekke Gerritje niet:
DSB (juli 2008) en ABN Amro (december 2008)

Korte lijnen
Wij worden 10 x zo veel getapt dan in andere westerse landen. Zijn wij zo leuk ?

White power
Als witte boorden ook in ploegendienst werken, kunnen ze geen files meer bestrijden.

Onder Radar
Een avondje studie per wet, contract en abonnement kan duizenden euro's schelen. Helaas onbegrijpelijk voor de meeste mensen.

Files te kort
Als fileleed files niet oplost, dan rekeningrijden ook niet.

Follow the money
Zeker niet (niet bestaande) rendementstreven overheid, maar o.a. oligopolie hoger opgeleiden als Van Dam breekt gelijkheid.

JP's waan
Nederland pro USA, anti EEG en banken gered door euro: Balkie niemals EU-president.

Te elitair
Dominantie grote minderheid (PVV) is geen redelijk alternatief voor kleine minderheid (elite); maar zover is het lang nog niet.


oktober 2009
DSB subprime 3
Hier zie je hoe Philips Pensioenfonds, DSB, Oranje, Fentener en Wiegel al veel langer in het omstreden gezelschap van de Nieuwe Elite verkeerden (Klik vervolgens op betreffende in het netwerk en zie het dossier).

DSB subprime 2
Toen ging Dirk zelf geld ophalen, maar haperden zijn slechte leningen door de crisis.

Horizontalisering
Het lijkt sex. Maar het genot is dat de belastingdienst de controle van grote bedrijven grotendeels overlaat aan door hen betaalde accountants.

Afrekeningen
In de economische dip raakt "De nieuwe elite" weer in opspraak: Scheringa, Klaus Vink, Kraland, Kroymans, Zalm, Deuss, Kroon, Borsato, Koninklijke Familie, Reijtenbagh, Brinkman (PVV), Cornegoor (Spigthoff), Wiegel, Vermeend, Hessen, Mens, Moeskops, Moesdijk en Econcern (nieuwe groene markt).

DSB subprime 1
ABN en ING financierden de slechte leningen van Scheringa met veel genoegen, maar moeten nu terugstorten.

Pensioenleed
Niet vergrijzing noopt tot verhoging pensioenleeftijd, maar belachelijke premieverlaging en aandelenophoging bij stijgende beurskoersen in 90er jaren.

Wizard kids
Die securisatie modellen waren gewoon fout: geen plafond. Ten onrechte triple-A rating.

Ouderenmarkt
Is toename van ziektekosten niet gewoon een groeimarkt ?


september 2009
Clientalisme
Veel vrienden maak je alleen met geld in bedrijfsleven sinds verbod op voorkennis. En grote geldstromen bij banken zijn wel heel verlokkelijk.

Dappere visie van Balkie
Economische tij twijfelachtig voor zware bezuinigingen.

Let me guess
(Bankbonus = salaris) ---- salaris stijgt fors.

Banks strikes back
Wouter Bos is de wacht aangezegd in FD door Elverding (ING), Wijers (AkzoNobel) en Verwaayen (Alcatel): grote banken en bonussen blijven.

Rijkman redt
Groenink bespaarde niet alleen zichzelf en de aandeelhouders, maar ook de belastingbetaler miljarden met de slimme verkoop van kwijnend ABN Amro. De uitverkoop van ING brengt veel minder op.

Nattigheid
Waarom heeft president-commissaris Dolf van den Brink bij aftreden niet gelekt over strapatsen van topman Richard den Drijver ?

FinanciŽle incest
Waarom zijn bonussen bij financials het hoogst ? Omdat ze zelf grootste aandeelhouders zijn van financials.


augustus 2009
Boven Balkie
"Over 15000 niet zeuren". Doe dat dan ook niet, Hans (PvdA).

Bijzondere leerstoelen
Rammelen die niet allemaal ?

Zomerkoninkjes
WA is evenals Marijke en de Bourbons onder curatele gesteld van Paleis Noordeinde wegens slechte vriendjes. Bij winterse zomersport in Mozambique.

Winterkoninkjes
Wie mochten we niet zien op de zomerse wintersport in ArgentiniŽ ? Overigens een traditie van voor-MŠxima, hoewel de Zorreguieta's er ook al waren.

Wilders blijft profeet
Geert laat vieze partijwerk zoals ontslag van Ramadan over aan volgzame elite.

Big brother behulpzaam
Met WOB ontdekte New York Times dat minister Financien vooral zijn bankopvolger belde. Wie Wouter ?

In voor- en tegenspoed
Eerst verdienen bankiers schatten aan verzieken financiŽle systeem en na steun weer aan opbouw. What's next ?

Zachte heelmeesters
Goede investering als bankloosers omvielen.


juli 2009
Vastgeroest
Overigens is 12 jaar president Nederlandsche Bank in principe al te lang.

Kritiek beu
President Wellink van de Nederlandsche Bank is kritiek beu. Slim, arrogant, kwaad geweten of onzeker ?

Vrouwen/3
Vrouwen kunnen anders dan mannen 3 dingen tegelijk. Maar hoe is de kwaliteit ?

Schuld en boete 3
Als Bos slim was geweest, had hij Wellink de laan uit gestuurd. Of durft hij dat niet. En waarom is topambtenaar Ter Haar van Financien vertrokken ?

Schuld en boete 2
Als Nederland voor tientallen miljarden het schip in gaat, moet Bos -schuld of niet- ministeriele verantwoordelijkheid nemen. De kiezers schreven hem al af.

Wat is erger ?
Populistisch geschreeuw of bestuurlijk verantwoorde betogen.

Beurs leeg
Beurskoersen zeggen weinig meer, want de omzet is het laatste jaar gehalveerd en tot vooral daghandelaren.

juni 2009
Minder vermogenden
Jan modaal -25% vermogen en miljonairs -15%.

Medium is message ?
Berichtgeving over Iran lijkt sterk op Georgie destijds.

Opportunities
JP en Woutertje zijn even populistisch als Wilders. Alleen voor ander (opgeleid) volkje.

Nooit meer DOEN !
De Hond zegt niet meer dat je moet overstappen op zijn nieuwe energiebedrijf.

Europa redt
Andere landen bleven wel af van onze banken, omdat we lid zijn van de EEG.

mei 2009
Succes gegarandeerd
Rabo en Lanschot klagen wel over oneerlijk garantiestelsel, maar waarom hebben ze niet eerder aan de bel getrokken ?

Financieel ten Grave
Frank de Grave kan nauwelijks opgestapt zijn wegens Scheringa, want in politiek is hij wel erger gewend.

Onder ons
Waarom dalen beloningen van bankiers niet bij overschot ?

Gewenst gerucht
Wie verspreidde bekentenis aanslag op Oranjes ? Maar was het op de Oranjes ?

april 2009
Zwarte Suzuki Swift
Nederlandse gek lijkt ook in staat tot zelfmoordaanslag anders dan op partner en/of kinderen.

Overspel en jaknikkers
Subliem overspel van Wouter en Jan-Peter. Tot het laatste moment een crisis over de JSF veinzen en dan jaknikken voor een quasi-compromis. Wat heeft CDA uitgeruild ?

Jaknikkers en naspel
Bovendien leiden er meer wegen naar Rome. Jaknikken is nog geen jadoen.

Spel en knikkers
Knikkers doen er nauwelijks toe, want meer dan genoeg. Het spel is geen economie, maar psychologie en sociologie. Vandaar dat de mantel der liefde vaak meer oplevert.

Wir haben es gewusst 2
Maar waarom beveelde Rabo en Lanschot dan een jaar geleden klanten nog complexe producten aan ?

Burgemeester Amsterdam ?
Wilders mag graag een kopje koffie drinken op de Israelische ambassade. Maar de PVV komt daar nooit ter sprake.

maart 2009
Schuld en boete 1
Schuldig zijn Wellink en Bos niet, want de (ontslagen) bankiers deden het. Verantwoordelijk zijn ze wettelijk wel. De aandeelhouders zijn al gestraft voor collaboratie.

Lof voor Balkenende IV
Een betrouwbare overheid tornt niet aan zekerheden om de vrije markt te steunen. Integendeel.

Altijd krediet ?
Welke bankmanagers hebben geen bonus ontvangen ?

Wir haben es gewusst 1
Met sluw excuus liet de topman van Van Lanschot weten dat hij zijn speculatieve concurrenten niet overeind houdt.

10.000 miljard windhandel
Nog 5.000 miljard op tafel leggen en we zijn in een half jaar van de kredietcrisis af. We kunnen ook de overbodige helft van de banken gecontroleerd laten omvallen.

Hond in de pot
Wilders bij De Hond op 27 zetels en bij de andere opinipeilers op 14. Kan statistisch niet.

Kadootje Bos voor rijken
De depositogarantie van de Nederlandse Staat tot 100.000 euro loopt niet meer 7 oktober af. Gaat om honderden miljarden.

Wilders salonfšhig
Hoger opgeleid komt uit de kast en Wakker Nederland ruikt geld.

Postmodern
Romantische boekhouder Gerrit turnt ABN Amro around in Postbank.

Zwarte Pieten
Wouter Bos schuift de verantwoordelijkheid af op bankiers en aandeelhouders. Maar die mochten van hem in eigen vingers snijden.

Zalmnormen 1
Welke staatsdirecteur gaat ver boven de Balkenende-norm met 700.000 euro ? En welke minister was in aanloop verantwoordelijk voor het drama ABN Amro ?

Back to normal
Overigens is het financiŽle systeem nu helemaal niet abnormaal. Dat was het juist in voorgaande jaren.

februari 2009
Een ezel......
Ongecontroleerde Democratie en Media verkocht voor tweede keer zonder smeuig verhaal.

-3,5% = 2006
Toen voelden we ons rijk.

Grote schoonmaak
De vrije markt werkt uitstekend.
Ik heb nog geen goede bedrijven het handje zien ophouden.

Ondemocratisch gezeur
Kiezers stemden op coalitie-afspraken, smorende commissies en draaikonterij.

Kloof media-burger
Media dikken zowel goed als slecht nieuws leuk aan.
Gelukkig trekt de consument zich daar weinig van aan.

Garantie Bos slechts 1 jaar !
De depositogarantie van de Nederlandse Staat tot 100.000 euro loopt 7 oktober af !!!

Wir haben es nicht gewusst 2
De benoeming van De Hoop Scheffer in ruil voor deelname aan de oorlog tegen Irak was van begin af aan duidelijk. Worden er nu handjes schoon gewassen ?

Net geen nieuwe elite
Een Maserati heeft nog stijl, maar met chauffeur is het een heel goede reden voor ontslag.

Wir haben es nicht gewusst 1
Een meerderheid van de Nederlanders stond toch achter een oorlog tegen Irak. Dan ook niet mee draaien met het resultaat.

Resetten van geest ?
Koelbloedige genen worden niet alleen crimineel, maar ook topman. Bovendien is nature even onvoorspelbaar als nurture.

januari 2009
Haat oogsten
Met de bedreigingen van Spong is haatzaaien (al of niet gewild) van Wilders bewezen.

Lekker dom
Lager opgeleiden leven volgens SCP 7 jaar korter door slechter eten. Maar vet en zoet is wel lekker.

Nederland-BelgiŽ 2
Briljant van Bos, die Belgische splijtzwammen eruit bij Amev, ABN en kost wat kost onze laatste internationale bank ING.

ABN sterfhuis 6
De goedkeuring voor opdeling van falend ABN was nu juist goed van Bos en Wellink. Zeker achteraf gezien.

Polderkabinet Obama
En nog steeds houd ik niet van leiders die denken dat ze door god zijn uitverkoren.

Eureka
Na Nol Hoevenaars is Maarten Dijkshoorn al de tweede topman die op geheimzinnige wijze verdwijnt bij Nederlands grootste verzekeraar Eureko/Achmea.

Gaza in schaduw Bush
Is de aanval van Israel op Gaza een schot voor de boeg van Obama ?

Good governance ?
Nog nooit is er zo veel over good governance gedebiteerd en zo'n bad governance gepractiseerd. Als er geen koppen rollen, verandert er niks.

Vrije markt 2 ?
Hadden we dankzij de kredietcrisis een mooie spaarrente, beconcurreert onze regering ons met krediet garanties op onze kosten.

We verzuipen Nederland weer
Evenals in de Middeleeuwen dreigen we 40% van Nederland onder water te zetten. Nu niet door veenafgraving, maar door bodemdaling tgv (ironie) droogmaling.

Chaos exit Irak
Chaos geen goede exit-strategie voor Irak ? Als de olie maar niet in verkeerde handen valt.

december 2008
Arme pensioenen 2
De pensioenfondsen zijn het eindstation van financiŽle rommel. Dat komt volgend jaar nog boven op
alle missers van de afgelopen 15 jaren: -50%.

Oud papier
Dat de dikke massakranten weer ouderwets elitair worden, is vooral vooruitgang.

ABN sterfhuis 5
Een te smalle nationale basis brak ABN Amro al onder de voorgangers van Rijkman.

ABN sterfhuis 4
Niet blinde trots van Rijkman, maar vooruit vluchten van deze Groenink in de beste traditie van de nieuwe elite gaf Amro vervolgens de doodsteek.

Nieuwe prijzen, nieuwe kansen
Waardeloze geldhandel maakt plaats voor innovatie. Over enkele jaren krijgen we nog 1 (groene) beurshype, ....

Hoera, crisis
....voordat de beurs jarenlang in crisis raakt door neerwaartse Kondratieff- en demografische golf. Dan wordt de klant pas echt koning.

Graaiende aandeelhouders
Aandeelhouders (vooral banken, verzekeraars en helaas ook pensioenfondsen) krijgen de deksel op de neus.

Spaarbankvarken
Ons spaargeld werkt niet meer, maar verdwijnt nog 2 jaar onder het matras van de banken om het Eigen Vermogen naar Amerikaanse hoogte van 10% van het balanstotaal op te krikken.

ABN sterfhuis 3
Ruzie in de board is meer regel dan uitzondering. Waarom zag Balkenende de opdeling van ABN Amro als oplossing ?
Zie 2 (Amerikaanse lijken in de kluis) .

Klant zijn we allemaal
Hoogste tijd voor een 'Greenpeace' "Klant is Koning", die bij topmanagers aan de bel trekt.

Zalm trap
Gerrit een ervaren bankier ? Wouter laat Zalm gewoon zijn eigen ABN rotzooi opruimen.

november 2008
Zoals de waarden...
Nederland is inderdaad een lomp volkje. Maar de trap veeg je van boven af schoon. Bovendien zijn er nog genoeg wettelijke waarden die slecht gehandhaafd worden.

Nieuwe elite onderuit
Zoals gewoonlijk raakt economische crisis de speculatieve nieuwe elite hard: nu al meteen Jos Lemmens, Wijs & Van Oostveen en Roel Pieper.

Laat de markt werken
Wouter Bos moet niet bedrijven subsidieren, maar gewoon zwaar investeren in sociale infrastructuur, zoals zijn Engelse collega begin deze eeuw met succes deed. Een kerstkado van 500 euro zou nog sneller werken.

Nieuw rechts alweer oud
We horen weinig meer van nieuw rechts. De vrije markt is uit, hun financiers zitten aan de grond en allochtonen maken het helemaal. Maar niet in Nederland.

Staatskapitalisme
Het kapitalisme verdwijnt niet, want dat zit in de aard van het beestje, maar de staat is wel veruit de grootste kapitalist geworden.

Good guy
De volgende stap in de Amerikaanse opmars met dank aan de vrouwen (56%).

De Opruiming
Loosers ABN en Fortis zouden tbv een gezonde marktwerking tzt niet verzelfstandigd, maar verkocht moeten worden. Bedrijven met steun moeten voor hetzelfde bedrag afslanken.

Vast en zeker ?
Volgens topman Heemskerk van de Rabobank kan verzekering huizenprijs kostenneutraal. Bert, doe maar ! Maar jullie vele beleggingshypotheken ?

Macht boven maaiveld
Bij crisis moet macht de kop opsteken: Rabobank versus PvdA.

oktober 2008
Nederland-IJsland
Maar goed dat we in de EEG zitten, anders waren we met onze te grote financials ook al geloosd, zoals IJsland door Engeland. We moesten van Duitsland wel veel geld op tafel leggen.

Arme pensioenen 1
Door dalende aandelenkoers slinken vermogens van pensioenfondsen met tientallen miljarden. Dan moeten hun slechte leningen nog komen. Maar het toppunt van domheid was het stoppen van de premies in de vette jaren negentig met een verlies van honderden miljarden. Die schuld krijgen de grijsaards.

Voorkennis
Als een klant twijfelt aan de kwaliteit, zeurt hij over de prijs. De bevolking zeurt al jarenlang over de tobinkomens, terwijl ik twijfelde aan de topkwaliteit.

Ministeriele verantwoording
Weliswaar staat de AEX nog boven 2002, maar waarom heeft de minister onze banken niet verboden te speculeren zoals bijvoorbeeld zijn bevriende collega in Zweden en Spanje.

Financieel analisten
Lang niks gehoord van deze bij de pers populaire jongens. Een goede financiŽle analyse van hun rol in de crisis is anders hoogst interessant net als van die onschendbare raters.

Luxe politieke onrust
De opkomst van rechtse splinterpartijen en hun buitensporige media-aandacht is geen crisis, maar net als die van hun linkse collega's destijds pure democratische luxe. De Nederlander is uiterst tevreden over keuzes.

Gebrek aan tegenwicht
Niet alleen ABN Amro en Fortis, maar ook ING en Aegon hadden we sinds 2002 op de shortlist: interne verdeeldheid (buitenlanders), kleine nationale basis en veel speculatiever hefboom onder leningen dan bijvoorbeeld Amerikaanse spaarbanken.

september 2008
Afrekenen a.u.b.
Wat is het probleem ? Mannelijke verdachte 4% van de autochtonen (= ongeveer 300.000) of 17,6% van de marokkanen (= ongeveer 25.000). Reken nooit op journalisten.

Bon Ton
En natuurlijk was daar de Nieuwe Elite met fooien van John de Mol, Harrie Mens, Nina Brink en Sylvia Tůth.

Einde kapitalisme ?
Nee, slecht geleide economie. Merkwaardig dat een toezichthouder voor een paar ton niet aangemelde aandelen moet opstappen, maar mag blijven als hij miljarden door de vingers ziet. Dat is geen systeemfout.

Naked short-sellers 3
Zonder deze piraten zouden we toch geen credietcrisis hebben, zijn het wel allemaal slechte bedrijven, komen de brokstukken echt beter terecht, werken zij ook niet met risicovolle credieten en ze kunnen toch ook gewoon hun aandelen verkopen ?

Naked short-sellers 2
Foutje: Onze pensioenfondsen en spaarbanken doen sinds kort mee met deze roofridders en gaan niet -10-tallen % het schip in, maar komen nog uit op die schamele +1/2%.

Zwarte MP
Nederlanders vinden Amerikanen conservatief, maar in Nederland zou al een vrouwelijke of zwarte kandidaat-MP geen enkele kans maken.

It's the economy, stupid
Balkenende en Bos bestrijden hun flanken (TON en SP) in een neergaande economie met een kapitaalinjectie in de middenklasse. Toevallig niet slecht in een neergaande economie.

Ich habe es nicht gewusst
Bankiers wisten al jaren te vertellen dat er te grote crediet-risico's werden genomen. Daarom is er ook een crediet-crisis. Er waren zelfs banken (Rabo) en landen (Zweden en Spanje) die daarom niet meededen. Die Zalm moet alsnog gerookt worden.

Naked short-sellers 1
Onze pensioenfondsen en spaarbanken lenen aandelen uit aan speculanten voor +1/2 % om vervolgens de waarde met -10-tallen % te zien dalen.

Follow the money
Wie hebben nu baat bij een hype omlaag: media, politici, grootkapitaal en speculanten. Niet te versmaden.

Astrologie
Je kunt twijfelen aan de bruikbaarheid van dit eeuwenoude wetenschappelijke model, maar aliens liggen ook meer voor de hand dan de oerknal.

Statistiek-crisis
Je legt 10% rotte appels onder in de kist, koopt de keurmeester om en verkoopt deze aan vriendjes. Volgens bankiers heeft de hele wereld dan 0% rotte appels. Zoveel vrienden hebben ze toch niet ?

WO 3.3
Militair superieur VS heeft maar 1 economische concurrent: Europa. De energie-slag om Midden-Oosten (25%) en Rusland (25%) is begonnen.

Mediacratie
Media verzwijgen niet alleen belangen, deals en meningen van andere invloedrijken, maar ook van zichzelf.

Inkomens non-profit te hoog ?
Geen commerciŽle topmanager wil er werken: te complex.

augustus 2008
Eliminatie Duijvendak 4
De nieuwe elite breekt de macht van de protestgeneratie af, zoals deze het oorlogsnetwerk sloopte in naam van het volk.

Eliminatie Duijvendak 3
Fundamentalistisch linkse activisten bedreigden in 80er jaren niet alleen rechtse bobo's, maar ook hun gematigde linkse broeders, die nu de smaak maken.

Eliminatie Duijvendak 2
Fundamentalistisch linkse activisten van GroenLinks staan de business van GroenRechts in de weg.

Eliminatie Duijvendak 1
Fundamentalistisch linkse activisten van GroenLinks staan salonfšhige PSP'ers en Communisten in de weg.

VS nog sterker wereldmacht
De VS heeft als enige mogendheid door immigratie geen last van vergrijzing en zal een nog krachtiger wereldmacht worden.

Buiten-parlementaire democratie
Inbreken om buiten-parlementaire acties van ambtenaren op te sporen lijkt me zeer democratisch.

Groene windhandel 3
De nieuwe windhandel van de nieuwe elite is nog groener. Nu heeft ook oud-topman Rijkman Groenink van ABN Amro zich tot het groene geloof bekeert met oud-topman Marcel van Poecke van Petroplus. (
dossier).

juli 2008
Nederland-Belgie
Vertilden de Belgen zich aan de Nederlanders bij Fortis ? En hoe zit dat bij ING ?

Crediet- of geldcrisis
We krijgen toch sterk de indruk dat er niet genoeg geld is om rente op credieten te betalen. Door inflatie is er nergens economische groei.

juni 2008
Draaiboek machtsgreep
1. Vind slimme gek, die alles doet voor aandacht en media kan bespelen.
2. Beroep je op superieure ideologie (Pax Romana, Christendom, Islam, Verlichting, Democratie)
3. Klop een probleem op (vergrijzing, Islam, klimaat, managers, enz.).
4. Organiseer daadkrachtige jongeren
5. Beschuldig bevolkingsgroep.
6. Daag deze uit tot escalatie.
7. Gebruik crisis om macht te grijpen en vruchten te plukken.

Irak noodzakelijk kwaad
Eerder kregen we aanwijzingen dat Bush jr. Irak binnenviel vanwege een door de Golfoorlog weerloze Saddam in combinatie met dreiging van een oliecontract met China, van een succesvolle zelfvoorzienende economie en van betaling in euri's. Nu bereiken ons berichten dat ook Iran dreigde verzwakt Irak binnen te vallen.

Groene windhandel 2
De nieuwe windhandel van de nieuwe elite is groen (
dossier). En naar goed gebruik kom je daarbij allerlei affaires tegen als de Hakkelaar, Al-Qaeda en LPF natuurlijk.

topinkomens media duister
De media maken zich dan wel sappelig over topinkomens van anderen, maar hun eigen topinkomens zitten verborgen achter contracten met freelancers en bv's.

Sideletters groot taboe
Sideletters zijn heel gebruikelijke geheimpjes. De Zweed Fahlin draaide zijn Nederlandse concullega's van Ahold een loer met zijn 'slip of the tongue'.

Verstoorde markt
De staat zou de vrije markt verstoren. Maar met oligopolisten is er toch geen vrije markt ?

Gestoorde markt
Bovendien is een markt zonder staat heel ouderwets.

Prettig gestoorde markt
En de markt moet verstoord worden om niet vast te roesten.

Omstreden netwerk Ende
Niet pas nu met Van Tartwijk is het
netwerk van Joop van den Ende omstreden. Al in 1989 was dat bij TV10 met Laqueur en Paarlberg.
mei 2008
Kwakzalvers
Alternatieve genezers moeten melden dat ze illusies verkopen. Mooi zo. Nu de reguliere genezers nog, die ook in 70% van de gevallen illusies verkopen.

Tobinkomen 6
De salariskloof is volgens de Volkskrant in een kwarteeuw 3 x groter. Men meldt niet dat toplieden destijds 3 x meer verdienden aan voorkennis, ondernemingen 3 x kleiner waren en zittingsduur 3 x langer was. Het blijft veel.

Tobinkomen 5
Nu zeuren toblieden wel over dat gezeur over hun tobinkomens. Maar anders dan topsporters, mediasterren, nouveaux riche en superadvocaten vermarkten ze zich slecht. Klus voor de Mol: Powerfull Moneymakers.

1968 - 1984
Het geloof in de maakbare samenleving werd na een ontwikkeling van een paar eeuwen definitief gevestigd door de linkse verlichtingskerk. Een kinderkruistocht had succes dankzij de babyboom en het nieuwe medium TV. Zelfs rechts gelooft inmiddels maakbaar.

Balkenende-Bos: 3-1
Wouter Bos mag onhandig minister Ella Vogelaar met 300 miljoen stutten voor haar verlies tegen de woningcorporaties (CDA), maar zijn gratis kinderopvang (1 miljard) gaat bij het grofvuil.
april 2008
Boevenpak
Topcriminelen herken je gemakkelijk: streepjespak met strop al om hun nek.

Onheilsprofeten
Hoe krik je je gezag op ? Roep crisis: Republikeinen (Al-Qaeda), Democraten (milieu), VN (olie), EU (voedsel) en nu IMF (kredietcrisis). Bedrijven zullen dit jaar dankbaar verlies nemen om volgend jaar moeiteloos mooie winsten te presenteren.

Vrije markt 1 ?
Konden we dankzij de kredietcrisis een mooie rente maken op onze spaarcentjes, gooien onze nationale banken roet in het eten met goedkope leningen.

Kinderkruistocht
Lees ik net in de Volkskrant dat niet alleen internet, nationalisme en oliedollars, maar ook een overvloed aan jonge Arabische belhamels (trends 4 en 5 april) het moslimradicalisme ondersteunen. Net als de babyboom het linkse geweld in de vorige eeuw opriep. Anti-Islam fundamentalisten kunnen een opstand in het Westen vergeten met al die grijsaards.

Draaiboek machtsgreep
1. Vind slimme gek, die alles doet voor aandacht en media kan bespelen.
2. Beroep je op superieure ideologie (Pax Romana, Christendom, Islam, Verlichting, Democratie)
3. Klop een probleem op (vergrijzing, Islam, klimaat, managers, enz.).
4. Organiseer daadkrachtige jongeren
5. Beschuldig bevolkingsgroep.
6. Daag deze uit tot escalatie.
7. Gebruik crisis om macht te grijpen en vruchten te plukken.


maart 2008

WWW.Ltd
Met censuur van Wikipedia, goksites, India, China en Islamitische fundies begint internet een volwassen gelimiteerd medium te worden.

Meer managers
Volgens ROA is het aantal managers van 2000 t/m 2005 met 26.500 afgenomen. Uit hun data blijkt echter dat ze per saldo met 35.000 zijn toegenomen. Alleen worden ze nu voor veel geld ingehuurd.

Hirsi nergens beschermd
Misschien heeft u het korte berichtje gemist, maar geen enkele regering mag Hirsi in ander land beschermen. De USA zelfs niet in eigen land. Blijft ze daarom Nederlands ?

Balkie kaatst bal vast terug
De aanhangers van Wilders zullen de regering de schuld geven als hun principes handel kosten. Balkende wijst daarom bij voorbaat op de verantwoordelijkheid van Geert.

Links/rechts populisme
Je vindt opvallend veel oud-Marxisme onder de criticasters van multiculti.

Geld en geloof
Behalve internet stutten ook de (olie)miljarden het Islamitische fundamentalisme. Net als de reformatorische opstand in de Gouden Eeuw. Abu Dhabi is het Amsterdam van destijds.

Kwalijke belastingdiensten
Ik kan me nog steeds niet aan de indruk onttrekken dat de accountants en fiscalisten slechter werk afleveren dan de fiscus.

Oligarchische revoluties
De omwentelingen in Rusland en China zijn al decennia voorbereid door de oligarchen, oud-directeuren der staatsbedrijven, die lonkten naar naar Das Kapital. Maar wat dacht je van Essent, ABP en Schiphol ?

Gespleten persoonlijkheden
Wat is dat toch met die naamsverwisselingen: Nijkamp-Mees / Fortuin-Fortuyn / Magan-Ali / Uijl-Uyl ?

Uyltje knappen
De biograaf van Den Uyl, Anet Bleich had vele voorgangers. Allemaal afgeknapt op de familie, omdat ze ook over zijn priveleven wilden publiceren.

februari 2008

ABN sterfhuis 2
De FED nam in 2005 maatregelen tegen ABN wegens (9/11) antiwitwasregels. ING en Balkenende wezen ABN af o.a. wegens deze Amerikaanse lijken in de kluis. Nu stopt ABN met aandeelhouders in USA.

Kosovo oliestaat ?
Zou de afscheiding en snelle erkenning door de VS te maken kunnen hebben met olie en gas ? En moet onze VN-topdiplomaat jonkheer Pieter Feith de belangen van ontdekker Shell in de gaten houden ?

Onwijzer
Het onderwijs zucht onder een snelle en grootse reorganisatie. Daarom draaien we die weer snel en groots terug. Weer zonder wetenschappelijke onderbouwing.

Meer geld
Voor het geval u dat berichtje tussen alle ellende in de media hebt gemist: we hebben vorig jaar meer geld verdiend dan in de 7 jaren tevoren.

World Wide Islam Web
Nieuwe media zijn bedreigend voor gevestigde ordes. Over de nieuwe Romeinse postwegen rukte de ene ware God op, met de drukpers brak het Calvinisme door, via audiovisuele media verspreidde zich de Verlichting. Internet lijkt een Islamitische Reformatie te faciliteren.

Internet -2 en 0
Overheden, bedrijven, providers en gewone burgers hebben geen baat bij een vrij internet. Volgens
"Operation Roadmap" werkt het Pentagon inderdaad aan een nieuw gereguleerd internet (-2) om haar oude internet (0) vervolgens te laten doodbloeden.

Tunnelvisie Peter R.
De onzinnige bewering van een verdachte een meisje geneukt te hebben, dat vervolgens het leven liet, is uiteraard geen oplossing van een misdrijf. Gelukkig werkt justitie doorgaans verstandiger.

1 + 1 = 200
Uit de kredietcrisis blijkt dat juist banken risicovolle hypotheken nemen op de toekomst. Op basis van balansresultaten lenen ze 100 x het eigen vermogen. Hedgefondsen zinken hierbij in het niet.

Boer zoekt vrouw
Hoewel schijnbaar een simpel feest van herkenning, is dit meer iets voor elite en moslimfunda's: prins zoekt harem

ABN sterfhuis 1
Waarom grepen Bos, Balkenende en Wellink niet in ? Om dezelfde reden dat ING het niet wilde kopen: Amerikaanse (9/11) lijken in de kast.

januari 2008

Journalisten omgekocht
Waar bleef de bronvermelding van de steekpenningen (overheid) ? Gelukkig is het maar vermaak.

Fout netwerken
Als je net als Donner razzia's houdt onder netwerken van gelijkdenkenden, dan is het einde zoek. Paniek is een slechte raadgever.

Goed nieuws
Niet alleen maakte de AEX maandag een duikeling van 6,5%, maar ook schoot hij donderdag omhoog met 6,5%.

Vrouwenmacht
Uit dna-onderzoek blijkt dat slechts 40% van de mannen zich hebben voortgeplant met liefst 80% van de vrouwen. Mannen denken dat ze het kunnen maken en feministes dat ze verkracht worden. Misschien hebben vrouwen het voor het uitkiezen.

Vechten tegen windmolens
De Amerikanen mogen effectiever zijn in anti-querilla. Het blijft een druppel op een gloeiende plaat. Tegenquerilla misschien ?

Zegeningen van de markt
De halvering van de inbraken in vijftien jaar wordt geclaimd door beveiliging en opsporing. Maar vergeet niet dat heroine uit is en spotgoedkoop sinds de verdrijving van de Talibaan uit Afghanistan.

Leeuw zonder ballen
Het nieuwe overheidslogo: leeuwen met een grote mond, maar zonder ballen en pik. Al eerder castreerde de koningin de Nederlandse leeuw. Waarom zouden we de leeuwen niet meteen vervangen door leeuwinnen ?

december 2007

Knikengeltje
Virtuele interactieve verkoop is niks nieuws. Denk maar aan het eeuwenoude knikengeltje, dat het hoofd dankbaar buigt als je er een muntstuk in stopt.

Netjes ondernemen farce
Zelfregulerende commissarissen voor alle stake holders van de commissie-Frijns is kul. Ontken de belangentegenstellingen niet en regel bij wet of geef alle stake holders hun commissarissen of laat het over aan de markt. Maar waar blijft Koning Klant ?

ABN AMRO al lang vogelvrij
ABN AMRO was zijn nationale dekking reeds in de negentiger jaren kwijt door de
ondergang van het old boys network. Bovendien heeft Groenink de verkeerde vrienden onder het nieuwe geld. Balkenende kon niets meer doen.

Depla genaaid door broeders
Wat de gevestigde media niet van GeenStijl.nl hebben overgenomen is dat de Nijmeegse wethouder Paul Depla met het seksverhaal niet genaaid is door Jo Janssen van Gewoon Nijmegen maar wel door PvdA-broeders Rutger Zwart en Jochem van der Staaij.

Working for Yankee Dollar
Zou de hypotheekcrisis ook geen dollarcrisis kunnen zijn ? De Europese centrale banken leenden de banken immers geen euries maar dollars.

Good guy - bad guy
Zou de omslag van de Amerikaanse geheime diensten omtrent de Iraanse atoombom iets te maken hebben met het sterk dalend aantal olie-dollars versus het sterk groeiend aantal olie-euro's uit dat land ? Ook lijken deze geheime diensten te participeren op een verkiezingsoverwinning van de Democraten.

Nederlandse identiteit
Als er wat valt te versieren, het katholieke Sint Nicolaasfeest vieren.

... en je verwilderd wat
Voor klachten over VerWildering, gelieve zich te melden bij de media, die iedere scheet van Wilders en andere clowns melden tot vreugde van hun klantjes.

Nederlandse identiteit
De Amerikanen hadden het beproefd Christelijk Nederlandse strijdplan in Afghanistan moeten volgen: meteen na het leger hordes zendelingen sturen met hospitalen, scholen en kerken als vruchtbare bodem voor handel. Was goedkoper en succesvoller geweest.
Nederlands Hoop mag vast weer een periode als NAVO-topman in ruil voor ons blijven. De ware VOC-mentaliteit.

Corporate raiding
Van raiders kunnen bestuurders leren hoe nog veel meer geld te maken: aandelen huren (praktijk in UK), geld lenen, eigen onderneming opkopen, van de beurs halen, onbelaste winsten incasseren, leeghalen (afslanken), met veel show weer naar de beurs brengen en gaan rentenieren. De ware VOC-mentaliteit.

Wiens beurs ?
Waarom zouden ondernemingen nog beursgenoteerd zijn ? Ik vermoed dat het voor ondernemingen niet of nauwelijks voordelen oplevert, een enkele starter als TomTom daargelaten. Zou het met het aan aandelen gerelateerde tobimkomen van de tobman te maken hebben ?

Ninetees reviseted
Evenals halverwege de ninetees staan de speculatieve raiders (private equity) inmiddels droog (kredietcrisis). Nu is het weer de beurt aan de ondernemingen zelf om met speculatieve overnames de beurskoersen (topinkomens) op te vijzelen. Na 2010 is het weer crisis.

Wijzen naar het oosten
Aanpakken van doorgeefluiken als internetproviders door India is belachelijk. Maar India heeft uiteraard de balen van ons wijzen op de mensenrechten, terwijl we zelf de grootste vervuilers van de aarde zijn.

november 2007

Philips Pensioenfonds in 1997 al opspraak
Het is nu niet voor het eerst dat Philips Pensioenfonds in opspraak is. In 1997 bleek de directeur beleggingen betrokken bij de beursfraude-affaire.

WorldWideWeb begrensd
Lubbers is niet de eerste die Wikipedia naar zijn hand heeft gezet. XS4ALL dreigt veroordeelt te worden in India. heeft zijn eigen internet. Buitenlandse goksites worden aangepakt. Providers staan onder druk om internet te nationaliseren. Het lastige WorldWideWeb wordt net als eerdere media tot vreugde van de (invloed)rijken aan banden gelegd.

Beschermengelen
Het einde van Holleeder begon met de dood van Prins Bernhard, de beschermengel van Tonio Hildebrand, de secretaris van de Hells Angels. Toen ook beschermengel Tonio zelf de pijp uitging, stond justitie niets meer in de weg om deze beschermengelen van Holleeder op te pakken. Nu kon de cocurrerende Turkse maffia toeslaan met hun Joegoslavische beschermengelen. Holleeder liet zich oppakken en ook Moszkowicz restte alleen politieagenten als beschermengelen. De Hells Angels werden onderwijl overgenomen door de Molukse beschermengelen. Sommigen in kleine kring bekend van de treinkaping.

Geeft en neemt
Maakbare en duurzame samenleving was ooit vloeken in de rechtse kerk. Nu de linkse en rechtse elite elkaar gevonden hebben in het midden is het een gemeenschappelijke aflaat geworden. De hoogste tijd voor de profeten van het eerste uur om deze boete te incasseren.

Gespleten persoonlijkheid
Uiteraard is er een Nederlandse identiteit. Nederland zou anders niet bestaan. In deze modale wolk staat de taal centraal, maar vooral ook de institutionele constellatie. Een monsterverbond, waar de meerderheid van kan profiteren. Maar niet de (allochtone) onderklasse en de bovenklasse (Maxima).

Tobinkomen 1
De brandbrief van topmanagers aan Wouter Bos is vreselijk stom. Dat moet stiekem, ze kenden mening van Bos niet, effect is averechts, in brief stond fout en strekking klopte al helemaal niet, want Nederlands vestigingsklimaat is grandioos.

Tobinkomen 2
Met de topinkomens is overigens niks mis. Net als bij voetballers en ondernemers zorgt het torenhoge inkomen van enige topmanagers ervoor dat talloze onnozele werknemers zich uit de naat werken om aan de top te komen. Dat brengt heel veel geld in het laatje van de criticasters.

Tobinkomen 3
Volgens Peter Paul de Vries durven aandeelhouders (lees beleggers van onze spaarcenten) geen kritiek te uiten op de inkomens, omdat ze anders geen voordeeltjes meer krijgen van de topmanagers. Bovendien zijn de pensioenfondsen 2 handen op 1 buik met de bijbehorende ondernemingen.

Tobinkomen 4
De belastingverhoging op topinkomens van Wouter Bos zal ook averechts uitpakken. De maatregelen zullen gecompenseerd worden en de belastingopbrengst zal maar met enkele tientallen miljoenen stijgen. Maar het electorale gewin is het enige dat telt.

Bijltjesdag 6.3
In de economische dip hebben de vrinden van "De nieuwe elite" weer geklikt:
* Vastgoed: Holleeder en Paarlberg, Ed Maas, een (gewezen) topman van Ballast Nedam, Bouwfonds Rabo, Fortis en (weer) Philips Pensioenfonds en overloper van de oude elite, John Fentener van Vlissingen.
* ICT: Kuiken (Landis) en Gerard Sanderink (Oranjewoud).
* Raiders: Joep van den Nieuwenhuyzen.
* Beurs: Jos Lemmens, Wijs & Van Oostveen en Roel Pieper
* Klimaat: ?

ING naar Brussel ?
De waarschuwing van de Belgische topman Tilmant om uit Nederland te vertrekken zou wel eens meer aan het adres van de Nederlandse managers van met name dochter Nationale-Nederlanden gericht kunnen zijn. Deze nationalistische machtsstrijd was ook een belangrijke reden om niet te fuseren met ABN AMRO. De Nederlanders zouden weer dominant worden.


oktober 2007


Windhandel
Eerder dit jaar schreven we al dat het klimaat hot is en als een luchtbel uit elkaar zal spatten. Echt iets voor de nieuwe elite dus. Lees in
elite dossier Keilman/Fares hoe uit een mengsel van Hare Krishna, Holleeder, Al-Qaeda, Kibboets en Dragons'Den een beursgenoteerde windhandel ontspruit.

Jackpot 80 miljoen
Niemand -hoe goed ook- verdient 80 miljoen. Jan Bennink, waarom niet gewoon toegeven dat je bij toeval een winnend lotje in de loterij hebt getrokken. Dat misgunt de Hollander niemand.

Abraham gezien ?
Waar is Moszkowicz, de ex-advokaat van Holleeder gebleven ?

Winst op krediet
De kredietcrisis wordt door de financials met beide handen aangegrepen om fors verlies te nemen en later gemakkelijk winst te boeken. Elk nadeel heb zijn voordeel.

Vast goed
In 2005 trok de Rabobank Tjalling Halbertsma aan voor zijn vastgoedpoot. Deze kleinzoon van Wiardi Beckman (PvdA) trok zich volgens Quote terug uit de politiek omdat hij chantabel was (vrouwen, terroristen en machtige mannen). Nu wordt Peter GŲbel ceo van ING Real Estate. Hij is omstreden wegens zijn bancaire contacten met de verdachte onroerend goed-magnaat Ed Maas.


Rijk man
De ondergang van ABN AMRO heeft minder te maken met de uitverkoop van Nederland dan met twijfelachtig management. De afkalving begon onder Kalff. Maar met een bonus van 26 miljoen bij uitverkoop kan voortzetting voor topman Rijkman Groenink nauwelijks een optie geweest zijn. De naam zegt het al.


september 2007


Nederland allang uitverkocht
Volgens naivelingen als Wouter Bos en Elsevier kopen Nederlandse bedrijven veel meer in het buitenland dan andersom. Onzin. Het gaat vooral om slechts fiscaal in Nederland gevestigde bedrijven. Nederland staat zelfs aan de top met buitenlandse aandeelhouders (69%). Opmerkelijk is dat grote kapitalistische landen als de VS en Engeland, maar ook machtige landen als Frankrijk en Duitsland slechts rond de 30% buitenlandse aandeelhouders hebben. Eigen volk eerst.

Nederland-Engeland 0-4
Er gaan meer Nederlandse ondernemingen teloor bij fusies dan door overnames. Na Elsevier, Vedior en Hoogovens is nu ook CMG definitief in Engelse handen gevallen. Voorzitter Cor Stutterheim moet plaats maken voor zijn Engelse vice-voorzitter van de raad van commissarissen, nadat al eerder de topman van het Engelse Logica ceo was geworden.


augustus 2007


Zoetzuur
Balkenende III deelde eerst douceurtjes uit aan haar kiezers. Nu neemt de regering fors verlies (lastenverzwaring voorkomt toevallig oververhitten van economische groei) om aan het eind in alsmaar groeiende economie potentiele kiezers weer te kunnen fÍteren.

Het Woord is God
Dat we kamerleden beveiligen om hun zegje te doen is begrijpelijk. Maar hulp aan alle duizenden die om hun mening worden bedreigd, is ondoenlijk. Laat staan die strebers die zonodig anderen moet beledigen. Er is ook nog zo iets als wellevendheid en eigen verantwoordelijkheid.

Weinig human warming
Je hoort deze koele zomer verdacht weinig over global warming. Het getuigt ook wel van een grote overmoed om te denken dat het klimaat maakbaar zou zijn.

Neomiddeleeuws
Volgens demografen gaan wereldrijken ten onder aan hun succes: bevolkingsexplosie. Instinctief worden minder kinderen gebaard, het welzijn stijgt, maar de economie daalt. Uiteindelijk word je onder de voet gelopen door nieuwe explosieve hordes uit andere werelddelen.

Beeldenstorm
Een volkje dat het geloof in de democratie met geweld predikt, op de barricade springt voor kwetsen van minderheden en heilige boeken wil verbranden, moet wel gebukt gaan onder een rijke ledigheid. Leuk jeugdsentiment voor de vergrijsde protestgeneratie, maar waar blijven onze verlichte geesten, vliegende hollanders en willy wortels ?

Balletje balletje
De economische groei is een pyramide-spel, waarbij bedrijven, werknemers en non-profit organisaties de deelnemers zijn en de financials de croupiers. Zolang er delnemers toestromen gaat het goed. Maar net als in 1987 moeten de croupiers even uitblazen. Met risicovolle hypotheken heeft dit weinig te maken.

Barbaren rukken op
Vroegtijdig vertrek lijkt een familiekwaal bij de Kisten. Neef Ewald mocht ook al eerder wijken bij ING voor de Belg Tilmant. Warme banden met de koningin zijn geen garantie meer voor een topfunctie.

Sensatiepers
Ik ben vast niet de enige, die bij de Volkskrant een ingezonden artikel geweigerd werd, omdat ze het onzin vonden. Maar waarom wordt dan al die andere onzin, zoals van Fortuyn, Bernhard en Wilders wel gepubliceerd ? NRC weigerde dit jaar voor het eerst een keer aan deze massahysterie mee te werken.

Gebrek aan voorkennis AFM
Het lijkt wel de Tour de France. Alleen mag Anne Willem Kist vrijwillig uit de race stappen. Werden de leidersambities van Kist doorkruist door Hans Hoogervorst ?


juli 2007


Exit kapitaalhandel
Door de vergrijzing gaan de pensioenspaarvarkens -ook de Chinese- aan diggelen. Centjes worden duur en aandelen goedkoop. Exit private equity en aandelenhandel dus. Het gouden aandeel hoeft niet meer.

Parlement out of control
De Verlichte academische protestgeneratie heeft na een lange mars linksom door de instituties de rijke ruling class verdrongen. Nu doet zij met de code Tabaksblat in de hand rechtsom een gooi naar de macht in het bedrijfsleven. Met een heilig geloof in rationeel aansturen is een vierde of vijfde macht van controlerende autoriteiten opgetuigd. Maar dat deed het parlement toch al ?

WO III ? (vervolg)
Hoe gevaarlijk de ontkenning van de anti-globalisering is, hebben we een eeuw geleden gezien. De globalisering was toen zelfs verder en leek ook onontkoombaar. Maar binnen 10 jaar wisten nationalisten de bevolking te mobiliseren voor een wereldoorlog. Het protectionisme neemt nu ook sterk toe. L'histoire se repŤte ?

Klant wordt weer koning
Vanaf dit jaar zullen ook de Nederlandse pensioenfondsen meer geld uitkeren dan innen. Een gezonde revolutie. Bedrijven moeten dan op den duur weer hun geld verdienen aan klanten in plaats van aan beleggers.

Zonnekoningen
Onlangs werd Huub Willems, 11 jaar voorzitter van de Ondernemingskamer door de Hoge Raad veroordeeld wegens eigenrichting inzake ABN AMRO. Partijleider Jan Marijnissen van de SP heeft met familie en vriendjes de kritiek zelfs 19 jaar op een Maoistische wijze in de kiem kunnen smoren. Maar de nepotistische top is Zonnekoningin Beatrix: 27 jaar boven alle kritiek verheven.

Nette oorlog
Meest Amerikaanse private equity bedrijven porren bij toeval ooit slome bedrijven op. Maar feitelijk veroveren ze onze bedrijven oneigenlijk met geleende aandelen en door omkoping van toplieden. Vervolgens plunderen ze deze bedrijven met zware leningen en triomferen met nagenoeg onbelaste winsten. Tot slot wordt de buit verkocht op de effectenbeurs om verder netjes te rentenieren. Zo is de Nederlandse elite na de Gouden Eeuw ook rijk geworden.

Donners vakantiewerk
Men geve de vakbond de eer van gesubsidieerde banen, het bedrijfsleven de winst, de gemeentes besparing op de uitkeringen en wie zeurt er in de vakantie dan nog over soepeler ontslag.

Klimaat op beurs hot
Actievoerders maakten het klimaat hot. Politici en nu ook ondernemers plukken de vruchten. De groene starters in Silicon Valley groeien als kool. Tot deze co2-bel net zo uit elkaar zal spatten als de internethype kortgeleden.

Zalm aan lager wal
In februari uitte vertrekkend minister Gerrit Zalm met dikke tong zijn afkeer van dikdoenerij. Een commissariaat bij het grootbedrijf zat er niet in. Hij werd liefdevol opgenomen door de eerst door hem bekritiseerde pandjesbaas Dirk Scheringa, die evenals de minister weet dat aan de laagste inkomens het meest valt te verdienen.


juni 2007


Big brother verleden tijd
Aandeelhouders, werkgevers en peepshows zijn uit. Duurzaamheid, werknemers en braafheid zijn hot. Zelfs een orgaandonatie mocht big brother niet redden. De mol kan weer terug in zijn hol.

Groenink for president
Nadat op onze voorspraak de Hoge Raad de Ondernemingskamer heeft teruggefloten, hierbij nog wat voorkennis: ABN-topman Groenink gaat voor de tweede ceo van Barclays ABN Amro. Barclays heeft ABN Amro niets beters te bieden.

We leven in aardsparadijs
Wij, Nederlanders, behoren tot de rijkste mensen van de wereld en waarschijnlijk uit de hele geschiedenis. Ons geluk kan niet op. Al decennia lang. Zonder dat we dat in de gaten hebben. Integendeel. We zijn altijd bang om niet genoeg te hebben. We blijven daardoor wel rijk.

Betuwelijn aardig showtje
De Betuwelijn is een aardig showtje voor investeerders. Maar het haalt niet bij de Oosterscheldedam, die overigens ook nauwelijks functioneert. Maar dat gold in het verleden ook voor inpolderen, trekschuiten en kanalen. Baat het niet, schaadt het niet. Dat kun je echter niet zeggen van de uitbreiding van Schiphol voor goedkoop tankende vliegtuigen.

Het liberaal succes van CDA
D66, PvdA en VVD pogen al jaren de lucratieve liberale middenpositie van het CDA te veroveren. Na Dittrich en Bos delfde nu Rutte weer het onderspit. Het CDA weet als geen ander dat Nederlanders al eeuwenlang hun rabiate liberalisme willen verhullen met een linkse, rechtse of veelal een vage christelijke mantel der liefde: dominee / koopman.

It's the power, stupid !
Een overname als van ABN Amro kan ongeveer alleen in het kleine Nederland. Niet alleen kan er door grote landen meer politieke macht aangewend worden, maar ook is er meer nationaal kapitaal voor een overtreffend tegenbod.

WO III ? (vervolg)
Hoe gevaarlijk de ontkenning van de anti-globalisering is, hebben we een eeuw geleden gezien. De globalisering was toen zelfs verder en leek ook onontkoombaar. Maar binnen 10 jaar wisten nationalisten de bevolking te mobiliseren voor een wereldoorlog. Het protectionisme neemt nu ook sterk toe. L'histoire se repŤte ?

De geschiedenis herhaalt zich soms snel ...
De economie raakt oververhit volgens de Oeso. Desondanks pompt de regering de economie weer vol met douceurtjes voor belangengroepen. Neem daarbij de stijging in risicovolle overnames en groene hypes en de mix voor een drama van nog geen 7 jaar geleden is compleet.

....., maar altijd anders
Want de oververhitting van de economie zal gedempt worden met dank aan de vergrijzing en het daarbij horend gebrek aan arbeidskrachten. Hierdoor zal ook de recessie minder groot zijn.


mei 2007


Het einde van de journalistiek
De bestuurlijke elite vindt het journaille manipulatief, hoewel ze nog heel vaak haar belangen mag uitventen. De culturele elite (Mabel, Harry de Winter, Freek de Jonge) daarentegen walgt van de populistische media. Waarom financieren deze rijke elites trouwens niet hun eigen medium ? Kranten kunnen op enige uitzonderingen na (zie TRENDS) noch informatie, noch vermaak leveren. Heel verstandig van de jeugd om kranten de rug toe te keren.

Topmannen juist langer houdbaar
De pers meldde ten onrechte dat topmannen steeds korter houdbaar zijn op basis van onderzoek van Booz Allen Hamilton. Ook uit eigen onderzoek bij top 500-ondernemingen blijkt het vroegtijdig vertrek van ceo's juist te zijn gedaald, namelijk van 80% in 2003 naar 60% in 2006. Het commissariaat is helemaal een luizenbaan geworden. In ons onderzoek daalde het vroegtijdig vertrek van nog 71% in 2004 naar slechts 39% in 2006. Ze hebben het economische tij gewoon mee.

Laat de markt zijn werk doen !
Zijn aandeelhouders ambtenaren geworden of ambtenaren aandeelhouders? In plaats van hun aandelen te verkopen uit onvrede over het ondernemingsbestuur van ABN Amro, sturen ze hun vakbond (VEB) naar de rechter (ondernemingskamer) om hun aandelen veilig te stellen. Het is maar goed dat de Hoge Raad het vonnis van de ondernemingskamer gaat vernietigen.

Skandinaviers uitgerangeerd bij Ahold
Met het vertrek van topman Moberg bij Ahold is volkomen duidelijk dat de coupe van de Skandinaviers (ICA) bij Ahold mislukt is. De coupe begon met het lekken van de sideletters door de Zweedse commissaris Fahlin. Daarna was de Finse cfo echter al snel vertrokken. De Nederlandse overmacht bij Ahold heeft met succes teruggeslagen.

En de winnaar is .........ABN Amro !
Private equity is niet geinteresseerd in ABN Amro, omdat ze het niet mogen belenen. Het bod van het conglomeraat rond Fortis was niet erg serieus en vooral bedoeld om de prijs van ABN Amro op te drijven, waardoor concurrent ABN Amro nog meer uitgekleed zou worden door Barclays. Als Barclays het bod in aandelen echter verhoogt, krijgt ABN Amro de meerderheid in de fusie. Waarschijnlijk blijft ABN Amro toch zelfstandig of wordt Rijkman Groenink zelfs nog ceo van ABN Barclays, ondanks zijn wanbestuur.

Hoezo nieuw randstadbestuur?
Een goed idee om een nieuw Randstadbestuur van de commissie-Kok te skippen. Dat Randstadbestuur is er namelijk al, de regering van het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland is namelijk een stadstaat met een paar provincies er omheen. Nu nog besturen.....

Wie zonder zonden is......
Nu zeuren we wel over de Turkse genocide op de Armenen, maar wat te denken van de bommentapijten op de Duitste steden in WOII. Of van de atoombommen op Japanse steden. Ook Holland heeft nu zijn oorlogsverleden. Volgens historicus Henk Van Nierop was de Tachtigjarige Oorlog vooral een burgeroorlog, waarbij de Hollanders onder leiding van Willem van Oranje heel bewust genocide inzetten tegen de Brabanders blijkens onderzoek van Leo Adriaenssen.

SPINSELS vervangt
opiniebrief "Kort door de Bocht"